fotograf
Media
00:44
2 page(s)
3 page(s)
2 page(s)
fotograf
Sex:
male
171 Media
331 Postings
Location:
Poland
Language:
Polish
Member since:
03/02/2012 04:32:45
Welcome slogan
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego … [More]
Friends
Sex:
male
753 Media
8 Album
1,045 Postings
Sex:
male
3 Postings
Sex:
male
83 Media
951 Postings
Sex:
female
376 Media
1,906 Postings
Sex:
female
107 Media
6 Postings
Sex:
male
9 Media
1 Album
338 Postings
Sex:
female
42 Media
610 Postings
Sex:
male
323 Media
1 Album
264 Postings
Sex:
female
4 Media
7 Postings
Sex:
female
351 Media
4 Album
752 Postings
Sex:
female
107 Media
1 Album
201 Postings
Sex:
male
34 Media
222 Postings
Sex:
male
21 Media
32 Postings
Sex:
female
212 Media
1 Album
124 Postings
Sex:
female
12 Media
981 Postings
Sex:
male
73 Media
100 Postings
Sex:
female
360 Media
9 Album
197 Postings
Sex:
female
6 Media
111 Postings
Sex:
female
38 Media
133 Postings
Sex:
female
17 Media
70 Postings