aobubo
Media
aobubo         Sunday, 17:06
ano a taktéž milosrdenství
    Ostrik likes this.         Sunday, 17:30
aobubo         Sunday, 16:31
Samson1         Sunday, 16:15
P. Elias napsal několik knih a když vyšla nějaká nová, hned jsem si ji koupil. Tu modlitbu za osvobození znám. P. Vella je charismatický kněz, exorcista a koná dobré smináře. Popisuje i svou zkušenost ze svým druhým obrácením. V týdnu bude mít svátek Kateřina Sienská, panna a učitelka církve, která o potřebě druhého obrácení ve svých dílech píše.
aobubo         Sunday, 16:06
Každý kdo je s Kristem, je terčem zlého a kdo si mysli, že se ho to netýká, je už se zlým.
    Ostrik likes this.         Sunday, 17:40
    tradyrespect likes this.         Sunday, 16:43
aobubo         Sunday, 15:33
Modlitba osvobození od zlého (P. Elias Vella)
Můj Pane Ježíši, ve Tvém Jménu skrze Tvou svatou Krev, skrze Otcovu Lásku ke mně, skrze moc Ducha Svatého, na přímluvu Panny Marie, Svatého Josefa, Svatého Michaela a všech našich svatých patronů v jednotě s katolickou církví se zříkám ďábla a všech zlých duchů, odříkám se každého zlého ducha ve mně, nebo proti mně, odříkám se jakéhokoliv pouta se satanismem, okultismem, spiritismem a hnutím New age, zříkám se jakéhokoliv pouta s magií, psychotronik… [More]
    Samson1 likes this.         Sunday, 16:10
    Ostrik likes this.         Sunday, 15:45
aobubo         Sunday, 15:20
No hlavně, že vy dva si toho pamatuje hodně, když jste zapoměli žít v jednotě s RKC
    Ostrik likes this.         Sunday, 15:45
aobubo         Sunday, 15:14
Svaté místo, jako je např. kostel, by mělo být také místo pomoci a jestliže Max Kašparů slouží bližnímu, tak dělá dobře
    Ostrik likes this.         Sunday, 15:45
aobubo         Sunday, 15:10
a co tím chtěl Samson říct, snad ne to, že učedník nekoná posobně jak jeho mistr
    Ostrik likes this.         Sunday, 15:44
aobubo         Sunday, 15:02
Kde jinde,než na svatém místě konat svaté skutky, že.
aobubo         Sunday, 15:01
Ostrik         Sunday, 10:11
Pokud si věřící člověk takzvaně zbožští mariánský kult, jak jsem toho občas svědkem, potom při vstupu do kostela zcela ignoruje Ježíšovu přítomnost v Eucharistii a jde rovnou doslova adorovat Mariinu nepřítomnost v dřevěné sošce.
prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.
[More]
aobubo         Sunday, 14:59
Ježíš take ordinoval v synagoze
    Ostrik likes this.         Sunday, 15:00
aobubo         Sunday, 03:40
mike084         Saturday, 13:40
zo skutkami je to vzdy iba v sulade s katolickym ucenim nikdy nie ziadne odvary sola fidei a podobne derfomacie apostolskej viery
scitany je jedna vec a druha ci su to aj fakty ci zasa len somariny ktore sa niektore drzia od protestanntskej vzbury plus jakobinsky filter plus nacisticky filter plus komunisticky filter plus liberalny sviniar rolf hochut urobil s papeza pia XII priam podporovatela hitlera a cez neho celu RKC coz v podstate poprela taka golda meyer napriklad podla prepoctov zida … [More]
    tradyrespect likes this.         Friday, 14:14
    mike084 likes this.         Friday, 14:00
aobubo         Friday, 10:38
Ostriku, když popíráš legendy předávané tradicí církve, což se vždy týká života světců, tak prosím sám nevytvářej jiné legendy.
    tradyrespect likes this.         Friday, 11:05
aobubo         Friday, 04:24
Samson1         Friday, 04:18
Kdo je nějakým způsobem proti něčemu vyhraněný, třeba sulika sedesvakantismem, který u ni nabírá na mohutnosti nemůže psát objektivní komentáře, ale předpojaté.
