Postings: pařez
pařez         05/09/2015 19:30
Ostrik zde píše nejen hezky, ale především připomíná věci podstatné. Děkuji mu za zde uvedené myšlenky a přeji požehnanou neděli.
    henta likes this.         06/09/2015 01:31
pařez         05/09/2015 07:23
@ceskoslo 10:57; 11:01
Bohužel o tom víc nevím, mělo by jít o ženu z Německa.
Ano, jedná se o křest potracených dětí, běžně zemřelí měli možnost přijmout křest vody, krve nebo touhy - zemřelí před narozením tuto možnost neměli. Netvrdím že toto (křest nenarozených) je jediná možnost, jak těmto lidem pomoci ke spáse - věřím tomu, že každé stvořené a rozumem obdařené bytosti (lidem a andělům) je dáno během její existence dostatečné poznání, aby se mohla rozhodnout buď pro Boha, nebo proti Bohu. … [More]
    Ostrik likes this.         05/09/2015 08:31
pařez         05/09/2015 06:28
Spojujete co spolu nesouvisí.
krvavý rituál = obřad, při kterém je někdo zabit (ať už zvíře nebo člověk).
nekrvavý rituál = obřad, při kterém nedochází ani k zabití, ani k využívání např. krve.
Ne všechny oběti v období Starého zákona byly krvavé - židovští kněží obětovali předkladné chleby, Melchizedech obětoval chléb a víno.
Možnost navázání dialogu se odvíjí od shody ve významu pojmů.
pařez         04/09/2015 21:15
Ftipné, ale nepravdivé.
Ve skutečnosti Frankie láme vesla těm, kteří ještě zabírají (viz. likvidace františkánů Neposkvrněné, eucharistická profanace při papežských mších atd).
Mimochodem - proč mají všichni preláti včetně F1 ruce á la "paroháč"? Copak tím chce malíř asi naznačit?
    henta likes this.         26/09/2015 11:02
    ceskoslo likes this.         05/09/2015 04:43
pařez         04/09/2015 20:50
Ehm - Ladislave - přečetl a pochopil jste článek, který jste zde vložil?
Pokud ano, jak se můžete ptát:
"...co dělají krvavé oběti v křesťanství?"
"...proč ještě nebyly odsouzeny a zavrhnuty tyto rituály, zcela podrývající Kristovo poselství?..."

Vámi vložený článek popisuje oběti starozákonního Izraele, které byly předobrazem obětování (sebeobětování) Mesiáše, jehož oběť na kříži se neviditelným a nekrvavým způsobem zpřítomňuje při mši svaté - jediném obětním obřadu (rituálu) křesťanství. P.S.… [More]
pařez         04/09/2015 20:13
Křest nenarozených
...V noci mi Pán ukázal strašný obraz. Vidím zemi, pokrytou malinkými dětskými mrtvolkami. Je to tak strašné, že zapisuji: Vidím vraždu betlémských neviňátek, rozmnoženou tisíce a milionykrát! - Plakala jsem, když jsem viděla tento strašný obraz.
Pán však pokračoval: "Nečistý duch zaklepal na všechny dveře. Většinou se mu otevřely. Běda těm, kdo ho poslouchají! Přes noc zapadnou, spolu s jejich domy, do močálu svých hříchů! - Stojí u hrobů a pláčou nad jediným dítětem, které …
[More]
    Ostrik likes this.         05/09/2015 08:30
pařez         07/08/2015 20:44
@pokrk
"...Keď ťa niekto udrie na jednu tvár, nastav mu aj druhú..."
Můžeme nastavit svou vlastní tvář, ale nikdy ne tvář bližního.
Máme svůj díl odpovědnosti za to, jaké poměry panují v naší společnosti. Důležité je, jak bude reagovat ten druhý po "nastavení druhé tváře" - zastaví se, nebo bude pokračovat, protože s jídlem a beztrestností roste chuť?
Jsou lidé, kteří mají strach, že když neprojeví sílu (agresi), budou je druzí zneužívat nebo si je podmaní - takové může "nastavení druhé tváře" … [More]
    mirael likes this.         10/08/2015 09:32
    Beno likes this.         08/08/2015 10:05
pařez         07/08/2015 20:12
@Filofej
"...A ja nevidím žiaden dôvod, prečo by som nemal emeritnemu pápežovi Benediktovi XVI veriť..."
To je dost delikátní otázka - kdo se nachází ve vrcholně reprezentativní pozici (jako papež), musí ve svých vyjádřeních brát zřetel na jejich možné následky - tak se někdy nemůže vyjádřit svobodně, ale je omezen např. předchozími vyjádřeními svých předchůdců nebo spolupracovníků. Typickým příkladem může být "zveřejnění 3. Fatimského tajemství" - tomu, kdo má jen základní povědomí o … [More]
    Monika G likes this.         08/08/2015 17:06
    Beno likes this.         08/08/2015 10:05
pařez         31/05/2015 12:00
@Ostrik
S samozřejmě ano!
S obhajobou jsem zdrženlivý - vůči komu by se měli hříšníci obhajovat?
