Libor Halik
Media
Libor Halik         pátek, 04:23
189 page(s)
ceskoslo     26.12.2014 11:05
Třeba se mýlíme a vsechno je docela jinak,
třeba byl tehdy opravdu ráj
a v ráji človek, tváří v tvář Bohu,
a třeba ona opravdu utrhla jablko se stromu
poznání dobra a zla, a třeba byl tehdy ten ráj vskutku ztracen a človek, pojednou sám, vydal se … [More]
403 Sledované     1 Komentáře
29:08
Libor Halik     pátek, 03:28
Žák Kirila Pavlova, toho zpovědníka předchozích patriarchů Ruska, který leží v komatu. Pavlov předpověděl, že až zemře, začne 3. světová válka. Světová válka znemožní všepravoslavný sněm liberálních (polověřících) pravoslavných biskupů. (L: zmátli … [More]
1.352 Sledované     2 Komentáře
Libor Halik         čtvrtek, 17:27
30.6.15 Moderní válka proti Evropě: Americké lodě (L: Rockefelleři) přivážejí do Evropy masy uprchlíků (L: aby rozbili Rothschildům EU totalitu a dle proroctví sv. Paisije Athoského ji rozbijí). Evropská unie: Uprchlíci překvapivě informují o tom, že dopravní lodě plují pod americkou vlajkou. Toto stěhování národů tedy režíruje americká vláda (L: ne vláda, ale kongres), za níž stojí finanční oligarchie (L: Rockefellerů). Uměle zinscenovaná katastrofa s uprchlíky se tedy jeví jako moderní … [More]
Libor Halik     čtvrtek, 14:52
Zejména biskup Eliáš před čarováním varuje.
Libor Halik         čtvrtek, 14:39
1.7.2015 Politický převrat (tj. Bohudíky odvrat od satanské EU) pod maskou přímé demokracie, myslí si o řeckém referendu Le Figaro. Podle francouzského listu Le Figaro vykazuje nedělní řecké referendum všechny znaky zastíracího manévru: „Řecký ministerský předseda dělá, jakoby mu stačilo se voličů zeptat na jejich názor k podmínkám věřitelů. A jako by to v žádném případě nemělo znamenat vystoupení země z eurozóny.“ www.rozhlas.cz/…/politicky-prevr…
Libor Halik         středa, 17:32
08:22
Royco     4.7.2013 16:35
Po zakoupení dítěte do náhradní matky, tyto dvě perverti se sexuálně zneužívány dítěte. Kardinál Bertone se již prokázala souvislost mezi pedofilie a homosexuality : La relation pédophile et homosexuelle
Pro boj s pedofily, homosexuálové boj. Přípa… [More]
33.184 Sledované     13 Komentáře
01:02
Libor Halik     středa, 17:24
28.6.2015 Istanbul. Vodními děly policie. Ač muslimové mají postní měsíc Ramadán, podpořit homosexuální pochod přišli velvyslanci Ameriky a Velké Británie - Leigh Turner a Charles Hunter. 27.6.2015 Amerika prohlásila, že bude prosazovat homosexuální… [More]
1.335 Sledované     2 Komentáře
03:19
Libor Halik     úterý, 15:39
Dle řeckého proroctví sv. Paisije Athoského budou Řekové hladovět několik měsíců až je Turci budou vojensky provokovat, ale válce se vyhnou. Nenávistní neřekové do ní padnou dle norského proroctví z r.1968. "Lid z chudých zemí se nahrne do bohatých … [More]
379 Sledované     0 Komentáře
Libor Halik         úterý, 09:30
Vzhledem k tomu, že žijeme v časovém období vyznačeném ve Zjevení 3,7-13 kdy ti, kdo jsou ze synagogy satanovy, říkají si Židé, ale nejsou, padnou tomu jinak opuštěnému a majícímu nepatrnou moc, filadelfskému poslovi k nohám, tak to spíš vypadá, že ty 2/3 které nyní uvěří v Krista budou Chazaři, protože až se stanou křesťany potomci Jákoba, tak dojde k vzkříšení z mrtvých dle Římanům 11,15.
