Slawek
Media
10
Slawek     Saturday, 14:12
Moje Serce jest Arką Zbawienia
www.ksiegarnialumen.pl//moje-serce-jest…
Slawek         Saturday, 13:52
Mówi Jezus:
„Łaski pełna”. Bóg nie posłał Swego anioła, żeby powiedział „Zdrowaś” tylko do Maryi. Bóg i was pozdrawia, drogie dzieci, okazując wam Swoje względy. On przysyła wam przez aniołów Swe święte natchnienia. Bóg otacza was Swoimi błogosławieństwami od poranku do zmierzchu i od zmierzchu do rana. Bez przerwy otaczają was myśli Boże, pełne miłości i przewidującej troskliwości.
Dlaczego więc nie odczuwacie nic lub bardzo mało? Dlaczego nie żyjecie sprawiedliwie i święcie? Wylewa się na … [More]
Slawek         Saturday, 13:16
JULIA KIM O ABORCJI
Maryja mówiła wiele także na temat aborcji. Ona bez przerwy płacze niepocieszona z powodu aborcji dokonywanych w naszym świecie. Od 19 października 1986 tak gorzko płacze z tego powodu, że w niektóre dni Jej oblicze jest opuchnięte. Aborcja jest morderstwem i Najświętsza Panna mówi, że z tego powodu doznaje wielu boleści w Swym łonie. To Jej zadaje cierpienie. Przez aborcję niszczymy bezcenne Życie, które Bóg nam powierzył... [More]
Slawek         Saturday, 13:15
Radek33         Saturday, 13:01
Gloria Polo:"Wiecie, Pan pokazał mi wszystkie te rzeczy, których nie jesteśmy w stanie ujrzeć naszymi ziemskimi oczyma, w „Księdze Życia”. Ukazał mi, co się wydarzyło, gdy lekarz przeprowadzał aborcję. Zobaczyłam tego lekarza, jak trzymał coś na kształt obcęg, którymi chwycił dziecko i rozdrobnił je na kawałki. Dziecko krzyczy z całej siły. O mój Boże, tak bardzo krzyczy. Każde dziecko mianowicie otrzymuje zaraz po poczęciu duszę, całkowicie dorosłą i dojrzałą, gdyż nie rośnie ona tak jak … [More]
Slawek         Saturday, 13:14
myname         Saturday, 12:47
Przed kliniką aborcyjną w Michigan organizacja satanistyczna The Satanic Temple wyraziła swoje poparcie dla "matek" decydujących się na aborcję.
"Według satanizmu, zabijając lub przyczyniając się w jakiś sposób do zabicia jesteś na drodze do osiągnięcia swojego celu. Jeżeli zwracasz się do szatana z jakąś prośbą , aby otrzymać to czego bardzo pragniesz musisz złożyć ofiarę z krwi. Zabijanie życia jest ofiarą ostateczną składaną szatanowi, jeżeli można zabić życie nienarodzone, to jest ono … [More]
Slawek     Saturday, 12:53
PODWÓJNIE WIĘZIONY I ŚCIĘTY
Według POEMATU BOGA-CZŁOWIEKA
Jan Chrzciciel również został zdradzony przez swego ucznia.
♥ 29 Sierpnia - MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA ♥
[More]
26 clicks     0 Postings
Slawek         Saturday, 11:44
polski     Friday, 16:55
"Prawo Chrystusowe"
mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_45.htm
CZY PAN BÓG JEST ZWIĄZANY WYROKAMI WŁADZY KOŚCIELNEJ?
Pewna osoba zwróciła się do O. Jacka Salija z pytaniem:
>>Cóż mógł mieć Pan nasz na myśli, kiedy mówił: "Cokolwiek zwiążesz na ziemi, … [More]
74 clicks     3 Postings
Slawek         Saturday, 11:44
ŚW. FAUSTYNA POZNAŁA WIELKĄ ZAŻYŁOŚĆ PANA JEZUSA Z KAPŁANAMI
Pan Jezus bardzo broni Swoich zastępców na ziemi. Jak bardzo jest z nimi złączony, a ich zdanie każe mi przekładać nad Swoje. Poznałam ich wielką zażyłość pomiędzy Jezusem a kapłanem. Co kapłan powie, Jezus tego broni i często się do jego życzeń zastosowuje, a nieraz uzależnia od zdania jego Swój stosunek z duszą. W łaskach szczególnych, poznałam to bardzo dobrze, jak daleko żeś się podzielił władzą i tajemnicą z nimi, o Jezu, więcej … [More]
Slawek         Saturday, 11:22
27:25
♥ serce ♥     Saturday, 04:19
RATUNEK - Konferencje o modlitwie
O. Augustyn Pelanowski OSPPE
02. Pan da wam znak - Homilia (Iz 7,1-14, Łk 1, 26-41) 27'24
[More]
43 clicks     0 Postings
Slawek         Sunday, 15:27
25 marca 2005, słowa Pana podyktowane Catalinie Rivas:
Zastanawiasz się, dlaczego przeszedłem przez tyle cierpienia, jak małe jagnię kąsane nieustannie przez dzikie wilki? Czy cierpienia w Ogrodzie Oliwnym nie wystarczyły? Czy straszna i krwawa Korona cierniowa nie zakryła bezmiaru grzechów ludzkości? Czy krew i bolesne biczowanie, które otrzymałem z Miłości do was, nie są wystarczającym wynagrodzeniem? Ileż udręk wycierpiałem poza ukrzyżowaniem...!
Dziś wciąż unoszą się pychą ci, którzy osądza… [More]
Slawek         Sunday, 15:14
Rozumiem, że ktoś może z różnych powodów nie wierzyć w dane prywatne objawienie i nie musi, ale osoba która je atakuje lub wyśmiewa, często nie mając gruntownej wiedzy na ten temat, powinna sobie sama zadać pytanie, jak w przytoczonym artykule czy kogoś takiego w sobie nie rozpoznaje... Rozpoznałam w sobie Judasza
    Radek33 likes this.         Sunday, 15:48
Slawek         Sunday, 06:05
EUCHARYSTIA JEST ŻYWA
Eucharystia jest żywa. Gdyby jakiś przybysz, który nic nie wie o Eucharystii, miał obserwować sposób, w jaki ją przyjmujemy, to czy wiedziałby o tym? Kiedy ty i ja podchodzimy do Eucharystii, to czy widać, że wierzymy, iż mamy przyjąć do naszych ciał żywą osobę, Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka?
Ileż to razy, Panie, zapominam, że Eucharystia jest żywa! Gdy codziennie czekam w kolejce, aby Cię przyjąć, to czy myślę o tym, jak bardzo pragniesz … [More]
    mkatana likes this.         Sunday, 06:10
Slawek         Sunday, 06:03
Jezus daje nam Osobiście Jego niebieskie potwierdzenie. Eucharystia jest prawdziwie Ciałem i Krwią Chrystusa, obecnego pod postacią chleba i wina.
EUCHARYSTIA JEST ŻYWA
7 TAJEMNIC EUCHARYSTII [More]
05:20
Slawek     Sunday, 06:03
Kompozycja i wykonanie-RINCEWINDX
Video-RINCEWINDX
www.youtube.com/watch
392 clicks     1 Postings
Slawek         Sunday, 05:54

Niepodległa www.youtube.com/watch
Slawek     Sunday, 05:32
www.tolle.pl/pozycja/7-tajemnic-eucharystii
Papież Jan Paweł II nazwał Najświętszą Eucharystię "największym skarbem Kościoła", a mimo to nawet wielu żarliwych katolików w sposób ograniczony pojmuje ten pełen mocy sakrament. Ta książka to wszystko … [More]
205 clicks     1 Postings
Slawek         Sunday, 05:31
30:18
♥ serce ♥     22/08/2015 15:18
Miasteczko Ars, leżące we Francji w pobliżu Lyonu, jest dziś znane na całym świecie dzięki Janowi-Marii Vianney, który przez 41 lat był tamtejszym proboszczem: Co takiego szczególnego miał w sobie ten drobny i pokorny proboszcz, że przyciągał tylu … [More]
2,110 clicks     0 Postings
Slawek     Sunday, 05:16
CUD EUCHARYSTYCZNY W NAJU
(NAJŚWIĘTSZE SERCE BOSKIEJ OFIARY)
Wyglądało to jak serce, gdy po raz pierwszy śledziliśmy fotografię zrobioną 22 września 1995 roku w czasie Mszy Świętej celebrowanej w dolinie pośród gór Naju w Korei. Mniej więcej w … [More]
288 clicks     1 Postings
Slawek         Sunday, 05:00
myname     22/08/2015 16:48
Z własnej woli w Korei Północnej: Żeby napisać książkę, Suki Kim przez pół roku udawała nauczycielkę angielskiego i misjonarkę
Marta Grzywacz
Defilada w 2013 r. z okazji 60. rocznicy zakończenia wojny koreańskiej (AFP PHOTO / Ed Jones/East News)
[More]
271 clicks     0 Postings
Slawek         Sunday, 04:50
26 marca 2005, słowa Pana:
Kiedy przybijali Moje ręce czułem, jak gdyby wyrywali Mi żyły, niszcząc chrząstki i nerwy dłoni. Ten ból był nie do zniesienia.
Dziś wasze spojrzenia przed Najświętszym Sakramentem, wasze pełne zrozumienia spojrzenia, są dla Mnie wystarczającym wynagrodzeniem za te brutalne czyny. Wynagradzają za pełne wściekłości spojrzenia i złośliwości skierowane ku Mnie na Kalwarii...

ODDAŁEM ZA CIEBIE MOJE ŻYCIE ...
Catalina Rivas Tytuł oryginału w języku hiszpańskim: … [More]
    maryjesu likes this.         Sunday, 12:51
    jadwiska likes this.         Sunday, 10:16
Slawek         Sunday, 04:48
03:05
maryjesu     21/08/2015 17:51
In the National Congress of Consecrated Life in the City of Mexico DF.
10,007 clicks     38 Postings
    mkatana likes this.         Sunday, 06:13
    Radek33 likes this.         Sunday, 04:46
Slawek         Sunday, 04:43
05:47
LovVal     22/08/2015 16:40
Liten samhälle i Bosnien-Hercegovina fick ära att Himmelen dagligen över den öppnar sina port.
938 clicks     15 Postings
Slawek     21/08/2015 15:01
Ks. Adam Skwarczyński wypowiedział się o Poemacie Boga-Człowieka: „(...)Na tym dziele opierać się będą wszyscy: prostaczkowie i uczeni teologowie, rodzice i wychowawcy, artyści i twórcy kultury, reżyserzy filmowi i teatralni, pisarze i poeci, a … [More]
249 clicks     0 Postings
Slawek         21/08/2015 14:33
Slawek         21/08/2015 14:25
Zwróciłem uwagę na zdanie "Od Boga wprawdzie pochodzi śmierć, ale w ogóle nie jest ona czymś złym..." Z kolei Pan Jezus Marii Valtorcie w dyktandzie mówi:
Powiedziałem wam: Bóg stworzył wszystko, ale nie stworzył śmierci. Dziełem Jego jest słońce, jaśniejące od wieków i od tysiącleci. Dziełem Jego jest morze ujęte w granice, na kuli krążącej w przestworzach. Dziełem Jego są niezliczone gwiazdy, które sprawiają, że firmament podobny jest do przestrzeni zasypanej klejnotami. Dziełem Jego są … [More]
Slawek         21/08/2015 14:14
♥ serce ♥     21/08/2015 07:23
Różnica
Zdarzyło się, że pewien książę wezwał na dwór handlarza końmi. Ten przyprowadził ze sobą dwa wspaniałe rumaki do sprzedania. Choć oba zwierzęta były do siebie bardzo podobne, były młode, silne i dobrze zbudowane, to jednak kupiec żądał za … [More]
261 clicks     0 Postings
Slawek     21/08/2015 14:09
Świadectwa historyków na temat głównego wydarzenia naszej ery
Przywykliśmy uważać wszystkich uczonych czasów radzieckich za ateistów. Ale to wcale tak nie było. Oto referat – sprawozdanie znanego filologa radziecki ego, akademika Akademii Nauk ZSRR … [More]
215 clicks     0 Postings
Slawek         16/08/2015 13:22
wojciechowskikrzysztof     16/08/2015 13:05
Św. Augustyn o dzisiejszej Ewangelii
ks. Przemysław Szewczyk
Święty Augustyn mówi o tym, że nie jest możliwa jedność z Bogiem bez braterskiej miłości. Ciałem Chrystusa, które mamy spożywać, żeby żyć, jest wspólnota Kościoła.
(fot. shutterstock.com)
[More]
282 clicks     9 Postings
Slawek
Sex:
male
1,318 Media
28 Album
4,312 Postings
Location:
Poland
Language:
Polish
Member since:
21/01/2011 15:31
Welcome slogan
Pokój Wam
Nazywa się Go Królem Pokoju
"Nie mów ludziom o Bogu kiedy nie pytają,
ale żyj tak, by pytać zaczęli."

www.modlitwawdrodze.pl/.../home www.deon.pl/.../serwis-papieski osuch.sj.deon.pl [More]
Friends
Sex:
male
125 Media
1 Postings
Sex:
female
21 Postings
Sex:
female
52 Postings
Sex:
female
184 Media
128 Postings
Sex:
female
13 Media
11 Postings
Sex:
male
36 Media
2,418 Postings
Sex:
male
50 Media
9 Postings
Sex:
female
380 Media
1,151 Postings
Sex:
female
26 Media
3,517 Postings
Sex:
female
2,080 Media
4,986 Postings
Sex:
male
3,423 Media
6 Album
23,001 Postings
Sex:
female
10 Media
8 Postings
Sex:
female
652 Media
9 Album
1,696 Postings
Sex:
female
422 Media
3,806 Postings
Sex:
male
1,511 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
female
81 Media
3,270 Postings
Sex:
male
1,841 Media
11 Album
6,744 Postings
Sex:
female
32 Media
1 Album
93 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings