Language Contact

YllnëQiell

6.2k

5k

1

Familja Shejte, Lutuni për ne...

Jezu Krisht, Shejtja Mari, Shëjti Shen. Jozef në duar të juaja Jetën time...të kaluarën, të tashmën, po ashtu dhe të ardhmen.

6.1k

2

Me merr pran Teje o Zot...

Më merr pran Teje o Zot...kam Nevojë për TY!!...

5.8k

2

Te Falemi Mari!

Zoja e Bekuar - Zoja e Madhe.

6.3k

1

Athleta Christi - George Kastrioti

Albanian Hero George Kastrioti (Gjergj Kastrioti / Skenderbeg)

7.1k

2

Dashuria e vertetë dhe e sinqertë, nuk shuhet kurre!!

1Kor.13 1-13 ...Dashuria... Dashuria e vertetë dhe e sinqertë, e vetmja pasuri ... Ajo nuk shuhet kurre... por, çdo herë shtohet dhe me shume...

7.4k

2

Jezusi i Meshires

JezuKrisht, në Ty Shpresoj †