Před světem? Pochopí to tak, že jednají správně!
Před Bohem? Jeho je třeba prosit o slitování a milost obrácení pro tyto lidi, obhajoba mi tu smysl nedává. Před "spravedlivými"? (těmi, kdo se tak cítí) Snad jen tady bych viděl určité "pole" pro obhajobu - že kající hříšníci mají právo na přijetí těmi, "kdo pokání nepotřebují", že jim nemají být připomínány jejich poklesky, které sami … [More]
    Ostrik likes this.         31/05/2015 17:03
pařez         30/05/2015 17:00
Zdá se, že budeš mít hodně práce....:
www.lumendelumine.cz/index.php
    Ostrik likes this.         31/05/2015 06:37
pařez         30/05/2015 07:27
@Ostrik 10:08
Problém je jednak v tom co tehdy Bergoglio řekl - bylo to řečeno tak, že to umožňuje dvojí výklad - a také v tom, co neřekl, a měl říci - zdůraznit co je správné a vyzvat ty, které nechce soudit, aby usilovali o správný způsob života.
Nebo snad to tehdejší vyjádření vedlo ty zbloudilé lidi k nápravě života, k pokání?
Ani náhodou :-(
    Monika G likes this.         01/06/2015 09:40
    ZDENĚK TABÁK likes this.         31/05/2015 16:40
pařez         17/05/2015 13:11
Podívejte kluci - Ceskoslo zřejmě podobně jako já nepochopil, že otázka "co znamená slovo věčně" je myšlena vážně, tak se zeptal, co je to kýbl. Často se nám nedaří pochopit toho druhého, když je ale dobrá vůle, tak to jde.
A také jde o to, nejít si vzájemně a zbytečně po krku.
Tedy otázka je - je dobrá vůle?
pařez         16/05/2015 18:45
A pokud je nezměnitelný, pak také nemůže přestat ...
pařez         16/05/2015 18:30
Definitivní - ve významu "nezměnitelný"?
pařez         16/05/2015 18:26
@Monika G 23:52
"...Papež dělá rozhovory s takovými lidmi, aby si všichni pomalu zvykali na ta jeho moudra. Když je to moc přitažené za vlasy, tak se napíše, že to vůbec neřekl, nebo to tak nemyslel. Co katolická církev učila 2000let vlastně již neplatí. Papež František zjistil, že je to všechno jinak, tak jako třeba s tou anulací duše. Je moc smutné, kolik se ještě najde lidí, jenž ho budou obhajovat i kdyby řekl jakýkoli nesmysl."
Tesat do kamene! [More]
    +Joseph+ likes this.         17/05/2015 01:30
pařez         16/05/2015 18:22
Omlouvám se, seká se mi technika ...
Omlouvám se podruhé, nemyslel jsem, že otázka je myšlena vážně.
Co je věčnost, je pro mne tajemstvím - jde o nějakou bezčasovost (což si představit neumím), nebo čas bez konce (to si představit umíme) - asi bych se přiklonil ke slovu "trvání". Možná věčnost pro anděly a lidi po obecném soudu znamená něco jiného, než pro Boha - ten je věčný v pravém slova smyslu - pro nás to asi bude spíš to trvání bez konce, protože po celou věčnost budeme poznávat Boha - a … [More]
    tictac likes this.         16/05/2015 18:24
pařez         16/05/2015 18:11
Svatožár
ad) věčně - pakliže jednotkou dočasnosti byl jeden "furt" (viz. dočasnost sovětských jednotek v čr po r.68 ;-), pak věčnost si můžeme představit jako Möbiovu pásku slepenou z nekonečného množství zplacatělých furtů...
    tictac likes this.         16/05/2015 18:24
    ceskoslo likes this.         16/05/2015 18:12
pařez         16/05/2015 17:50
@Peter(skala) - zaměř se na celý citát, ne pouze na "anulování duše" - ten celý citát vyslětlí, co je "anulováním duše" myšleno.
"Žádný trest není, jen anulování oné duše. Ostatní mají účast na blaženosti v přítomnosti Otce. Anulované duše účast nemají, s tělesnou smrtí je pro ně všechno skončeno."
Toto tvrzení popírá:
- Duše těch, kteří umírají ve stavu osobního těžkého hříchu, jdou do pekla.
- Pekelný trest trvá věčně. - Těla bezbožných vstanou v nepomíjejícnosti a nesmrtelnosti, avšak nebudo… [More]
    tictac likes this.         16/05/2015 17:53
pařez         16/05/2015 17:38
"Žádný trest není, jen anulování oné duše. Ostatní mají účast na blaženosti v přítomnosti Otce. Anulované duše účast nemají, s tělesnou smrtí je pro ně všechno skončeno."
Peter - toto je špatně přeloženo??? [More]
pařez         16/05/2015 17:37
Peter - čtu to, co je v záhlaví příspěvku a to, co bylo v článku Lubomíra Štuly.
pařez         16/05/2015 17:34
@Peter(skala)
Čtěte prosím pozorněji, co píší druzí.
pařez         16/05/2015 17:31
@Peter(skala) 23:13
"...1.krst je vzkriesenie duše, lebo duša sa očistí.. a to je anulacia duše - vymažu sa stare hriechy.
to však sa stava s dušou aj počas smrti..."

