sarius
Media
sarius         01/10/2015 12:38
01:48:32
Francesco I     30/09/2015 11:14
Pontifical High Mass at the Throne, in the Extraordinary Form of the Roman Rite, on the Feast of St. Mark the Evangelist, for the 25th Anniversary of the lay association Pro Missa Tridentina, from the Church of St. Mauritius, Frankfurt-Schwanheim, … [More]
4,223 clicks     1 Postings
6 page(s)
sarius     31/05/2012 13:53
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 406 - 410
406. Ne milióny, ale miliardy duší se obrátí
407. Až se vám doba bude zdát těžká a bolestivá, vždy volejte Mě
408. Pomozte Mi připravit svět na můj druh…
[More]
17,090 clicks     0 Postings
6 page(s)
sarius     31/05/2012 13:08
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 401 - 405
401. Moje zbytková Církev, dva svědci, na které se odkazuje Kniha Zjevení
402. Já, váš milovaný Ježíš, bych nikdy nemohl uškodit své vlastní Církvi
403.…
[More]
3,603 clicks     0 Postings
7 page(s)
sarius     19/05/2012 06:39
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 396 - 400
396. Éra míru, o které jsem mluvila ve Fatimě, byla zapomenuta
397. Můj čas, abych rozdrtila hada, se blíží
398. Nenávist vůči tobě bude narůstat - řekn…
[More]
3,758 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     09/05/2012 09:52
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 391 - 395
391. Prosím, na Velký pátek se začněte modlit moji Novénu k Božímu milosrdenství
392. Přeji si, aby Velký pátek, zejména v tomto roce, byl připomínán …
[More]
3,223 clicks     0 Postings
4 page(s)
sarius     16/04/2012 11:53
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 386 - 390
386. Naléhavè vás prosím - nekřižujte mě znovu
387. Já jsem přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše modlitby před mého drahého Syna
388. Mé nové …
[More]
4,619 clicks     0 Postings
6 page(s)
sarius     16/04/2012 06:48
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 381 - 385
381. Odpor proti mému druhému příchodu bude urputný
382. Nemáte mnoho času, než přijdu, abych soudil
383. Dokonce ani Varování neobrátí všechny nevěřící …
[More]
2,500 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     15/04/2012 17:24
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 376 - 380
376. Manželství osob stejného pohlaví je těžký hřích
377. Přijdu v oblacích obklopen všemi anděly a svatými v nebi
378. Modlete se za papeže Benedikta …
[More]
2,191 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     13/04/2012 18:26
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 371 - 375
371. Modlete se růženec napříč všemi národy ode dneška do Velikonoční neděle
372. Až se války rozšíří, přijde čas k otevření druhé pečetě
373. Nikdy …
[More]
1,866 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     06/04/2012 13:25
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 366 - 370
366. Kniha pravdy je odhalovaná tobě, sedmému poslu konce časů
367. Pozorujte, jak se člověk míru sám představí světu
368. První pečeť představuje odpad…
[More]
2,352 clicks     0 Postings
6 page(s)
sarius     08/03/2012 04:14
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 361 - 365
361. Nevěděli jste, že Duch Svatý nemůže vstoupit - a nevstoupi do duší těch, kteří mají zatvrzelá srdce?
362. Sjednoťte se, když budeme vchádzet do …
[More]
4,216 clicks     0 Postings
6 page(s)
sarius     07/03/2012 13:32
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 356 - 360
356. Volání ke katolické Církvi, aby přijala novou éru míru na Zemi
357. V novém ráji nebude smrt, ani nemoc, ani hřích
358. Nikdy neodmítejte proroky …
[More]
2,448 clicks     0 Postings
6 page(s)
sarius     02/03/2012 13:23
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 351 - 355
351. Nyní povstaňte a přijměte moji pečeť, pečeť živého Boha
352. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Je to vaše volba.
353. Proč odmítáte má varování, …
[More]
3,424 clicks     2 Postings
7 page(s)
sarius     28/02/2012 18:01
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 346 - 350
346. Europa bude prvním cílem Rudého draka, následovaná USA
347. Zlovolné skupiny páchají největší lež, aby se zmocnily vlády nad zeměmi
348. Zaveďte v …
[More]
3,312 clicks     0 Postings
4 page(s)
sarius     16/02/2012 17:06
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 341 - 345
341. Pocítíte zemětřesení jako část malého trestu před Varováním
342. Můj nebohý Svatý vikář, papež Benedikt XVI., bude vypuzen ze svatého stolce v Římě …
[More]
3,881 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     13/02/2012 15:35
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 336 - 340
336. Modlete se, aby mohla být odvrácena atomová válka, která by smetla jednu třetinu lidstva
337. Tajemství tak dlouho ukrytá v archivech Boží sféry
[More]
2,951 clicks     0 Postings
6 page(s)
sarius     12/02/2012 17:40
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 331 - 335
331. Mysleli jste si, že bych si vás až do soudného dne nevšímal?
332. Nenávist je nenávist. Nejsou dva druhy nenávisti, je jenom jedna
333. Dojde k …
[More]
2,400 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     12/02/2012 09:16
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 326 - 330
326. Modlete se z celého srdce za papeže Benedikta
327. Mé Boží Milosrdenství se má uskutečnit tak, jak bylo odhaleno sv. Faustině
328. Volám vás k modl…
[More]
2,808 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     11/02/2012 17:17
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 321 - 325
321. Slyšte Moji naléhavou prosbu k modlitbám za duše ateistů
322. Dobrá zpráva - Bůh, Můj Věčný Otec, dal souhlas k záchraně velké části lidstva
323. …
[More]
2,133 clicks     0 Postings
6 page(s)
sarius     09/02/2012 16:22
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 316 - 320
316. Posvěcení služebníci budou vedeni k Falešnému proroku
317. Zlé plány ve Vatikánu ke zničení katolické Církve
318. Antikrist, který se ukrývá za …
[More]
2,497 clicks     6 Postings
6 page(s)
sarius     05/02/2012 09:05
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 016-020
016. Výzva pro všechny církve a vyznání k sjednocení proti zlému
017. Velké Varování je dar z milosti
018. Varování před atomovou válkou 019. Schody k …
[More]
2,344 clicks     0 Postings
4 page(s)
sarius     28/01/2012 06:55
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 091-095
091. Nové odhalení - záplavy ve Francii letos v létě
092. Proč komunikuji se světem tímto způsobem
093. Během Varování bude Nebe otevřeno 094. Když je …
[More]
1,966 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     28/01/2012 06:18
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 276 - 280
276. Zakoušela jsem stejné utrpení
277. Pokus zavést světovou měnu v Evropě
278. Přechod do Nového ráje bude náhlý a bez utrpení 279. Slib imunity pro …
[More]
1,620 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     28/01/2012 05:05
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 311 - 315
311. Modlete se za duše ve smrtelném hříchu, které nemusí dostat příležitost ke spáse
312. Modlitební kampaň 19 - Modlitba za mladé lidi
313. Už brzy …
[More]
2,542 clicks     2 Postings
6 page(s)
sarius     28/01/2012 04:45
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 306 - 310
306. Vy, Mé milované děti, máte před sebou nádhernou budoucnost
307. Ježíš volá k dětem celého světa
308. Po globálním vyznání hříchů se připravím na …
[More]
1,704 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     28/01/2012 03:49
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 301 - 305
301. Čas vítězství mého neposkvrněného srdce není daleko
302. Výsledkem těchto poselství bude obrácení dvou miliard duší
303. Již velmi brzy se nechám …
[More]
1,547 clicks     0 Postings
4 page(s)
sarius     28/01/2012 03:20
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 296 - 300
296. Můj růženec může zachránit národy
297. Veškeré milosrdenství bude prokázáno těm, kteří nemilují Mého Otce
298. Bez Mého činu milosrdenství by se …
[More]
1,400 clicks     0 Postings
4 page(s)
sarius     30/12/2011 18:37
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 291 - 295
291. Můj Syn je poslán, aby si vyžádal svůj právoplatný trůn
292. Ctěte důležitost rodiny
293. Když jsem chodil po zemi, byl jsem obviněn z hereze a …
[More]
2,512 clicks     0 Postings
4 page(s)
sarius     29/12/2011 15:14
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 286 - 290
286. Modlete se tak, jako jste se nikdy dříve nemodlili
287. Modlitební kampaň 15 - Dík za dar Božího milosrdenství
288. Hříšníci, kteří se ke Mně obrát…
[More]
2,061 clicks     0 Postings
5 page(s)
sarius     28/12/2011 07:34
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů.
Poselství Varování 281 - 285
281. Nemohu snést myšlenku na duše, které Satan táhne do pekla
282. Druhý příchod se uskuteční brzy po Varování
283. Mé děti byly zbaveny témeř všeho v …
[More]
2,100 clicks     0 Postings
sarius
Sex:
male
99 Media
10 Postings
Location:
Slovakia
Language:
Czech
Member since:
06/11/2010 11:16
Friends
Sex:
male
1,313 Media
95 Postings