Language Contact

pařez

pařez

ANALÝZA 17. listopadu 1989 - Miroslav Dolejší

Hoki, a pak kdo tady má zalíbení v konspiračních teoriích...
To, co chci je, aby se tu dalo debatovat bez nadávek, urážek, posuzování a odsuzování a vytěsňování druhých - a v téhle věci můžem sáhnout hluboko do svědomí každý sám sobě (mimochodem - zkus si znovu pročíst své komentáře z poslední doby a spočítej ty, které byly k nějakému tématu a ty, které jsou o slovním přetlačování s někým jiným). Já tu nechci a ani nemohu nikoho převychovávat - to jestli tu někdy zavládne věcná diskuzní … [More]

pařez

ANALÝZA 17. listopadu 1989 - Miroslav Dolejší

@Redlich
ad) "...k čemu by pomohlo..."
Část odpovědi se nachází v předchozím komentu.
Další část - tak jako je žádoucí vzdělávat se a rozšiřovat si vědomosti i v nenáboženských oborech - např. při přípravě na výkon zaměstnání - stejně tak je žádoucí zajímat se v rozumné míře o dění ve společnosti a světě, třeba z toho důvodu, že člověk pak nemůže být tak snadno zmanipulován a zneužit pro něčí zištné cíle. A tak, jako při studiu matematiky či jiného oboru, zaměřeného na hmotné skutečnosti, není … [More]

pařez

ANALÝZA 17. listopadu 1989 - Miroslav Dolejší

Pokud nebudeme schopni správně posoudit věci viditelné, jakou cenu bude mít naše svědectví o věcech neviditelných, duchovních?

pařez

ANALÝZA 17. listopadu 1989 - Miroslav Dolejší

Chlapi, zase vás to popadlo? Radši se mrkněte - vyšel nový Pjakin:
leva-net.webnode.cz/…/otazky-a-odpove…
Ze začátku je to trochu rozvleklé - dost doširoka komentuje to, o co šlo v Pařížských atentátech, takové hutnější shrnutí je cca od 48. minuty.
Jinak - jestli tady byla vznesena pochybnost, zda byl M. Dolejší věřící, tak u V. Pjakina jsem si na 100% jist, že je ateistou, a v tomto kontextu je třeba vidět jeho poznámky o bibli nebo Ježíši Kristu - náboženství chápe jako součást řízení … [More]

pařez

ANALÝZA 17. listopadu 1989 - Miroslav Dolejší

Tak jsem se tou Analýzou narychlo (a dost povrchně) pročetl - myslím že dobře popisuje podstatu Charty 77 a události listopadového převratu. Dobře odhadl také bezprostřední polistopadový vývoj (privatizace, rozdělení Československa). Jaksi už se "netrefil" s rolí Ruska (hlídat hranici s Čínou a bránit sjednocení Arabů), ani s vytvářením "Velkého Izraele".
Když si ale vezmeme, jak obtížně (a často neúspěšně) se snažíme pochopit dnešní situaci, co se děje a k čemu to směřuje, pak si myslím, že … [More]

pařez

Něco o Putinovi.

Sice už dříve vydaný (5.1.2015), přesto aktuální rozhovor s bývalým příslušníkem vojenské kontrarozvědky o činnosti amerických ambasád, o listopadu 89, Václavu Havlovi atd.
aeronet.cz/…/jak-funguji-ame…
Z rozhovoru:
"...Když se vrátíme k těm rezidentům v cizině, resp. I. Správy v zahraničí, představují riziko bezpečnostním zájmům dnešní České republiky?
Absolutně ne. Pokud ta otázka stojí takto, jak jste ji položil, tak říkám i za sebe, absolutně ne. Ti rezidenti, mezi které patřím i já, jsou … [More]

pařez

KRALICKÝ KLENOT Ladislav Křížek

Napsal jsem:
"... Mám-li to napsat sám za sebe, tak také nevím, proč Hoki "vystartoval" na Viléma, že je Lang - mě osobně v současné době Lang nijak nevadil. Byly doby, kdy psal velice agresívně, ale časem přešel do odlehčeného a žertovného stylu - za tuto změnu k lepšímu si ho vážím. A jestli to byl Vilém, nebo někdo jiný, neřeším - za důležitější považuji, JAK se píše, co do toho vkládá.
Takže pokud by Beno vytkl Hokimu, proč na Viléma vytáhl něco z minulosti přesto, že jej Vilém ani Lang … [More]

pařez

Modlitba

Promiň Beno, ale k tomu, co zde předvádíš - pokud se snažíš upozornit druhé na jejich chyby, aby jich zanechali a žili lépe, pak je třeba tak činit s láskou, jinak je taková snaha marná a způsobí ještě víc škody. Dobře se podívej do svého srdce, co v něm vůči druhým cítíš. Vždyť ze slov se pozná, co v člověku je.
Urážkami se ještě nikdo nepolepšil - vyvolají jen další spory. A o to ti přece nejde, že?
Pokojný den.

pařez

Papežské požehnání nové totalitě

@Beno 09:55
Jistě to nebyli "čistí" cholerici, ale prudkost jejich reakce ukazuje, že rysy choleriků měli - ale na tom není nic špatného. Záleží totiž na tom, jak dále se svojí povahou nakládali.
Ostatně, Beno, nezdá se ti, že určité rysy cholerika máš i ty? Proč jinak nazýváš druhé různými přezdívkami, které jim jistě nejsou milé? Chceš zde udělat "pořádek", vytrhat koukol?
Kristus nás učí jednak jinak.
Buď zdráv.

pařez

Něco o Putinovi.

A je došamanováno.

pařez

Něco o Putinovi.

@henta 11:17
"...Ti v uranových dolech....na nich se dokazuje,že nejen chlebem živ je člověk. Kolik takových duší /viz mons.Josef Vlček/ se z nedostatku dožilo více jak 9O let a světe div se v plném zdraví těla i mysli..."
Velmi záleželo také na tom, k jaké práci byl poslán, přesněji - jakou dávku ozáření obdržel. Kdo dělal na "Věži smrti", tak to neměl obvykle nadlouho. Záleželo ale jistě také na tom, jaké s ním měl Bůh plány do budoucna.

pařez

Něco o Putinovi.

Na hrubý pytel hrubá záplata aneb umírněné bombardování umírněných teroristů:
www.douba.cz/data/vtipy/714.jpg
A nemá tu náhodou někdo také pokaženou televizi?:
www.douba.cz/data/vtipy/692.jpg

pařez

Prvé a druhé vzkriesenie

Z trochu jiného soudku - to, jak první vzkříšení chápali první křesťané, ukazuje Didaché - spis pravděpodobně z období r. 80 - 130:
revue.theofil.cz/revue-clanek.php
V poslední, závěrečné části (kap. XVI.) stojí:
"3. V posledních dnech totiž povstane mnoho falešných proroků a škůdců, ovce se obrátí k vlkům a láska se obrátí v nenávist.
4. Až se rozmnoží nepravost, budou se lidé navzájem nenávidět, pronásledovat a zrazovat. A tehdy se ten svůdce světa zjeví jako syn Boží a bude činit divy a … [More]

pařez

Prvé a druhé vzkriesenie

Zajímalo by mě, jak se všichni, kdo chápou 1. vzkříšení v duchovním významu, vypořádají se slovy sv. Pavla:
2. Tim 2,16-18:
Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti
17
a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos, 18 kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří. [More]

pařez

Něco o Putinovi.

Že USA nemá v Sýrii armádu? A co ISIL, al-Nusra, SFA a podobná uskupení? Jistě, nejsou na výplatnici Pentagonu, ale jejich výzbroj - tu sofistikovanější, třeba protitankové střely TOW - tu mají.
Jinak k tomu údajnému zásahu nemocnice ruským letectvem - dal sem to už Hoki, já to mám z tohoto odkazu:
www.aktualnikonflikty.eu/viewtopic.php
z videa plyne, že útok byl veden na dodávku, zasáhl křižovatku v blízkosti nemocnice (mě to připomínalo spíš zdravotní středisko) - před příjezdem dodávky … [More]

pařez

O údajných zjeveních tzv. irské vizionářce, ale i o Synode o rodině s o. Jurajom Vittekom

@Peter(skala) úterý, 08:38
Myslíš, že z jednoho nahodilého setkání lze rozpoznat pravost zjevení?

pařez

O údajných zjeveních tzv. irské vizionářce, ale i o Synode o rodině s o. Jurajom Vittekom

Je to napsané seriozně a přitom docela čtivě - to ohledně mentální hygieny. K otázkám níže - kruhová obrana je dobrá pro momentální přežití, ale nikam dál tě neposune. Co člověka posouvá dál, jsou konkrétní poznatky, vědomosti a svědectví - a těch knížka A. Socciho obsahuje přehršel.


pařez

Něco o Putinovi.

Mezi námi, Marie, horníci a traktoristé z Donbasu ten den sestřelili jeden An-26 a dva Su-25 (to potvrdil ten letecký technik).
Ale snad vás potěší alespoň toto - teroristé z ISIL sestřelili dnes jeden ruslý letoun:
politikus.ru/video/60414-igil-sbil…
Ach jo. :-(

pařez

O údajných zjeveních tzv. irské vizionářce, ale i o Synode o rodině s o. Jurajom Vittekom

@Hoki 09:40
Je to i tady:
Antonio Socci - Čtvrté Fatimské tajemství
Vždycky je lepší seznámit se přímo se zdrojem, než zůstat u pojednání o zdroji...

pařez

O údajných zjeveních tzv. irské vizionářce, ale i o Synode o rodině s o. Jurajom Vittekom

@mike084 neděle, 23:51
"...a je tam hereza maxima o slobodnu volu nepripravi posadnuteho dokonca ani satan..."
O svobodnou vůli se může člověk připravit sám, např. nezřízeným životem, může ho o ni připravit nemoc (svobodná vůle je provázána s rozumem - u těžce dementního člověka nelze hovořit o svobodném jednání), mohou ho o ni připravit i druzí lidé. V případě čipu půjde pravděpodobně o blokování určitých mozkových funkcí a stimulování jiných.
@Hoki 08:08
"...Pařezi, jaká "nezveřejněná část … [More]

pařez

O údajných zjeveních tzv. irské vizionářce, ale i o Synode o rodině s o. Jurajom Vittekom

@Hoki 12:38
"...na takový typ "proroctví" se jednoznačná anti-argumentace nedá vymyslet, protože je třeba uvážit, že strana druhá "vyrábí" právě takový druh "proroctví" která jsou "nenapadnutelná"..."
Dobře, tedy pokud jsou poselství "Varování" pravdivá, potom:
- dosud nezveřejněná část Fatimského poselství obsahuje slova:"...v té době budou dva muži nosit Petrovu korunu..."
- v Církvi dojde ke změnám ohledně morálky - akceptování hříšného jednání, a k redefinici podstaty mše svaté - drobná, … [More]

pařez

O údajných zjeveních tzv. irské vizionářce, ale i o Synode o rodině s o. Jurajom Vittekom

"...Opět posloucháme hluboce pošetilý návrh, že by současná praxe Církve, která „znovusezdaným rozvedeným“ neumožňuje přijímat Eucharistii, mohla být nahrazena (jen případ od případu, samozřejmě) nějakým obdobím velmi tvrdého pokání (jak jinak), po němž by následovalo opětovné připuštění ke svatému přijímání.
O všechny tyhle hlouposti jsme se už pokusili v anglikánském přijímání. Jestli se dobře pamatuji, když jsem byl v šedesátých letech ordinován na anglikánského duchovního, ti, kteří …
[More]

pařez

Něco o Putinovi.

Mary - "pseudoodborné linky"?
Čili vám je známá pravda, aniž by vám byla známá fakta?
Jak byste definovala zaslepenost, předsudek?
Mimochodem - stránky na které odkazuji jsou tvořeny nadšenci, kteří se zajímají o dění ve světě - především v souvislosti s vojenstvím. Nejsou dílem jednoho člověka, ale může tam přispívat kdokoli, kdo se zaregistruje - přispívají tam ti, kdo stojí za Ruskem i ti, kdo jsou proti němu - není to kecárna jako tady, ale je to o uveřejňování zpráv včetně zdrojů a překladů. V tomto ohledu poskytují objektivnější informovanost než veřejná média.

pařez

O údajných zjeveních tzv. irské vizionářce, ale i o Synode o rodině s o. Jurajom Vittekom

@Luboš neděle, 01:44
"Co přesně je podle tebe zdravé učení?"
Přesně toto:
vendeecz.blogspot.cz/2014/10/souhrn-dogmat.html