Langue Contact

msmajka likes this. 

Božena Rechtoríková
Ďakujem za modlitbu sv.ruženca,je to naozaj hodnotná pomôcka v každodennom živote.Pán Boh Vás žehnaj