aobubo
Media
aobubo     Monday, 16:40
Jedno je jisté, člověk nebude poslouchat Ostrika.
aobubo     Monday, 15:22
Tvoji ženu neznám.
aobubo     Monday, 15:20
Kristus není sobota, Kristus rovný Bohu je Bůh a Bůh není sobota.
aobubo     Monday, 15:17
My ale jsme nejen z ženy , ale i z Ducha.
aobubo     Monday, 15:15
Sobota nespasí člověka, zato Kristus ano.
  mike084 likes this.     Monday, 15:16
aobubo     Monday, 15:13
Pokrk, takové přirovnání co jsi udal je pro pohany, ale ne pro křesťany.
aobubo     Monday, 15:04
Vzkříšení Krista je vrchol zjeveni.V lidský dějinách jedinečny a nenapodobitetelný.Není proto divu, že člověk nahradil tradiční sobotu za den vzkříšení, a jak já věřím v plném souladu s Duchem svatým.Odpočinek v Bohu skrze Vzkříšení Krista je v mnohém větší odpočinek nežli skrze zákon ve Starém zákoně.Skrze zákon nalézáme svou smrt, protože nikdo není schopen plnit zákon, ale skrze Vzkříšení je milost a ta už dává milost k životu.Svůj zrak upínáme na kříž, protože nás přitahuje.Mojžíš plnil … [More]
aobubo     Monday, 14:01
Že by dvě soboty?
aobubo     Monday, 13:22
ceskoslo     Monday, 13:12
Křesťané opustili zachovávání soboty tak rychle, že zde nebyl žádný čas, v němž by mohlo získat vliv
pohanské uctívání slunce či ve kterém by mohla hrát roli Katolická církev. Ap. Pavel zemřel mezi lety 64-67 n. l. a svoji poslední epištolu sepsal krátce před svojí smrtí, pravděpodobně kolem r. 63. Za necelých 40 let od jeho smrti se již většina křesťanů schází k bohoslužbě v neděli. Zachovávání neděle bylo široce rozšířeno kolem r. 100 n. l. a stalo se univerzálním do cca r. 140 n. l.
V šedesá…
[More]
aobubo     Sunday, 08:08
Ostrik     Sunday, 07:36
Bratře Samsone, svazování a rozvazování není právo k libovolnému zacházení s Božími příkazy. Je to jen o odpouštění a neodpouštění. Boží služebníci dostali právo odpouštět hříchy.
aobubo     Wednesday, 18:25
1618
Kristus je středem celého křesťanského života. Svazek s ním zaujímá první místo před všemi ostatními svazky, rodinnými nebo společenskými. Již od prvních dob církve byli mužové a ženy, kteří se zříkali velikého dobra manželství, aby následovali „Beránka, kamkoliv jde“ (Zj 14,4), aby se starali o věci Pána a snažili se mu zalíbit, aby šli vstříc Ženichovi, který přichází. Sám Kristus vyzval některé, aby ho následovali tímto způsobem života, jehož je on sám vzorem: „Jsou totiž lidé k … [More]
  Ostrik likes this.     Thursday, 04:54
aobubo     Wednesday, 18:21
1612
Svatební smlouva Boha s jeho izraelským lidem připravila novou a věčnou smlouvu, v níž se Syn Boží tím, že vtělil a obětoval vlastní život, jistým způsobem spojil s celým lidstvem, které spasil, a tak připravil „svatbu Beránka“. [More]
  Sulika likes this.     Thursday, 12:55
  Ostrik likes this.     Thursday, 04:54
aobubo     Wednesday, 18:17
1621
V latinském obřadu dva katoličtí věřící uzavírají své manželství obvykle během mše svaté, protože všechny svátosti jsou spojeny s Kristovým velikonočním tajemstvím. V eucharistii se uskutečňuje památka nové smlouvy, kterou se Kristus navždy spojil s církví, svou milovanou nevěstou, za niž se sám vydal. Je tedy vhodné, aby novomanželé zpečetili svůj souhlas odevzdat se jeden druhému obětí svých životů tím, že ji spojí s Kristovou obětí za církev zpřítomněnou v eucharistické oběti a přijmou …
