Langue Contact

LadislavZelinka

LadislavZelinka

Nebojte se

Strach je důležité téma. Proto Ježíš ukazuje na své srdce, jakoby říkal: zde, tudy vede cesta, tam jděte

LadislavZelinka

O oběti Ježíše Krista - co dělají krvavé oběti v křesťanství?

"Poněvadž krev svatých a proroků vylévali, i dal jsi jim krev píti; nebo jsou hodni." Dobrou chuť.

LadislavZelinka

O oběti Ježíše Krista - co dělají krvavé oběti v křesťanství?

Chtěl bych křesťanství bez smrti, umírání, vražd, utrpení a pekelných muk. Ježíš se obětoval, ale to nikoho neopravňuje jej křižovat a mučit dnem i nocí na věky věků.

LadislavZelinka

O oběti Ježíše Krista - co dělají krvavé oběti v křesťanství?

Ano, zcela sám se přibil na dřevo, sám si otevřel hrudník a sám se bodnul do srdce kopím. To určitě. Věděl dobře proč, když říkal: "Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, neboť vzděláváte hroby proroků a ozdobujete hroby spravedlivých..."

LadislavZelinka

O oběti Ježíše Krista - co dělají krvavé oběti v křesťanství?

Na můj vkus je to příliš kanibalistické. Ale chápu, že někdo s tím nemá morální problémy.

LadislavZelinka

O oběti Ježíše Krista - co dělají krvavé oběti v křesťanství?

Jinak: Mše svatá obřadně zpřítomňuje krvavou oběť Krista na kříži - t.j. rituálního způsobu umučení praktikovaného kdysi Židy, podle Mojžíšova návodu, z krvácejícího srdce na očištění hříchů člověka, který krev přijímá a jí se pomazává. Chudák Ježíš. Co někteří neudělají proto, aby ze sebe smyli vlastní špínu...

LadislavZelinka

O oběti Ježíše Krista - co dělají krvavé oběti v křesťanství?

Někteří lidé jsou v obětovávání druhých příliš horliví. Bohužel Bible příliš často hovoří o krvi, zabíjení a obětování, než aby mohly být její rituály označeny "nekrvavé".

3 page(s)
18  302

O oběti Ježíše Krista - co dělají krvavé oběti v křesťanství?

Příklad nechutného a hnusného sadismu - bohužel stále přítomného v Ježíšově církvi - proč ještě nebyly odsouzeny a zavrhnuty tyto rituály, zcela podrývající Kristovo poselství? Tento text popisující zvrácené praktiky není ničím než potupou božství …

225

Šalamoun předpovídá příchod Ježíše Krista (v knize Moudrost Šalamounova, slovenský překlad)

... Striehnime na spravodlivého, lebo nám je nepohodlný, stavia sa na odpor proti našim činom, vyčíta nám priestupky proti zákonu a obviňuje nás zo zrady v našej výchove. Honosí sa, že má poznanie Boha, a označuje sa za Pánovho služobníka. Stal sa …

1  225

Z Knihy Moudrosti

1. Blahoslavení ti, kteří uchovávají přikázání Boha: ti jsou ode všech Božích trestů chráněni; nad těmi je Boží ruka jako zástěna, nad nimi jeho milosrdenství trvá, když bezbožní jsou kovovými pruty mrskáni za své hříchy. 2. Tak spravedlivý žije v …

Irbis

Pápežovi sa zlámala berla. Nič nieje náhoda.

Pane LadislavZelinka, nikdo tímhle Pána Ježíše nekřižuje. Je to pouze vyobrazení velmi důležité údálosti. A toto vyobrazení vám má připomenout, co … [Plus]

LadislavZelinka

Pápežovi sa zlámala berla. Nič nieje náhoda.

Je to výzva: SUNDEJTE JEŽÍŠE Z KŘÍŽE. Přestaňte ho křižovat. Po dvou tisících letech utrpení si zaslouží být propuštěn. Bůh nebude nadále tolerovat toto ponížování svého syna.

12 page(s)
238

Kniha Moudrosti (Moudrost Šalamounova)

Kniha moudrosti Šalamounovy aneb jak Bůh trestá hříšné a bezbožné a zahrnuje spravedlivé a svaté svým milosrdenstvím, vždy jich před zlem a utrpením ochraňuje.

275

Kristus - vítěz nad podsvětím: Ze zpěvů východní křesťanské tradice

Z Velikonočních a Jitřních zpěvů Nepochopitelný Králi nebe i země, z lásky k lidem ses nechal dobrovolně přibít na kříž. Když jsi sestoupil do hlubin podsvětí, to se zděsilo, ale duše spravedlivých tě radostně vítaly. Když tě, Stvořiteli, v …

LadislavZelinka

Christ est ressuscité. Alléluia!

alelůja :)

LadislavZelinka
03:24
113  42  25,6k

Fille de 8 ans chante Ave Maria

Fille de 8 ans chante Ave Maria

269x367
218

J 14,6: „Já jsem Cesta..."

Věčná a pravdivá slova...

1 page(s)
335

Zabít nebo nezabít?

Neplynou problémy a nepřízně věřících z toho, že svědomitě plní boží zákony? Nemají být lidé zmatení, když dostávají rozporuplné příkazy?

290

Dobro a spravedlnost se vyplácí

To, že ideály nejsou jen prázdné pojmy, ukazuje nespočet špatných příkladů ve světě, kde správné fungování společnosti je narušováno deformovaným chováním, rozvratnou činností a osobní nezodpovědností. Na případu Ukrajiny můžeme vidět, k čemu může …

LadislavZelinka
04:07
42  23  4k

Naty Hrychová - Hallelujah - Desatero (krásné)

Česká verze známé písně.

413

Ohlédnutí za historií: Ježíš Kristus a jeho poselství

Připomeňme si, s blížícím se časem Adventu, tuto nejvýznamnější postavu našich dějin. Čím to, že tak výrazně zasáhla do historie? Čím je tak významná, že i dnes jsou na ni upřeny mysli tolika milionů lidí, i po takovém dlouhém čase? Myslím, že není …

02:32
390

1 page(s)
225

Modlitba

krásná modlitba k Panně Marii...

LadislavZelinka

„A UVIDĚL JSEM HVĚZDU, KTERÁ SPADLA Z NEBE NA ZEM…“ / P. Augustin Navrátil

myslím, že je jasné, že je všechno jinak..

1 page(s)
264

Sen o ovcích

Vykladači, co znamená tento sen?