2xs
2xs

Řád Maltézských Rytířů: Fra Festing Žádá o Odložení Voleb

---to je karikatura, ne? oblečenej jako nějakej generál, vyznamenání plná hruď, ale vyžraná hlava s ovarem svědčí o VELMI blahobytném životě, nestřídmosti i fyzické nekondici.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

Takhle se vyjadřuje tupec, kallistrate. Nemáš ani jeden argument, tak se v neschopnosti otočíš alespoň proti osobě. Místo podstaty řešeného tě hrózně moc, přímo nejvíc zajímá jakási stupidní záminka.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

>I když Jan ve svém listu připomíná, že mezi námi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus, tedy zase Bůh sám, tak ale to neznamená, že i když Kristus je dán, tak můžeme snadno čerpat jeho božskou sílu v našem světě.
---sračka! jen tvoje dojmy. Ježíš vyzývá modlit se přímo k Bohu-Otci, tedy dokonce bez prostředníka. Jindy říká: "o cokoliv budete prosit Otce v mém jménu, dá vám to". NIKDY,…More
>I když Jan ve svém listu připomíná, že mezi námi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus, tedy zase Bůh sám, tak ale to neznamená, že i když Kristus je dán, tak můžeme snadno čerpat jeho božskou sílu v našem světě.
---sračka! jen tvoje dojmy. Ježíš vyzývá modlit se přímo k Bohu-Otci, tedy dokonce bez prostředníka. Jindy říká: "o cokoliv budete prosit Otce v mém jménu, dá vám to". NIKDY, opakuji NIKDY neřekl nic o Marii nebo že bychom si z ní měli brát příklad nebo že bychom se "měli stát Marií", A UŽ VŮBEC NIKDY NEVYZVAL K MODLOSLUŽBĚ - modlení se k člověku místo k Bohu. A jak MNOHO katolíků se toho hnusu dopouští - modlí se k Marii, dokonce hrdě a ještě to ve své ujetosti dávají na odiv jako svou přednost. "Chlubí se tím, za co by se měli stydět". Místo milování Boha z CELÉHO SVÉHO SRDCE, a ze VŠÍ své síly, se obracejí raději na stvoření, na člověka, místo na Stvořitele a Boha. Jí věnují svou pozornost a do ní vkládají svou naději - to je ZÁSADNĚ ŠPATNĚ. Ale v kolika katolických písních to tak je? "Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria".
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@zaba ---co píšeš je k úvaze. Ale ty si naopak udělej jasno v tom, jaký je rozdíl mezi Bohem-Synem (nesmrtelným duchem od věčnosti do věčnosti), mezi bohočlověkem Ježíšem a mezi Kristem.
Každopádně člověk Marie neporodil Boha. Bůh je nekonečný, Marie je konečná (a měla i nějaký začátek teprve někdy). Marie prostě dala tělo člověka k dispozici pro BOŽÍ VTĚLENÍ se do toho těla. Takže přesně platí …More
@zaba ---co píšeš je k úvaze. Ale ty si naopak udělej jasno v tom, jaký je rozdíl mezi Bohem-Synem (nesmrtelným duchem od věčnosti do věčnosti), mezi bohočlověkem Ježíšem a mezi Kristem.
Každopádně člověk Marie neporodil Boha. Bůh je nekonečný, Marie je konečná (a měla i nějaký začátek teprve někdy). Marie prostě dala tělo člověka k dispozici pro BOŽÍ VTĚLENÍ se do toho těla. Takže přesně platí text Vyznání víry: "...přijal tělo z Marie panny a stal se člověkem."
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

Kallistratos je štěkající debil.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

Nechej si svoje kopírované plácanice o dogmatech a raději se zamysli.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

...a má smysl se dohadovat s paranoidním "strážcem", který trpí bludy o tom, že se někdo rozdělil na 3 identity? :D Tady na diskusích tohoto webu je nejméně 95% pacientů... jen jednotky lidí jsou tu normální a myslící, pro zbytek to tady slouží jen jako terapie... aby se vystříkali ze svého duševního utrpení a představ.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

---ubožáčku, jsi omezený na jediné pseudotéma a jsi otrok odpovídání na mé texty. tupé zvíře.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

>Ducha Svätého nenazvem tak odporne ako vy
---co to žvatláš za nesmysly?! já jsem Ducha svatého nijak nenazval, a už vůbec ne odporně. =jsi lhář, tj. ve spojení s tím Zlým.
Kecáš nesmysly, že Bůh mluví skrze Alžbětu nebo skrze dogmata. Ne, když Bůh chtěl něco říct, hovořil sám, třeba jako hlas z nebe (nejméně 3x v evangeliích) anebo poslal posly, proroky, kteří řekli "toto je výrok Hospodina": …More
>Ducha Svätého nenazvem tak odporne ako vy
---co to žvatláš za nesmysly?! já jsem Ducha svatého nijak nenazval, a už vůbec ne odporně. =jsi lhář, tj. ve spojení s tím Zlým.
Kecáš nesmysly, že Bůh mluví skrze Alžbětu nebo skrze dogmata. Ne, když Bůh chtěl něco říct, hovořil sám, třeba jako hlas z nebe (nejméně 3x v evangeliích) anebo poslal posly, proroky, kteří řekli "toto je výrok Hospodina": ... ... ... Nakonec (když nepomohli proroci), poslal svého JEDINÉHO Syna (ducha), vtěleného do lidského těla, a ten nám objasnil vše potřebné. Bůh není zapomnětlivý, že by pak potřeboval, aby za něj nějaký chytrácký člověk dopověděl, co Syn zapomněl - že by třeba musel nechat lidi dotvářet v dogmatech "pravdy" a zjevení o Bohu... ...a už vůbec nepotřebuje, aby někdo dogmaty mluvil za Boha a vymýšlel si oslavné kraviny o člověku-Marii a dělal z toho dogmata.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@Zedad ---no vidíš, co se zase dozvíme o mé osobě :D o ničem jiném diskutovat neumíš, debile.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@Zedad ---prostě se nevyjadřuj vůbec, debile. když nezvládáš diskutovat na téma, a proto musíš jen uboze štěkat ad personam, tak si nechej nevyžádané poučování od cesty - 100 let ti nebylo, v Rusku jsi taky nebyl, svatej nejsi, takže žádná autorita ani příklad - tak si peskuj doma svá nebohá děcka nebo svého čokla... ten tě ještě, chudák, musí poslouchat. jinak na tebe každej kašle.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

>prečo tu s nami hlupákmi strácaš svoj drahocenný čas..
---s tebou bych já neztrácel čas ani sekundu, jen se mi cpeš do soukromých zpráv, sem se lepíš do diskusí, které se tě netýkají... prostě chováš se jako debil a jsi debil. lepivé hovno. ano, tebe nemůžu urazit... tak nízko jsi.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@Rosario33 ---jen jeden z nás nepochopil - debil, kterému nestačí ani 5x říct, že je obtížnej a nežádoucí. stejně se bude cpát a otravovat. mimořádně primitivní debil. a taky takovej svatoušek :D
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

Když je někdo debilní provokatér jako @Joske, tak bude jako šílenec opakovaně psát "bohorodička" a bude si přitom myslet, že je normální a snad se i domýšlet, jak je svatý :D
Jsi lhář, není v tobě pravdy a pravda tě ani nezajímá. jen meleš a meleš. chudáku...
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@Rosario33 ---kolikrát a jakým jazykem ti musí být řečeno, že jsi otravný, že diskutuješ od počátku nesmyslně ad personam, a že mě nemáš obtěžovat spamem? úchyle.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

...jenže věci nejsou podle libosti nebo líbivosti, ale podle pravdy. na souhlas nějakého Kallistrata sere pes...
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@Zedad >>jsi na křesťanském webu, i když je tu rozličnost názorů
---a co jako? vždyť ta tvá věta nedává ani smysl. Druhou větou vyvracíš tu první, a to zpochybňující vazbou?
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@Rosario33 ---a ty si běž hodit růženec. Neotravuj mě a nelep ty své nesmysly dvojmo-trojmo všude, kde mě uvidíš. Takový překlad jsem za několik desítek let v katolické církvi neviděl ani neslyšel. Mohl bych ti vyfotit bibli schválenou katolickou církví, mohl bych ti najít desítky odkazů s mým zněním, jak jsem ti už poslal, ale proč bych to dělal? pro otravného magora?
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@Joske ---jsi fakt hlupák, nejen že jsi to nepochopil sám, ani ti to během života nevysvětlili rodiče nebo jiní lidé, ale nestačí ti ani moje dvojí vysvětlení, o jakém Pánovi ta Alžběta hovořila. A jsi otravný tupec, který do omrzení otravuje bezduchým opakováním téhož, aniž máš schopnost se zamyslet.
Ne, není bohorodička (Bůh je duch, toho nikdo nerodil, tím spíše že nebyl nikdo existující, …More
@Joske ---jsi fakt hlupák, nejen že jsi to nepochopil sám, ani ti to během života nevysvětlili rodiče nebo jiní lidé, ale nestačí ti ani moje dvojí vysvětlení, o jakém Pánovi ta Alžběta hovořila. A jsi otravný tupec, který do omrzení otravuje bezduchým opakováním téhož, aniž máš schopnost se zamyslet.
Ne, není bohorodička (Bůh je duch, toho nikdo nerodil, tím spíše že nebyl nikdo existující, kdo by Boha mohl rodit).
Ne, není matkou ani Matkou všech učedníků - ti měli své rodiče. JEDINÝ, komu byla formálně dána Marie za matku je Jan, a Jan byl dán Marii za syna. Tečka - nikoho dalšího do toho příčetný člověk nebude plést. Jen pitomec si myslí, že co je řečeno Janovi, to je řečeno všem, a co je řečeno Petrovi, je řečeno všem, co je řečeno Jidášovi, je řečeno všem, atd. Absurdní! Nesmysl. Bůh oslovuje jednotlivé různé lidi s různými úkoly. Ne hromadně všechny stejně... blbe. A proto nejsi papežem ty ani tvoje ségra, když Ježíš řekl Petrovi "Ty jsi Petr, to je skála... tobě dávám klíče....".

Takže naposled: zkus pochopit rozdíl mezi nesmyslem "bohorodička" a mezi správným označením rodička našeho Pána, Ježíše Krista. --pokud ani teď ti to nedojde, vezmi si prášek a už mě neotravuj.
2xs

MARIA, MATKA BOŽÍ

@Segal ---jsi dost drzý, nazývat někoho satanistou, aniž ho vůbec znáš... nic nevíš. "Nesuďte, abyste nebyli souzeni"... "Jakou mírou měříte, takovou bude naměřeno i vám".