Lituji, nemohu než nesouhlasit:
- kdyby první vzkříšení bylo křtem, nenapsal by sv.Pavel 2. Timoteovi 2:18 : "...kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří." Křest je vzkříšení duše, nikoli první vzkříšení, které se bude týkat spravedlivých při příchodu Krista (… [More]
pařez         16/05/2015 17:16
@Irbis 22:57
Ona je otázka, proč vůbec "papež" dělá s takovým člověkem rozhovory - je to už podruhé - před časem s ním udělal také rozhovor a byl z toho také věroučný skandál. A Scalfardi to tehdy zahrál do autu tím, že si rozhovor nenahrával, a ani nedělal poznámky.
Takže - proč dělá Francis rozhovor s takovým člověkem?
    tictac likes this.         16/05/2015 17:24
pařez         14/05/2015 19:09
ad) obrácení Ruska - nelze nevidět, Rusko jako stát již není protinábožensky zaměřen a že řada vedoucích představitelů činí gesta, jimiž se hlási ke křesťanství (Putin o sobě mluví jako o "špatném" křesťanu a tráví dovolenou v pravoslavném klášteře, Šojgu se před zahájením přehlídky pokřižuje), že Rusko je dnes v Evropě jediným státem, který se staví proti nejhorším zvrácenostem (zákaz propagace homosexuality).
Nicméně ateismus v Rusku existuje stále - pokud sledujete komentáře ruského analytik… [More]
pařez         03/05/2015 18:37
Důvod, proč je novozákonní kněžství vyhrazeno pouze mužům není psychologické, společenské či historické povahy, je povahy teologické - je to rozhodnutí Krista. Katolická církev zachovává to, co převzala od Krista - proto to nemůže změnit.
    mike084 likes this.         04/05/2015 03:32
    henta likes this.         04/05/2015 01:41
pařez         03/05/2015 18:23
Jedna věc je Boží vůle (záměr) a druhá postoj člověka (včetně papeže), zda se tuto Boží vůli snaží poznat, přijmout a uskutečnit ve svém životě. Těžko je možno nevidět odlišné směřování současného pontifikátu oproti předchozím - Bůh jen těžko může chtít po současném "papeži" opak toho, co chtěl po těch předchozích.
Je tedy jen na úsudku a volbě každého věřícího, zda bude považovat za správné to, co dělali předchozí papežové, nebo to, co předvádí současný "papež".
    ceskoslo likes this.         04/05/2015 06:39
pařez         03/05/2015 18:06
Novozákonní kněžství navazuje na kněžství Starého zákona - a tak, jako ve Starém zákoně je kněžství vyhrazeno mužům, je tomu tak i v Novém zákoně.
Pohanství ale kněžky mělo - a budou je mít i zpohanštělé "církve".
    Ostrik likes this.         03/05/2015 18:23
pařez         02/05/2015 18:41
Gratuluji!
pařez         15/04/2015 20:44
@tictac čtvrtek, 00:02
"Bylo by dobré Alino uvést konkrétní příklad, kdy papež popírá Kristovo učení."
Nejsem sice Alino, přesto si dovolím...
www.lumendelumine.cz/index.php
"...»Co se stane s takovou duší, když zemře? Bude potrestána? Jak?« Františkova odpověď je čistá a jasná: »Žádný trest není, jen anulování oné duše. Ostatní mají účast na blaženosti v přítomnosti Otce. Anulované duše účast nemají, s tělesnou smrtí je pro ně všechno skončeno. To je motivace misijní církve..." Jinak nemohu … [More]
    Ostrik likes this.         16/04/2015 05:57
pařez
Sex:
male
49 Media
3,096 Postings
Location:
Czech Republic
Language:
Czech
Member since:
23/04/2012 03:33
Welcome slogan
Nestarám se, kde mé tělo leží - má duše kráčí dál...
Friends
Sex:
male
3 Media
9 Postings
Sex:
male
139 Media
9,334 Postings
Sex:
male
13 Media
50 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
male
7 Media
1,187 Postings
Sex:
male
17 Media
1,027 Postings
Sex:
male
580 Media
1 Album
11,908 Postings
Sex:
female
87 Media
5,926 Postings
Sex:
female
50 Media
8,071 Postings
Sex:
female
76 Media
428 Postings
Sex:
male
93 Media
145 Postings
Sex:
female
961 Media
1,334 Postings
Sex:
female
192 Media
627 Postings
Sex:
female
17 Media
277 Postings
Sex:
male
1,826 Media
344 Album
3,563 Postings
Sex:
female
77 Media
3 Album
1,820 Postings
Sex:
male
435 Media
1,780 Postings
Sex:
female
30 Media
239 Postings
Sex:
male
154 Media
4 Album
1,503 Postings
Sex:
female
55 Media
52 Postings