Libor Halik
Media
Libor Halik         14:39
Irsko je 1.zemí světa, v níž k sodomizaci společnosti přispěl plebiscit. Politické elity zbývajících 18 států vnutily společnosti homosexuální sňatky prostřednictvím parlamentů či soudů. Normální lidi nečekají lehké časy. Duha, dnes bohorouhavě na vlajkách homosexuálů, souvisí s Božím trestem celosvětovou potopou. Volba formy referenda vedla k tomu, že celá irská společnost včetně dětí a mladistvých, se musela v důsledku několikaměsíční kampaně zaobírat zvrácenou problematikou soužití … [More]
03:36
Libor Halik     08:51
USA hrozí válka černochů podporovaných Obamou, Sodoma v Irsku, Řecko blízko předpovězenému bankrotu před 3.světovou válkou. www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora.html "Nedovedu si představit jak odstranit dnešní řeckou zadluženost jinak než vyhlášením státn… [More]
588 Sledované     1 Komentáře
Libor Halik         sobota, 10:28
Írsko by sa teda stalo prvou krajinou na svete, ktorá rozhodne o legalizácií sobášov gejov a lesieb na základe referenda. www.hlavnespravy.sk/…/621748
03:362
Libor Halik     sobota, 08:56
Kdysi národ mučedníků za Krista.
Libor Halik     sobota, 08:48
Zasvěcení světa pod ochranu neposkvrněné Panně Marii od papeže Jana Pavla II. r.1982 a 1984 světu nepomohlo, protože Bůh nechtěl zasvěcování světa, ale zasvěcení Ruska. Po této neposlušnosti zdánlivě svatého papeže téměř celý svět a zejména … [More]
319 Sledované     45 Komentáře
Libor Halik         sobota, 07:42
Vážená paní poslankyně Nytrová, vážený pane asistente! nytrova@seznam.cz jar.marek@email.cz
Je to strašné, že někdo normální chce vůbec hlasovat o tak nesmyslné věci jako je předávání dětí do výchovy homosexuálům a lesbám, kteří (které), jak je známo z případů odsouzených do věznic v zahraničí, tyto děti mučí a sexuálně znásilňují nejen sami, ale dávají je k dispozici celé homosexuálně pedofilní komunitě.
Mgr. Libor Halík PhD. Čápkova 13, Brno 2, 602 00, mobil: 721 211 477
Libor Halik         sobota, 07:41
04:30
Daniel_111     úterý, 17:27
Dr. Gerard J.M. van den Aardweg - holandský psychoterapeut
Zákonné uznání jednoho neurotického bludu a děti, které za to musí pykat
Homosexuální “manželství” a adopce homosexuály:
www.okht.sk
Jaká je skutečná situace v dětských domovech v ČR: Ředite… [More]
1.203 Sledované     1 Komentáře
01:13:12
Libor Halik     sobota, 06:19
9.12.2014 přijel z míst Mexika, kde je posledních 6 let občanská válka, ale přežil ji s celou rodinou. Obden nejí nic ani on, ani jeho žena, ani dospělé děti. Liší se tím od všech protestantů. Hogan vzkřísil 100 mrtvých Pravoslavní se postí 40 dní … [More]
817 Sledované     17 Komentáře
Libor Halik         sobota, 05:52
01:59:39
Martin5582     pátek, 15:24
Odhalenie spiknutia dnešnej hnusnej politiky
505 Sledované     0 Komentáře
Libor Halik         pátek, 16:06
Mně osobně styl Hoganova půstu, obden nic nejíst, pomohl v životě s Bohem i lidmi. Když jsem ho pár měsíců spolu s Mílou Pletánkem praktikoval, tak mi Bůh dal pochopit, co židozednáři superlstivě provádí, aby zničili církev i společnost.
    henta likes this.         sobota, 02:39
Libor Halik         pátek, 14:59
Pravděpodobně se občanská válka na Ukrajině počítá od pravoslavných velikonoc 20.4.2014 a končí pravoslavnými velikonocemi 1.5.2016. (pozor katolické budou dřív 27.3.2016) Je možné, že tehdy bude díky tomu jinému datu velikonočního kalendáře vrcholit i neekumenismus až nepřátelství mezi pravoslavnými a ostatními křesťany, mezi Rusy a západními národy.
