zenden
Media
01:58:01
58:32
13:20
03:17
03:50
33:03
04:14
01:13:54
01:07:44
01:54:37
51:22
45:54
01:01:45
59:21
01:02:01
zenden
Sex:
male
15 Media
17 Postings
Location:
Slovakia
Language:
Slovak
Member since:
29/09/2011 14:42:11
Welcome slogan
"Dvoje krídiel povznáša človeka nad pozemské veci - úprimnosť a čistota. Úprimnosť zmýšľania a čistota srdca.
Úprimnosťou hľadáme Boha, čistotou ho dosahujeme a zažívame."
Tomáš Kempenský
Friends
Sex:
female
60 Media
1 Album
59 Postings