@YllnëQiell
Sex:
female
107 Media
10 Album
1 Groups
316 Postings
Location:
Vatican
Language:
Italian
Member since:
07/03/2009 12:59:09
Welcome slogan
♪ ♫ ... ♫ ♪... ♫ ♫ ♪ ...
Për shkak se Zoti na ka bër për Veti,
zëmrat tona janë të pa pushushmë,
deri sa t'pushojnë në Të. ♪ ♫ ... ♫ ♪...

(Shën. Agustini) [More]
Friends
Sex:
male
112 Media
8 Album
281 Postings
Sex:
male
2,176 Media
810 Postings
Sex:
female
130 Media
3,298 Postings
Sex:
male
374 Media
1,772 Postings
Sex:
female
22 Media
8 Postings
Sex:
male
1,280 Media
1 Album
669 Postings
Sex:
male
3 Album
5 Postings
Sex:
male
48 Media
5 Album
216 Postings
Sex:
female
86 Media
6,021 Postings
Sex:
female
117 Media
796 Postings
Sex:
female
47 Media
320 Postings
Sex:
female
205 Media
3,276 Postings
Sex:
male
5,208 Media
10 Album
3,194 Postings
Sex:
female
83 Media
852 Postings
Sex:
male
19 Media
3 Album
530 Postings
Sex:
male
1,511 Postings
Sex:
female
23 Media
239 Postings
Sex:
female
1,852 Media
30 Album
424 Postings
Sex:
female
155 Media
1 Album
177 Postings
Sex:
male
343 Media
282 Postings