Libor Halik         pondělí, 18:01
Ján Hnilica, František Vnuk, Biskup umlčanej Církvi PAVOL HNILICA II. časť 1952 – 1995; XXIII. I keď vo svojej zasväcujúcej modlitbe pápež Ján Pavol II. 25. marca 1984 Rusko výslovne nespomínal, každý vedel, že myslí na Rusko, keď zasväcuje Panne Márii tie národy, ktoré si žiadala, aby jej boli zasvätené. L: Ruská pravoslavná církev, která od 19.století už nevěří v neposkvrněné početí Panny Marie, a tím přečistou Pannu Marii znesvěcuje, to nevěděla. Kristus pravdivá slova apoštolů potvrzuje … [More]
Libor Halik         pondělí, 17:45
Zde slyšíte hlas starce Josifa Vatopedského řecky. Kdo umí lépe řecky, může z audia ještě lépe přeložit než tlumočníci.
    Stylita likes this.         úterý, 03:04
Libor Halik         pondělí, 11:37
Ruský komunismus opět povstává a bude krátce vládnout, jak předpověděla ruská sv. Pelagie Rjazaňská, že nastane, až Antikrist narozený po její smrti r.1966 v Sovětském Rusku, se ukáže v USA. Agent sovětské policie a dle mě i Antikrist Obama se ukázal být od zvolení 4.11.2008 USA prezidentem. Pjakin je komunistický stalinista, přednáší blud, že Stalin byl pravdomluvným příkladným člověkem. Říká v 17:52 www.youtube.com/watch
Libor Halik         pondělí, 07:20
Dle zpráv rockefellerovec Putin má smlouvu s rockefellerovskou Netanjahuovou vládou dnešního Izraele. Rockefelleři si proto vypůjčí ruskou armádu k dobytí Turecka a Iránu, když rothschildovec Obama s Iránem spolupracuje proti vůli rockefellerského kongresu USA. Pak se ruská armáda vymkne rockefellerům a stane u bran Jeruzaléma. Tj. asi 4.11.2016 při zvolení nového prezidenta USA rockefellerovce. V listopadu udělá USA z řady měst Ruska rozvaliny dle proroctví ct. Alipije Golosejevské. Bude to … [More]
    OAMDG1 likes this.         pondělí, 07:54
Libor Halik         pondělí, 06:12
Necar Putin patří mocensky k Rockefellerům, římský biskup František k Rothschildům, Obama k Rothschildům, většina kongresmanů USA k Rockefellerům, současná vláda Izraele k Rockefellerům. Jen ty 2 skupiny tisknou dolary, vlastní naleziště zlata, ropy, plynu a surovin, patří jim armády, zbraně, masmédia. Bůh je dle proroctví Josifa Vatopedského rozdělil, aby se vyvražďily v 3. světové válce a tím ještě NEnastala světovláda Antikrista. Po válce zvítězí Neposkvrněné srdce Panny Marie, křesťané … [More]
Libor Halik         pondělí, 05:15
V. Klaus: Řecko má 1462 (což je 20% všech NATO tanků!), kvůli tomu je zadlužené. www.klaus.cz/clanky/3771 Bojí se tureckého útoku. R.1945 prorokoval starec Kyriakos TSITSIKAS: 2.světová válka byla hašteřením ve srovnání s 3.světovou válkou, která začne po zajetí Kypru Turky. Svatý Paisij: Až Řecko odvolá velvyslance z Turecka a Turecko odvolá velvyslance z Řecka. Kyriakos Tsitsikas: Kypr bude zajat Turky, pak Turecko půjde na Řecko. Sv. Paisij: "Bude to konflikt v Egejském moři. Nám (Řekům) … [More]
    OAMDG1 likes this.         pondělí, 07:53
Libor Halik         neděle, 17:29
66 page(s)
ceskoslo     7.6.2014 08:08
Na žádost mnoha osob v Itálii i v cizině po více než dvaceti letech spolupráce s tímto odvážným knězem jsem se rozhodl napsat tento krátký životopis Don Luigi Villy, protože pokládám za nemožné mlčet o nepopsatelném a neustávajícím pronásledování, … [More]
443 Sledované     0 Komentáře
Libor Halik         neděle, 17:11
111 page(s)
Daniel_111     7.5.2014 17:37
Zasvěcení Ruska podle sestry Lucie
Podivné tvrzení, nesrovnalosti a zkreslující informace. Těmito skutečnostmi se zabývá Antonio Socci při zkoumání 3. Fatimského tajemství.
