nukula
Media
05:31
01:57
nukula
Sex:
male
83 Media
951 Postings
Location:
Poland
Language:
Polish
Member since:
25/03/2011 03:22:22
Welcome slogan
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Księga Liczb 6;24-26
[More]
Friends
Sex:
female
1 Postings
Sex:
male
482 Media
6,698 Postings
Sex:
male
2 Media
271 Postings
Sex:
male
522 Media
4 Album
1,593 Postings
Sex:
female
3 Media
45 Postings
Sex:
male
171 Media
331 Postings
Sex:
female
195 Media
4 Album
308 Postings
Sex:
male
329 Media
1,067 Postings
Sex:
male
172 Media
659 Postings
Sex:
female
1,010 Postings
Sex:
male
5 Media
13 Postings
Sex:
male
1,797 Media
1,520 Postings
Sex:
female
105 Media
174 Postings
Sex:
male
809 Postings
Sex:
male
49 Media
101 Postings
Sex:
female
27 Media
115 Postings
Sex:
female
212 Media
1 Album
124 Postings
Sex:
male
34 Media
222 Postings
Sex:
male
753 Media
8 Album
1,045 Postings
Sex:
female
92 Media
2 Album
355 Postings