Libor Halik     pátek, 10:48
Se změnou konkordátu v Itálii přestal být Řím svatým městem. Až do ledna 1986 byl Řím považován za svaté město ze strany italské vlády. Řím včera a dnes. Arcibiskup Lefebre a biskup Williamson L: Čili Řím se stal stolicí Antikrista, podobně jako … [More]
437 Sledované     16 Komentáře
Libor Halik         pátek, 10:09
Nezájem o rození dětí je totiž i mezi ruskými pravoslavnými. V Rusku je obvyklé mít jen 1 dítě. Feminismus má dlouhé kořeny z dob komunismu. Mnohodětných je hrstečka, kterou se Putin jednou pochlubil do kamery jako nějakou trofejí. Ale je to výjimka z pravidla.
Libor Halik         pátek, 09:59
V Rusku došlo k jen přibližně 4 vzkříšením mrtvých v pravoslavné církvi za celou dobu éry komunismu. Po pádu komunismu došlo k vzkříšení v Rusku jen v případě 1 ruského luteránského Němce na Sibiři a na Ukrajině u 2 letničně orientovaných baptistů. V pravoslaví u jedné ruské paní v Rusku. Vliv (kabalisticko-zednářského) KGB na vnitřek oficielní struktury Ruské pravoslavné církve je totiž velmi silný.
Libor Halik         pátek, 09:48
Poslouchal jsem přednášku bratra Hogana z prosince 2014 a zajímavé je, že velké zázraky se skrz jeho modlitby stávají jen a pouze u národů či skupin, které nebrání mít mnoho dětí v rodině. Jinde ne, tam jen řekne přednášku, pomodlí se, ale velký fyzicky viditelný zázrak se nestane. Jako v době Eliášově, u tehdy zdánlivě pravých (na území starozákonního Izraele, dnes v tradičně křesťanských zemích) se zázraky NESTALY. Jen v Sareptě Sidonské.
    henta likes this.         pátek, 09:55
Libor Halik         pátek, 09:41
Je-li i nepravověrnější křesťanská teologie PŘEPROGRAMOVÁNA zevnitř skrze talmudistické farizee (zednáře, slobodomurárov) byť jen v jediné základní věci, pak nemůže přinášet ovoce Ducha svatého, jímž je skutečná Boží bázeň i Boží láska a stává se mrtvým náboženstvím.
    henta likes this.         pátek, 09:42
01:01:20
Libor Halik     pátek, 06:38
mezi těmi pralesními Indiány Mexika dnes, kteří se nevyhýbají plození dětí. Zázraky se dějí tam, kde se lidé nevyhýbají nejstaršímu Božímu přikázání plodit hodně dětí. Čte text z Hogan vzkřísil 100 mrtvých
873 Sledované     36 Komentáře
Libor Halik         pátek, 05:42
Sňatky osob stejného pohlaví podporují v donedávna silně katolickém Irsku všechny relevantní politické strany. Tamní poslanci pod hrozbou vyloučení ze strany a z parlamentu musí tuto stranickou disciplínu dodržovat. Registrovaná partnerství sodomitů tam uzákonili už r.2011.
Libor Halik     pátek, 05:20
A nejen za sodomskost homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a za povinné gender přeprogramovávání dětí do podoby úchylných sexuálů ve školách. Také za genocidní vyvražďování evropských dětí vlastními rodiči umělým potratem před porodem. Za … [More]
792 Sledované     6 Komentáře
Libor Halik         pátek, 04:47
Nanebevzetí křesťanů z pohanských národů vytržením ze Země před začátkem světovlády Antikrista je velký blud USA protestantů. Jsou slepými vůdci slepých. Nepochopili, že dle Bible dojde k vytržení až po vzkříšení fyzických těl mrtvých, a že ještě předtím bude na zeměkouli 3,5 roku vládnout celosvětový diktátor Antikrist z jeruzalémského židovského chrámu. Tito USA protestanti jako užiteční hlupáci dokonce nyní pomáhají pro Antikrista židovský chrám zafinancovat a postavit!
