Commentaires: Vilém
Vilém     30/12/2014 16:44
MIRKU NEJDE PŘEC O TO, ZDA LI SE TI LÍBÍM, ALE ... A TO UŽ OPĚT NECHÁM NA TOBĚ ...
Vilém     30/12/2014 16:38
JEŠTĚ NĚCO MIRKU A SNAŽ SE TO OSOBNĚ PŘÍJMOUT OD NĚKOHO, KOHO ZNÁŠ " NAŽIVO " A OPRAVDU TOHOTO NEMYSLÍM ZLE ... BYLO BY KU PROSPĚCHU TVÉMU, KDYBY JSI BYŤ JEN DO URČITÉHO ČASU VYSADIL NEB OMEZIL SVÉ OSOBNÍ ÚČASTENSTVÍ NA TOMTO WEBU ... MÁŠ HODNOU ŽENU, 5 DĚTÍ - JEST MOŽNÉ, ŽE OD TEBE JAKO OTCE A MANŽELA OČEKÁVAJÍ VÍCE - HLAVNĚ DĚTI, NARODIL SE TI SYN MIREK A JEST PŘEKRÁSNÉ SE S TÍM MALÝM TVOREČKEM LASKAT, MUCHLAT, SMÁT SE, - STÁT SE V JEHO PŘÍTOMNOSTI TAKÉ MIMINEČKEM ... ZKRÁTKA SE … [Plus]
Vilém     30/12/2014 16:24
JINAK NEDOŠLO K PORUŠENÍ MÉHO OSOBNÍHO ROZHODNUTÍ, JENŽ JSEM JEŠTĚ TÉHOŽ DNE 30.12. 2014 VEŘEJNOU CESTOU PÍSEMNĚ UČINIL A JENŽ JEST TAKTÉŽ ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ZAZNAMENÁN ... POUZE JSEM SE TÍMTO KRÁTCE OSOBNĚ NAVRÁTIL ABYCH NĚČEHO PÍSEMNĚ DOPLNIL ...A TO SE TAKTÉŽ POTÉ STALO ... NA MIRKA SE JIŽ VÍCE TÍMTO NEZLOBÍM, NESU NA TOMTO OSOBNĚ I SVŮJ PODÍL TOHO NEGATIVA ... NĚKDY JEST ČLOVĚK NAZLOBEN, ALE KTERAK HLAVA VYCHLADNE, VŠE POTÉ SPATŘUJE V JINÉM SVĚTLE ... NEJSEM KŘESŤANEM, … [Plus]
Vilém     30/12/2014 15:59
NENÍ TI TAKTÉŽ DIVNÉ, ŽE I TĚCH NĚKOLIK ZDEJŠÍCH BRATŘÍ POČALI MÍTI K TOBĚ OSOBNÍ OPRÁVNĚNÉ VÝHRADY, TĚCH BRATŘÍ, JENŽ JEŠTĚ NEDÁVNO TVOŘILI S TEBOU POSPOLITOST ??? PROČ TOMU TAK JEST ??? TO UŽ OSOBNĚ TAKTÉŽ PONECHÁM TÍMTO NA TOBĚ JECMÍNKU ...
Vilém     30/12/2014 15:52
A NEMÁŠ OSOBNÍHO POCITU, ŽE BY BYLO VHODNÉ SE PODÍVAT DO " ZRCADLA " KTERAK JSI SE NA WEBU GLORIA.TV CHVÍLEMI " NEKŘESŤANSKY " CHOVAL, NEŽ -LI SE OSOBNĚ POČAL LITOVATI, KTERAK SE TI KŘIVDA ČINÍ, COŽ JIŽ ZDE TAKTÉŽ OPAKOVANĚ BYLO ??? A TO VŠE PO DOBU 3,5 ROKU ??? JE TOTIŽ KE ŠKODĚ JECMÍNKU, ŽE JSI NECHAL PO SOBĚ MNOHÉ SMAZATI, KTERAK JSI O TUTO SLUŽBU OSOBNĚ TEHDY ŽÁDAL ... POTOM BY BYLO JEDNODUCHÉ SE PODROBNĚ SEZNÁMITI JAK JSI ZDE VYSTUPOVAL A PROČ JSI ZDE PONĚKUD NEOBLÍBENOU OSOBOU … [Plus]
Vilém     30/12/2014 14:39
BRATŘE PAŘEZI
TVÉ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ VŠE PONECHAT, TAK JAK JEST, PONECHÁM NA TOBĚ ... NEBOŤ POUZE TY JSI MAJITELEM TOHOTO VKLADU, TUDÍŽ NEMÁM OSOBNÍHO PRÁVA TĚ OVLIVŇOVAT, POUZE ZDE BYLA VLOŽENA ŽÁDOST ...
