Postings: pařez
pařez         15/04/2015 20:44
@tictac čtvrtek, 00:02
"Bylo by dobré Alino uvést konkrétní příklad, kdy papež popírá Kristovo učení."
Nejsem sice Alino, přesto si dovolím...
www.lumendelumine.cz/index.php
"...»Co se stane s takovou duší, když zemře? Bude potrestána? Jak?« Františkova odpověď je čistá a jasná: »Žádný trest není, jen anulování oné duše. Ostatní mají účast na blaženosti v přítomnosti Otce. Anulované duše účast nemají, s tělesnou smrtí je pro ně všechno skončeno. To je motivace misijní církve..." Jinak nemohu … [More]
    Ostrik likes this.         16/04/2015 05:57
pařez         21/02/2015 21:20
Lang025 sobota, 21:45
"...Stejně to na konec dopadne tak že se všichni ateisté a věřící podřídí a ještě budou děkovat:-) Nebo snad chcete zemřít hladem a žízní když nebudete moc nakupovat ani prodávat:-) Zkrátka se nakonec podřídíte a basta..."
Jsi na omylu - i mezi ateisty se vyskytují tací, kteří před čipizací společnosti varují z důvodu ztráty osobního soukromí a osobní svobody. Co se týče smrti hladem a žízní - když je vůle, je i cesta. Nějakou vodu snad vždycky seženeš. A jídlo - nějaké … [More]
    Sulika likes this.         22/02/2015 02:16
pařez         21/02/2015 20:55
dominikguzman sobota, 18:24
"Písmo spomína tri základné veci, čo sa týka tohto znamenia: 1. Bude na tele (alebo v tele pod kožou), 2. všetci ho budú musieť prijať, 3. Nebudú môcť bez neho kupovať a predávať (teda sa viaže na peňažný systém, kde peniaze budú čisto elektronické, hotovosť bude zrušená. Väčšina transakcií dnes už aj tak prebieha elektronicky a napr. nemôžete robiť finančné operácie nad 5000€ inakšie, než elektronicky na Slovensku.) Čip je nastavený tak, že všetky tieto tri … [More]
pařez         15/02/2015 18:13
Tohle je dezinformace - viz.
911blogger.com/.../150kt-nukes-demolished-wtc-debunking-dimitri-khalezovs-ridiculous-claims
Jde to přežvýkat překladačem.
Navíc - 20 m pod WTC je stanice metra - kdyby tam něco mělo bouchnout (3x 150 kT TNT), tak by tam žádné metro nebylo.
zakladani.cz/.../casbody06.htm „…Ve stanici metra, ležící přímo pod WTC v hloubce 20 m, došlo následkem zřícení věží k zavalení jejího západního nástupiště a tří set metrů traťových tunelů na obě strany. Ostatní stanice metra na … [More]
pařez         15/02/2015 18:04
Soli - Putna bude spíš nevěřící katolík, ne? ;-)
Stylito - nejde o to, jestli je Cibulka věřící či nevěřící, a jestli je Placák jinak férový chlap nebo ne. Jde o schopnost posoudit záměry Ruska nebo USA či EU na mezinárodním kolbišti - a tady já vidím zaslepenost.
pařez         15/02/2015 17:28
Mnoho lidí, kteří se aktivně zúčastnili boje proti komunismu, je tím také postiženo v tom smyslu, že nedokáží vidět věci nestranně - Rusko a "východ" pro ně budou vždycky představovat sféru zla. Jejich myšlení je "uzamčeno", žijí myšlenkami v minulosti ve schématu boje "dobrého západu" se "zlým východem". V Americe je typickým příkladem Mc Cain, u nás Petr Cibulka.