    Martin5582 likes this.         pátek, 12:53
Libor Halik         pátek, 04:33
Vůdci Chazarů, kteří svému národu lživě dávají jméno Židé, ač jimi nejsou, viz Zjevení 3,9 ,kteří OKUPUJÍ neprávem biblické území Izraele od r.1948, ti vědí, že dle Bible nemají zaslíbení, že v Izraeli budou smět žít. Proto připravili skrze jimi vyzbrojený a vycvičený Pravý sektor pana Jaroše v Kyjevě r.2014 vyhnání ukrajinského prezidenta Janukoviče. Chystají evakuaci Chazarů z Izraele na jižní Ukrajinu (proto masakr v Oděse 2014) - na místa, kde původně Chazaři žili v čase sv. Cyrila a … [More]
Libor Halik         pátek, 04:14
Kromě toho naprostou většinu elit i lidu současného Izraele od r.1948 tvoří nesemité, nepotomci Abrahama. Jsou to Chazaři, čili potomci Jafeta jako my Evropané, kteří však na rozdíl od našich slovanských předků odmítli evangelium od svatých Cyrila a Metoda a zvolilil si židovský Talmud, který obsahuje pasáže, ve kterých umístili jeho farizejští ulhaní pisatelé Pána Ježíše Krista i Pannu Marii do pekla pro nejhorší nekajícné hříšníky.
Libor Halik         pátek, 04:06
Bezbožným izraelským elitám (a jimi oklamaným USA sionistům), které spoléhají na své mezinárodní banky, které tisknou peníze z ničeho po celém světě a televizemi ovládají volby ve všech demokraciích, které zdanily celý svět, které nachystaly antikristovské čipování pro obyvatele celé zeměkoule, těm Pán Bůh žehnat nebude. Nalézají se pod kletbami proti nekajícímu Izraeli, za to, že šíří kananejskost, čili umělé potraty, sodomský homosex a sex s kýmkoliv u sebe i po celé zeměkouli.
Libor Halik         pátek, 03:49
Toto si dnešní elity Izraele asi myslí, podobně jako si myslely r.70, doufajíc v "nebeská znamení". Proto od r.2011 zorganizovaly islámské válečné konflikty na Středním východě a vyvražďování místních křesťanů muslimy. Jen si znamení jako r.70 ve své namyšlenosti nesprávně vyložily ve svůj materiální prospěch. Proroctví pašeráka Biblí do komunistického Rumunska a SSSR Dumitru Dudumana však předpověděla zánik současného státu Izraele a jeho spravedlivé potrestání Araby. Tj. má poznámka k větám: … [More]
    henta made a reference: Konec naděje?.     čtvrtek, 13:27
    henta made a reference: Konec naděje?.     čtvrtek, 03:33
13:42
Libor Halik     čtvrtek, 02:00
Homilia 16.5.2015
176 Sledované     0 Komentáře
Libor Halik         středa, 14:54
Václav Klaus na setkání absolventů VŠE, Vysoká škola ekonomická, Praha, 16. května 2015 o Řecku: Opustit tuto formu evropské integrace by bylo pro celý kontinent obrovským vítězstvím. Pro celý kontinent, nikoli jen pro Řecko. www.klaus.cz/clanky/3749
Libor Halik
Pohlaví:
Muž
1.742 Media
336 Albumy
3.440 Komentáře
Location:
Česká republika
Jazyk:
čeština
Členem od:
3.1.2008 09:48
Vítací heslo
Bůh miluje kající hříšníky a nenávidí nekající. Umělý potrat je vražda. Peklo je plné vrahů a homosexuálů i lhářů. Pravdomluvní křesťané jsou v nebi. An abortion is a murder, the hell is full of murderers, because without a repentance is not a … [More]
Přátelé
Pohlaví:
Muž
227 Media
37 Komentáře
Pohlaví:
Muž
218 Media
1.207 Komentáře
Pohlaví:
Muž
653 Media
11 Albumy
6.531 Komentáře
Pohlaví:
Žena
Členem od:
7.4.2013 01:21
Pohlaví:
Muž
118 Media
8.573 Komentáře
Pohlaví:
Muž
545 Media
74 Komentáře
Pohlaví:
Muž
143 Media
171 Komentáře
Pohlaví:
Muž
1.956 Media
1.363 Komentáře
Pohlaví:
Muž
75 Media
2 Albumy
377 Komentáře
Pohlaví:
Muž
210 Media
36 Albumy
158 Komentáře
Pohlaví:
Muž
49 Media
3.085 Komentáře
Pohlaví:
Muž
47 Media
851 Komentáře
Pohlaví:
Muž
21 Media
Pohlaví:
Muž
35 Media
54 Komentáře
Pohlaví:
Muž
99 Media
371 Komentáře
Pohlaví:
Muž
235 Media
8.837 Komentáře
Pohlaví:
Muž
2 Komentáře
Pohlaví:
Muž
15 Media
3 Komentáře
Pohlaví:
Muž
16 Media
162 Komentáře
Pohlaví:
Muž
869 Media
7 Albumy
9.833 Komentáře