Gábi
3 page(s)
1 page(s)
1 page(s)
Gábi
Sex: female
79 Media
3 Album
1,818 Postings
Country:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
12/01/2011 02:14:55
Welcome slogan
Přijď Duchu svatý k nám, přijď se svým dotykem, svou náruč otvírám, před Tvým vlídným pokojem.Příjď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, příjď do všech mých nejistot, příjď do všech mých neklidů. Žalm 37,5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám, bude jednat. Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníku a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. A NAKONEC – MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!
Friends
pastorcilla
Sex: female
22 Media
230 Postings
Samson1
Sex: male
35 Media
4,705 Postings
ACHARAI
Sex: male
26 Media
11 Postings
mike084
Sex: male
137 Media
7,274 Postings
Irbis
Sex: male
128 Media
4 Album
1,204 Postings
Jovana
Sex: female
81 Media
5,730 Postings
valent
Sex: male
122 Media
197 Postings
pařez
Sex: male
45 Media
2,853 Postings
junior16
Sex: male
76 Media
144 Postings
Jindriska
Sex: female
69 Media
412 Postings
rema48
Sex: female
17 Media
277 Postings
TULÁK
Sex: female
50 Media
8,072 Postings
jirka33
Sex: male
15 Media
1 Album
11 Postings
dominikguzman
Sex: male
168 Media
1,105 Postings
jamacor
Sex: male
25,653 Media
81 Postings
Hanka Fatimská
Sex: female
7 Media
6 Postings
David Hur
Sex: male
1 Media
8 Postings
robbi
Sex: female
725 Media
3 Album
494 Postings
aobubo
Sex: male
155 Media
2 Album
2,116 Postings
Terezie
Sex: female
192 Media
627 Postings