943 Sledované     1 Komentáře
Libor Halik         neděle, 15:27
Před vojnou vznikne stát Kurdistán dle proroctví sv. Paisije Athoského. O jeho vzniku se už mezinárodně jedná. Prakticky už existuje na severu Iráku. Kurdistán bude ohrožením pro Turecko - v Turecku žije mnoho Kurdů. Ze současných masmédií plyne, že USA nechtějí, aby vznikl plynovod Rusko-Turecko-Řecko. Pokusí se proto rozdělit tyto státy. V Řecku žije turecká menšina, která bude chtít připojit k Turecku. Navíc v pohraničních vodách mezi Tureckem a Řeckem jsou naleziště ropy či plynu, je tu … [More]
    OAMDG1 likes this.         pondělí, 07:59
16:09
Libor Halik     neděle, 13:17
00:00:04.510 Nastane stav abnormality (v Řecku). (L: viz 5.7.2015 řecké referendum)
00:00:08.488 Když tento nenormální stav bude nastávat,
00:00:11.199 (finanční) kapitál, okamžitě vycouvá nazpět (do ciziny)
00:00:14.656 globální kapitál, ten meziná… [More]
4.884 Sledované     61 Komentáře
Libor Halik         neděle, 11:32
Naplňuje se proroctví Prorokoval: Válkou židovské elity zničí jedna druhou, americká ruskou, ruská americkou Řecký premiér Tsipras v projevu k poslancům v noci vyjádřil přesvědčení, že v referendu „řecký lid řekne důrazně ne ultimátu” věřitelů. Řecko v pátek odmítlo současné podmínky požadované věřiteli a žádalo o krátké prodloužení programu současného záchranného programu tak, aby platil v době, kdy by se mělo referendum konat. Euroskupina ale v sobotu rozhodla o ukončení záchranného … [More]
34:23
Libor Halik     neděle, 09:27
Řím 10,1-21. Matouš 8,28-9,13
Veřejná doména
303 Sledované     1 Komentáře
Libor Halik         27.6.2015 09:48
Poslanci města Moskvy schválili 15.6.2015 návrh komunistů k vypsání referenda k možné obnově pomníka zakladatele Leninovy sovětské tajné policie ČEKA, předchůdkyně pozdějšího GPU a pozdější NKVD a posléze KGB. Seženou-li komunisté 146 000 podpisů tj. od 2% obyvatel Moskvy, referendum bude. Pak uvidíme, zda je v Moskvě zájem o komunismus nejtvrdšího typu. Felix Edmundovič Dzeržinskij (rusky Феликс Эдмундович Дзержинский, transkripcí Feliks Edmundovič Dzeržinskij), rodným jménem Felix Dzier… [More]
    Peter(skala) likes this.         27.6.2015 15:33
Libor Halik         27.6.2015 07:29
5 nejvyšších soudců přehlasovalo 4 v USA. Uzákonili Sodomu v USA. Obama, agent ze Sovětského svazu, který byl s dalšími agenty poslán (viz proroctví z Fatimy, že bludy z Ruska se po 2.světové válce dostanou do celého světa, když Pius XI. nezasvětí Rusko Panně Marii Neposkvrněné), aby USA totálně zdemoralizoval, se raduje. Demoralizace byla dokonána, nyní může nastat komunistická celosvětová revoluce dle plánů Marxe, Engelse a Lenina během 3. světové války. O soudcích i radosti Obamy na videích … [More]
Libor Halik         27.6.2015 02:52
3. světová válka je na spadnutí ! Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně." III. Mojžíšova 20,13. I předchozí verše slibují smrt viníkům za obětování Molochovi - tomu se obětovaly děti, umělým potratem se obětují děti od konce 20.století po celém světě, kromě napravujícího se Polska.
Libor Halik         27.6.2015 02:08
USA ministr zahraničí John Kerry židovského původu z Bruntálska prohlásil, že od tohoto dne budou USA usilovat nejen o registrovaná partnerství homosexuálů, ale i o sňatky homosexuálů a tím i adopce dětí pro pedofilní homosexuály po celém světě. Viz: news.mail.ru/politics/22484921/ a další zprávy.
