aobubo
Media
aobubo         13/09/2015 20:01
598
Církev v učitelském úřadu své víry a ve svědectví svých svatých nikdy nezapomněla, že „každý hříšník je příčinou a nástrojem … utrpení“ božského Vykupitele. Vzhledem k tomu, že naše hříchy urážejí samého Krista, neváhá církev křesťanům připsat mnohem těžší odpovědnost za Ježíšovu popravu, kterou oni sami často svalovali jen a jen na Židy: Je jasné, že mnohem větší vinu mají ti, kteří často upadají do svých hříchů. Jelikož naše viny přivedly Ježíše k popravě na kříži, pak ti, kteří se … [More]
    Svatožár likes this.         14/09/2015 01:51
    Filofej likes this.         14/09/2015 01:39
aobubo         13/09/2015 18:36
Následky Adamova hříchu pro lidstvo (Řím 5,12.18
aobubo         13/09/2015 18:29
Vína je na lidech a na židech smrt Krista,ale Bůh jim buď milostiv ...
aobubo         13/09/2015 18:23
Kristova oběť není marnost,aby jí někdo zlechčoval.Lidský hřích bolí Boží srdce. .Kdyby člověk nezhřešil ,tak by Kristus nemusel trpět. Ale tak se stalo ,že ten kdo miluje se za druhé obětuje a to pro náš hřích.
aobubo         13/09/2015 18:05
Je snad za smrt Krista vinen samotný Bůh? Vinen je pouze člověk.
aobubo         13/09/2015 18:02
Lidský rod je tak zvrácený a odkloněný od Boha,že pojem mesiáše chápe více politicky a vojenský. Vůbec se Bohu nedivím,že zaujal pro lidi nechápavý způsob spasení.Světlo národům co židé měli nést k ostatním národům si chamtivě skrývali pro sebe a přitom židé měli nést ono světlo Boží všem národům.
Pro svou zatvrzelost nepoznali svého Pána a zabili Ho a Pán pronajal vinici jiným.
aobubo         13/09/2015 17:29
Obyčejně je vítěz ten kdo zvítězí.Kristus zvítězil tím,že jakoby ďábel zvítězil Jeho smrtí,ale pravda je ta,že svou smrtí porazil onoho nepřítele.Opak lidského vítězení.
    Pepík likes this.         13/09/2015 17:34
aobubo         13/09/2015 17:23
Za Ježíšovou smrt rozhodně mohou židé.Přišel do svého a své ho nepoznalo. Tak jak proroky zabíjeli vlastní,a to židé,tak i Ježíše zabil žid rukou pohana.Větší vinu nese ten,kdo Krista k smrti vydal pohanům.
aobubo         12/09/2015 14:22
Žalm 24
... Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
aobubo         12/09/2015 14:17
Ex 22
20 Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi.
    Filofej likes this.         12/09/2015 14:26
aobubo         12/09/2015 14:07
Když už utečenci nebudou,tak se téma opět navrátí k zednářům.
aobubo         03/09/2015 15:28
Filofej         03/09/2015 13:05
Vojna v Európe je iba na Východe Ukrajiny,tak prestaň klamať.
aobubo         03/09/2015 15:28
Filofej         03/09/2015 12:51
Caesar,moslimovia sa sem hrnu,lebo im doma podpálili domy, zabili pribuznych pretože tam je vojna.Nikomu sa nechce ísť z domova,kde má svoju rodinu,priateľov, kde žije v prostredí ktorému rozumie rečou i kultúrou. Utečenci nie sú vojaci pod velením emira,ktorý im sľubuje, že môžu rabovať.
V 95. dom sa vracal z pracovnej cesty v Taliansku a videl som na železničnej stanici vo Viedni utečencov z Bosny.Moslimov.Rodičia, deti,starci.Úplní chudáci. Nikto z nás si nevie predstaviť, čo museli prežiť … [More]
aobubo         01/09/2015 10:15
Filofej         01/09/2015 06:28
Pre všetkých politikov, ktorí zneužívajú kresťanské cítenie voličov na to,aby získali ich hlasy a udržali si tak moc a bohatstvo platí, že budú hnaní bičom Božieho hnevu z Jeho Domu :
Jn 2,15-17
aobubo         30/08/2015 15:51
Filofej         30/08/2015 14:29
Kokso, ja sa držím učenia Cirkvi a pápežov. Ty si vo svojej denominačnej nenávisti nepostrehol,že z falošného ekumenizmu si obvinil pápežov sv.Jána XXIII, bl.Pavla VI, sv.Jána Pavla II, Benedikta XVI, Františka.
Tá studená voda,ktorú ti odporučil Ostrik by ti možno pomohla.Ale najviac ti pomôže modlitba k Duchu Svätému a štúdium dokumentov Cirkvi o ekumenizme.
Na narodenie Kristovo spievali anjeli na Nebi:
Sláva Bohu na vysostiach na zemi POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE.
Teda aj ľudia dobrej vôle sú … [More]
aobubo         28/08/2015 12:59
Ten kdo se vydá na cestu spasení se nemůže ohlížet nazpět.
