LadislavZelinka
Contributions
LadislavZelinka     12/04/2015 02:54
Z Velikonočních a Jitřních zpěvů
Nepochopitelný Králi nebe i země, z lásky k lidem ses nechal dobrovolně přibít na kříž. Když jsi sestoupil do hlubin podsvětí, to se zděsilo, ale duše spravedlivých tě radostně vítaly. Když tě, Stvořiteli, v … [Plus]
257 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         08/04/2015 07:47
alelůja :)
LadislavZelinka         07/03/2015 12:13
03:24
miscelánea     06/03/2015 03:28
Fille de 8 ans chante Ave Maria
24.558 Vu     112 Commentaires
LadislavZelinka     07/03/2015 12:09
Věčná a pravdivá slova...
208 Vu     0 Commentaires
1 page(s)
LadislavZelinka     02/03/2015 12:45
Neplynou problémy a nepřízně věřících z toho, že svědomitě plní boží zákony? Nemají být lidé zmatení, když dostávají rozporuplné příkazy?
322 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka     04/02/2015 13:54
To, že ideály nejsou jen prázdné pojmy, ukazuje nespočet špatných příkladů ve světě, kde správné fungování společnosti je narušováno deformovaným chováním, rozvratnou činností a osobní nezodpovědností. Na případu Ukrajiny můžeme vidět, k čemu může … [Plus]
281 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         17/11/2014 02:30
04:07
pavka     16/11/2014 16:27
Česká verze známé písně.
3.830 Vu     42 Commentaires
LadislavZelinka     14/11/2014 04:02
Připomeňme si, s blížícím se časem Adventu, tuto nejvýznamnější postavu našich dějin. Čím to, že tak výrazně zasáhla do historie? Čím je tak významná, že i dnes jsou na ni upřeny mysli tolika milionů lidí, i po takovém dlouhém čase? Myslím, že není … [Plus]
398 Vu     0 Commentaires
02:32
LadislavZelinka     12/07/2014 16:49
<Porta Ad Astram Reclusa>
383 Vu     0 Commentaires
1 page(s)
LadislavZelinka     28/06/2014 04:57
krásná modlitba k Panně Marii...
213 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         03/05/2014 07:30
myslím, že je jasné, že je všechno jinak..
1 page(s)
LadislavZelinka     11/03/2014 03:44
Vykladači, co znamená tento sen?
247 Vu     0 Commentaires
1 page(s)
LadislavZelinka     10/02/2014 15:50
O čem jsou tato slova?
o čem je vlastně Janovo Zjevení?..
442 Vu     3 Commentaires
LadislavZelinka     31/01/2014 15:46
I am the mother of beautiful loving
185 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         28/01/2014 03:58
jamacor     21/01/2014 11:10
Život Panny Marie (XX): Královna a Paní vesmíru
Řadu textů o životě Panny Marie zakončujeme jejím korunováním jako Královny vesmíru. „A jako v lenním holdu jí vzdávají poctu andělé a praotcové a proroci a apoštolové... a všichni hříšníci, i ty i já.…
[Plus]
390 Vu     0 Commentaires
03:42
LadislavZelinka     27/01/2014 16:01
angelicus
711 Vu     0 Commentaires
LadislavZelinka         24/09/2013 13:51
Ano, tak nějak si to představoval Ježíš.
