Language Contact

Ruženec

Ruženec

Sv.Otec Jan Pavel II

Modlím se spolu s vámi za spásu duše Karola Wojtyly.
Prosím všechny čtenáře, aby se přidali.

Ruženec

Al Kajda is 100% operation of Pentagon

Ozbrojený santosubito.
Ať žije světový mír! [More]

Ruženec

Proroctvo - 666

@evelina
Bije ti také statečně. Slyším ho až tady, však ti v žilách koluje krev nebešťanů!


Ruženec

Veľky den sa bliži...1.maj ...."ALELUJA"

Nikdy jsem ji neviděl.

Ruženec

Veľky den sa bliži...1.maj ...."ALELUJA"

27. Nisan 5771 Svätý prorok Jeremiáš.

Ruženec

Proroctvo - 666

A když nechce být Jobem?

Ruženec

Proroctvo - 666

A ty jsi která osoba z příběhu o Jobovi?
Elifaz Temanský, Bildad Suchský nebo Zofar Naamatský?
Nebo dokonce Elihu?

Ruženec

Proroctvo - 666

@Virtue-digger
Nechci ti kazit náladu, ale Bůh vydal křesťany Satanovi. Pán Ježíš to prozradil Petrovi. Jsme na tom dost blbě.
V úřadu námestníka si mohl klíďo podávat ruku čert s ďáblem. Zanech marných nadějí!

Ruženec

Svätá omša v obrázkoch

@Virtue-digger
Jakýpak skok!
Kam bys chodil, ještě bys ve světě zabloudil.Ruženec

Svätá omša v obrázkoch

@Virtue-digger: Keď však raz uvidíš že cez pracovnú dobu sa vonku neprirodzene tmavo zamračilo, to bude tá hodina. Vtedy treba volať o zmilovanie.
Nepýtaj sa odkiaľ to mám.

Co si mám představit pod slovy - nepřirozené, tmavé zamračení?Ruženec

Zpět ze smrti

Pavka tímto svědectvím pohrdl. Nejdříve to sem dal a pak smazal. To by byla škoda, kdyby to zústalo bez povšimnutí.

Ruženec

Jezis Kristus - Bozi milosrdenstvo

@figlio.1
Ano, tak to myslím.

Ruženec

Jezis Kristus - Bozi milosrdenstvo

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír
za hříchy naše
i
celého světa. Za hříchy celého světa? To by skutečný Ježíš nechtěl.

Ruženec

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu spievaný

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Ježíše Krista,
na smír
za hříchy naše
i
celého světa. Za hříchy celého světa? To by skutečný Ježíš nechtěl.

Ruženec

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu spievaný

Z velekněžské modlitby Pána Ježíš Krista
Otče, přišla ta hodina; oslav svého Syna, aby i tvůj Syn oslavil tebe,
poněvadž jsi mu dal moc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal věčný život.
A toto je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Já jsem tě oslavil na zemi; dílo, které jsi mi svěřil, jsem vykonal. A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe tou slávou, kterou jsem měl u tebe předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé …
[More]

Ruženec

Z chramu udelali hospodu

@lubica, když už jsi připojená, co povíš na prodávání kostelů a jejich proměnu na odporná hříšná doupata?

Ruženec

Reholni sestra a knez tanci polku

No to je odporné.
Nepřítelkyně pravdy.
Jak se bude moci podívat na posledním soudu Pravdě do očí?

Ruženec

Z chramu udelali hospodu

Třeba sběrači kovů přerušili internetové spojení?

Ruženec

Reholni sestra a knez tanci polku

Protože tu bylo více pravdy, než je svět schopen unést.

Ruženec

V chrame otevreli hospodu

Amen.