aobubo         Thursday, 17:50
684
Duch svatý je svou milostí první, kdo v nás probouzí naši víru a nový život, který spočívá v poznání Otce a toho, kterého poslal, Ježíše Krista. Nicméně ve zjevování osob Nejsvětější Trojice je poslední. Svatý Řehoř Naziánský, „Teolog“, vysvětluje tento postup pedagogikou Boží „shovívavosti“: „Starý zákon jasně hlásal Otce, matněji Syna. Nový ukázal Syna a dal zahlédnout božství Ducha. Nyní má mezi námi Duch domovské právo a dává nám, abychom jej viděli mnohem jasněji. Nebylo totiž …
[More]
    Ostrik likes this.         Friday, 07:08
aobubo         Thursday, 17:19
527
Ježíšova obřízka osmý den po jeho narození je znamením jeho začlenění do Abrahámova potomstva, do národa smlouvy, jeho podrobení se Zákonu, jeho oprávnění ke kultu Izraele, kterého se bude zúčastňovat celý život. Toto znamení je předobrazem „Kristovy obřízky“, jíž je křest. [More]
    Ostrik likes this.         Friday, 07:08
aobubo         Thursday, 17:16
Dobrou
aobubo         Thursday, 17:16
577
Na začátku horského kázání, v němž Ježíš ukázal Zákon daný Bohem na Sinaji při první smlouvě ve světle nové smlouvy, vyslovil slavnostní výstrahu: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání — a třebas i to nejmenší — a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší.… [More]
    Ostrik likes this.         Thursday, 17:16
aobubo         Thursday, 17:13
121
Starý zákon je neodlučitelná část Písma svatého. Jeho knihy jsou inspirované Bohem a uchovávají si nepomíjející hodnotu, protože Stará smlouva nikdy nebyla odvolána. [More]
    Ostrik likes this.         Thursday, 17:13
aobubo         Thursday, 17:09
2175
Neděle se jasně liší od soboty, po níž časově každý týden následuje, a nahrazuje pro křesťany její obřadní předpis. V Kristově Veliké noci (pascha) dovršuje duchovní náplň hebrejské soboty a ohlašuje věčné odpočinutí člověka v Bohu. Vždyť bohoslužba zákona připravovala na Kristovo tajemství a to, co se v ní konalo, bylo předobrazem poukazujícím na Krista: „Ti, kteří žili ve starém řádu věcí, se obrátili k nové naději a nehleděli už k sobotě, ale žili podle neděle, dne Páně, v němž je náš … [More]
    Ostrik likes this.         Thursday, 17:10
aobubo         Thursday, 17:07
2190
Sobota, jež představovala dovršení prvního stvoření, je nahrazena nedělí, která připomíná nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním. [More]
    Ostrik likes this.         Thursday, 17:10
aobubo         Thursday, 16:58
1116
Svátosti jsou „Boží veledíla“ Nové a věčné smlouvy, „síly, které vycházejí“ z Kristova těla, stále živého a oživujícího, jsou to zásahy Ducha svatého, působícího v jeho těle, jímž je církev. [More]
    Ostrik likes this.         Thursday, 17:10
    sulnadzlato likes this.         Thursday, 17:02
aobubo         Thursday, 16:54
1985
Nový zákon je zákonem lásky, zákonem milosti, zákonem svobody [More]
    Ostrik likes this.         Thursday, 17:10
aobubo         Thursday, 16:49
817
Ve skutečnosti „v této jedné a jediné Boží církvi už od samého začátku vznikaly určité roztržky, které apoštol ostře kárá a odsuzuje. V pozdějších stoletích však vznikly rozsáhlejší rozpory a nemalé společnosti se odloučily od plného společenství katolické církve, leckdy ne bez viny lidí z obou stran“. K rozštěpením, která zraňují jednotu Kristova Těla (totiž bludařství, odpad a rozkol), nedochází bez hříchu lidí: „Kde je hřích, tam je rozrůzněnost, tam jsou schizmata, tam jsou bludy, tam … [More]
    Ostrik likes this.         Thursday, 17:12
    Ostrik likes this.         Thursday, 17:12
aobubo         Wednesday, 18:27
Milujme Ducha svatého a On nám otevře dveře poznání Božího tajemství.Kdo více než Duch svatý nám může vyjasnit Boží vůli a Krista v plnosti? Člověk ? Ne, ne.Veškerá pravda je v Duchu a ten je velmi choulostivý na lidské proradnosti.Ať si nikdo nemyslí, že ví všechno a že je majitelem Pravdy a že svatého Ducha oklame lstí.
    Ostrik likes this.         Thursday, 04:34
aobubo         Wednesday, 18:03
František Saleský
Velmi často se snažíme být anděly ráje, ale prosme za to, abychom byli uctivými lidmi na tomto světě.
[More]
    Ostrik likes this.         Thursday, 04:34
    Stylita likes this.         Thursday, 00:05
aobubo
Sex:
male
158 Media
2 Album
3,019 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
10/04/2011 17:54
Friends
Sex:
male
8 Media
12 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
male
361 Media
10,292 Postings
Sex:
male
111 Media
7,965 Postings
Sex:
male
408 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
16 Postings
Sex:
female
728 Media
3 Album
493 Postings
Sex:
female
1 Media
31 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,818 Postings
Sex:
male
212 Media
17 Album
2,755 Postings
Sex:
male
1 Media
8 Postings