Gábi
Contributions
3 page(s)
Gábi
Sexe:
féminin
77 Contributions
3 Album
1.818 Commentaires
Location:
Tchéquie
Langue:
tchèque
Enregistré depuis:
12/01/2011 03:14:55
Motto
Přijď Duchu svatý k nám, přijď se svým dotykem, svou náruč otvírám, před Tvým vlídným pokojem.Příjď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, příjď do všech mých nejistot, příjď do všech mých neklidů. Žalm 37,5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám, bude jednat. Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníku a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. A NAKONEC – MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!
Amis
pastorcilla
Sexe:
féminin
23 Contributions
231 Commentaires
Samson1
Sexe:
masculin
49 Contributions
5.440 Commentaires
ACHARAI
Sexe:
masculin
26 Contributions
11 Commentaires
mike084
Sexe:
masculin
179 Contributions
8.179 Commentaires
Irbis
Sexe:
masculin
141 Contributions
4 Album
1.253 Commentaires
Jovana
Sexe:
féminin
87 Contributions
5.926 Commentaires
valent
Sexe:
masculin
139 Contributions
207 Commentaires
pařez
Sexe:
masculin
47 Contributions
2.935 Commentaires
junior16
Sexe:
masculin
82 Contributions
144 Commentaires
Jindriska
Sexe:
féminin
75 Contributions
419 Commentaires
rema48
Sexe:
féminin
17 Contributions
277 Commentaires
TULÁK
Sexe:
féminin
50 Contributions
8.071 Commentaires
jirka33
Sexe:
masculin
15 Contributions
1 Album
11 Commentaires
dominikguzman
Sexe:
masculin
170 Contributions
1.108 Commentaires
jamacor
Sexe:
masculin
27.404 Contributions
81 Commentaires
Hanka Fatimská
Sexe:
féminin
7 Contributions
6 Commentaires
David Hur
Sexe:
masculin
1 Contributions
8 Commentaires
robbi
Sexe:
féminin
726 Contributions
3 Album
493 Commentaires
aobubo
Sexe:
masculin
157 Contributions
2 Album
2.331 Commentaires
Terezie
Sexe:
féminin
192 Contributions
627 Commentaires