Gábi
Media
3 page(s)
Gábi
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,818 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
12/01/2011 03:14:55
Welcome slogan
Přijď Duchu svatý k nám, přijď se svým dotykem, svou náruč otvírám, před Tvým vlídným pokojem.Příjď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, příjď do všech mých nejistot, příjď do všech mých neklidů. Žalm 37,5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám, bude jednat. Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníku a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. A NAKONEC – MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!
Friends
pastorcilla
Sex:
female
22 Media
230 Postings
Samson1
Sex:
male
49 Media
5,379 Postings
ACHARAI
Sex:
male
26 Media
11 Postings
mike084
Sex:
male
173 Media
8,138 Postings
Irbis
Sex:
male
141 Media
4 Album
1,250 Postings
Jovana
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
valent
Sex:
male
139 Media
207 Postings
pařez
Sex:
male
47 Media
2,934 Postings
junior16
Sex:
male
82 Media
144 Postings
Jindriska
Sex:
female
75 Media
419 Postings
rema48
Sex:
female
17 Media
277 Postings
TULÁK
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
jirka33
Sex:
male
15 Media
1 Album
11 Postings
dominikguzman
Sex:
male
170 Media
1,105 Postings
jamacor
Sex:
male
27,313 Media
81 Postings
Hanka Fatimská
Sex:
female
7 Media
6 Postings
David Hur
Sex:
male
1 Media
8 Postings
robbi
Sex:
female
726 Media
3 Album
493 Postings
aobubo
Sex:
male
156 Media
2 Album
2,314 Postings
Terezie
Sex:
female
192 Media
627 Postings