Žito
Žito
61.2K
Za všechny nebo za mnohé? O tom, jak se manipuluje slovo...More
Za všechny nebo za mnohé?
O tom, jak se manipuluje slovo...
20 pages
hvezdaXY
😇
Žito
Dalším krokem, který musí učedník učinit, je uvěřit. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, …More
Dalším krokem, který musí učedník učinit, je uvěřit.
Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
J 3:16
To není tak snadné, jak si zástup myslí. Jestli někdo skutečně věří, se podle zaslíbení našeho Pána snadno pozná.
16 Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.
17 Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti.
18 Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou.

Mk 16. kap. Kdo uvěří, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zatracen. Ten, kdo skutečně uvěří, bude vymítat ďábly, mluvit novými jazyky, brát hady, pít jedovaté bez následků a vzkládat ruce na nemocné. To slíbil Ježíš, ten, který nikdy nelže. Váš problém spočívá ve faktu, že nevíte, co je víra. Pak nemůžete věřit. 🤗
4 more comments
Žito
2813.3K
Podvodné učení z Nigérie. Učení z Nigérie je na hony vzdálené učení našeho Mistra. Je to čirý produkt New Age.More
Podvodné učení z Nigérie.
Učení z Nigérie je na hony vzdálené učení našeho Mistra. Je to čirý produkt New Age.
2 pages
Ostrik
Tento dotěra a zvrhlík ze sebe chrlí jen prázdná slova: jecminek 4.7.2014 08:18:27 ...ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude …More
Tento dotěra a zvrhlík ze sebe chrlí jen prázdná slova:
jecminek 4.7.2014 08:18:27
...ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
Ostrik
Racionální argumenty bych také rád. :))) jecminek 4.7.2014 08:18:27 ...ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A …More
Racionální argumenty bych také rád. :)))
jecminek 4.7.2014 08:18:27
...ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
jecminek 11.8.2014 10:58:58
Považuji totiž za naprosto normální, že je člověk zodpovědný za svá slova o jednání ani nemluvě.....
279 more comments
Žito
8753
Pane, nauč nás modlit se... Modlitba, kterou nás naučil Pán, je jedna. A jedinečná.More
Pane, nauč nás modlit se...
Modlitba, kterou nás naučil Pán, je jedna. A jedinečná.
2 pages
Žito
Pán Ježíš Kristus je Pravda sama. Nikdy by neřekl lež. Pokud vám tedy chybí znamení, nejste Kristovi, ale nevěřící. 😇More
Pán Ježíš Kristus je Pravda sama.
Nikdy by neřekl lež.
Pokud vám tedy chybí znamení, nejste Kristovi, ale nevěřící. 😇
Žito
Milovníci obrázků a vnitřností, nic si nenalhávejte. Nemáte víru. Chybí vám znaky, které skutečné věřící provází. Bloudíte a skončíte v pekle. …More
Milovníci obrázků a vnitřností, nic si nenalhávejte.
Nemáte víru.
Chybí vám znaky, které skutečné věřící provází.
Bloudíte a skončíte v pekle.
15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte
evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a bude
pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen.
17 Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, 18 budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“
Mk 16. kap.
6 more comments
Žito
291.3K
Nejsme doma, jsme na cestě. O tom, že s sebou vlečeme zbytečná břemenaMore
Nejsme doma, jsme na cestě.
O tom, že s sebou vlečeme zbytečná břemena
3 pages
voda44
O tom, že s sebou vlečeme zbytečná břemena...
Gábi
Zino napsala jsi toto.Vůbec tomu nerozumím. Říkáš, že ten člověk není klatý. V tomto případě tedy neplatí hříchy otců budu trestat..... Jestli to …More
Zino napsala jsi toto.Vůbec tomu nerozumím. Říkáš, že ten člověk není klatý.
V tomto případě tedy neplatí hříchy otců budu trestat.....
Jestli to chápu dobře, tak člověk, který přišel na svět díky umělému početí nemůže za to, že byl počat touto cestou.Osobní vinu mají rodiče, ale následky viny, která nebyla odstraněna pokáním a lítostí nad takovým počinem může postihnout další generace.Všechny hříchy předků, které nebyly odstraněny pokáním a usmířením s Bohem na nás svolávají následky.
Rodiče nepředají víru dětem.Období komunismu nám je příkladem.Vratí se do církve.Olitují, že je nevedli k Bohu.Hřích odpuštěn.Následek.Z dětí jsou nevěřící lidé.Následek hříchu.
Žito třeba dá jiný výklad.
27 more comments
Žito
11.1K
Vzkříšení Lazara. Pro vaši představu, jak se ve skutečnosti balilo tělo mrtvého v době Ježíšova působení.More
Vzkříšení Lazara.
Pro vaši představu, jak se ve skutečnosti balilo tělo mrtvého v době Ježíšova působení.
Žito
Všimněte si šátku, který vzkříšený Lazar drží v ruce. Na základě tohoto kusu látky v prázdném hrobě učedníci uvěřili, že Ježíš vstal z mrtvých.…More
Všimněte si šátku, který vzkříšený Lazar drží v ruce. Na základě tohoto kusu látky v prázdném hrobě učedníci uvěřili, že Ježíš vstal z mrtvých. To byl jediný kus látky který byl na Ježíšově těle upevněn. Kdyby bylo Ježíšovo tělo ukradeno, nikdo by se s rozvazováním šátku nezdržoval. To byl onen klíčový moment pro počátek víry ve vzkříšení.
🤗
Žito
601.3K

Bůh si neprotiřečí!

Objevila se nám tu část textu jednoho blogu. apo-logia.blogspot.cz/…/obrazy-sochy-v-… V něm se velmi neuváženě tvrdí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Např. zde: V celém Písmu totiž nenalezneme …More
Objevila se nám tu část textu jednoho blogu.
apo-logia.blogspot.cz/…/obrazy-sochy-v-…
V něm se velmi neuváženě tvrdí věci, nad kterými zůstává rozum stát.
Např. zde:

V celém Písmu totiž nenalezneme žádné vyjádření, které by obecně říkalo: „Bůh zakázal užívání obrazů či soch při bohoslužbě.“ Co v Písmu nalezneme, je zákaz klanění se obrazům a sochám, ale Bůh nikde nezakazuje jejich užívání. Právě naopak: Bůh dokonce nařídil, aby se v náboženském významu sochy a obrazy užívaly!
To je samozřejmě nesmysl.
Bůh nikdy nenařídil, aby se sochy užívaly, když zakázal jejich zhotovení!
Autor zjevně nechápe smysl slova užívati. Proto argumentuje příkazem Hospodina k vyrobení truhly. Zobrazené cheruby však žádný z lidí nikdy neužíval! Autor blogu ale možná návod na užívání cherubů vlastní. Rád bych si návod přečetl. Další nesmysl je zde: Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. …More
Zoša
z textu: Při líčení rituálu a obřadních textů vychází autor textu Ing. Franco Adessa z knihy dr. Martina Malachiho „Windswept house - A Vatican Novel …More
z textu:
Při líčení rituálu a obřadních textů vychází autor textu Ing. Franco Adessa z knihy dr. Martina Malachiho „Windswept house - A Vatican Novel”. (Rozcuchaný dům – román o Vatikánu.
Martin Malachi byl kněz – jezuita, exorcista, dosáhl tří doktorátů - z historie, archeologie a semitských jazyků.
Byl povolán do Říma ke spolupráci se Svatým stolcem a zastával funkci osobního sekretáře kardinála Bea. Byl také jeho tlumočníkem. Doprovázel Pavla VI. na jeho cestě do Izraele. Účastnil se zasedání koncilu, ale vývoj v církvi ho přiváděl do stále většího stresu.
Odešel proto ze služeb Vatikánu a stal se profesorem na Papežském biblickém ústavě. Znechucen vývojem jezuitského řádu požádal o zproštění řeholních slibů a odešel jako světský kněz do USA, kde si nejdříve vydělával na živobytí jako umývač nádobí, číšník a taxikář.
Zoša
www.lumendelumine.cz/index.php Číslo 451 Chiesa viva, červenec - srpen 2012 věnuje Don Luigi Villa podrobnostem týkajícím se Capella Paolina - kaple …More
www.lumendelumine.cz/index.php
Číslo 451 Chiesa viva, červenec - srpen 2012 věnuje Don Luigi Villa podrobnostem týkajícím se Capella Paolina - kaple sv. Pavla, která sousedí se Sixtinskou kaplí a ve které se odehrál rituál černé satanské mše několik dní po volbě Pavla VI. na papežský stolec.
58 more comments
Žito
31944

Desky zákona

Během svého putování po tomto světě se můžeme setkat s vyobrazením desek zákona, kde jedna deska obsahuje tři příkazy a druhá sedm. Má to svůj hluboký duchovní význam. První tři příkazy zní …More
Během svého putování po tomto světě se můžeme setkat s vyobrazením desek zákona, kde jedna deska obsahuje tři příkazy a druhá sedm. Má to svůj hluboký duchovní význam.
První tři příkazy zní takto:
1 I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:
2 Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.
3 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
4 Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.
5 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
6 A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých. 7 Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.
Ex 20. kap.
Jovana
Zošo, možná zdroj Wiki o Janu Milíčovi dokážete vysvětlit i odborně. Nejsem tvůrcem stránky o Janu Milíčovi na Wikipedii.
Zoša
Možná, že pana Jovana je inkontinentní... Možná, že nosí pleny... Možná 😀More
Možná, že pana Jovana je inkontinentní...
Možná, že nosí pleny...
Možná 😀
29 more comments
Žito
531.5K
Desatero Božích přikázání. Tři verzeMore
Desatero Božích přikázání.
Tři verze
5 pages
Ostrik
sulnadzlato 11.12.2014 11:55:01 Ahoj Ostriku, máš zatopeno či si napojen na centrálu? ________________________________________________________ Děkuji …More
sulnadzlato 11.12.2014 11:55:01
Ahoj Ostriku, máš zatopeno či si napojen na centrálu?
________________________________________________________
Děkuji za optání, zimou nestrádám. :)))
aobubo
Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou.
51 more comments
Žito
301.1K
Církev je jedno tělo. Základy křesťanského učeníMore
Církev je jedno tělo.
Základy křesťanského učení
3 pages
Samson1
Zino teatrálně vzato. Kdysi křesťany v Římě házeli šelmám a ti na tribunách spolu s císařem s toho měli divadlo. Dnes dělají v Římě křesťané …More
Zino teatrálně vzato. Kdysi křesťany v Římě házeli šelmám a ti na tribunách spolu s císařem s toho měli divadlo. Dnes dělají v Římě křesťané divadlo a jsou předhazováni šelmám. Jak se ten svět mění. Podstata zůstává, 🥴 nechápu. Co bolůstka?
TULÁK
Ti okolo na ně koukají, jako by byly ty sochy živé.Dokonce to vypadá, že naslouchají jejich rozhovoru a projevují souhlas potleskem.No to jsem z toho …More
Ti okolo na ně koukají, jako by byly ty sochy živé.Dokonce to vypadá, že naslouchají jejich rozhovoru a projevují souhlas potleskem.No to jsem z toho blázen. 😀
28 more comments
Žito
7929

Milosrdenství Boží

Myslím, že nastal čas konfrontovat tzv. Korunku s vůlí Boží. Boží vůle se nám ozřejmila v jediném pravém a také jediném dokonalém zjevení, jímž je Ježíš Kristus. Ježíš řekl: Jděte a naučte se,…More
Myslím, že nastal čas konfrontovat tzv. Korunku s vůlí Boží.
Boží vůle se nám ozřejmila v jediném pravém a také jediném dokonalém zjevení, jímž je Ježíš Kristus.
Ježíš řekl:

Jděte a naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání.“ Mt 9:13
Kdo ctí celým srdcem a celou myslí Hospodina ví, co Ježíšovo slovo znamená.
Bůh chce milosrdenství od nás!
Bůh nechce, abychom hříšně spoléhali na Boží milosrdenství.

Ježíš přišel povolat hříšníky k pokání! Pokud tedy sám náš Pán volá hříšníky k pokání, jsme tak povinováni činit i my, jeho učedníci. Pokud tak nebudeme činit a budeme jen prosit za hříšníky o milosrdenství, hříšníci milosrdenství nedosáhnou. Naší vinou tak propadnou peklu. Jejich věčná záhuba zatíží naše svědomí. Pán Ježíš ve svém horském kázání dostatečným způsobem vyjevil pravidla duchovních zákonů: Blaze milosrdným, neboť jim se dostane milosrdenství. Mt 5:7 Nekajícím hříšníkům se tedy v žádném případě nedostane …More
Žito
gloria.tv/post/HyxFesJGasH16GfRVL3PzimHL S tímto vkladem se normální člověk nepochlubí. 😀 😀 😀More
gloria.tv/post/HyxFesJGasH16GfRVL3PzimHL
S tímto vkladem se normální člověk nepochlubí. 😀 😀 😀
Žito
Ražka — 12.2.2013 12:38:38: Ražko, brilantní popis reality! 👏More
Ražka — 12.2.2013 12:38:38:
Ražko, brilantní popis reality! 👏
5 more comments
Žito
151.1K
Naučte se číst Písmo svaté jako učedníci. Zkuste, jak chutná Slovo...More
Naučte se číst Písmo svaté jako učedníci.
Zkuste, jak chutná Slovo...
4 pages
Žito
Všem skutečným sestrám a bratřím, Kristovým učedníkům, přeji požehnaný den Páně. 🤗More
Všem skutečným sestrám a bratřím, Kristovým učedníkům, přeji požehnaný den Páně.
🤗
Žito
A kdyby zase někdo namítal, že vykládám věci, na které mnohým nenarostly uši, tak proto, že si to přeje Mistr! Bez podobenství k nim nemluvil, ale …More
A kdyby zase někdo namítal, že vykládám věci, na které mnohým nenarostly uši, tak proto, že si to přeje Mistr!
Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všecko vykládal. Mk 4:34 👌
Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. Mt 10:27 🤬
13 more comments
Žito
191K
Nerozumíte Písmu. O tom, že lidé nevědí, koho mají v sobě...More
Nerozumíte Písmu.
O tom, že lidé nevědí, koho mají v sobě...
5 pages
Žito
Milujete lež. 🥴
Žito
Nerozumíte a nechcete rozumět. 🙄
17 more comments
Žito
1902K
Ježíš a vůle Otce. O tom, že svobodná vůle tělesného člověka je svévole. Každý svévolník je satan.More
Ježíš a vůle Otce.
O tom, že svobodná vůle tělesného člověka je svévole.
Každý svévolník je satan.
5 pages
Žito
Tulák, Username, kde jste? Snad nebude tak zle pro jednu Ameriku? Usmiřte se a raději se puťte do mne! 😀More
Tulák, Username, kde jste?
Snad nebude tak zle pro jednu Ameriku?
Usmiřte se a raději se puťte do mne!
😀
Žito
Miroslav je nedůvěryhodný. Nedávno s posměškem odsuzoval bohosrdcaře a nyní? Monk — 4.2.2013 10:52:12: Ale nebudu si ze světa dělat stoku. Pokud …More
Miroslav je nedůvěryhodný.
Nedávno s posměškem odsuzoval bohosrdcaře a nyní?
Monk — 4.2.2013 10:52:12: Ale nebudu si ze světa dělat stoku. Pokud pozve člověk Krista do svého srdce, pak z té stoky může být živý pramen a o to jde.
Zmatek nad zmatek!
Ze světa může být živý pramen! 🙄
188 more comments
Žito
642K
Hloupost autorů falešného poselství. O tom, jak sami nečtou... O tom, jak předpokládají, že nikdo nečte...More
Hloupost autorů falešného poselství.
O tom, jak sami nečtou...
O tom, jak předpokládají, že nikdo nečte...
6 pages
Gábi
Není p.zino.Když bude p.žito chtít, tak ať to smázne.Má na to právo, když je to pod jeho vkladem.
62 more comments
Žito
1131.4K
Ovládejte svá ústa, svůj jazyk. O tom, jak křesťané mezi sebou hovoříMore
Ovládejte svá ústa, svůj jazyk.
O tom, jak křesťané mezi sebou hovoří
3 pages
alino
Zoša, výstižné 👍
Samson1
Hřích je kamenné srdce člověka. Řešení je ve spojení s Pánem. N aše srdce kamenné se spojilo s Jeho srdcem Nejsvětějším. On od uzavření manželské …More
Hřích je kamenné srdce člověka. Řešení je ve spojení s Pánem. N aše srdce kamenné
se spojilo s Jeho srdcem Nejsvětějším. On od uzavření manželské smlouvy jde do Getseman s celou církví. A protože jsme s Ním spojeni a společně zemřeli, společně vstanem z mrtvých. BEZ SPOJENÍ S PÁNEM NENÍ NENÍ MOŽNOST ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. Nezbývá než s důvěrou v Boží milosrdenství vrhnout se do Boží náruče takový jaký jsem. Nebát se Boha jako soudce, ale vrátit se k Bohu jako Otci.
111 more comments
Žito
301.1K
Místo pro modlitbu. Místo pro modlitbu v Duchu a v Pravdě...More
Místo pro modlitbu.
Místo pro modlitbu v Duchu a v Pravdě...
3 pages
Žito
Otče náš, dej Monice Laukové muže. Amen 🙏More
Otče náš, dej Monice Laukové muže.
Amen 🙏
Žito
Bratře Světlospásy, až dokončíš diskuzi s kuťákovým nickem Irbis, tak mi dej vědět. Vymažu jeho komentáře. 🤗More
Bratře Světlospásy, až dokončíš diskuzi s kuťákovým nickem Irbis, tak mi dej vědět. Vymažu jeho komentáře.
🤗
28 more comments
Žito
5885
Jíte a pijete k životu? O nehodném přijímáníMore
Jíte a pijete k životu?
O nehodném přijímání
3 pages
Žito
O tom, jak zkoumat sám sebe, píše apoštol Pavel: Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, že Ježíš Kristus …More
O tom, jak zkoumat sám sebe, píše apoštol Pavel:
Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, že Ježíš Kristus jest v vás? Leč jste snad zavrženi. 2k 13:5
Myslíte si, že je ve vás Ježíš Kristus, když hovíte svým žádostem? Když hledáte světskou zábavu? Když se staráte o vše možné, jen ne o věci Boha Otce?
🤨
Žito
Tento vklad (Jíte a pijete k životu?) by měl vést čtenáře k hlubokému zamyšlení o svém duchovním stavu. Každý by měl sám sebe zkoumat, jak píše …More
Tento vklad (Jíte a pijete k životu?) by měl vést čtenáře k hlubokému zamyšlení o svém duchovním stavu. Každý by měl sám sebe zkoumat, jak píše apoštol.
S ohledem na hluboké tajemství, které se nám v tomto slově odhaluje, můžeme snadno pochopit příčiny našich neduhů. Tělo a krev Páně hodně přijímajícího totiž uzdravuje.
Zamyslete se.
🤗
3 more comments
Žito
3985
Ikony Otče náš. Modlibu Otče náš umělo dříve každé malé děcko. Ti, kteří neuměli číst, mohli ponořit svou mysl do určené ikony.More
Ikony Otče náš.
Modlibu Otče náš umělo dříve každé malé děcko. Ti, kteří neuměli číst, mohli ponořit svou mysl do určené ikony.
2 pages
Žito
Nesehnal jsem lepší rozlišení. Také toho želím. Je to jen pro ilustraci, jak si křesťané otčenáše vážili. 🤗More
Nesehnal jsem lepší rozlišení. Také toho želím.
Je to jen pro ilustraci, jak si křesťané otčenáše vážili.
🤗
Žito
Všimněte si v ruské verzi otčenáše - odpusť nám naše dluhy, jak odpouštíme našim dlužníkům... Отче наш, Иже еси' на небесе'х! Да …More
Všimněte si v ruské verzi otčenáše - odpusť nám naše dluhy, jak odpouštíme našim dlužníkům...
Отче наш, Иже еси' на небесе'х!
Да святи'тся имя Твое',
да прии'дет Ца'рствие Твое,
да будет воля Твоя,
я'ко на небеси' и на земли'.
Хлеб наш насу'щный даждь нам днесь,
и оста'ви нам до'лги наша, я'коже и мы оставля'ем должнико'м нашим, и не введи' нас во искушение, но изба'ви нас от лука'ваго. Aминь.
Je důležité pochopit, co a proč se modlíme. Jaké to má důsledky. Když totiž nejste ochotni odpustit vašim dlužníkům, nebudou odpuštěny dluhy vaše. Na to pozor. 🤫
One more comment
Žito
281.3K

Učení o sebelásce je falešné a nebezpečné.

Ukázka nebezpečného a falešného učení: Miluj sám sebe! Pokud nemilujeme sami sebe, nedokážeme se otevírat lásce druhých z knihy Kde jsi, Adame? , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství Biblický …More
Ukázka nebezpečného a falešného učení:
Miluj sám sebe!
Pokud nemilujeme sami sebe, nedokážeme se otevírat lásce druhých
z knihy Kde jsi, Adame? , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství
Biblický text: K Ježíšovi přistoupil jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!' Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není" (Mk 12,28-31).
Obraz pro toto rozjímání: Podívejme se na svou tvář na fotografii. Můžeme se na sebe podívat do zrcadla. Zároveň se pokusme uvědomit si skutečnost naší existence. Zamysleme se nad tím, že naše bytí je darem od Boha. (...)
1. LÁSKA K SOBĚ SAMÉMU JE MÍROU LÁSKY K BLIŽNÍMU
Druhé přikázání nám káže milovat nejen bližního, ale také sám sebe. Milovat …More
pavka
Two Suns in the sky of New York - Planet X Nibiru approaches... Oct 2016 www.youtube.com/watch Hoki, když nevěříš poselstvím, tak věř alespoň svým …More
Two Suns in the sky of New York - Planet X Nibiru approaches... Oct 2016 www.youtube.com/watch
Hoki, když nevěříš poselstvím, tak věř alespoň svým očím. Dvě slunce jsou realita.
Hev
Drahý Hoki, vyruším Tě trochu z Tvé samomluvy a tapetování. Chci jen poznamenat, že jsem si to o té kalibraci na wikipedii také přečetl. Ale teorie …More
Drahý Hoki, vyruším Tě trochu z Tvé samomluvy a tapetování. Chci jen poznamenat, že jsem si to o té kalibraci na wikipedii také přečetl. Ale teorie placaté země předpokládá, že nelze věřit nic, co souvisí s NASA, takže mě ta informace nijak hlavu nezavařila 🧐
Dnes ještě klanění glóbu a celovečerní fejkové video z produkce NASA Animation Studios asi nevynecháš, ale věřím, že nastane den, kdy se odpoutáš od tohoto jedinného a neměnného názoru a začneš trochu chápat ty, kteří tvé současné náboženství nesdílejí a zkouší si zpochybňováním ověřit, jestli je ta teorie pravdivá 🙂
Jinak, posílám Ti pěknou písničku - Zem je Guľatá Když jsem ji naposledy hledal, vyskočily na mě videa o placaté zemi, a tím začalo to moje bádání.
26 more comments
Žito
181.1K
Obrazy Boží. Rozjímání pro učedníky Páně.More
Obrazy Boží.
Rozjímání pro učedníky Páně.
3 pages
Žito
Evelino! 🤗
evelina
🤗
16 more comments