    Beno likes this.         29/08/2015 14:22
aobubo         28/08/2015 12:50
aobubo         28/08/2015 08:00
Za to,že jsi zavalená kdoví jakou literaturou a nemodlíš se v přírodě nemůže RKC,ale ty sama Tuláku.Proč asi Hebrejci 40 let putovali pouští sem a tam? Protože se pořád ohlíželi po Egyptu a reptali.Cesta ke spasení v církvi není čajový klub plkavých o páté.
aobubo         22/08/2015 03:02
valent         21/08/2015 14:53
Sv. Bernardin Sienský nabízí snad nejvýstižnější pohled na tento hřích:
“Tak jako lidé se účastní na slávě Boha v různých stupních, rovněž tak v pekle trpí jedni více nežli druzí. Ti, kdo žili neřestí sodomie na zemi, budou v pekle trpět více než ostatní, neboť tento hřích je největší ze všech.“
Sv. Damián:
Podle Sv. Damiána hřích sodomie překračuje všechny ostatní, jelikož: Zajisté přináší smrt tělu a zkázu duši. Zamořuje tělo a zhasíná oheň mysli, vyhání Ducha Svatého z chrámu lidského … [More]
aobubo         19/08/2015 16:08
Filofej         19/08/2015 12:32
Myslím, že tu je dobrý priestor pre povzbudzovanie sa Božím Slovom a rád by som sem dal niekoľko citácií,ktoré vzbudí u tých, čo Božie Slovo milujú,ešte väčšiu lásku a u tých, ktorí s ním nemajú skúsenosť, pritiahne k jeho poznávaniu.Začnem tým,ktoré ako prvé zaznelo našim predkom v jazyku,ktorému rozumeli :
"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.Ono bolo na počiatku u Boha.Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstali nič z toho,čo povstalo.V ňom bol život a život … [More]
aobubo         19/08/2015 16:08
Filofej         19/08/2015 07:02
Po vymazaní môjho príspevku v téme :
1.kráľ na Slovanskom území... ;
som poprosil Petra,ktorý to vymazal,aby ten príspevok vrátil naspäť, pretože to je Božie Slovo a je nevhodné Ho vymazať. Neurobil tak a preto to dávam sem,pretože Božie Slovo jasne hovorí o "Návrate Kráľa " a nebude to žiaden hriešny človek a Božiemu Slovu môžeme úplne spoľahlivo veriť, na rozdiel od rôznych privátnych videní.
"Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň - a ten, čo sedel na ňom sa volal Verný a Pravdivý ;… [More]
aobubo         19/08/2015 16:07
Ostrik         19/08/2015 13:19
To jsou otázky, které vyvstávají z mého předchozího komentáře v 17:28. V posledních letech je totiž módou vybrat si určitý úsek z církevních dějin a obelhávat sám sebe i jiné, že církev v té době byla bez chyb. Je to však ve skutečnosti demonstrací nepochopení Ježíšova učení a smyslu putování bojující církve.
Představme si, že by mezi Židy povstal někdo podobný, který by šmahem odsoudil, co se dělo po zničení jeruzalémského chrámu. Zapřel by tak dva tisíce let historie vlastního národa. Na … [More]
aobubo         19/08/2015 16:05
Ostrik         19/08/2015 13:40
Schizmatici, kteří zavrhli DVK a současného papeže neuznávají, zjevně nepostřehli, že se na našem kontinentu odehrály dvě velké války, které s sebou přinesly jisté společenské změny. Rozpadly se tzv. křesťanské říše, které se kupodivu zcela proti smyslu přikázání o lásce nechaly svést do bratrovražedných kratochvílí. Nově vzniklé státní útvary jsou přísně sekulární. Na tyto novoty musela církev reagovat. Ve změněných podmínkách je třeba nových pravidel. Jestliže již necestujeme vlakem, ale … [More]
aobubo         18/08/2015 15:49
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské
….Satan přemáhá jen pyšné a zbabělé, neboť pokorní jsou silní.Pokornou duši nic nepřivede ke zmatku a nic ji nerozechvěje. Zamířila svůj let přímo do žáru slunce a nic ji nedokáže srazit k zemi. Lásku nelze uvěznit, je svobodná jako královna, láska dosahuje až k Bohu
V jisté chvíli jsem pochopila, jak velice se Bohu nelíbí skutek, byť sebechvályhodnější, který nevychází s čistého úmyslu; takové skutky podněcují Boha spíše k tomu,aby nás potrestal, a ne odměnil…
[More]
    Monika G likes this.         20/08/2015 11:31
aobubo         18/08/2015 13:30
Filofej         18/08/2015 04:29
Dnes už nemáme ani jeden štát, kde by reálne vládol kresťanský kráľ. Ako vidieť, všetky systémy usporiadania ľudskej spoločnosti sú dočasné ale Cirkev so svojim usporiadaním daným od Boha je tu stále od jej založenia samotným Spasiteľom.Hlásala Slovo Božie v antickej Rímskej ríši,evanjelizovala barbarov,ktorí neskôr založili stredoveké kráľovstvá priniesla evanjelium do Ameriky, Afriky a bude hlásať evanjelium až do Pánovho druhého príchodu, pretože ju vedie prisľúbený Duch Svätý a musí … [More]
aobubo         16/08/2015 00:57
Anton Selecký         18/08/2013 18:33
Peter myslím si, že aj tzv. "protestanti" sú aktívni a chcú "evanjelizovať" medzi katolíkmi a vyvracať im Pannu Máriu. To mám kopec skúseností aj z iných kontaktov a rozhovorov. Vieš, ale na druhej strane sa kopa tzv. "protestantov" sa prikláňa k Panne Márii, a kopa tzv. "katolíkov" Ju ignoruje. Tu je to naozaj vec videnia a akéhosi oslovenia a daru. Nuž, je na každom, ako sa ako ku Panne Márii stavia.
aobubo
Sex:
male
161 Media
2 Album
3,651 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
10/04/2011 17:54
Friends
Sex:
male
8 Media
12 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
male
593 Media
1 Album
12,014 Postings
Sex:
male
140 Media
9,384 Postings
Sex:
male
409 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
16 Postings
Sex:
female
728 Media
3 Album
493 Postings
Sex:
female
1 Media
31 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,820 Postings
Sex:
male
212 Media
17 Album
2,755 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings