aobubo
Media
aobubo         08:43
mike084         08:28
Nejvyšší autoritou ve věcech víry a mravů je papež, ale nemá právo např. rušit Desatero. I. Vatikánský koncil, kap. IV., Pastor aeternus učí: „Duch Svatý totiž nebyl dán Petrovu nástupci proto, aby mu dovolil podle jeho názorů hlásat nějaké nové učení, nýbrž aby s jeho pomocí, apoštoly předané zjevení a poklad víry bedlivě chránil a spolehlivě vykládal.“ samson to vycitil co ma aj oficialne ani papez nema absolutnu moc hlavne nie nad vieroukou ma ju presne urcenu [More]
aobubo         08:42
mike084         08:17
V abecedním seznamu Summy teologické sv. Tomáše Akvinského je pod heslem „Poslušnost“: „Poslušnost je trojí, to je nerozvážná, která poslouchá také v nedovolených; nedokonalá, ale dostačující ke spáse, která totiž poslouchá v tom, k čemu je zavázána a dokonalá, která poslouchá ve všem dovoleném. K druhé je vázán každý, ale k první a třetí není nikdo vázán.“
Cirkev tu nie je od ostrika Cirkev ma iny zaklad a uz ma veci poriesene
ja to chapem tak ze tretiu poslusnost mala a ma z ludi jedine Pann… [More]
aobubo         08:41
mike084         07:04
gratulujem ale bez zartov samson konecne ste otvorili oci ostrik nie je katolik
aobubo         07:30
Samson1         07:00
Ostrik, od henty přijímáš like, přesto, že je sedesvak na 100%. Nění to trochu pokrytecké a nelahodí to tvému velkému egu. Musíš se dozvědět přeci i pravdu o sobě.Né
Ostrik 10:33
Čemu bych měl naslouchat v tvém případě, Samsone? Jak nepřijímáš Svatého otce?
Mt 10:40 : Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
Svatý otec mluví z Ducha svatého a ty? Ty se Duchu svatému protivíš a Božího služebníka pomlouváš. Podle mne nejsi katolík. [More]
aobubo         06:24
Samson1         04:29
To přesně vystihuje situaci. Vedeš monolog a nenasloucháš. Už toto samo hovoří za sebe. Hlavně to NEŽ VY. Povyšuješ se nad druhé. Já bych v tom podobenství též musel odejít a zahodit kámen. Jen Ostrik je věrná kopie Pána, trochu vylepšená, že může říci: Než vy.
Zákoníci a farizeové měli více smyslu pro spravedlnost, než vy! [More]
aobubo         05:36
mike084         Thursday, 12:14
V roce 1966 přijel otec představený (františkánů) do Říma před zvláštní kapitulou /konanou/ ohledně konstitucí, aby požádal Padre Pia o modlitby a přímluvy. Setkal se s Padre Piem v klášteře. „Padre, přišel jsem, abych odporučil vaším modlitbám zvláštní kapitulu ohledně nových konstitucí..“ Sotva dostal z úst slova „zvláštní kapitula“... „nové konstituce...“, když Padre Pio učinil prudké gesto a vykřiknul: „To není nic než rozkladný nesmysl.“ „Ale Padre, konec konců, je tu mladší generace, … [More]
aobubo         04:12
This posting has been cancelled by the author of the medium.
aobubo         Thursday, 18:03
paduánský         Thursday, 17:53
Povím Vám co nám řekl kdysi jeden kněz – historik. Proč máme svatého Vojtěcha a proč byl dobrým příkladem biskupa. Vždycky nežil svatým životem. Jeho život se změnil , když se dozvěděl , že jeden německý biskup zahynul i s nevěstkami poté co se na ně zřítil strop. Vojtěch to považoval za výstrahu Boží a změnil od základů svůj život.
aobubo         Thursday, 17:49
Duše Kristova
Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od Tebe. Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil na věky. Amen. Ignác z Loyoly [More]
    Samson1 likes this.         03:39
aobubo         Thursday, 17:41
Ano, Duch svatý je jednička
aobubo         Thursday, 17:36
Nejlepší news jsou od svatého Ducha
    jurašek likes this.         07:08
aobubo         Thursday, 17:34
Čo ak...jako v zahradě než si Adam s Evou pochutnali na ovoci...tak mluví had ..čo ak ... a je hřích
aobubo         Thursday, 17:29
Nepotřebuji číst bulvár,abych nevěděl o co tam jde.
aobubo         Thursday, 17:23
Už vidím Banaše,jak se chechtá,jaké voly dělá z lidí.
Už jen fakt,že píše nesmysly mi stačí.
Marketing toť vše.
aobubo         Thursday, 17:19
Nějaký pisálek si jen dělá reklamu,aby to co napsal dobře prodal.
    jurašek likes this.         07:07
aobubo         Thursday, 17:16
Mě to vůbec nezajímá
aobubo         Thursday, 17:14
Už by jste se konéčně mohli naučit správně katolicky zdravit.