Vilém     30/12/2014 14:00
BRATŘE PAŘEZI
OSOBNĚ BYCH TĚ CHTĚL POŽÁDAT O NÁSLEDNÉ SMAZÁNÍ MÝCH PÍSEMNOSTÍ POD TVÝM VLÁKNEM ... TVÁ OBAVA JEST ZCELA NA SVÉM MÍSTĚ ... ANO, BUDILO BY TO NEPOCHYBNĚ POHORŠENÍ ...
Vilém     30/12/2014 13:34
OTÁZKA UŽIVATELE LANGA ... TO JE POUZE MOJE OSOBNÍ VĚC ... NEJSEM OSOBNĚ POVINNEN SE ZPOVÍDATI ČLOVĚKU, KE KTERÉMU NEMÁM OSOBNÍ DŮVĚRU ... JE VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE KDYŽ LANG TOUŽIL ZA TEBOU PŘIJET, PŘIŠEL NA ŘADU HLÍDACÍ PEJSEK ...
Vilém     30/12/2014 13:26
A JEŠTĚ DODATEK ... JEST VELICE KOMICKÉ, ŽE OSOBNĚ POUKAZUJEŠ NA TO, ŽE OSOBNĚ KONČÍM A POTÉ OPĚTOVNĚ TÍMTO VSTUPUJI, KDYŽ V TÉTO SVÉ OPAKOVANÉ OSOBNÍ ZÁLIBĚ A TO I PŘES OSOBNÍ TVÉ SLIBY JSI OPĚT VELMISTREM TY JECMÍNKU ... NEBO, ŽE BYCH SE OSOBNĚ MÝLIL ???
  Ostrik likes this.     30/12/2014 13:28
Vilém     30/12/2014 13:03
UŽIVATELI JECMÍNKU, DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU POUKAZOVAT NA ONU PRAVDU - NENÍ ZBABĚLOST - TO JE POVINNOST ... NEJEDNÁ SE O TO TVÉ ZNÁMÉ KOPÁNÍ, KTERÝM ZDE ČASTUJEŠ KDE KOHO, POKUD TI NEKLEPE PO RAMENOU... U TEBE OSOBNĚ JSEM SE TOTIŽ JIŽ OPAKOVANĚ PŘESVĚDČIL, ŽE PRÁVĚ ONA PRAVDA TI NEVONÍ ... A VYNÁŠENÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ O KTERÝCH SE TAKTÉŽ OSOBNĚ ZMIŇUJEŠ - TAK V TÉTO OBLASTI JSI PŘEDEVŠÍM VELMISTREM TY OSOBNĚ A ZA OBDOBÍ 3,5 LET CO JSI NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE TUŠÍM JIŽ PO ŠESTÉ SE O … [Plus]
Vilém     30/12/2014 11:06
NEZLOBTE SE JEŠTĚ JEDNOU ZA MOJI OSOBNÍ PŘÍTOMNOST NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE, ALE KTERAK TO ZDE POD TÍMTO VLÁKNEM POZORNĚ PROČÍTÁM, TAK SE NEMOHU UBRÁNIT OSOBNÍMU DOJMU, ŽE UŽIVATEL JECMÍNEK POJEDNOU ZE SEBE OSOBNĚ ČINÍ MUČEDNÍKA A ZVLÁŠTĚ OKÁZALÉHO SLUŠŇÁKA A TO SE MI NELÍBÍ ANI TROCHU A TO ZVLÁŠTĚ PŘI MÉ VZPOMÍNCE, KDY SE ON SÁM HORLIVĚ KDYSI SNAŽIL PROSADIT NÁSILNOU BLOKACI A TO PRÁVĚ ZDE NA GLORIA.TV, KDY O TO OPAKOVANĚ ŽÁDAL ADMINA TOHOTO WEBU S NÁSLEDNÝM VKLÁDÁNÍM SVÉHO VIDEA SE … [Plus]
Vilém     30/12/2014 06:41
OSOBNĚ TÍMTO UPŘÍMNĚ DĚKUJI ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ZA VŠE DOBRÉ A MĚJTE SE TU HEZKY POSPOLU ... JEŠTĚ JEDNOU PŘÍJEMNÝ NOVÝ ROK 2015!
Vilém     30/12/2014 06:30
Ce commentaire a été effacé par l'auteur de cette contribution.
Vilém     30/12/2014 06:00
Ce commentaire a été effacé par l'auteur de cette contribution.
Vilém     30/12/2014 03:19
Ce commentaire a été effacé par l'auteur de cette contribution.
Vilém     30/12/2014 02:02
Ce commentaire a été effacé par l'auteur de cette contribution.
