Language Contact

aobubo

aobubo
Filofej

Plačme bratia nad ovocím ktoré dozrelo z koncilu! - Horror missae

Schizmatici nadávajú schizmatikom.Jedným dychom odmietajú sv.Jána Pavla II alebo platný všeobecný DVK zvolaný platným pápežom a podpísaný opäť … [More]

aobubo

Schizma v Cirkvi?

Pokud Filofej přijímáš Kristovo božství,tak asi proto,že Kristus je Bůh...nesmrtelný a duchovní Bůh ... oba mluvíme o tom samém.
Tvá poslední řeč si odporuje...na jednu stranu popíráš to co s vírou přijímáš a na druhou stranu přijímáš to co popíráš :)


aobubo

Schizma v Cirkvi?

Kristus je dokonalý,jak v duchu,tak v oslaveném těle.

aobubo

Schizma v Cirkvi?

Nelze Krista oddělovat od jeho oslaveného těla,které je podle Otcovi vůle jeho součástí v božské plnosti.

aobubo

Schizma v Cirkvi?

Inu i Zina někdy překvapí pravdou nad přemoudřelým křesťaňem,co si je pro svou pýchu přehnaně jistý svou cestou.

aobubo

Schizma v Cirkvi?

999
Jak? Kristus vstal z mrtvých se svým vlastním tělem: „Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám!“ (Lk 24,39); on se však nevrátil do pozemského života. Týmž způsobem v něm „všichni vstanou z mrtvých se svým vlastním tělem, které nyní mají“, ale toto tělo bude proměněno v oslavené tělo, v „tělo zduchovnělé“ (1 Kor 15,44): „Někdo snad řekne: A jak mohou mrtví vstát? A jaké to bude mít tělo, až přijdou? Ty bláhový člověče! Když zaséváš semeno, nezačne projevovat známky života,… [More]

aobubo
henta

Schizma v Cirkvi?

Jen, aby si někdo nemyslel,že je v Lásce a přitom nebyl ani na CESTĚ anižto v PRAVDĚ a ne tak v ŽIVOTĚ

aobubo

Schizma v Cirkvi?

648
Kristovo vzkříšení je předmětem víry jakožto transcendentní (přesažný) zásah samého Boha do stvoření a do dějin; tři božské osoby v něm působí společně a zároveň projevují svou vlastní originalitu. Dochází k němu zásahem moci Otce, který „vzkřísil“ (Sk 2,24) Krista, svého Syna, a tak uvádí dokonalým způsobem jeho lidství — s jeho tělem — do Nejsvětější Trojice. Ježíš se s konečnou platností „duchem svatosti prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých“ (Řím 1,4). Svatý Pavel … [More]

aobubo

Schizma v Cirkvi?

254
Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. „Bůh je jediný, ale ne osamocený.“ „Otec“, „Syn“ a „Duch svatý“ nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné: „Syn není Otec, Otec není Syn a Duch svatý není Otec nebo Syn.“ Liší se od sebe navzájem vztahy svého původu: „Je to Otec, který plodí, Syn, který je plozen, Duch svatý, který vychází.“ Božská jednota je trojjediná [More]

aobubo
ceskoslo

Schizma v Cirkvi?

. Je třeba si uvědomit, že Boholidská přítomnost Kristova tj. celý JK s Božstvím i lidstvím, duší i tělem, živý, oslavený je pod podobou chleba i … [More]

aobubo

Schizma v Cirkvi?

650
Otcové rozjímají o zmrtvýchvstání na základě Kristovy božské osoby, která zůstala spojena s jeho duší i s jeho tělem, vzájemně od sebe oddělených smrtí: „Jednotou božské přirozenosti, jež zůstává přítomna v každé z obou částí, se tyto části znovu spojují. A tak smrt nastává rozdělením složené lidské bytosti a vzkříšení nastává spojením obou rozdělených částí [More]

aobubo

Schizma v Cirkvi?

251
Pro vyjádření článku víry o Trojici musela církev vyvinout vlastní terminologii s pomocí pojmů filosofického původu: „podstata“, „osoba“ nebo „hypostaze“, „vztah“, atd. Tím však nepodřídila víru lidské moudrosti, ale dala nový, neobvyklý smysl těmto převzatým termínům, určeným napříště také k tomu, aby vyjadřovaly nevýslovné tajemství, které „nekonečně převyšuje všechno, co jsme v naší lidské omezenosti schopni pochopit“ [More]

aobubo

Schizma v Cirkvi?

253
Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: „soupodstatnou Trojici“. Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: „Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti.“ „Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností.“ [More]

aobubo

Schizma v Cirkvi?

Je Ježíš Bůh?

aobubo

Schizma v Cirkvi?

Sv.Tomáš vyznal Ježíše za svého Pána a Boha,který nikoli jako duch se zjevil,ale v těle.Dokonce jedl i rybu jak připomíná Mike.
Eucharistii přijímáme do úst,jako jídlo,které jíme.
Ježíš Kristus je Bůh i v těle.Pokud by Ježíš nebyl Bůh,tak by sv.Tomáš lhal a on nelhal.
Kdo vidí mě,vidí Otce,říká Ježíš,i když Otec je duch.
Považuji za pravdu,že Boha jíme a tím ho přijímáme.Takové boží tajemství.A proto si myslím,že se Filofej unáhlil v kritice vůči Mikovi. Přeci Kristus je pokrm,jak v materiální … [More]

aobubo

Schizma v Cirkvi?

J 20,26 Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“
27 Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“
28 Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“
29 Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.

kostelník

Schizma v Cirkvi?

aobubo 17:15 J 6,51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané … [More]

aobubo

Schizma v Cirkvi?

J 6,51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je métělo, dané za život světa.“

aobubo
Filofej

Časy, ktoré prichádzajú a duchovný boj

Výzva na pôst a modlitbu pre dnešné časy je vždy aktuálna. Najznámejšie postavy kresťanstva viedli duchovný zápas práve týmto biblickým spôsobom. Sv.… [More]

aobubo

prejav Páter Petr Piťha

Kristus je Král.Křesťan by si neměl zoufat z muslimů.Buddha není Kristus,Mohamed není Kristus.Křesťaň není budhista , ani muslim.Kdo popírá kříž,popírá Krista.Není jiné cesty vedoucí ke spasení,než skrze Krista,protože Kristus je ta cesta,pravda a život.Kdo není s Kristem,je proti Kristu.Kristus je jak archa,kterou stavěl Noe,co mi je po politicích ... záleží jen na Kristu.

aobubo
Hoki

prejav Páter Petr Piťha

Vilém se k řeči nemá a tak k dobru přidám jeden smyšlený příběh s veselým koncem ===> Byl jednou jeden kněz, který nenosil nikdy na veřej… [More]

aobubo
Filofej

Alexander Nevský

Peter,vždy keď sa Cirkev dala na politiku a začala "kupčiť" štýlom - "javti dám vojenskú podporu,ty podpíš úniu ", tak to vždy dopadlo nedobre.Pánov … [More]

aobubo
Filofej

Alexander Nevský

Peter,on nepomohol ani grékom. A nakoniec Rusi pápežské vojská nepotrebovali a zvládli to sami.Ale to je jedno.Pápež jednoducho robil politické … [More]

aobubo
Filofej

Alexander Nevský

Politické výzvy pápeža nie sú ani vieroučné ani mravoučné.Dokážeš to pochopiť, Peter? Pápež má právo i povinnost pracovať pre jednotu Cirkvi,ale nie … [More]