YllnëQiell
Sex:
female
107 Media
10 Album
1 Groups
316 Postings
Location:
Vatican
Language:
Italian
Member since:
07/03/2009 12:59:09
Welcome slogan
♪ ♫ ... ♫ ♪... ♫ ♫ ♪ ...
Për shkak se Zoti na ka bër për Veti,
zëmrat tona janë të pa pushushmë,
deri sa t'pushojnë në Të. ♪ ♫ ... ♫ ♪...

(Shën. Agustini) [More]
Friends
Sex:
male
133 Media
8 Album
282 Postings
Sex:
male
2,176 Media
810 Postings
Sex:
female
137 Media
3,456 Postings
Sex:
male
374 Media
1,772 Postings
Sex:
female
22 Media
8 Postings
Sex:
male
1,298 Media
1 Album
690 Postings
Sex:
male
3 Album
6 Postings
Sex:
male
49 Media
5 Album
231 Postings
Sex:
female
90 Media
6,099 Postings
Sex:
female
121 Media
829 Postings
Sex:
female
48 Media
326 Postings
Sex:
female
209 Media
3,365 Postings
Sex:
male
5,277 Media
10 Album
3,268 Postings
Sex:
female
88 Media
883 Postings
Sex:
male
19 Media
3 Album
585 Postings
Sex:
male
1,511 Postings
Sex:
female
23 Media
249 Postings
Sex:
female
1,869 Media
30 Album
429 Postings
Sex:
female
158 Media
1 Album
181 Postings
Sex:
male
343 Media
282 Postings