Vilém     30/12/2014 01:47
BRATŘE JAKUBE
Vilém     27/12/2014 17:00
TAK MI TEN MŮJ POTŘEBNÝ KLID OSOBNĚ NENARUŠUJ A BUDU OSOBNĚ SPOKOJEN ... SNAD OPRAVDU MÁŠ DOSTATEK OSOBNÍ POTŘEBNÉ HRDOSTI, ABY JSI MNE NEVYHLEDÁVAL A NEBO MI TAKTÉŽ OSOBNĚ NEDÁVAL O SOBĚ VĚDĚT A TO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A TÍM SE NEPONIŽOVAL ... BUDU TI ZA TO OPRAVDU V NOVÉM ROCE VDĚČNÝ ... NEBO MI OPRAVDU DO KONCE MÉHO ŽIVOTA BUDEŠ DÝCHATI NA ZÁTYLEK A PRONÁSLEDOVAT MNE ??? POTOM BYCH TO OSOBNĚ POKLÁDAL ZA JISTOU DUŠEVNÍ PORUCHU ... [Plus]
  Vilém likes this.     29/12/2014 13:03
Vilém     27/12/2014 15:27
OSOBNĚ JSEM TOMU UPŘÍMNĚ RÁD, ŽE JSI MIREČKU KONEČNĚ POCHOPIL A TO K MÉ OSOBNÍ SPOKOJENOSTI DO NOVÉHO ROKU A JINÉHO OSOBNÍHO PŘÁNÍ NEMÁM, O ČEM JEST TU MEZI NÁMI DNEŠNÍ DIALOG ... TO, ŽE TI TO OSOBNĚ PŘIPOMÍNÁM NENÍ KE ŠKODĚ, NEBOŤ A TO JSEM SE JIŽ V MINULOSTI ČASTO BOHUŽEL VE TVÉM PŘÍPADĚ OSOBNĚ PŘESVĚDČIL O TOM, ŽE POMĚRNĚ TAKTÉŽ ČASTO ZAPOMÍNÁŠ A NEBO ŽIJEŠ V JISTÉ OSOBNÍ ILUZI, ŽE SE SNAD VŠE DOBRÉ OBRÁTÍ ... PROTO TA MÁ OPRÁVNĚNÁ STAROST, COŽ LZE SNADNO POCHOPIT ...
PS : ABYCH … [Plus]
Vilém     27/12/2014 14:12
OSOBNĚ BUDU SPOKOJEN, KDYŽ MNE V NOVÉM ROCE PŘESTANEŠ OSOBNĚ VYHLEDÁVAT, ZVONIT U MÉHO BYTU A SNAŽIT SI MNE TAKTÉŽ CÍLEVĚDOMĚ ZÍSKÁVAT DARY O KTERÉ OPRAVDU NESTOJÍM ... JE TO TOTIŽ NEPOCHYBNĚ ONEN DŮKAZ O TOM, ŽE SE OSOBNĚ TÍMTO POUZE UBOZE PONIŽUJEŠ ... A TO JE DOSTI NA POVÁŽENOU ... TO NEMÁŠ ANI TROCHA POTŘEBNÉ OSOBNÍ HRDOSTI ??? LASKAVĚ SE NAD SEBOU A SVÝM CHOVÁNÍM ZAMYSLI ...
Vilém     27/12/2014 09:45
MIREČKU, RADY NETŘEBA ? TAK DO NOVÉHO ROKU 2015 JEN JEDNU RADU A UPŘÍMNĚ ZE SRDCE : STAREJ SE LASKAVĚ O SEBE A MNE NECH V KLIDU A MÍRU ŽÍT ... SVOU ŘÍMSKO - KATOLICKOU POZORNOST OSOBNĚ VĚNUJ TAM, KDE O TEBE MAJÍ ZNAČNÉHO OSOBNÍHO ZÁJMU ... NA TO ÚZCE NAVAZUJE I OTÁZKA OBOUSTRANNÉHO PŘÁTELSTVÍ ... U MNE OSOBNĚ NEMÁ SVÉHO MÍSTA ANI JEDNO, ANI DRUHÉ ...
Vilém     27/12/2014 08:53
TAK SE TÉ ZÁVĚREČNÉ VĚTĚ CO JSI MIREČKU NAPSAL LASKAVĚ DRŽ JAKO EVANGELIA A BUDE KLID PO PĚŠINĚ NA MÉ I TVÉ STRANĚ ...
