Wyświetlenia1 tys.
tomo
1

Odpust “toties quoties" w dzień zaduszny. Czy został zniesiony?

W przedwojennej gazecie parafialnej znalazłem taki oto opis odpustu " Zwracamy wszystkim parafjanom szczególną uwagę na to , że w niedzielę dn. 2.11 od południa aż do 3 listopada godziny 12-tej w nocy może każdy dostąpić odpustu. Otóż każdy , kto w wyżej podanym czasie przystąpi do spowiedzi i komunii św, a potem pomodli się w kościele za dusze w czyśćcu i intencji Ojca św, dostępuję odpustu , który ofiarować należy za dusze w czyśćcu. Ten odpust można uzyskać tyle razy (toties) , ile razy (quoties) odwiedzimy kościół i pomodlimy się w wyżej podany sposób."

Nie znam intencji Papieża Pawła VI , dlaczego ten odpust został zniesiony. Z różnych przekazów , objawień, wynikało, że w dzień zaduszny całe rzesze wiernych zostawały uwolnione z czyśćca.
Zastanawiające są jednak cytaty z książki Bonawentura Meyer "Ostrzeżenie z Zaświatów" Kapłani prowadzący dialog ze złym duchem zadają pytania;
"E.: Jak to jest z odpustami? Czy papież nie może znieść odpustów, które inny ustanowił? Mów prawdę, tylko prawdę, w Imię...!
B.: Może on powiedzieć, że te odpusty nie są ważne, ale one są jednak nadal ważne.
99
E.: Dlaczego są jednak nadal ważne? On posiada przecież moc związywania i rozwiązywania. W Imię...! B.: Nie ma tu całkowitej mocy rozwiązywania, jeżeli on sam tego bezwarunkowo nie chce — każe Ona (NMP) powiedzieć. (N.B. Jeżeli papież osobiście bezwarunkowo nie chce rzeczywiście znieść odpustów). E.: Powiedz prawdę! W Imię...! B.: Jest to pełna prawda.

"E.: W Imię...! Pytam cię: czy można w dalszym ciągu uzyskać odpust “toties quoties" we wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny? B.: Co jeden papież ustanowił, tego nie może inny tak bez powodu, bez ważnych powodów unicestwić, tak jak odstawia się stary but, kiedy jest brudny, albo nam się nie podoba. E.: W Imię... mów prawdę i tylko prawdę? B.: Jeżeli dajecie komuś podarunek, bardzo wielki podarunek, (mówimy o tym niechętnie) — odpusty są niezmierzenie wielkimi podarunkami, niezmiernymi skarbami dla biednych dusz w czyśćcu, są one bezcennymi skarbami. Gdy daje się komuś wielki podarunek, a podarunek ten bardzo się podoba obdarzonemu i ma z tego podarunku niezmierną radość i stale się nim zajmuje, i jest dla niego zyskiem, wtedy dający nie może przyjść i powiedzieć"
jozef1807
Tutaj tomo się wykazuj, bo jest to nauka( o odpustach) niewatpliwie katolicka a wszelkie orędzia czas najwyższy odstawić do kąta, lub zbywać milczeniem, łącznie z tekstami ''adama nadczłowieka''.
Czego Kościół ne zawarł w Katechizmie, nie jest Jego nauką. Wypowiedzi demonów też nie sa nauką Kościoła, choćby te ją cytowały.