Język Kontakt
Wyświetlenia
841

O męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu

O męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu
  • 04:33
    O męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu - III
    Dotknij historii Joshuy z Nazaretu. Człowieka z krwi i kości, który był BOGIEM
  • 09:10
    O męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu - I
    Dzięki współczesnej nauce: anatomopatologii i fizyce subatomowej, dzięki nowemu spojrzeniu na …