Postings: Ruženec
Ruženec     03/05/2011 16:34
Modlím se spolu s vámi za spásu duše Karola Wojtyly.
Prosím všechny čtenáře, aby se přidali.
Ruženec     03/05/2011 14:11
This posting has been cancelled by the author of the medium.
Ruženec     03/05/2011 11:47
Ozbrojený santosubito.
Ať žije světový mír! [More]
Ruženec     28/04/2011 16:07
@evelina
Bije ti také statečně. Slyším ho až tady, však ti v žilách koluje krev nebešťanů!
Ruženec     28/04/2011 15:06
Nikdy jsem ji neviděl.
Ruženec     28/04/2011 14:55
27. Nisan 5771 Svätý prorok Jeremiáš.
Ruženec     27/04/2011 13:12
A když nechce být Jobem?
Ruženec     27/04/2011 12:40
A ty jsi která osoba z příběhu o Jobovi?
Elifaz Temanský, Bildad Suchský nebo Zofar Naamatský?
Nebo dokonce Elihu?
Ruženec     27/04/2011 11:35
@Virtue-digger
Nechci ti kazit náladu, ale Bůh vydal křesťany Satanovi. Pán Ježíš to prozradil Petrovi. Jsme na tom dost blbě.
V úřadu námestníka si mohl klíďo podávat ruku čert s ďáblem. Zanech marných nadějí!
Ruženec     27/04/2011 11:09
@Virtue-digger
Jakýpak skok!
Kam bys chodil, ještě bys ve světě zabloudil.
Ruženec     26/04/2011 16:11
@Virtue-digger: Keď však raz uvidíš že cez pracovnú dobu sa vonku neprirodzene tmavo zamračilo, to bude tá hodina. Vtedy treba volať o zmilovanie.
Nepýtaj sa odkiaľ to mám.

Co si mám představit pod slovy - nepřirozené, tmavé zamračení?
Ruženec     26/04/2011 15:25
Pavka tímto svědectvím pohrdl. Nejdříve to sem dal a pak smazal. To by byla škoda, kdyby to zústalo bez povšimnutí.
Ruženec     26/04/2011 12:49
@figlio.1
Ano, tak to myslím.
Ruženec     26/04/2011 12:11
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír
za hříchy naše
i
celého světa. Za hříchy celého světa? To by skutečný Ježíš nechtěl.
Ruženec     26/04/2011 12:02
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír
za hříchy naše
i
celého světa. Za hříchy celého světa? To by skutečný Ježíš nechtěl.
Ruženec     26/04/2011 11:58
Z velekněžské modlitby Pána Ježíš Krista
Otče, přišla ta hodina; oslav svého Syna, aby i tvůj Syn oslavil tebe,
poněvadž jsi mu dal moc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal věčný život.
A toto je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Já jsem tě oslavil na zemi; dílo, které jsi mi svěřil, jsem vykonal. A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe tou slávou, kterou jsem měl u tebe předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé …
[More]
Ruženec     26/04/2011 10:45
@lubica, když už jsi připojená, co povíš na prodávání kostelů a jejich proměnu na odporná hříšná doupata?
Ruženec     26/04/2011 09:58
No to je odporné.
Nepřítelkyně pravdy.
Jak se bude moci podívat na posledním soudu Pravdě do očí?
Ruženec     26/04/2011 09:49
Třeba sběrači kovů přerušili internetové spojení?
Ruženec     26/04/2011 09:48
Protože tu bylo více pravdy, než je svět schopen unést.
Ruženec     26/04/2011 09:36
Amen.
Ruženec     26/04/2011 06:19
Takový kostel je zakopaná hřivna.
Až přijde Pán, bude chtít hřivnu i s úroky.
Ruženec     26/04/2011 06:18
@Ambrož, jak se ti líbí předělaný kostel?
Šel bys spát do postele, která je na místě oltáře?
Ruženec     26/04/2011 05:35
Proto je to noc kostelů.
Když tam někdo nahlédne, uzří duchovní temnotu. [More]
Ruženec     26/04/2011 05:22
Ložnice na místě oltáře.
Ruženec
Sex:
male
8 Media
521 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
27/01/2012 06:07
santo-subito.blogspot.com/
Welcome slogan
Ó, nevěřící a zvrácené pokolení, jak dlouho budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet?

santo-subito.blogspot.com [More]
Friends
Sex:
female
25 Media
39 Postings
Sex:
male
125 Postings
Sex:
female
3 Media
11 Postings
Sex:
female
2,357 Media
27 Album
1,129 Postings
Sex:
female
15 Media
1,868 Postings
Sex:
female
116 Media
2,327 Postings
Sex:
female
1 Album
1,629 Postings