Langue Contact

Vilém

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

A POKUD OSOBNĚ TAKTÉŽ MLUVÍŠ O ĎÁBLU A O RAFINOVANOSTECH ONOHO ZLA - SNAŽ SE BÝTI NAOPAK TY OSOBNĚ V ONOM POTŘEBNÉM STŘEHU ...
V PRAVDĚ NEJSI AŽ TAK PEVNÝ V KRAMFLECÍCH ...
STAČÍ NĚCO NABÍDNOUT DLE PŘÁNÍ I DLE OSOBNÍ POTŘEBY A SLUŽEBNÍK ZMĚNÍ SVÉHO PÁNA ... OSOBNĚ NEČIŇ ZE SEBE ONOHO FRAJERA, NEVYPLÁCÍ SE TO :-)

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

A OPĚT TA STÁLE NEKONČÍCÍ SLOVA O CÍRKVI Z POHLEDU JISTÉHO UKAZOVATELE K ONOMU POTŘEBNÉMU POCHOPENÍ BOŽÍ MILOSTI ...
BEZ CÍRKVE ANI KROK :-) MÁM OSOBNÍHO POCITU, ŽE BEZ CÍRKVE SNAD ANI BOHA NENÍ VE TVÉM PODÁNÍ ...
JAKOBY SE SNAD BEZ TÉ CÍRKVE BŮH DLE TVÉHO HORLIVÉHO NÁBOŽENSKÉHO PROSLOVU NEOBEŠEL ...
CESTA K POZNÁNÍ BOHA MUSÍ VÉSTI NEPOCHYBNĚ SKRZE ONU CÍRKEV ... ??? TO SNAD NE :-)
JEST VELICE PODIVNÉ V JAKÉ POCHYBNÉ PRAVDĚ SE VYUČUJE V ŘÍMSKÝCH KOSTELÍCH ... JSI NEPOCHYBNĚ VELICE … [Plus]

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

BYLO BY VHODNÉ A ZCELA KU PROSPĚCHU, KDYBY JSI TATO SLOVA ADRESOVAL LIDEM, KTEŘÍ TĚ OSOBNĚ DOPOSUD NEZNAJÍ ...
TAM NEPOCHYBNĚ NALEZNOU SVÁ UPLATNĚNÍ A HLAVNĚ TVÉ OSOBNÍ CÍLE ZMANIPULOVAT A ZÍSKAT NOVÉ DŮVĚŘIVÉ DUŠE DO SPÁRŮ ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

ABYCH OSOBNĚ ZNAL ONU POTŘEBNOU HISTORICKOU PRAVDU, PRAVDU DNES JIŽ PLNĚ PROKAZATELNOU A DOLOŽENOU, K TOMU OSOBNĚ TAKTÉŽ SE NEPOTŘEBUJI STÁTI SE PRÁVĚ ONÍM MUSLIMEM, ŽIDEM, HINDUISTOU NEB ATEISTOU ...
TU PRAVDU, JENŽ JEST CÍLEVĚDOMĚ PO VÍCE NEŽ -LI 1 500 LET CÍLEVĚDOMĚ ZAMLČOVÁNA ...
DALŠÍ SLOVA JSOU MYSLÍM TAKTÉŽ ZBYTEČNÁ ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

POSPOLITOST CÍRKVE, NEPOCHYBNĚ MÁŠ MIREČKU NA MYSLI ONU ŘÍMSKO - KATOLICKOU A NEB V PRAVDĚ BOŽÍ POSPOLITOST S BOHEM, JEHOŽ KRISTUS NAZÝVÁ SVÝM OTCEM ... ?
PODSTATNÝ DUCHOVNÍ ROZDÍL NEPOCHYBNĚ - LEŽ ZAOBALENÁ DO ZBOŽNÉ PRAVDY A PRAVDA, JENŽ OD BOHA JEST ...
K TOMU OSTATNÍMU NÍŽE NAPSANÉ ...
ÚLOHA MLUVČÍHO TO U TEBE OSOBNĚ NEBERU, ZVLÁŠTĚ OD ČLOVĚKA TVÝCH NEPŘEHLÉDNUTELNÝCH LIDSKÝCH KVALIT ...
OSOBNĚ TO PŘENECH TOMU, KDO JEST K TOMU VYVOLEN ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

JINAK MŮJ OSOBNÍ ŽIVOT POSUZOVAT NETŘEBA A LAJNOVAT TAKTÉŽ ...
SVÉ OSOBNÍ NEDOSTATKY A CHYBY SI PLNĚ UVĚDOMUJI ...
NAOPAK U TEBE ZBÝVÁ POUZE ONO DANÉ ZRCADLO ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

HEZKY NAPSÁNO ...
NYNÍ JDE O TO, ABY JSI ONEN UKAZOVÁČEK, JENŽ JEST V NEUSTÁLÉ KAŽDODENNÍ OSOBNÍ POHOTOVOSTI OBRÁTIL ONÍM POZITIVNÍM SMĚREM A ZA JEHO ASISTENCE KONEČNĚ POHLÉDL DO ONOHO ZRCADLA ...
OHLEDNĚ UŽIVATELE LANGA 025 A VILÉMA JSI OSOBNĚ MIREČKU A K TOMUTO JSEM SE ZDE NA WEBU GLORIA.TV JIŽ NEDÁVNO TAKTÉŽ PÍSEMNĚ VYJÁDŘIL, VLASTNÍM ROZUMEM NEBYL SCHOPEN POCHOPIT ONEN VÝZNAM, COŽ MNE OSOBNĚ ANI VÍCE MÉNĚ NEPŘEKVAPUJE ...
SPATŘOVAT POUZE JEDNU STRANU ONÉ MINCE JEST TOTIŽ VE TVÉM … [Plus]

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

PRO SVÉHO BLIŽNÍHO V ONÉ NOUZI MIREČKU JSEM UČINIL MNOHEM VÍCE, NEŽ -LI TOMU BYLO U TEBE ...
A TO JEST TAKTÉŽ PRO TEBE SMUTNÁ ONA VIZITKA ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

MIREČKU, SNAŽ SE DRŽET ONOHO TÉMATU ...
TVÁ VÍRA V KRISTA JEST TOTIŽ ŽEL BOHU POUZE VE SLOVÍČKAŘENÍ ...
PRAVDĚPODOBNĚ TI TUTO NEGATIVNÍ PRAVDU BĚHEM TVÉHO ŽIVOTA NIKDO TAKTO JEŠTĚ NEPODAL NA ONEN TALÍŘ ...
AČKOLI SE VEŘEJNĚ OSOBNĚ POKLÁDÁŠ ZA KŘESŤANA, NEPOCHOPIL JSI TOTIŽ ANI ONEN POTŘEBNÝ ZÁKLAD KŘESŤANSTVÍ ...
TVÁ VÍRA V KRISTA JEST TOTIŽ POSTAVENA NA PÍSKU, JENŽ OČEKÁVÁ ONU PŘÍLIVOVOU VLNU KTERAK JEST PSÁNO ... NEBOŤ VÍRA POSTAVENÁ POUZE NA SLOVECH S PŘIPRAVENÝM UKAZOVÁČKEM NA … [Plus]

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

A JEŠTĚ NĚCO ...
K TOMU, ABYCH OSOBNĚ COKOLI POSUZOVAL, NEMÁM ZAPOTŘEBÍ ONOHO POCHYBNÉHO KREDITU ...
ZVLÁŠTĚ, POKUD MÉ OSOBNÍ POSUZOVÁNÍ JEST ZCELA PRAVDIVÉ ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