    Filofej likes this.         27.6.2015 04:33
    OAMDG1 likes this.         27.6.2015 04:12
02:52
Libor Halik     26.6.2015 16:37
26.6.2015 Nejvyšší soud USA zlegalizoval homosexuální sňatky ve všech 50 státech USA. Ministr zahraničí řekl, že USA zlegalizují homosexuální manželství na celé zeměkouli. Tzn. umožní homosexuálním pedofilům adoptovat děti všude. III. Mojžíšova 20,… [More]
1.302 Sledované     23 Komentáře
Libor Halik         26.6.2015 15:46
26.6.2015 Nejvyšší soud USA zlegalizoval homosexuální sňatky ve všech 50 státech USA, čili USA jsou Sodomou - a bez Boží ochrany a Sodomu Bůh nechá Ruskem a Čínou zničit. Dle katolických proroctví z Garabandalu a odjinud ta pekelná doba 3.světové války bude velmi krátká, řecky pravoslavný starec Paisij mluvil o 2 a půl letech (jiný překlad 2x půl roku čili jen 1 rok) 3.světové války. Válka dle něj bude ze dvou poločasů s přestávkou a v 1. poločase bude probíhat jen na muslimsko-izraelském … [More]
Libor Halik         25.6.2015 16:44
Libor Halik     9.11.2013 13:52
Z Boží milosti nám Bůh umožnil vidět současné city archanděla Michaela, který je ochráncem křesťanů, skrze zázrak slz na ikoně, která ho zobrazuje v řeckém městě na Rhodosu. Když velitel vojska pláče, není to pro vojsko dobré znamení.
A když pláče … [More]
2.091 Sledované     47 Komentáře
Libor Halik         25.6.2015 15:39
05:29:21
mike084     25.6.2015 15:03
V r. 2006 vydal Andrew Carrington Hitchcock sám knihu, „Satanova synagoga“, což je snad nejpádnější odhalení těch, kteří ovládají tento svět z pozadí již celá staletí. Tato kniha měla asi 60 tisíc slov a byla přeložena nezávislými nakladateli do … [More]
2.490 Sledované     0 Komentáře
Libor Halik         25.6.2015 15:34
Jen protestanti neklekají, protože protestantští kazatelé nemají od Boha apoštolské svěcení. Bohužel protestanti si mylně myslí, že nikdo, že ani pravoslavní a katoličtí kněží a biskupové nemají od Boha svěcení - ale mají, mají dar skrze slova Kristova proměňovat chléb a víno v Krista. Takový dar nemají ani andělé! Proto to klekání, či líbání rukou biskupů a kněží katolických a pravoslavných. Jen před Bohem padáme na zem vleže až do prachu jako Mojžíš.
.
Libor Halik
Pohlaví:
Muž
1.773 Media
338 Albumy
3.490 Komentáře
Location:
Česká republika
Jazyk:
čeština
Členem od:
3.1.2008 09:48
Vítací heslo
Bůh miluje kající hříšníky a nenávidí nekající. Umělý potrat je vražda. Peklo je plné vrahů a homosexuálů i lhářů. Pravdomluvní křesťané jsou v nebi. An abortion is a murder, the hell is full of murderers, because without a repentance is not a … [More]
Přátelé
Pohlaví:
Muž
234 Media
37 Komentáře
Pohlaví:
Muž
218 Media
1.207 Komentáře
Pohlaví:
Muž
670 Media
12 Albumy
6.695 Komentáře
Pohlaví:
Žena
Členem od:
7.4.2013 01:21
Pohlaví:
Muž
121 Media
8.870 Komentáře
Pohlaví:
Muž
545 Media
74 Komentáře
Pohlaví:
Muž
144 Media
171 Komentáře
Pohlaví:
Muž
1.963 Media
1.363 Komentáře
Pohlaví:
Muž
79 Media
2 Albumy
385 Komentáře
Pohlaví:
Muž
210 Media
36 Albumy
158 Komentáře
Pohlaví:
Muž
49 Media
3.088 Komentáře
Pohlaví:
Muž
47 Media
852 Komentáře
Pohlaví:
Muž
21 Media
Pohlaví:
Muž
35 Media
54 Komentáře
Pohlaví:
Muž
99 Media
371 Komentáře
Pohlaví:
Muž
238 Media
9.155 Komentáře
Pohlaví:
Muž
2 Komentáře
Pohlaví:
Muž
15 Media
3 Komentáře
Pohlaví:
Muž
16 Media
162 Komentáře
Pohlaví:
Muž
886 Media
7 Albumy
9.931 Komentáře