Když řeknete"Pochválen buď Pán Ježíš Kristus",tak se hned neodpovídá"Navěky, amen",ale počká se na odpověď toho kdo se zdraví
aobubo         Thursday, 16:40
Když Banáš mohl ve své knize Kod 1napsat o Ježíši Kristu takový ultra blud,tak silně pochybuji,že se mu dá věřit ve věci,že.o.Bezák " povedal, že tieto bludy su v poriadku"
    Beno made a reference: VZHŮRU NA VATIKÁN.     Thursday, 14:42
aobubo         Thursday, 13:42
This posting has been cancelled by the author of the medium.
aobubo         Wednesday, 18:14
tradyrespect         Wednesday, 03:18
A jak to navazuje na Kristovo Slovo "Co je císařovo, dávejte císaři a co je Božího Bohu."? Kde v Písmu mluví Kristus o útěku z reality pozemského života?
henta 08:49
Lidi slyšíte? "Utečme, utečme do toho vnitřního ŽIVOTA S PÁNEM".
aobubo         Wednesday, 17:48
Podle církevních dějin talar byl mnohem dříve v RKC
zdroj :
www.cirkevnihistorie.estranky.cz/…/cirkevni-rady-a…
aobubo         Wednesday, 17:46
němečtí rytíři – jeruzalémští bratřiOT, Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae (Teutonicorum) in Jerusalem – Řád Bratří domu nemocničního svaté Marie (německý) v Jeruzalémě (Ordo Equitum Teutonicorum – Řád jízdní Teutonský /německý/, název řádu ve střední Evropě málo používaný), založen r. 1190 jako špitální bratrstvo brémských kupců v Akkonu ve Svaté zemi. Řád se staral o nemocné a raněné. Později šířil křesťanství i mečem. Usadil se v polském Pomoří proti pohanským Prusům. Postavil … [More]
aobubo         Wednesday, 17:42
X řád Svatého DuchaOSS, Ordo Sancti Spiritus, založen ve 12. století, potvrzen papežem Inocencem III., v Čechách uveden po r. 1250, Litovel, Olomouc, Brno, Telč, znak: na černém poli stříbrný kotvový kříž, heslo: -, oděv:černý talár s kapucí, na něm stříbrný kotvový kříž, (řehole sv. Augustina, rytířský a špitální řád), celý řád zanikl v 16. stolet&ia cute; [More]
aobubo         Wednesday, 17:40
Piarum – Řád kněžský řehole chudé Matky Boží školní zbožnosti (úcty – piaristů), řád školských bratří, založen jako školské bratrstvo 1597 sv. Josefem Calasanským (Kalasantský, Giuseppe della Madre di Dio (Josef od Matky Boží/ + 1648), potvrzen 1621 papežem Řehořem XV., na základě pomluv proti zakladateli byl řád zrušen 1646, obnoven 1656, do Čech uvedeni Františkem kardin&a acute;lem Dittrichsteinem, olomouckým arcibiskupem 1631 Kroměříž, Brno, 1640 Litomyšl (řízením řádu pověřen probošt lito… [More]
aobubo         Wednesday, 17:24
mike084         Wednesday, 12:19
lebo to ma symbolizovat vaznost
dokonca aj imami nieco na ten sposob nosia len prava viera musi byt plevelena
kolarik symbolizuje dobrovolne vydanie sa kristovi napriklad
aobubo         Wednesday, 16:01
50:32
Libor Halik     Wednesday, 11:23
Vatikán tají část z 3.fatimského tajemství, Athos nedá do filmu 150 geopolitických proroctví sv. Paisije Athoského o válce a Antikristu. 00: takový světec jako Paisij je 1x za 1 000 let, říkají na Athose. 16min Paisij na Athose odmítal auta, ač … [More]
1,573 clicks     15 Postings
aobubo         Wednesday, 15:59
Samson1         Wednesday, 15:33
Hento já znám jeden růženec k Duchu svatému. Zdrávas Maria Milosti plná....požehnaný plod života Tvého Ježíš, který naše srdce činí schopným přijímat plnost darů Ducha svatého.Svatá Maria Matko Boží pros za nás hříšné.... Myslím si, že je to daleko lepší cesta než druhé bičovat k většímu lidskému výkonu, tím nechci popírat, že se i člověk musí snažit, protože lidské úsilí je askeze. Opravdu to nestojí zcela na naší snaze, ale milosti Boží.
henta 19:35
niedopytalski ,Verka uděláte lepší když … [More]
aobubo
Sex:
male
159 Media
2 Album
3,207 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
10/04/2011 17:54
Friends
Sex:
male
8 Media
12 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
male
396 Media
10,893 Postings
Sex:
male
120 Media
8,620 Postings
Sex:
male
409 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
16 Postings
Sex:
female
728 Media
3 Album
493 Postings
Sex:
female
1 Media
31 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,818 Postings
Sex:
male
212 Media
17 Album
2,755 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings