aobubo
Media
  janka cpž likes this.     Wednesday, 13:57
aobubo     20/02/2015 16:10
Stylita     20/02/2015 16:06
Kristus se stává přítomný v této svátosti proměněním chleba a vína ve své tělo a ve svou krev. Církevní otcové vždy rozhodně vyjadřovali víru církve v účinnost Kristových slov a působení Ducha svatého, díky nimž nastává toto proměnění. Svatý Jan Zlatoústý například tvrdí: „Nezpůsobí to člověk, že se obětní dary stanou Kristovým tělem a krví, nýbrž sám Kristus, který byl za nás ukřižován. Kněz jako Kristův zástupce pronáší slova, ale jejich moc a milost jsou Boží. Toto je moje tělo, říká kněz a … [More]
aobubo     20/02/2015 15:38
Irbis     20/02/2015 14:49
Ostriku, a tobě nevadí, že jsi v rozporu s katolickou vírou?
A to na svém omylu neoblomně trváš?
Já jen, že:
Formální hereze je vždy těžkým hříchem, jelikož se jedná o pohrdání pravdomluvností a autoritou Boha.
... Hříchu hereze se formálně dopouští jenom ten, kdo se mýlí (rozumem) ohledně nějaké pravdy víry a zatvrzele (vůlí) trvá na svém omylu navzdory napomenutím ze strany patřičných církevních autorit. Formálním heretikem tedy není člověk, který se z nevědomosti, a to dokonce i těžce … [More]
aobubo     20/02/2015 15:35
U nás kněz podává podobojí
  Ostrik likes this.     20/02/2015 15:43
aobubo     20/02/2015 14:40
Pleteš páté přes deváté.Vůbec nerozumíš Písmu.
aobubo     20/02/2015 14:19
Zatím nesmysly oplýváš ty Ostriku
aobubo     20/02/2015 09:48
Samson1     20/02/2015 08:50
Ježíš byl počat z Ducha svatého, tedy mocí Boží bez přítomnosti muže, způsobila to Boží moc, chleby zozmnožil, U poslední večeře řekl: Toto je moje tělo a toto je má krev. Člověk neviděl početí, ale narození, stejně nemůže vidět proměnu, ale může věřit v pravdivost Ježíšových slov, že je to smlouvá nová a věčná, že je to jeho kev a tělo a za další, Duch svatý vás uvede do plné pravdy. Pro smysly těla je to jednoznačné, pro srdce a víru je to Ježíš. Potom v dějinách církve se událo s eucharistií… [More]
aobubo     20/02/2015 07:33
věřící židé křesťani katolíci
aobubo     20/02/2015 07:18
Snad díky Duchu svatému , internete.
aobubo     20/02/2015 07:14
Zjevení v Galileji
16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Ježíš mluvil ke svým apoštolům, katolickým … [More]
aobubo     20/02/2015 06:58
A Ostrik šup k internetu :)
aobubo     20/02/2015 06:48
Ano, skrze apoštoly je toto tajemství v Církvi svaté předávané dál v moci Ducha Svatého až do dnešních dnů
  ceskoslo likes this.     20/02/2015 07:02
  mike084 likes this.     20/02/2015 06:49
  ceskoslo likes this.     20/02/2015 07:02
aobubo     20/02/2015 06:28
Dobře, a jak se stal chléb jeho tělem?
aobubo     20/02/2015 06:25
A kdo pro tebe vlastně je Ježíš.
aobubo     20/02/2015 06:22
Ježíš je pro tebe papoušek?
aobubo     20/02/2015 06:13
Nikdo tě neuráží
aobubo     20/02/2015 06:09
Ty nevěříš ve Svatou Trojici ?
aobubo     20/02/2015 06:01
Vidíš jen sebe
aobubo     20/02/2015 06:01
Ježíš a Otec jedno jsou.
aobubo     20/02/2015 06:00
Ale zajímá, jen ty děláš, že jsi jediný.
aobubo     20/02/2015 05:54
A pak řekl "Toto je mé tělo ... takže se muselo něco proměnit, chleba se jen tak nestane Ježíšovým tělem.
aobubo     20/02/2015 05:46
Obyčejný chléb není tělem, ale po požehnání se jim stal.Nastala proměna, která pak proměnuje i nás.
aobubo     18/02/2015 14:43
Sír 3,24 Mnohé lidi obloudily jejich domněnky a falešné dohady zavedly na scestí jejich myšlení. [More]
aobubo
Sex:
male
158 Media
2 Album
2,834 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
10/04/2011 17:54
Friends
Sex:
male
8 Media
12 Postings
Sex:
female
23 Media
251 Postings
Sex:
male
288 Media
9,817 Postings
Sex:
male
95 Media
6,771 Postings
Sex:
male
408 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
16 Postings
Sex:
female
726 Media
3 Album
493 Postings
Sex:
female
1 Media
31 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,818 Postings
Sex:
male
212 Media
17 Album
2,755 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings