YllnëQiell
Sex:
female
108 Media
10 Album
316 Postings
Location:
Vatican
Language:
Italian
Member since:
07/03/2009 12:59
Welcome slogan
♪ ♫ ... ♫ ♪... ♫ ♫ ♪ ...
Për shkak se Zoti na ka bër për Veti,
zëmrat tona janë të pa pushushmë,
deri sa t'pushojnë në Të. ♪ ♫ ... ♫ ♪...

(Shën. Agustini) [More]
Friends
Sex:
male
8 Media
26 Postings
Sex:
male
258 Media
8 Album
296 Postings
Sex:
male
2,176 Media
810 Postings
Sex:
female
171 Media
3,909 Postings
Sex:
male
374 Media
1,772 Postings
Sex:
female
22 Media
8 Postings
Sex:
male
1,839 Media
1 Album
870 Postings
Sex:
male
3 Album
8 Postings
Sex:
male
74 Media
8 Album
371 Postings
Sex:
female
134 Media
7,132 Postings
Sex:
female
157 Media
1,680 Postings
Sex:
female
67 Media
404 Postings
Sex:
female
285 Media
4,397 Postings
Sex:
male
6,338 Media
10 Album
3,902 Postings
Sex:
female
121 Media
1,361 Postings
Sex:
male
23 Media
3 Album
685 Postings
Sex:
male
1,511 Postings
Sex:
female
23 Media
252 Postings
Sex:
female
1,920 Media
30 Album
434 Postings
Sex:
female
189 Media
1 Album
422 Postings