Vilém     27/12/2014 08:18
MIREČKU STAREJ SE LASKAVĚ O SVOU RODINU, VĚNUJ SE NÁBOŽENSTVÍ A SVÝM PŘÁTELŮM A MNE NECH LASKAVĚ NA POKOJI A NEVYHLEDÁVEJ MNE, JINAK SI OPRAVDU BUDU MYSLET, ŽE TU LÉKAŘSKOU POMOC, JENŽ JEST TI OPAKOVANĚ DOPORUČOVÁNA, OPRAVDU BUDEŠ MUSET OSOBNĚ VYHLEDAT, PROTOŽE TOHLE TO UŽ NĚČÍM VÁŽNĚ ZAVÁNÍ A TO JSEM JEŠTĚ SLUŠNÝ ... OSOBNĚ ŽÁDÁM PŘÍLIŠ, ABY JSI MNE NECHAL V ZÁVĚTŘÍ POHODY MÉHO ŽIVOTA A TAKTÉŽ SOUKROMÍ ? ROZUMNÝ ČLOVĚK TO POCHOPÍ A TAKTÉŽ ONÉ ŽÁDOSTI VYHOVÍ ...
PS: NEDÁVNO JSEM OSOB… [Plus]
Vilém     27/12/2014 05:40
MIREČKU, TEN DAR CO JSI MI ZANECHAL MINULÝ TÝDEN ZA DVEŘMI POTÉ CO JSI OSOBNĚ PŘIJEL DO ČESKÉ TŘEBOVÉ, AČKOLI JSEM TĚ OSOBNĚ O TO NEŽÁDAL - MNE TAKTÉŽ NEZAJÍMÁ PODOBNĚ JAKO JE TOMU U TVÉHO EMAILU, JENŽ JSEM POTÉ OBDRŽEL A NA KTERÝ JSEM TÉŽ PÍSEMNĚ NEZAREAGOVAL, COŽ JEST TAKÉ PRAVDOU ... OSOBNĚ JSEM SE DOMNÍVAL, ŽE JSI BYL SCHOPEN POCHOPIT ONU SITUACI, JENŽ SE ZDE OPAKOVANĚ PROBÍRALA A NA KTEROU JSEM TAKTÉŽ POUKAZOVAL A TO, ŽE BUDE LEPŠÍM ŘEŠENÍM ONA POTŘEBNÁ IGNORACE Z MÉ STRANY, … [Plus]
Vilém     27/12/2014 03:04
V POHODĚ BRATŘE LANGU:-) LEGRACE NENÍ NIKDY NADBYTEK ... DOMNÍVÁŠ SE, ŽE NA TEN ŠPEK MIREČEK NALETĚL? MOŽNÁ MĚL I RADOST, ŽE SE SPOLU HANDRKUJEME ... UPŘÍMNĚ, VYPADALO TO VÍCE NEŽ -LI PŘESVĚDČIVĚ:-)
Vilém     25/12/2014 17:47
NENÍ TO PRAVDA ...
Vilém     25/12/2014 17:18
JÁ VÁŽNĚ OSOBNĚ UŽ VÍCE NIČEMU NEROZUMÍM ... KDYŽ ŘÍKÁM A TO VEŘEJNĚ, ŽE JSEM VILÉM JÁ, POTOM NECHÁPU CO SE TU VLASTNĚ DĚJE...
Vilém     25/12/2014 17:03
ALE TO OPRAVDU NENÍ PRAVDA ... TO JEST VŠE ...
Vilém     25/12/2014 16:54
NENÍ TO PRAVDA ... VILÉM JSEM OPRAVDU POUZE JEN A JEN JÁ ... POTOM UŽ NEVÍM, ČEMU MÁM OSOBNĚ VĚŘIT A V CO VĚŘIT BRATŘE LANGU ...
Vilém     25/12/2014 16:47
TO NENÍ PRAVDA BRATŘE LANGU ... JÁ JSEM VILÉM ...
Vilém
Sexe:
masculin
2 Contributions
2.938 Commentaires
Location:
Tchéquie
Langue:
tchèque
Enregistré depuis:
17/10/2011 11:12
Motto
.
Amis
Sexe:
féminin
2 Contributions
54 Commentaires
Sexe:
masculin
6 Contributions
427 Commentaires
Sexe:
féminin
23 Contributions
251 Commentaires
Sexe:
masculin
1 Contributions
8 Commentaires
Sexe:
masculin
13 Contributions
50 Commentaires
Sexe:
féminin
25 Contributions
19 Commentaires
Sexe:
masculin
435 Contributions
1.780 Commentaires
Sexe:
masculin
24 Contributions
1 Album
5.173 Commentaires
Sexe:
féminin
358 Commentaires
Sexe:
masculin
987 Commentaires
Sexe:
masculin
28 Contributions
115 Commentaires
Sexe:
masculin
4 Contributions
422 Commentaires
Sexe:
féminin
1 Album
1.629 Commentaires
Sexe:
féminin
966 Contributions
3.490 Commentaires
Sexe:
masculin
212 Contributions
17 Album
2.755 Commentaires