Ti lidé si asi nedali práci zjistit něco víc o masakru v Oděse, o Majdanu, o postříleném "živém řetěze" ve Slavjansku. Nevadí jim … [More]
pařez         25/01/2015 16:08
ad) zásadní věc:
- Putin jej zřejmě za papeže považuje
- jestli se nepletu, při svěcení sochy sv.Michaela ve Vatikánu i při svatořečení Jana 23. a JP 2. byl přítomen i Benedikt 16. - pokud by byla dobrá vůle, šlo by to provést podobně
- odmítnutí zasvěcení Ruska koresponduje se vzpomínkou biskupa Hnilici na JP2., kterému při osobním setkání připoměl potřebu zasvěcení Ruska - JP 2. odpověděl, že on je připraven zasvětit Rusko okamžitě, ale otázal se biskupa Hnilici, zda přesvědčí ostatní … [More]
pařez         23/01/2015 11:14
@Luboš 15:41
"...Někteří ... si stále myslí, že katolická církev budovala západní civilizaci. ... To je ale hloupost. Církev je v západní civilizaci tolerována jen proto, že je schopna dělat kompromisy. Západní civilizace jsou homosexuálové, které mají lidské právo na cizí děti. To církev nebudovala."
Bylo by dobře rozlišovat mezi "Západní civilizací" a současnými lidskými společnostmi západních zemí.
"Západní civilizace" je postavena na řeckém myšlení, římském právu a židovsko - křesťanské … [More]
    +Joseph+ likes this.         23/01/2015 12:59
    ceskoslo likes this.         23/01/2015 11:31
pařez         21/01/2015 17:05
@pokrk
"...Stalin sa nestal diktátorom v r.1929,ale v r.1941,keď sa stal šéfom komisárov.Dovtedy sa musel zodpovedať komisariátu..."
A kdo tedy, podle vás, vládl v Rusku od Leninovy smrti do r. 1941? Jste první člověk, kterého jsem potkal a který nevěří tomu, že po Leninovi se moci zmocnil Stalin - viz.
cs.wikipedia.org/.../Josif_Vissarionovi%c4%8d_Stalin
"...kde ste čítali,že Pán Boh je odkázaný na zasvätenie Ruska Panne Márii?Možno Vám teraz poviem novinku-Pán Boh nie je odkázaný na nikoho a … [More]
    Ostrik likes this.         19/01/2015 22:53
    ottovonzittau likes this.         19/01/2015 15:21
pařez         19/01/2015 14:13
Co pro který stav znamená ten který výrok.
pařez         19/01/2015 14:11
Můžeš to tedy, Otto, více rozvést?
pařez         19/01/2015 14:07
Když budu na světě sám, mohu se na to dívat jako ty, Otto - pokud to budu vztahovat pouze k sobě samému.
Pokud ale mám na starost druhé lidi, budu se na to dívat jako Ceskoslo - mohu nastavit svou vlastní tvář, ale nikdy ne tvář bližního. Jak by se asi zachoval sv.Josef, když by Marii s Ježíšem někdo ohrožoval?
    OAMDG1 likes this.         19/01/2015 14:49
    ottovonzittau likes this.         19/01/2015 14:10
pařez         19/01/2015 14:02
"...Nejde tak o to, zda zabít nebo nezabít, ale spíše o to, zda brát vážně výroky Pána Ježíše Krista..."
A s tím je spojena otázka - chápu to, co Ježíš vyslovil, správně?
pařez         19/01/2015 13:43
Nebude už lepší obrátit list?
Téma dovolené obrany se zde už dříve řešilo s obdobným výsledkem - byli zde ti, kdo se drželi tradiční nauky Církve o morální přípustnosti zabití druhého v sebeobraně, a byli zde takoví, kteří s tímto nesouhlasili.
Navzájem se nepředěláme - nebude lépe od tohoto tématu poodstoupit - vše podstatné již bylo, myslím, řečeno - a věnovat se jiným tématům? Dřív, než věcný spor přejde do osobní roviny?
Pokojný večer přeji.
pařez         14/01/2015 15:10
Také:
Marek 16:9
Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
Skutky apoštolů 20:7
První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. Zjevení Janovo 1:10 Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
pařez         14/01/2015 12:40
Za přečtení také stojí:
www.napomenuti.estranky.cz/.../jidas-a-belzebub.html
Exorcista: Dobře, ty jsi to poznal lépe než Jidáš, jakým Majestátem je Bůh, Matka Boží a Matka Církve.
Belzebub: Jidáš neviděl Boží Majestát, to znamená, že viděl jen Bohočlověka a mohl vidět jen částečně Jeho Majestát. Neviděl tedy úplný Majestát Boží (sténá). Dokážete si to vůbec představit, co to je? Já jsem ho viděl, ale to neznamená, že jsem Ho viděl tak, jak Ho vy jednou budete vidět. Dokážu si to představit, … [More]
    aqua likes this.         19/01/2015 07:46
    aobubo likes this.         14/01/2015 13:22
pařez         14/01/2015 12:26
@pokrk 18:19
Na toto místo jsou názory různé, osobně se domnívám, že se zde hovoří právě o Ježíšově matce Marii:
Zj 12. kap.:
"A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina..."
[More]
pařez         09/01/2015 17:30
@ottovonzittau 7.1.2015 14:09:52
Ano, Otto, jak naznačuješ - odpověď je v samotném úryvku Písma (Jan 20,17) - po setkání s Marií z Magdaly Ježíš vystoupil se svým oslaveným tělem k Otci:
"Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
Mezi raním setkáním s Marií z Magdaly a večerním setkání s apoštoly (Jan 20,19) tedy vystoupil k Otci. [More]
    Ostrik likes this.         10/01/2015 04:11
pařez         09/01/2015 17:08
kolemjdouciTom 9.1.2015 13:16:46
"Máří Magdaléna peklo nestvořil Bůh, peklo si stvořil sám satan s démony."
Budeme-li uvažovat o útrapách těch, kteří jsou v pekle, pak část těchto útrap pochází od nich samotných (vztek, zoufalství, výčitky svědomí), část pochází od démonů (svým jednáním jim zavržení lidé odevzdali nad sebou moc). Ale peklo jako takové je součástí "neviditelného světa", který je stvořen Bohem - viz. Krédo.
Ohledně pekla sdělil Ježíš omilostněné duši Marii Latastové:
"...Peklo … [More]
    aqua likes this.         11/01/2015 07:04
    Ostrik likes this.         10/01/2015 04:11
pařez         07/01/2015 15:39
1. Už jste si zkusila tu sůl rozpustit ve vodě? A zůstalo něco na dně nerozpuštěného?
2. Proč by to dělali? Kvůli zisku se to u této komodity nevyplatí. Kvůli ničení zdraví lidí? Od toho mají - zcela legálně - hromadu "éček" - tak proč???
3. V souvislosti s kuchyňskou solí by ještě stálo za to zmínit, že se distribuuje sůl jednak s přídavkem jódu (to je OK), ale také s přídavkem fluoru - a to OK NENÍ. Zatím stručně - fluor v potravinách je jednoznačně škodlivý - vytváří sloučeniny s hliníkem, … [More]
    OAMDG1 likes this.         08/01/2015 02:48
pařez         07/01/2015 15:25
Zdá se, že už ne.
pařez         06/01/2015 16:49
@pokrk
S argumentem, který uvádíte, tj. správné členění Ježíšových slov je "Amen, pravím ti dnes: budeš se mnou v ráji" jsem se setkal při diskuzi s jedním adventistou - ti popírají nesmrtelnost lidské duše, a proto myšlenka, že by již o Velkém pátku byl polepšený lotr s Kristem v ráji, je jejich víře cizí - a s uvedeným textem se musí nějak vypořádat.
Spíš bych se klonil k tomu, že ten den (tj. ono "dnes") vstoupil Kristus do ráje spolu se spravedlivými zemřelými jako duše Bohočlověka. Po … [More]
pařez         06/01/2015 16:31
Problémem je, Ječmínku (6.1.2015 12:18:16), tvá vlastní nekritičnost vůči sobě samému, a zostřená kritičnost vůči těm, kteří nezapadají do tvého pojetí víry. Víš, ona většina tvé kritiky pasuje vic na tebe samotného, než na toho, koho kritizuješ. Ale toto zase nepřijmeš, ale budeš to brát jako osobní útok vůči sobě. Ach jo :-(
pařez         06/01/2015 16:18
Ale toto rozhodně nesmysl není:
"p.s. …a na závěr dobrá zpráva: Dát si katolickým knězem exorcizovat sůl (a tu pak používat běžně v kuchyni k solení vašeho jídla) samozřejmě lze i tu v krystalickém skupenství."
Nebude ale jednoduché sehnat ochotného kněze, který se pomodlí potřebné modlitby.
pařez         06/01/2015 16:14
Toto je také nesmysl:
"Kromě toho: rozemletý písek ze „soli“ se v cévách usazuje, a odtud zase pramení tak hojný výskyt infarktů, nejrůznějších cévních příhod a nejrůznějších problémů vašich orgánů."
Co je nestravitelné, projde a vyjde...
K cévním příhodám a infarktům - nemůžu teď najít kde, ale byla zmiňována studie, která prokázala, že kardiovaskulární onemocnění není způsobeno přítomností cholesterolu v potravě, ale dlouhodobým nedostatkem vitamínu C - ten je mimo jiné potřebný ke tvorbě … [More]
    Irbis likes this.         07/01/2015 09:42
pařez         06/01/2015 15:08
Magdach - prosím vás - toto je nesmysl:
"...Tak tedy: Ve firmách, kde se sůl mele a vy ji dostanete v obchodech ke koupi již semletou v sáčcích, se dělá tento následující mix, kterým se plní sáčky s názvem: Kuchyňská sůl. Tento mix je: 1/3 soli, 1/3 rozemletého písku (!) a 1/3 rozemletého skla (!!!). Ano, čtete a slyšíte dobře!..."
Udělejte jednoduchý pokus - zkuste tu sůl rozpustit ve vodě - písek ani sklo se nerozpustí...
Potravinářská inspekce stále funguje a toto by si nikdo nedovolil - … [More]
    OAMDG1 likes this.         07/01/2015 13:56
pařez         06/01/2015 15:02
Ale poslal jsi to tedy tak, jak jsem to napsal:
Prosím o zablokování nebo zrušení registrace "jecminek"
@jecminek
Důvod - svými komentáři vyvolává rozepře a hádky mezi diskutujícími.
Není možno dosáhnout nápravy napomenutím. Na napomenutí odpovídá, že máme požádat o zrušení jeho registrace. Děkuji.
Já myslím, že admin z toho musel být pořádně zmatený - tak se nediv. [More]
pařez         06/01/2015 14:53
A ten můj text jsi odeslal tak, jak byl???
To jsis sám na sebe stěžoval, že svými komentáři vyvoláváš hádky a rozepře??
pařez
Sex:
male
49 Media
3,068 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
23/04/2012 03:33
Welcome slogan
Nestarám se, kde mé tělo leží - má duše kráčí dál...
Friends
Sex:
male
3 Media
9 Postings
Sex:
male
110 Media
7,909 Postings
Sex:
male
13 Media
50 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
male
7 Media
1,186 Postings
Sex:
male
17 Media
1,027 Postings
Sex:
male
361 Media
10,266 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
76 Media
422 Postings
Sex:
male
92 Media
145 Postings
Sex:
female
961 Media
1,334 Postings
Sex:
female
192 Media
627 Postings
Sex:
female
17 Media
277 Postings
Sex:
male
1,713 Media
335 Album
3,369 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,818 Postings
Sex:
male
435 Media
1,780 Postings
Sex:
female
30 Media
239 Postings
Sex:
male
148 Media
4 Album
1,383 Postings
Sex:
female
55 Media
52 Postings