LadislavZelinka
Contributions
LadislavZelinka     26/06/2015 12:16
1. Blahoslavení ti, kteří uchovávají přikázání Boha: ti jsou ode všech Božích trestů chráněni; nad těmi je Boží ruka jako zástěna, nad nimi jeho milosrdenství trvá, když bezbožní jsou kovovými pruty mrskáni za své hříchy.
2. Tak spravedlivý žije v … [Plus]
216 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         24/06/2015 06:49
Je to výzva: SUNDEJTE JEŽÍŠE Z KŘÍŽE. Přestaňte ho křižovat. Po dvou tisících letech utrpení si zaslouží být propuštěn. Bůh nebude nadále tolerovat toto ponížování svého syna.
12 page(s)
LadislavZelinka     24/06/2015 04:06
Kniha moudrosti Šalamounovy aneb jak Bůh trestá hříšné a bezbožné a zahrnuje spravedlivé a svaté svým milosrdenstvím, vždy jich před zlem a utrpením ochraňuje.
225 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka     12/04/2015 02:54
Z Velikonočních a Jitřních zpěvů
Nepochopitelný Králi nebe i země, z lásky k lidem ses nechal dobrovolně přibít na kříž. Když jsi sestoupil do hlubin podsvětí, to se zděsilo, ale duše spravedlivých tě radostně vítaly. Když tě, Stvořiteli, v … [Plus]
265 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         08/04/2015 07:47
alelůja :)
LadislavZelinka         07/03/2015 12:13
03:24
miscelánea     06/03/2015 03:28
Fille de 8 ans chante Ave Maria
25.114 Vu     112 Commentaires
LadislavZelinka     07/03/2015 12:09
Věčná a pravdivá slova...
210 Vu     0 Commentaires
1 page(s)
LadislavZelinka     02/03/2015 12:45
Neplynou problémy a nepřízně věřících z toho, že svědomitě plní boží zákony? Nemají být lidé zmatení, když dostávají rozporuplné příkazy?
325 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka     04/02/2015 13:54
To, že ideály nejsou jen prázdné pojmy, ukazuje nespočet špatných příkladů ve světě, kde správné fungování společnosti je narušováno deformovaným chováním, rozvratnou činností a osobní nezodpovědností. Na případu Ukrajiny můžeme vidět, k čemu může … [Plus]
285 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         17/11/2014 02:30
04:07
pavka     16/11/2014 16:27
Česká verze známé písně.
3.922 Vu     42 Commentaires
LadislavZelinka     14/11/2014 04:02
Připomeňme si, s blížícím se časem Adventu, tuto nejvýznamnější postavu našich dějin. Čím to, že tak výrazně zasáhla do historie? Čím je tak významná, že i dnes jsou na ni upřeny mysli tolika milionů lidí, i po takovém dlouhém čase? Myslím, že není … [Plus]
404 Vu     0 Commentaires
02:32
LadislavZelinka     12/07/2014 16:49
<Porta Ad Astram Reclusa>
385 Vu     0 Commentaires
1 page(s)
LadislavZelinka     28/06/2014 04:57
krásná modlitba k Panně Marii...
217 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         03/05/2014 07:30
myslím, že je jasné, že je všechno jinak..
1 page(s)
LadislavZelinka     11/03/2014 03:44
Vykladači, co znamená tento sen?
257 Vu     0 Commentaires
1 page(s)
LadislavZelinka     10/02/2014 15:50
O čem jsou tato slova?
o čem je vlastně Janovo Zjevení?..
444 Vu     3 Commentaires
LadislavZelinka     31/01/2014 15:46
I am the mother of beautiful loving
190 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         28/01/2014 03:58
jamacor     21/01/2014 11:10
Život Panny Marie (XX): Královna a Paní vesmíru
Řadu textů o životě Panny Marie zakončujeme jejím korunováním jako Královny vesmíru. „A jako v lenním holdu jí vzdávají poctu andělé a praotcové a proroci a apoštolové... a všichni hříšníci, i ty i já.…
[Plus]
394 Vu     0 Commentaires
03:42
LadislavZelinka     27/01/2014 16:01
angelicus
712 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         24/09/2013 13:51
Ano, tak nějak si to představoval Ježíš.
LadislavZelinka         24/09/2013 13:26
jednota náboženství bez náboženství. - ano, jednou budou mít lidé náboženství v sobě. nebude tehdy třeba - lidé se jej vzdají jako děti, které už nepotřebují hračky. je to jako když se milenci milují a neříkají: "Já věřím v lásku," nebo "myslím, že existuje něco jako láska", nýbrž se prostě milují; to je to, co dělají. člověk bude dávat najevo svou víru svým životem a konáním a v očích všechněch bude tak posuzován. [Plus]
LadislavZelinka         24/09/2013 12:27
ano, je zde riziko, že lidé půjdou za falešnými novými náboženstvími, není to ovšem žádná tragédie, ani nic nového, neboť se to děje již celé věky. Lidé neustále překrucují pravé učení Srdce. Již odedávna vytvářejí své vlastní malé bohy a modly a považují své mylné představy za "svaté" a neomylné a pravé, opomíjejíce skutečného Boha. Vytvoření nových nebude nic nového pod sluncem. I Ježíšovo svědectví bylo vychýleno od pravdy jeho pozdějšími vykladači. Proto také dosud nepřišlo Království Boží,… [Plus]
LadislavZelinka         24/09/2013 03:28
přesně tak, alino, a mnoho lidí to tak bude stále více cítit- že je potřeba nová rovnováha, nové výklady učení Ježíše, tak jak se píše i v proroctvích varování. současný stav je neudržitelný. je jen na církvi samotné, jak se k tomuto postaví.
LadislavZelinka         20/09/2013 03:30
S vámi se nebojím, že by mohl zavládnout totalitní režim a falešné náboženství. Vždy poznáte, když něco není v pořádku a protiřečí to pravé víře. Nenecháte se oklamat. Církev a věřící budou podrobeni zkouškám, nezapomeňte však na to, že církev není Bůh, náboženství není Boží pravda, tak jako ikony nejsou skutečné. Papež již více není zástupcem Boha, ani jeho vyvoleným. Je to nyní na každém z nás; každý jsme před Bohem sám, a sám se před ním budeme vyznávat.
LadislavZelinka         19/09/2013 13:39
Ano, existuje něco, v čem se mohou upřímní lidé všech vyznání sjednotit. Já tomu také věřím.
LadislavZelinka
Sexe:
masculin
34 Contributions
72 Commentaires
Location:
Tchéquie
Langue:
tchèque
Enregistré depuis:
04/05/2011 08:22
Motto
"Tam, kde je láska, i já jsem."
Amis
Sexe:
masculin
17 Contributions
1.027 Commentaires
Sexe:
féminin
50 Contributions
8.071 Commentaires
Sexe:
masculin
171 Contributions
2.528 Commentaires
Sexe:
masculin
212 Contributions
17 Album
2.755 Commentaires
Sexe:
masculin
1 Contributions
8 Commentaires
Sexe:
féminin
Enregistré depuis:
29/04/2011 11:16