Language Contact

piigi@seznam.cz

piigi@seznam.cz

Nádherné.


piigi@seznam.cz

SANTA MARIA

kRÁSNÉ JAKO VŽDY Moc děkuji

piigi@seznam.cz

Vzpomínka na Jana Pavla II


piigi@seznam.cz

Ta lidská bezmoc moci

Dobře že je ta HRŮZA pryč..

piigi@seznam.cz

Láska je největší dar


piigi@seznam.cz

Běžela ovečka


piigi@seznam.cz

Běžela ovečka


piigi@seznam.cz

Moje malé světýlko

CHCI, ABY MALÉ SVĚTÝLKO PRO MĚ SVÍTILO

piigi@seznam.cz

POŽEHNANIE

Krásné, děkuji

piigi@seznam.cz

Běžela ovečkapiigi@seznam.cz

A song for Mary


piigi@seznam.cz

Jerichove trúby - Nevieš odkiaľ a kam

Moc pěkné děkuji


piigi@seznam.cz

Meč trpiaceho, ochotného darovať život

Dobrou ...

piigi@seznam.cz

Meč trpiaceho, ochotného darovať život

Hrubost a arogance nepatří mezi věřící a SLUŠNÉ lidi ...s láskou v srdci pne Basto ,to nevíte?Chováte se nadřazeně a nepříjímáte názory jiných lidi? Tak co tady děláte? Cítíte se jako něco víc? tak to dokazujte jiným chováním -prosím ...

piigi@seznam.cz

Stop genocidě

Miros: Srdce je důkaz v nitru člověka a láska vychází z nitra.Srdci nelze poroučet -srdce je pumpa emocí, čistoty smyslnnosti, přátelství, věrnosti a krásy.Je to zrcadlo naší duše. JEDNÁ BEZELSTNĚ jako když BŮH rozumí k cestě k němu !
Tehdy ho spatřil a ocenil,
prozkoumal ho a potvrdil.

piigi@seznam.cz

Stop genocidě

tak tak...

piigi@seznam.cz

Stop genocidě

Miros: Zdravé a krásné názory člověka čistého srdce..oddanému Bohu

piigi@seznam.cz

AVE MARIA / Celine Dion

Hospodin svého věrného vyvolil !Hospodin vyslyší jeho volání. Ve svém rozčílení nehřešte. Bůh nemá rád podlost-nikdo zlý u něho nesmí být ! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh je pokolením poctivých!! A říká o zbožných lidech na zemi : Jste tak vznešení, mám vás nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení.

piigi@seznam.cz

AVE MARIA / Celine Dion

BŮH řekl: Jsi můj syn ! Já jsem otcem tvým! A blaze těm, kdo ve mě doufají

piigi@seznam.cz

Meč trpiaceho, ochotného darovať život

Já miluji ty,kdo miluje mne,
ti, kdo mě hledají,mě jistě naleznou.
Bohatství a sláva se nachází u mě,
trvalé mění a pravý blahobyt.
Mé plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy mé nad stříbro nejčiští. Stezkou spravedlnosti kráčím, pěšinami práva se ubírám, abych své milovníky obdařila jměním, jejich pokladnice abych plnila! Já moudrost, spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí já se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U … [More]

piigi@seznam.cz

Soviet Story

Krásný, Bohem požehnaný celý den , všem lidem dobré vůle Amen

piigi@seznam.cz

Liga mistrů fotbal TOP 50 goals

Hezké a moudré