LadislavZelinka         24/09/2013 13:26
jednota náboženství bez náboženství. - ano, jednou budou mít lidé náboženství v sobě. nebude tehdy třeba - lidé se jej vzdají jako děti, které už nepotřebují hračky. je to jako když se milenci milují a neříkají: "Já věřím v lásku," nebo "myslím, že existuje něco jako láska", nýbrž se prostě milují; to je to, co dělají. člověk bude dávat najevo svou víru svým životem a konáním a v očích všechněch bude tak posuzován. [Plus]
LadislavZelinka         24/09/2013 12:27
ano, je zde riziko, že lidé půjdou za falešnými novými náboženstvími, není to ovšem žádná tragédie, ani nic nového, neboť se to děje již celé věky. Lidé neustále překrucují pravé učení Srdce. Již odedávna vytvářejí své vlastní malé bohy a modly a považují své mylné představy za "svaté" a neomylné a pravé, opomíjejíce skutečného Boha. Vytvoření nových nebude nic nového pod sluncem. I Ježíšovo svědectví bylo vychýleno od pravdy jeho pozdějšími vykladači. Proto také dosud nepřišlo Království Boží,… [Plus]
LadislavZelinka         24/09/2013 03:28
přesně tak, alino, a mnoho lidí to tak bude stále více cítit- že je potřeba nová rovnováha, nové výklady učení Ježíše, tak jak se píše i v proroctvích varování. současný stav je neudržitelný. je jen na církvi samotné, jak se k tomuto postaví.
LadislavZelinka         20/09/2013 03:30
S vámi se nebojím, že by mohl zavládnout totalitní režim a falešné náboženství. Vždy poznáte, když něco není v pořádku a protiřečí to pravé víře. Nenecháte se oklamat. Církev a věřící budou podrobeni zkouškám, nezapomeňte však na to, že církev není Bůh, náboženství není Boží pravda, tak jako ikony nejsou skutečné. Papež již více není zástupcem Boha, ani jeho vyvoleným. Je to nyní na každém z nás; každý jsme před Bohem sám, a sám se před ním budeme vyznávat.
LadislavZelinka         19/09/2013 13:39
Ano, existuje něco, v čem se mohou upřímní lidé všech vyznání sjednotit. Já tomu také věřím.
LadislavZelinka         15/09/2013 13:52
Musí se naplnit, co bylo předpovězeno. I o papeži ještě napíši.
LadislavZelinka         15/09/2013 13:16
Superieli, tvé zprávy jsou v pořádku a nemyslím si, že nejsou dobré. Vše je dobré, neboť to pochází od Boha a spěje k Bohu. Církve vznikají a zanikají, náboženství staré je střídáno novým. To dobré a pravdivé ale zůstává, a to je pravda Boží, Slovo lásky, to nikdy nezanikne, i kdyby svět zaniknul. Není čeho se bát. Tvůj Bůh, který ti diktuje, se obává změn, které se chystají nastat, ale jak říkám - není se třeba bát, vše bude nakonec dobré. Stane se jen to, co se musí stát.
Tulák: Ano, takový … [Plus]
LadislavZelinka         14/09/2013 10:06
Chápu, že mezi námi všemi jsou různé rozdíly, některé věci se nám na těch druzích nelíbí, mělo by zde však být pouto, které by nás mělo držet pohromadě, i když vše ostatní zklame. To, že jsme křesťané, nebo prostě lidé, by mělo mít větší váhu, než různé neřesti toho druhého, na které jej, když s ním budeme zadobře, můžeme prostě upozornit, a tím jej napravit, aniž bychom museli být nepřáteli. Ale jinak máš též pravdu.
Děkuji, Heklo.
2 page(s)
LadislavZelinka     14/09/2013 03:14
Dovoluji si vám předložit dopis, který jsem napsal a chtěl bych jej rozeslat křesťanským církvím. Vyzývám v něm k větší jednotě a toleranci mezi vyznáními. Souhlasíte s ním? Pomůžete mi jej rozeslat církvím?
Váš Ladislav
588 Vu     714 Commentaires
LadislavZelinka
Sexe:
masculin
32 Contributions
71 Commentaires
Location:
Tchéquie
Langue:
tchèque
Enregistré depuis:
04/05/2011 08:22
Motto
"Tam, kde je láska, i já jsem."
Amis
Sexe:
masculin
17 Contributions
1.027 Commentaires
Sexe:
féminin
50 Contributions
8.071 Commentaires
Sexe:
masculin
171 Contributions
2.528 Commentaires
Sexe:
masculin
212 Contributions
17 Album
2.755 Commentaires
Sexe:
masculin
1 Contributions
8 Commentaires
Sexe:
féminin
Enregistré depuis:
29/04/2011 11:16