TO NENÍ OTÁZKA ONOHO DLE TVÉHO CHYBNÉHO OSOBNÍHO NÁZORU JISTÉHO SLOVNÍHO MASAKROVÁNÍ, ALE OTÁZKA ONÉ POTŘEBNÉ VÍRY NA KTEROU A TO ZCELA KONKRÉTNĚ VE SVÉM PODOBENSTVÍ O SÍLE VÍRY V PODOBĚ HOŘČIČNÉHO ZRNA POUKAZUJE SAMOTNÝ KRISTUS A TO TAK, ABY ONO PODOBENSTVÍ DOŠLO K ONOMU PLNÉMU POCHOPENÍ ... TUDÍŽ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE ZDE NEMŮŽE JEDNATI O 13 KOMNATU PLNÉ ZÁHAD ...
O VÍŘE SE POUZE NEMLUVÍ, VÍROU SE V TOMTO SVĚTĚ MUSÍ NEPOCHYBNĚ ŽÍT A NEUSTÁLE ONU POTŘEBNOU VÍRU BEZE ZBYTKU NEUSTÁLE … [Plus]

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

A JEŠTĚ NĚCO DO NOVÉHO DNE - OSOBNĚ SE NAUČ PLNIT SVÉ 7 X OPAKOVANÉ SLIBY STEJNÉHO TÉMATU ...
AŽ TUTO ŽIVOTNÍ BARIÉRU OSOBNĚ PŘEKONÁŠ KE TVÉ CHVÁLE - POTÉ SE BUDEME SPOLU BAVIT NA JINÉ POŽADOVANÉ ÚROVNÍ ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

MIREČKU OPRAVDU STÁLE ZASTÁVÁŠ PONĚKUD OSOBNÍ NAIVNÍ NÁZOR, COŽ JEST U TEBE STÁLE BĚŽNÉ, ŽE BYCH SE O TOM ROZEPISOVAL A DĚLIL PRÁVĚ S TEBOU, KTERÝ DOKÁŽE DLE VLASTNÍ OSOBNÍ POTŘEBY CO MU NEVYHOVUJE, O ČEMŽ JSEM SE TAKTÉŽ OPAKOVANĚ PŘESVĚDČIL, ZPOCHYBNIT A ZESMĚŠNIT ...? BYLO BY VHODNÉ SE VZPAMATOVATI:-)
JEN DROBNOST K DOKRESLENÍ VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBU GLORIA.TV - VŠICHNI ZDE PŘÍTOMNÍ UŽIVATELÉ SI NEPOCHYBNĚ PAMATUJETE, KTERAK TENTO " VĚŘÍCÍ " KŘESŤAN PŘED VÍCE NEŽ -LI 3,5 ROKU, KDY … [Plus]

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

JEST TO OPRAVDU ÚSMĚVNÉ A TĚŽKO POCHOPITELNÉ, ŽE TAKOVÝ ČLOVĚK JEŠTĚ PÍSEMNĚ, VEŘEJNĚ OPAKOVANĚ VKLÁDÁ, ŽE JEST KŘESŤAN S CÍLEM PŘESVĚDČIT SVÉ OKOLÍ :-) TOMU SE MUSÍM V PRAVDĚ POUZE USMÍVATI ...
TO, ŽE LIDÉ ČASTO DLE SITUACE KLAMOU ČASTO JEDEN DRUHÉHO, LZE POCHOPIT, ALE ŽE KLAMOU SAMI SEBE ??? CO K TOMU ŘÍCI ...
NIC ... SNAD JEN TEN SOUCITNÝ ÚSMĚV :-)
DOBROU NOC ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

ALE MIREČKU :-))) OSOBNĚ NEMÁM OSOBNÍ POTŘEBU HOVOŘITI ZA ZDE PŘÍTOMNÉ UŽIVATELE GLORIA.TV ...
TUTO HISTORII TVÉHO VEŘEJNÉHO NOTORICKÉHO LHANÍ 7 X PO SOBĚ VŠICHNI NEPOCHYBNĚ PAMATUJEME A TO PO DOBU VÍCE NEŽ -LI 3,5 ROKU TVÉHO OSOBNÍHO ANGAŽOVÁNÍ ...
A NEZALÉZAT DO KOUTA :-) TO NENÍ KŘESŤANSKÉ, NATOŽ RYTÍŘSKÉ:-)

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

COPAK TA OMLUVA, ALE PROBLÉM S PLNĚNÍM VEŘEJNÉHO PÍSEMNĚ VLOŽENÉHO SLIBU NA GLORIA.TV :-) STÁLE SE OSOBNĚ PŘESVĚDČUJI, ŽE TO JEST ŽIVOTNÍ PROBLÉM A ZVLÁŠTĚ ZE STRANY VĚŘÍCÍHO ČLOVĚKA A TO UŽ JE PONĚKUD ZARÁŽEJÍCÍ ... TUDÍŽ SE NENÍ JIŽ NIČEMU DIVIT, ŽE TI LIDÉ NEVĚŘÍ ...
PŘÍŠTĚ TÉMA O SLIBU VYNECH AŽ BUDEŠ PO OSMÉ ODCHÁZETI A DOJEMNĚ SE LOUČITI ZE ZDEJŠÍMI UŽIVATELI GLORIA.TV ...
BYŤ POUZE Z ONÉ POTŘEBNÉ SLUŠNOSTI TÉMA SLIBU PONECH STRANOU ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

... PALESTINU A NAVRÁTIL SE DO INDIE ...
AMEN.

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

TAKTÉŽ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV JSEM OSOBNĚ RÁD ...
TAKŽE POKUS O JISTÉ VYŠTÍPÁNÍ MÉ OSOBY NEZKOUŠET :-) ZDE NEJSI NA PŮDĚ LANŠKROUNSKÉ NÁVŠTĚVNÍ KNIHY:-) A POKUS O BLOKACI TAKTÉŽ NENÍ ZAPOMENUT :-)
SMIŘ SE S TOUTO SKUTEČNOSTÍ A BUDEŠ SVOBODEN , SVOBODEN V BOHU ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

OSOBNĚ SE TOBĚ OMLUVITI ... ? TO SNAD NEMYSLÍŠ VÁŽNĚ :-) A VCELKU VZATO NIKDY JSEM TOHO NEMĚL TAKTÉŽ OSOBNÍHO ÚMYSLU ...
TU ČEKACÍ DOBU BYCH BÝT OSOBNĚ TEBOU - ODBOURAL :-)

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

... A POTÉ OPUSTIL ONU ZEMI, KDE NENÍ PRAVDA ...

Vilém

APOŠTOLSKÁ TRADICE: PŘIJÍMÁNÍ DO ÚST

OSOBNĚ SE JIŽ PO 2 000 LETECH NIČEMU NEDIVÍM ...
V PRAVDĚ PRAVÍM, ŽE SATAN DOKONALE ZAVEDL DLE SVÉ VŮLE A ONÉ CÍLEVĚDOMÉ PODLOSTI KŘESŤANSTVÍ NA SCESTÍ A PONECHAL JE V NÁBOŽENSKÝCH BLUDECH A VE ZBOŽNÝCH LŽÍCH SPOUTANÝCH ŘETĚZEM ...

Vilém

APOŠTOLSKÁ TRADICE: PŘIJÍMÁNÍ DO ÚST

STÁLE SE OPAKOVANĚ PŘESVĚDČUJI, KOLIK NÁBOŽENSKÉHO ŘÍMSKO - KATOLICKÉHO KVASU SE PO STALETÍ AŽ DO DNEŠNÍHO ČASU 21.STOLETÍ POTÉ VMÍSILO DO ČISTÉHO DUCHOVNÍHO UČENÍ JEŽÍŠE KRISTA ...
APOŠTOLSKÁ TRADICE A NEBO LIDSKÁ TRADICE ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

POTOM JE VYVEDL AŽ K BETANII, ZVEDL RUCE A ŽEHNAL JIM A KDYŽ JIM POŽEHNAL, VZDÁLIL SE OD NICH ...
AMEN.
LP 1988 - 2015
PS: PŘIŠEL DO SVÉHO VLASTNÍHO, ALE JEHO VLASTNÍ HO NEPŘIJALI .

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

PLÁSTEV MEDU A RYBU ...

Vilém

Tri otázky týkajúce sa Islamu

TOTO OSOBNĚ PÍSEMNĚ VKLÁDÁM DO VLOŽENÉHO TÉMATU . NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI ...
A PŘEDEVŠÍM POTŘEBNOU BOŽÍ PRAVDOU !