[More]
  Ostrik likes this.     Thursday, 04:54
aobubo     25/03/2015 05:51
Libor Halik     25/03/2015 05:43
I římskokatolický kněz dominikán P. Filip Stajner v Poděbradech, který nejtěžší invaliditou úplnou nehybností těla trpí i za církev, také říká, že ta poselství B. milosrdentví z Irska NEJSOU od Pána Ježíše. I protipotratová redakce Gloria.tv to říká stejně, že je to podvod, klam. Gloria.TV News on the 23rd of March 2015 Gloria.TV News on the 23rd of March 2015
aobubo     25/03/2015 03:28
Omlouvám se Cssk, popletl jsem si Solovjova s postavou jeho knihy antikristem... ale stejně mi Solovjov příjde synkretický
aobubo     24/03/2015 19:11
Řekl bych, že kdo ztrouchnivěl v hrobě byl Solovjev ... prý spasitel ... jak Samsom říká ... ju
aobubo     24/03/2015 19:00
:)
aobubo     24/03/2015 18:20
Klid Username jsi zase rozjetá
aobubo     24/03/2015 18:04
a ještě k tomu synkretista .... co dodat o člověku, který se povyšoval nad Krista...motal všechna náboženství dokupy ...tak jeho fakt brát vážně nebudu... a ... pro dodatek Ježíš je živý :) chvála Kristu
  Ostrik likes this.     24/03/2015 18:16
aobubo     24/03/2015 17:54
Dokonce v Londýně studoval kabalu, gnosi, indické a orientální náboženství hmmmm zajímavé
  Sulika likes this.     25/03/2015 02:41
aobubo     24/03/2015 17:35
Tak jak to bude se Solovjevem Cssk? Asi zahodit vše co napsal a stát na Slově Božím zuby nechty.
aobubo     24/03/2015 17:32
Trochu jiné kafe Cssk ze stejného článku...
Kniha, která mu zajistila slávu a všeobecné uznání nese titul: „Otevřená cesta k míru a všeobecné prosperitě“, ve které se snoubí respekt k tradici a antickým symbolům s širokým a odvážným radikalismem v oblasti sociálních a politických požadavků a směrnic, bezmezná svoboda myšlení s hlubokým pochopením pro všechno mystické, absolutní liberalismus s horoucím zápalem pro společné blaho, nejvyšší idealismus v řídících principech s přesnou vitalitou … [More]
aobubo     24/03/2015 17:27
www.lumendelumine.cz/index.php
Asi to bude od tud Cssk viď.No nevím, jestli zrovna Solovjeva mám brát za slovo.
aobubo     23/03/2015 18:01
co zjeví Duch je přednější a pravdivější,než mé snažení chápat duchovně,jestli něco chápu tak díky Bohu...esoterické pojetí křesťanství neberu
aobubo     23/03/2015 16:56
nepsal
aobubo     23/03/2015 16:11
Ostriku,podle toho co zde píšeš o Marii z Magdaly, tak tady propaguješ gnostické učení.
aobubo     22/03/2015 17:02
Hrstka pobloudilích nestojí o pravdu jako takovou.Ale o svou pravdu, kterou násilím vnucuje jiným,což neni pravda s velkým P, ale jen osobní názor podobný lidské ideologii tak jako je třeba komunismus.
Podobný ideologii fanatickýcch islámistů... prostě blud.
aobubo
Sex:
male
158 Media
2 Album
2,928 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
10/04/2011 17:54
Friends
Sex:
male
8 Media
12 Postings
Sex:
female
23 Media
251 Postings
Sex:
male
333 Media
10,100 Postings
Sex:
male
104 Media
7,387 Postings
Sex:
male
408 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
16 Postings
Sex:
female
728 Media
3 Album
493 Postings
Sex:
female
1 Media
31 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,818 Postings
Sex:
male
212 Media
17 Album
2,755 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings