Language Contact
clicks
41.6k

MODLITBY

-MODLITBY-
 • 5,120x3,620
  Modlitba-Zverenie ochrany civilizácie života a lásky do rúk Najsvätejšej Panny Márie.
  odoceanukoceanu.sk/.../skmbt_c35120529134300.pdf
 • 21:06
  Páter Slavko Barbarič
  Modlitba za uzdravenie ( Slavko Barbarič ) www.kruciata.sk In memoriam www.gospa.sk/index.php
 • Exercície > Laikom > Božie slovo počuť, vidieť a žiť
  BOŽIE SLOVO POČUŤ, VIDIEŤ A ŽIŤ 2. Modlitba ako monológ alebo dialóg 4. Ježišova škola modlitby 6. …
 • 5,120x3,291
  Odpustky z Porciunkuly od 12.00 hod. 1. augusta do večera 2. augusta
  www.frantiskani.sk/.../porciunkula.htmOdpustky z Porciunkuly Odpustky sú odpustením časného trestu …
 • 4,202x3,291
  Ruženec oslobodenia
  www.modlitba.sk/.../oslo_1.htm Ruženec oslobodenia Ruženec oslobodenia je opakované vzývanie mena …
 • 05:22
  Mária hovorí-,Evanjelium,ako mi bolo odhalené.
  Hlavný dôvod, prečo bolo Valtortino dielo napísané, udáva v záverečnom komentári sám Ježiš: „Prebud…
 • 40:44
  Fatima,Medžugorie.Zverené tajomstvá,prenasledovanie,spása ľudstva.
  Fatima,Medžugorie.Zverené tajomstvá,prenasledovanie,spása ľudstva.
 • 05:30
  POKÁNIE-PÝCHA-POKORA.Otec Marián Kuffa.
  POKÁNIE-PÝCHA-POKORA.Otec Marián Kuffa.
 • 05:18
  Povzbudenie mladým i dospelým k najposvätnejším chvíľam sveta.
  Povzbudenie mladým i dospelým k najposvätnejším chvíľam sveta.
 • 02:30
  Raduj sa nebies Kráľovná.Aleluja
  Raduj sa nebies Kráľovná.Aleluja
 • 17:28
  Nepoškvrnená prichádza, aby nás chránila od zla šliape hlavu hada.
  www.youtube.com/.../smmcztube Z Paríža sa v 19. storočí šírili do celého sveta novodobé nebezpečné…
 • 03:38
  BOŽIE MILOSRDENSTVO-krátka meditácia.
  kmbm.cz/Sv-Faustyna
 • 05:22
  Pozor na vlka- Opovážlivé posudzovanie Boh nenávidí. František Saleský
  Opovážlivé posudzovanie Boh nenávidí.FILOTEA František Saleský
 • 10:38
  Eucharistic - Dr.Joseph Vadakkel
  Eucharistic - Dr.Joseph Vadakkel
 • 01:22
  Is God wrong?
  Is God wrong?
 • 02:06
  Rady svätice,matky Terezy...
  Rady svätice,matky Terezy...
 • 04:17
  Noolite tangere Cristos meos.Nedotýkajte sa mojich pomazaných
  Noolite tangere Cristos meos.Nedotýkajte sa mojich pomazaných
 • 08:01
  Matka Tereza-Moja katolícka viera-Tajomstvo modlitby ruženca
  Matka Tereza-Moja katolícka viera-Tajomstvo modlitby ruženca
 • 10:45
  Slová nášho zosnulého otca biskupa,Rudolfa Baláža.Prorocké ?
  Slová nášho zosnulého otca biskupa,Rudolfa Baláža.Prorocké ?
 • 02:13:53
  Eucharistia - obeta Lásky
  Videofilm pomôže divákovi lepšie spoznávať lásku, ktorú prináša do nášho života Eucharistia. Dozvie…
 • 03:21
  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 18. - 25. január 2012
  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV. 18. - 25. január 2012 -Modlitby za jednotu kresťanov VŠETCI …
 • 05:22
  Opovážlivé posudzovanie Boh nenávidí.FILOTEA František Saleský
  Opovážlivé posudzovanie.FILOTEA František Saleský
 • 20:28
  Zo zjavenia Cataliny Rivas-Slávenie Svätej omše.
  Vďaka a uznanie za načítanie a za možnosť k stiahnutiu patrí mladým kresťanom v Univerzitnom pastor…
 • 00:58
  Modlitba "OTČE NÁŠ"Aramejsky,v rodnom jazyku Pána Ježiša
  Modlitba "OTČE NÁŠ"Aramejsky,v rodnom jazyku Pána Ježiša
 • 52:40
  Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata
  Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Różaniec Boga Milsrdenstva-słowack…
 • 1,699x1,231
  Modlitba k Sv. Beneditovi-Hymnus-
  Ochráň nás Bože,na príhovor sv.Benedikta
 • 1,699x1,172
  Medaila Sv.Benedikt-Nech jeho prítomnosť chráni nás v hodine smrti
  Nápis na obrube-Choď preč satan:nezvádzaj ma k márnostiam:to,čo mi nahováraš,je zlé:sám si vypi …
 • 5,120x3,620
  Mocná modlitba deviatich utorkov sv.Marty
  Pri modlitbe deviatich utorkov Sv.Marty má horieť svieca...
 • 4,232x3,193
  Svätý Škapuliar môže prijať každý katolík od kňaza rehole Karmelskej
  www.rkfustropkov.sk/.../kapuliar Svätý Škapuliar môže prijať každý kresťan katolík a to od kňaza …
 • 4,204x3,200
  Každodenná modlitba za duchovne adptované dieťa
  www.misie.sk/index.php Čo je to duchovná adpocia nenarodeného dieťaťa? Je to modlitba za dieťa, …
 • 4,261x3,186
  Kráľovná nebies Panna Mária,Tys najkrajšia
  Kráľovná nebies Panna Mária, Tys najkrajšia z hviezd
 • 4,310x3,200
  Vezmi Pane,a prijmi celú moju slobodu,Svätý Ignác z Loyoly vyjadruje odpoveď lásky Ježišovi
  Svätý Ignác z Loyoly vyjadruje svoju odpoveď lásky Ježišovi v modlitbe, ktorú zahrnul do svojich …
 • 4,076x3,200
  Zasvätenie sa Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie
  www.modlitba.sk/.../can_19.htm Svet sa bojí všetkého, iba hriechu nie. Bojí sa znečisťovania ovzduš…
 • 4,197x3,172
  Svätý Júda Tadeáš, príbuzný Ježiša Krista,pomocník v beznádejných prípadoch
  Svätý Júda Tadeáš, príbuzný Ježiša Krista,Svätý Júda Tadeáš, príbuzný Ježiša Krista,pomocník v …
 • 4,225x3,193
  Archanjel Michal knieža anjelov, anjel spravodlivosti, strážca Raja, ochranca Kristovej Cirkvi …
  Archanjel Michal je našim pomocníkom v boji proti Zlému. On sám musel prejsť skúškou, aby dokázal …
 • 3,927x3,200
  „Presvätá Mária, SPOLUVYKUPITEĽKA ľudského rodu popri svojom Synovi, nech vám dá stále …
  www.maria.sk/.../dogma1.doc -------- Vizionárka Ida Peedermannová z Amsterdamu sa narodila v roku …
 • 3,317x3,200
  Sľubujem duši,ktorá bude uctievať tento obraz,že nezahynie
  Sľubujem duši,ktorá bude uctievať tento obraz,že nezahynie