Vilém
Contributions
Vilém         vendredi, 13:47
POKOJNÉ DNY ...
Vilém         vendredi, 13:42
BRATŘI A SESTRY,
CO VÁM MĚLO BÝTI V DOBRÉ VŮLI OZNÁMENO BYLO I PÍSEMNĚ ZDE ZAZNAMENÁNO ...
TO JEST VŠE ...
Vilém         vendredi, 13:23
A VYKAZOVATI MNE ZE DVEŘÍ ŽENO, KTERAK JSI PÍSEMNĚ UVEDLA MNE NETŘEBA ... OSOBNĚ JEST MI TÍMTO ZNÁMO, KDY PRÁVĚ ONĚMI DVEŘMI ODEJÍT ... MÉ PÍSEMNOSTI NEPATŘILY POUZE TOBĚ, PROTO MĚJ PROSÍM SE MNOU ONU POŽADOVANOU TRPĚLIVOST, NEŽ -LI SE TAK STANE ...
Vilém         vendredi, 13:17
V PRAVDĚ TI PRAVÍM ŽENO, ŽE JSEM SE V TATO MÍSTA NIKDY NEPŘEDSTAVIL JAKO UŽIVATEL DLE PROROK ... ONEN PISATEL SI NEPOCHYBNĚ OVĚŘIL MÉ PÍSEMNOSTI A TAKTÉŽ ONEN STYL MÉHO VYJADŘOVÁNÍ ...
Vilém         vendredi, 13:13
NA ONA VIDEA OSOBNĚ NEREAGUJI ... TÍMTO SE TAKTÉŽ ZTRÁCÍ ONEN SMYSL MÉHO SLOVNÍHO NAPADENÍ ONÉ ŽENY ...
Vilém         vendredi, 13:10
NECHCI MÍTI OSOBNÍHO ÚČASTENSTVÍ NA ODVRÁCENÍ SE OD MÉHO OTCE ... PROTO ONA SLOVA O FARÁŘI V ZAPOMĚNÍ UPADNOU ...
Vilém         vendredi, 13:05
ŽENO HENTO,
V PRAVDĚ TI PRAVÍM, ŽE I KDYBY SE TOBĚ MÉ ODPOVĚDI DOSTALO, NEUVĚŘILA BY JSI ... TVÁ LIDSKÁ TO ZLOBA BY SE JIŽ NESNESLA NA MNE, ALE NA TOHO, KTERÉHO TY NEZNÁŠ ...
Vilém         vendredi, 12:59
KDE SE TRVALE ZTRÁCÍ ONA PRAVÁ VÍRA ŽIVOTA A NA JEJÍ MÍSTO NASTUPUJE MALICHERNÝ DOGMATISMUS, TAM TAKÉ MIZÍ KRISTEM POŽADOVANÁ LÁSKA K BLIŽNÍMU SVÉMU A JE NAHRAZOVANÁ NEÚSTUPNOSTÍ A NÁBOŽENSKÝM FANATISMEM ...
Vilém         vendredi, 12:51
TÍM, ŽE ŘÍMSKO - KATOLICKÁ CÍRKEV PO CELÁ STALETÍ AŽ PO DNEŠNÍ ČAS I NADÁLE LPĚJE NA VŠEOBECNÉ ZÁVAZNOSTI SVÉ TRADIČNÍ, DOGMATICKY ZALOŽENÉ A POSTAVENÉ VĚROUKY PLNÉ LIDSKÝCH TRADIC - JEŠTĚ VÍCE TÍMTO PODPOŘILA NEJENOM ONO ODVRÁCENÍ SE OD PRVOTNÍCH DUCHOVNÍCH KOŘENŮ KŘESŤANSTVÍ A PRAVÉHO UČENÍ KRISTA, ALE ODVRÁCENÍ OD ONÉ PRAVDY A KRISTA SAMOTNÉHO ...
Vilém         vendredi, 12:38
V MÉ OSOBNÍ VÍŘE, VÍŘE V BOHA MÉHO OTCE ...
Vilém         jeudi, 16:49
BRATŘE AOBUBO,
OSOBNĚ SE TÍMTO MÝLÍŠ ...
ČINITI ONEN KOMPROMIS ?
LZE SLOUŽÍTI DVĚMA PÁNŮM ??? NELZE ...
JEDNOHO BUDEŠ MILOVATI - DRUHÉHO V NENÁVISTI MÍTI BUDEŠ ...
Vilém         jeudi, 16:45
POKOJNÉ NOCI VŠEM ...
Vilém         jeudi, 16:44
ONU ODPOVĚĎ PROČ TOMU TAK JEST LZE NALÉZT V KNIZE ZJEVENÍ ...
Vilém         jeudi, 16:41
BRATŘE KOKSO,
TAK JEST ...
MNOZÍ LIDÍ ŘÍMSKO - KATOLICKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY ČASTO TAKTO V KOSTELE ČINÍ ... OSOBNĚ JSEM TÉTO OHAVNOSTI BYL PŘÍTOMEN ...
Vilém         jeudi, 16:37
BRATŘE KOKSO,
UPŘÍMNĚ MI TÍMTO VĚŘ, ŽE SE NEJEDNÁ O POZNÁNÍ ONÉ CÍRKVE, KTERAK JSI MI NAPSAL, ALE O POZNÁNÍ ONÉ PRAVDY ČETBOU Z PÍSMA SVATÉHO ... V PRAVDĚ TOBĚ PRAVÍM, ŽE ONA SPÁSA LIDSKÉ DUŠE POCHÁZETI BUDE SKRZE KRISTA, NIKOLI Z CÍRKVE ... SKRZE MILOSRDENSTVÍ BOŽÍ A ONÉ NEUTUCHAJÍCÍ VÍRY ČLOVĚČENSTVÍ ...
    pokrk likes this.         vendredi, 00:32
Vilém         jeudi, 16:31
ONU POŽADOVANOU ODPOVĚĎ LZE NALÉZT V KNIZE ZJEVENÍ ...
Vilém         jeudi, 16:25
BRATŘE AOBUBO,
V PRAVDĚ TI PRAVÍM, ŽE SE TAK JIŽ STALO ... PROTO NÁSLEDOVALO ONO MÉ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ TAKTO UČINIT ...
Vilém         jeudi, 16:10
TU SE OBJEVIL ČLOVĚK V TEMNÝCH DOBÁCH , JENŽ PŘINESL LIDSTVU POSELSTVÍ PLNÉ NADĚJE, POSELSTVÍ LÁSKY A DOBRA ... A CO Z TOHO DUCHOVENSTVO ZA VYDATNÉ POMOCI SVĚTSKÝCH VLÁD PO STALETÍ AŽ DO ČASŮ 21.STOLETÍ UČINILO?PAPÍR, ŽVÁSTY, NÁSILÍ A BYZNYS ...
OD BYROKRATICKÉHO KŘESŤANSTVÍ SE ZÁKONY A VYKLÁDAČI PÍSMA, OD DOGMATISMU A LIDSKÝCH TRADIC A SPORY O VÝKLAD, OD KŘESŤANSKÉ HIERARCHIE, MARIÁNSKÉHO KULTU A KLANĚNÍ SE OBRAZŮM A SOCHÁM V KOSTELE, PŘÍCHÁZENÍ K BOHU SKRZE NESMYSLNOU SVATOU … [Plus]
Vilém         jeudi, 09:00
NENÍ NAD TO MÍTI TOLIKO POTŘEBNÝ KLID A TROCHA TOHO SOUKROMÍ ... CO VÍCE SI ČLOVĚK MŮŽE OSOBNĚ PŘÁT ...
VŠECHNY ZDE PŘÍTOMNÉ BRATRY A SESTRY TÍMTO UPŘÍMNĚ ZE SRDCE POZDRAVUJI ...
Vilém         30/12/2014 16:44
MIRKU NEJDE PŘEC O TO, ZDA LI SE TI LÍBÍM, ALE ... A TO UŽ OPĚT NECHÁM NA TOBĚ ...
Vilém         30/12/2014 16:38
JEŠTĚ NĚCO MIRKU A SNAŽ SE TO OSOBNĚ PŘÍJMOUT OD NĚKOHO, KOHO ZNÁŠ " NAŽIVO " A OPRAVDU TOHOTO NEMYSLÍM ZLE ... BYLO BY KU PROSPĚCHU TVÉMU, KDYBY JSI BYŤ JEN DO URČITÉHO ČASU VYSADIL NEB OMEZIL SVÉ OSOBNÍ ÚČASTENSTVÍ NA TOMTO WEBU ... MÁŠ HODNOU ŽENU, 5 DĚTÍ - JEST MOŽNÉ, ŽE OD TEBE JAKO OTCE A MANŽELA OČEKÁVAJÍ VÍCE - HLAVNĚ DĚTI, NARODIL SE TI SYN MIREK A JEST PŘEKRÁSNÉ SE S TÍM MALÝM TVOREČKEM LASKAT, MUCHLAT, SMÁT SE, - STÁT SE V JEHO PŘÍTOMNOSTI TAKÉ MIMINEČKEM ... ZKRÁTKA SE … [Plus]
Vilém         30/12/2014 16:24
JINAK NEDOŠLO K PORUŠENÍ MÉHO OSOBNÍHO ROZHODNUTÍ, JENŽ JSEM JEŠTĚ TÉHOŽ DNE 30.12. 2014 VEŘEJNOU CESTOU PÍSEMNĚ UČINIL A JENŽ JEST TAKTÉŽ ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ZAZNAMENÁN ... POUZE JSEM SE TÍMTO KRÁTCE OSOBNĚ NAVRÁTIL ABYCH NĚČEHO PÍSEMNĚ DOPLNIL ...A TO SE TAKTÉŽ POTÉ STALO ... NA MIRKA SE JIŽ VÍCE TÍMTO NEZLOBÍM, NESU NA TOMTO OSOBNĚ I SVŮJ PODÍL TOHO NEGATIVA ... NĚKDY JEST ČLOVĚK NAZLOBEN, ALE KTERAK HLAVA VYCHLADNE, VŠE POTÉ SPATŘUJE V JINÉM SVĚTLE ... NEJSEM KŘESŤANEM, … [Plus]
Vilém         30/12/2014 15:59
NENÍ TI TAKTÉŽ DIVNÉ, ŽE I TĚCH NĚKOLIK ZDEJŠÍCH BRATŘÍ POČALI MÍTI K TOBĚ OSOBNÍ OPRÁVNĚNÉ VÝHRADY, TĚCH BRATŘÍ, JENŽ JEŠTĚ NEDÁVNO TVOŘILI S TEBOU POSPOLITOST ??? PROČ TOMU TAK JEST ??? TO UŽ OSOBNĚ TAKTÉŽ PONECHÁM TÍMTO NA TOBĚ JECMÍNKU ...
Vilém         30/12/2014 15:52
A NEMÁŠ OSOBNÍHO POCITU, ŽE BY BYLO VHODNÉ SE PODÍVAT DO " ZRCADLA " KTERAK JSI SE NA WEBU GLORIA.TV CHVÍLEMI " NEKŘESŤANSKY " CHOVAL, NEŽ -LI SE OSOBNĚ POČAL LITOVATI, KTERAK SE TI KŘIVDA ČINÍ, COŽ JIŽ ZDE TAKTÉŽ OPAKOVANĚ BYLO ??? A TO VŠE PO DOBU 3,5 ROKU ??? JE TOTIŽ KE ŠKODĚ JECMÍNKU, ŽE JSI NECHAL PO SOBĚ MNOHÉ SMAZATI, KTERAK JSI O TUTO SLUŽBU OSOBNĚ TEHDY ŽÁDAL ... POTOM BY BYLO JEDNODUCHÉ SE PODROBNĚ SEZNÁMITI JAK JSI ZDE VYSTUPOVAL A PROČ JSI ZDE PONĚKUD NEOBLÍBENOU OSOBOU … [Plus]
Vilém         30/12/2014 14:39
BRATŘE PAŘEZI
TVÉ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ VŠE PONECHAT, TAK JAK JEST, PONECHÁM NA TOBĚ ... NEBOŤ POUZE TY JSI MAJITELEM TOHOTO VKLADU, TUDÍŽ NEMÁM OSOBNÍHO PRÁVA TĚ OVLIVŇOVAT, POUZE ZDE BYLA VLOŽENA ŽÁDOST ...
Vilém         30/12/2014 14:00
BRATŘE PAŘEZI
OSOBNĚ BYCH TĚ CHTĚL POŽÁDAT O NÁSLEDNÉ SMAZÁNÍ MÝCH PÍSEMNOSTÍ POD TVÝM VLÁKNEM ... TVÁ OBAVA JEST ZCELA NA SVÉM MÍSTĚ ... ANO, BUDILO BY TO NEPOCHYBNĚ POHORŠENÍ ...
Vilém         30/12/2014 13:34
OTÁZKA UŽIVATELE LANGA ... TO JE POUZE MOJE OSOBNÍ VĚC ... NEJSEM OSOBNĚ POVINNEN SE ZPOVÍDATI ČLOVĚKU, KE KTERÉMU NEMÁM OSOBNÍ DŮVĚRU ... JE VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE KDYŽ LANG TOUŽIL ZA TEBOU PŘIJET, PŘIŠEL NA ŘADU HLÍDACÍ PEJSEK ...
Vilém         30/12/2014 13:26
A JEŠTĚ DODATEK ... JEST VELICE KOMICKÉ, ŽE OSOBNĚ POUKAZUJEŠ NA TO, ŽE OSOBNĚ KONČÍM A POTÉ OPĚTOVNĚ TÍMTO VSTUPUJI, KDYŽ V TÉTO SVÉ OPAKOVANÉ OSOBNÍ ZÁLIBĚ A TO I PŘES OSOBNÍ TVÉ SLIBY JSI OPĚT VELMISTREM TY JECMÍNKU ... NEBO, ŽE BYCH SE OSOBNĚ MÝLIL ???
    Ostrik likes this.         30/12/2014 13:28
Vilém         30/12/2014 13:03
UŽIVATELI JECMÍNKU, DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU POUKAZOVAT NA ONU PRAVDU - NENÍ ZBABĚLOST - TO JE POVINNOST ... NEJEDNÁ SE O TO TVÉ ZNÁMÉ KOPÁNÍ, KTERÝM ZDE ČASTUJEŠ KDE KOHO, POKUD TI NEKLEPE PO RAMENOU... U TEBE OSOBNĚ JSEM SE TOTIŽ JIŽ OPAKOVANĚ PŘESVĚDČIL, ŽE PRÁVĚ ONA PRAVDA TI NEVONÍ ... A VYNÁŠENÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ O KTERÝCH SE TAKTÉŽ OSOBNĚ ZMIŇUJEŠ - TAK V TÉTO OBLASTI JSI PŘEDEVŠÍM VELMISTREM TY OSOBNĚ A ZA OBDOBÍ 3,5 LET CO JSI NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE TUŠÍM JIŽ PO ŠESTÉ SE O … [Plus]
Vilém         30/12/2014 11:06
NEZLOBTE SE JEŠTĚ JEDNOU ZA MOJI OSOBNÍ PŘÍTOMNOST NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE, ALE KTERAK TO ZDE POD TÍMTO VLÁKNEM POZORNĚ PROČÍTÁM, TAK SE NEMOHU UBRÁNIT OSOBNÍMU DOJMU, ŽE UŽIVATEL JECMÍNEK POJEDNOU ZE SEBE OSOBNĚ ČINÍ MUČEDNÍKA A ZVLÁŠTĚ OKÁZALÉHO SLUŠŇÁKA A TO SE MI NELÍBÍ ANI TROCHU A TO ZVLÁŠTĚ PŘI MÉ VZPOMÍNCE, KDY SE ON SÁM HORLIVĚ KDYSI SNAŽIL PROSADIT NÁSILNOU BLOKACI A TO PRÁVĚ ZDE NA GLORIA.TV, KDY O TO OPAKOVANĚ ŽÁDAL ADMINA TOHOTO WEBU S NÁSLEDNÝM VKLÁDÁNÍM SVÉHO VIDEA SE … [Plus]
Vilém
Sexe:
masculin
2 Contributions
2.960 Commentaires
Location:
Tchéquie
Langue:
tchèque
Enregistré depuis:
17/10/2011 11:12
Motto
.
Amis
Sexe:
féminin
2 Contributions
54 Commentaires
Sexe:
masculin
6 Contributions
427 Commentaires
Sexe:
féminin
23 Contributions
252 Commentaires
Sexe:
masculin
1 Contributions
8 Commentaires
Sexe:
masculin
13 Contributions
50 Commentaires
Sexe:
féminin
25 Contributions
19 Commentaires
Sexe:
masculin
435 Contributions
1.780 Commentaires
Sexe:
masculin
24 Contributions
1 Album
5.173 Commentaires
Sexe:
féminin
360 Commentaires
Sexe:
masculin
987 Commentaires
Sexe:
masculin
28 Contributions
115 Commentaires
Sexe:
masculin
4 Contributions
422 Commentaires
Sexe:
féminin
1 Album
1.629 Commentaires
Sexe:
féminin
966 Contributions
3.497 Commentaires
Sexe:
masculin
212 Contributions
17 Album
2.755 Commentaires