Postings: pařez
pařez     Sunday, 16:08
ad) zásadní věc:
- Putin jej zřejmě za papeže považuje
- jestli se nepletu, při svěcení sochy sv.Michaela ve Vatikánu i při svatořečení Jana 23. a JP 2. byl přítomen i Benedikt 16. - pokud by byla dobrá vůle, šlo by to provést podobně
- odmítnutí zasvěcení Ruska koresponduje se vzpomínkou biskupa Hnilici na JP2., kterému při osobním setkání připoměl potřebu zasvěcení Ruska - JP 2. odpověděl, že on je připraven zasvětit Rusko okamžitě, ale otázal se biskupa Hnilici, zda přesvědčí ostatní … [More]
pařez     Friday, 11:14
@Luboš 15:41
"...Někteří ... si stále myslí, že katolická církev budovala západní civilizaci. ... To je ale hloupost. Církev je v západní civilizaci tolerována jen proto, že je schopna dělat kompromisy. Západní civilizace jsou homosexuálové, které mají lidské právo na cizí děti. To církev nebudovala."
Bylo by dobře rozlišovat mezi "Západní civilizací" a současnými lidskými společnostmi západních zemí.
"Západní civilizace" je postavena na řeckém myšlení, římském právu a židovsko - křesťanské … [More]
  +Joseph+ likes this.     Friday, 12:59
  ceskoslo likes this.     Friday, 11:31
More
pařez     Wednesday, 17:05
@pokrk
"...Stalin sa nestal diktátorom v r.1929,ale v r.1941,keď sa stal šéfom komisárov.Dovtedy sa musel zodpovedať komisariátu..."
A kdo tedy, podle vás, vládl v Rusku od Leninovy smrti do r. 1941? Jste první člověk, kterého jsem potkal a který nevěří tomu, že po Leninovi se moci zmocnil Stalin - viz.
cs.wikipedia.org/.../Josif_Vissarionovi%c4%8d_Stalin
"...kde ste čítali,že Pán Boh je odkázaný na zasvätenie Ruska Panne Márii?Možno Vám teraz poviem novinku-Pán Boh nie je odkázaný na nikoho a … [More]
  Ostrik likes this.     Monday, 22:53
  ottovonzittau likes this.     Monday, 15:21
pařez     Monday, 14:13
Co pro který stav znamená ten který výrok.
pařez     Monday, 14:11
Můžeš to tedy, Otto, více rozvést?
pařez     Monday, 14:07
Když budu na světě sám, mohu se na to dívat jako ty, Otto - pokud to budu vztahovat pouze k sobě samému.
Pokud ale mám na starost druhé lidi, budu se na to dívat jako Ceskoslo - mohu nastavit svou vlastní tvář, ale nikdy ne tvář bližního. Jak by se asi zachoval sv.Josef, když by Marii s Ježíšem někdo ohrožoval?
  OAMDG1 likes this.     Monday, 14:49
  ottovonzittau likes this.     Monday, 14:10
pařez     Monday, 14:02
"...Nejde tak o to, zda zabít nebo nezabít, ale spíše o to, zda brát vážně výroky Pána Ježíše Krista..."
A s tím je spojena otázka - chápu to, co Ježíš vyslovil, správně?
pařez     Monday, 13:43
Nebude už lepší obrátit list?
Téma dovolené obrany se zde už dříve řešilo s obdobným výsledkem - byli zde ti, kdo se drželi tradiční nauky Církve o morální přípustnosti zabití druhého v sebeobraně, a byli zde takoví, kteří s tímto nesouhlasili.
Navzájem se nepředěláme - nebude lépe od tohoto tématu poodstoupit - vše podstatné již bylo, myslím, řečeno - a věnovat se jiným tématům? Dřív, než věcný spor přejde do osobní roviny?
Pokojný večer přeji.
pařez     14/01/2015 15:10
Také:
Marek 16:9
Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
Skutky apoštolů 20:7
První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. Zjevení Janovo 1:10 Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
pařez     14/01/2015 12:40
Za přečtení také stojí:
www.napomenuti.estranky.cz/.../jidas-a-belzebub.html
Exorcista: Dobře, ty jsi to poznal lépe než Jidáš, jakým Majestátem je Bůh, Matka Boží a Matka Církve.
Belzebub: Jidáš neviděl Boží Majestát, to znamená, že viděl jen Bohočlověka a mohl vidět jen částečně Jeho Majestát. Neviděl tedy úplný Majestát Boží (sténá). Dokážete si to vůbec představit, co to je? Já jsem ho viděl, ale to neznamená, že jsem Ho viděl tak, jak Ho vy jednou budete vidět. Dokážu si to představit, … [More]
  aqua likes this.     19/01/2015 07:46
  aobubo likes this.     14/01/2015 13:22
pařez     14/01/2015 12:26
@pokrk 18:19
Na toto místo jsou názory různé, osobně se domnívám, že se zde hovoří právě o Ježíšově matce Marii:
Zj 12. kap.:
"A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina..."
[More]
pařez     09/01/2015 17:30
@ottovonzittau 7.1.2015 14:09:52
Ano, Otto, jak naznačuješ - odpověď je v samotném úryvku Písma (Jan 20,17) - po setkání s Marií z Magdaly Ježíš vystoupil se svým oslaveným tělem k Otci:
"Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
Mezi raním setkáním s Marií z Magdaly a večerním setkání s apoštoly (Jan 20,19) tedy vystoupil k Otci. [More]
  Ostrik likes this.     10/01/2015 04:11
pařez     09/01/2015 17:08
kolemjdouciTom 9.1.2015 13:16:46
"Máří Magdaléna peklo nestvořil Bůh, peklo si stvořil sám satan s démony."
Budeme-li uvažovat o útrapách těch, kteří jsou v pekle, pak část těchto útrap pochází od nich samotných (vztek, zoufalství, výčitky svědomí), část pochází od démonů (svým jednáním jim zavržení lidé odevzdali nad sebou moc). Ale peklo jako takové je součástí "neviditelného světa", který je stvořen Bohem - viz. Krédo.
Ohledně pekla sdělil Ježíš omilostněné duši Marii Latastové:
"...Peklo … [More]
  aqua likes this.     11/01/2015 07:04
  Ostrik likes this.     10/01/2015 04:11
pařez     07/01/2015 15:39
1. Už jste si zkusila tu sůl rozpustit ve vodě? A zůstalo něco na dně nerozpuštěného?
2. Proč by to dělali? Kvůli zisku se to u této komodity nevyplatí. Kvůli ničení zdraví lidí? Od toho mají - zcela legálně - hromadu "éček" - tak proč???
3. V souvislosti s kuchyňskou solí by ještě stálo za to zmínit, že se distribuuje sůl jednak s přídavkem jódu (to je OK), ale také s přídavkem fluoru - a to OK NENÍ. Zatím stručně - fluor v potravinách je jednoznačně škodlivý - vytváří sloučeniny s hliníkem, … [More]
  OAMDG1 likes this.     08/01/2015 02:48
pařez     07/01/2015 15:25
Zdá se, že už ne.
pařez     06/01/2015 16:49
@pokrk
S argumentem, který uvádíte, tj. správné členění Ježíšových slov je "Amen, pravím ti dnes: budeš se mnou v ráji" jsem se setkal při diskuzi s jedním adventistou - ti popírají nesmrtelnost lidské duše, a proto myšlenka, že by již o Velkém pátku byl polepšený lotr s Kristem v ráji, je jejich víře cizí - a s uvedeným textem se musí nějak vypořádat.
Spíš bych se klonil k tomu, že ten den (tj. ono "dnes") vstoupil Kristus do ráje spolu se spravedlivými zemřelými jako duše Bohočlověka. Po … [More]
pařez     06/01/2015 16:31
Problémem je, Ječmínku (6.1.2015 12:18:16), tvá vlastní nekritičnost vůči sobě samému, a zostřená kritičnost vůči těm, kteří nezapadají do tvého pojetí víry. Víš, ona většina tvé kritiky pasuje vic na tebe samotného, než na toho, koho kritizuješ. Ale toto zase nepřijmeš, ale budeš to brát jako osobní útok vůči sobě. Ach jo :-(
pařez     06/01/2015 16:18
Ale toto rozhodně nesmysl není:
"p.s. …a na závěr dobrá zpráva: Dát si katolickým knězem exorcizovat sůl (a tu pak používat běžně v kuchyni k solení vašeho jídla) samozřejmě lze i tu v krystalickém skupenství."
Nebude ale jednoduché sehnat ochotného kněze, který se pomodlí potřebné modlitby.
pařez     06/01/2015 16:14
Toto je také nesmysl:
"Kromě toho: rozemletý písek ze „soli“ se v cévách usazuje, a odtud zase pramení tak hojný výskyt infarktů, nejrůznějších cévních příhod a nejrůznějších problémů vašich orgánů."
Co je nestravitelné, projde a vyjde...
K cévním příhodám a infarktům - nemůžu teď najít kde, ale byla zmiňována studie, která prokázala, že kardiovaskulární onemocnění není způsobeno přítomností cholesterolu v potravě, ale dlouhodobým nedostatkem vitamínu C - ten je mimo jiné potřebný ke tvorbě … [More]
  Irbis likes this.     07/01/2015 09:42
pařez     06/01/2015 15:08
Magdach - prosím vás - toto je nesmysl:
"...Tak tedy: Ve firmách, kde se sůl mele a vy ji dostanete v obchodech ke koupi již semletou v sáčcích, se dělá tento následující mix, kterým se plní sáčky s názvem: Kuchyňská sůl. Tento mix je: 1/3 soli, 1/3 rozemletého písku (!) a 1/3 rozemletého skla (!!!). Ano, čtete a slyšíte dobře!..."
Udělejte jednoduchý pokus - zkuste tu sůl rozpustit ve vodě - písek ani sklo se nerozpustí...
Potravinářská inspekce stále funguje a toto by si nikdo nedovolil - … [More]
  OAMDG1 likes this.     07/01/2015 13:56
pařez     06/01/2015 15:02
Ale poslal jsi to tedy tak, jak jsem to napsal:
Prosím o zablokování nebo zrušení registrace "jecminek"
@jecminek
Důvod - svými komentáři vyvolává rozepře a hádky mezi diskutujícími.
Není možno dosáhnout nápravy napomenutím. Na napomenutí odpovídá, že máme požádat o zrušení jeho registrace. Děkuji.
Já myslím, že admin z toho musel být pořádně zmatený - tak se nediv. [More]
pařez     06/01/2015 14:53
A ten můj text jsi odeslal tak, jak byl???
To jsis sám na sebe stěžoval, že svými komentáři vyvoláváš hádky a rozepře??
pařez     06/01/2015 14:45
@jecminek 6.1.2015 10:02:28
"Nejsem stále odmazán ani blokován. Nerozumím tomu..."
Už jsem ti to vysvětloval - vydavatelé nerozumí naší řeči, takže používají (nejspíš) google translator. Zkus udělat jednu věc - napiš nějaké sdělení v češtině, přelož ho tím translatorem do angličtiny a pak tím samým to znovu přelož do češtiny - a porovnej výsledek.
Takže co udělá admin, když dostane tvou zprávu? - přeloží si to a tipuje, co asi může znamenat - píše se tu něco o blokaci Ječmínka, i on tu píše, … [More]
pařez     04/01/2015 17:47
Ječmínku - ohledně tvé žádosti, abych žádal o zrušení tvého účtu - PROKAŽ SVOU SAMOSTATNOST!
Tím spíše, že v tom máš dostatečnou praxi (pokud vím - miros a monk) - takže:
DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO!
pařez     04/01/2015 17:16
Obdivuji Ječmínku tvůj "takt" se kterým dokážeš přistupovat k neomalenostem druhých lidí. Sůl se dost nevhodně vyjádří o Dukovi, a ty to tu kopíruješ a troubíš do světa, aby si toho každý všiml. (jecminek 4.1.2015 22:13:42; 22:27:52)
Vidím dvě možnosti - buď tě pohoršuje urážlivé vyjádření vůči Dukovi, pak ale nechápu, proč to doslovně cituješ, nebo (to je druhá možnost) ti jde o to něco vytknout Soli, a Duka je ti ve skutečnosti šumafuk.
Vysvětli mi to, prosím tě.
pařez     04/01/2015 17:00
Vidím, že kvantitativní uvolňování činy nekrytých slov stále pokračuje...
pařez     04/01/2015 16:58
Soli, to jste to teda "zachránila"
Já bych to řekl tak - Klaus je veterán politických bojů, mnohokrát musel bojovat o pozici ve straně, nebo ve volební kampani o voliče: ví, že v určitých chvílích se musí vyjádřit jasně a srozumitelně, aby ho pochopil i obyčejný člověk. Kardinál Duka takovouto průpravu nemá, a tak je jeho projev takový usměvavě nijaký - není to žádný "garibaldi" na barikádě.
Problém je ale v tom, že právě teď je takového "revolucionáře" Církvi potřeba, aby dokázal … [More]
pařez     04/01/2015 16:30
Jsem asi v půlce - téma je, Soli, především stav společnosti, a Klaus to zatím směřoval k tomu, zda Církev vnáší do té společnosti ty hodnoty, které jsou ji vlastní - takže politika v to je také.
A první věc, kterou bych V.Klausovi vytkl, je jeho tvrzení ze začátku, že přechod od socialismu k - řekněme - demokratické společnosti byl spontání. Nebyl - byl to proces když ne řízený, tak alespoň významně ovlivňovaný. Byla to zřejmě varianta "B" špiček bolševické moci, kteří když si uvěmili, že … [More]
pařez     04/01/2015 15:50
Soli, prosím vás, změňte ten komentář použitím vhodnějšího výraziva (nemyslím tlučhubu).
pařez
Sex:
male
49 Media
3,057 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
23/04/2012 03:33
Welcome slogan
Nestarám se, kde mé tělo leží - má duše kráčí dál...
Friends
Sex:
male
3 Media
9 Postings
Sex:
male
81 Media
6,319 Postings
Sex:
male
13 Media
50 Postings
Sex:
female
23 Media
251 Postings
Sex:
male
7 Media
1,179 Postings
Sex:
male
17 Media
1,014 Postings
Sex:
male
234 Media
9,366 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
76 Media
422 Postings
Sex:
male
85 Media
144 Postings
Sex:
female
961 Media
1,334 Postings
Sex:
female
192 Media
627 Postings
Sex:
female
17 Media
277 Postings
Sex:
male
1,631 Media
328 Album
3,263 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,818 Postings
Sex:
male
434 Media
1,779 Postings
Sex:
female
30 Media
239 Postings
Sex:
male
147 Media
4 Album
1,361 Postings
Sex:
female
55 Media
52 Postings