Wyświetlenia3 tys.
miroszek61
121

Św. Bp Atanazy i Ks. Natanek

-WIELCY, -NIEPOSŁUSZNI -ŚWIĘCI, -KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO… CZ. 1.
-ŚWIĘTY -BISKUP -ATANAZY -ALEKSANDRYJSKI…
I -KSIĄDZ PIOTR -NATANEK Z -GRZECHYŃSKIEJ -PUSTELNI - „ NIEPOKALANÓW”…

Aby zrozumieć -przewrotność nieskończonych -ataków na -Ks. P. -Natanka, należy przyjrzeć się ich -źródłu nienawiści i -celowi któremu one służą, na tle całej -historii -Chrześcijaństwa… Źródłem ich zawsze był i jest… -ojciec kłamstwa, -Książę tego świata i jego -słudzy z -synagogi szatana…
Od niepamiętnych czasów, -Chrześcijanie zawsze byli -atakowani tymi samymi, wypróbowanymi metodami... Najpierw -pomawiano ich o -nieczystość i -zachłanność, a -nie mogąc tego dowieść, zarzucano im -nieposłuszeństwo !!! …
Już -Chrystusowi zarzucano -nieczystość
, gdy nie zezwolił na samosąd i ukamienowanie -nierządnicy -Magdaleny, która po tym zdarzeniu, -nawróciła się i pędząc świątobliwe życie pustelnicy, została -Świętą… Nawet jeszcze dziś czciciele z -synagogi szatana… (jak np. ostatnio 5.X.2011 r. w -USA, zaproszony przez -Ośrodek studencki - „ Hilell Jewish Student Center”, na - „katolicki” z nazwy -Uniwersytet -Georgetown, -reżyser filmowy i zdobywca nagrody - „Oscara” Michael -Moore, -bezczelnie i zupełnie -bezkarnie, -drwił i -szydził sobie z -Jezusa buchając śmiechem, że… : - „ włóczył się ciągle z tymi 12 mężczyznami, no wiecie co to oznacza ??? !!!…”. Zapewnił też gawiedż, że jeszcze specjalnie na -Boże Narodzenie nakręci film - „ dokumentalny” pt. „ Jezus był gejem” !!! … www.bibula.com ),
-oskarżają -Go o -najgorszą nieczystość -sodomię, tylko dlatego, że do swego wiernego ucznia Jana, o którym Wiedział, że zostanie z -Nim i Jego -Matką pod krzyżem na -Golgocie, do samego końca i że to on zaopiekuje się -Jego Matką, aż do -Jej ziemskiej śmierci w -Efezie, -Mówił zawsze z wielkim szacunkiem i wdzięcznością : „ -Mój -Uczniu -umiłowany”…
-Zachłanność zarzucali Jezusowi równie często, np. gdy przyjął zaproszenie na ucztę bogacza i -celnika -Zacheusza, gdy wysłuchał prośby -setnika rzymskiego, -wroga żydów i uzdrowił umierającego, a gdy te wszystkie plugawe -kłamstwa były już -nie do utrzymania, obstawali przy rzekomym -nieposłuszeństwie…
Zarzucali -Chrystusowi, -nieposłuszeństwo… : -Bogu, -Prawu mojżeszowemu, -Prawu rzymskiemu oraz -Sanhedrynowi… Specjalizowali się w tym -faryzeusze o których -Jezus mówił, że są -dziećmi diabła… To oni prześcigali się w publicznym zaskakiwaniu -Go, swoimi najchytrzejszymi pytaniami -pułapkami, by -Go -ośmieszyć, -poniżyć, -zdezawuować i -usidlić… Pytali -Go więc np. o to, -komu należy płacić -podatki, -Cezarowi, czy -Świątyni jerozolimskiej, licząc, że gdy opowie się… za -Cezarem, stanie się -wrogiem -Świątyni i -Sanhedrynu, a gdy odwrotnie, będzie -wrogiem -Cezara i -Rzymu… Każda z tych odpowiedzi -skazywała by -Chrystusa na… : -nienawiść, -prześladowanie, -odrzucenie i -karę… -Nie przewidzieli tylko ci -uczeni w -Piśmie, że każe im oddać… to co -Cezara, -Cezarowi, a co -boskie -Bogu… Pokonani szukali więc innych powodów do kolejnych oskarżeń o tzw. - „ nieposłuszeństwo” jak np. że… wbrew ich -Prawu… czynił się -Bogiem… : -Uzdrawiając chorych i -wskrzeszając zmarłych, a co najgorsze, że nie bał się czynić tego w -Szabat !!!... Oskarżali -Go, że w ich święto będąc w drodze pozwalał Uczniom zrywać kłosy na polu by zaspokoili głód, że -„bezprawnie”, bo bez ich zgody, szły za nim tysięczne rzesze ludzkie, które -On, znowu -„bezprawnie”, -bez ich zgody karmił, -cudownie rozmnożywszy : 5 chlebów i 2 ryby… i wreszcie, co dla nich -najgorsze, że… -demaskował ich straszną : -obłudę, -pychę, -przewrotność i -faryzeizm !!! …
Podobnych metod, zawsze wielokrotnie używali potem, aż do dziś, by -zniszczyć -Jego Kościół i -Wyznawców !!! …
Żaden -Święty, czy -Męczennik, na przestrzeni całej -Historii -Kościoła Chrystusowego, -nigdy -nie uszedł ich -atakom !!! …

Nim rozpoczęli -ataki na -Ks. Piotra -Natanka, ich faryzejscy -mistrzowie -kłamstwa i przewrotności, atakowali już od samego początku -Kościoła, Jego wielu : -Proroków, -Mistyków, -Świętych i -Męczenników… By się o tym przekonać, warto zgłębić, choćby tylko kilka życiorysów, -Tych największych -Świętych, najbardziej zasłużonych dla -Kościoła katolickiego…
Jednym z pierwszych którego -zaatakowali, pomawiając kolejno o wszystkie, te same zarzuty co wcześniej -JEZUSA, był Św. -ATANAZY Wielki, -Aleksandryjski, -ur. 295 r., -zm. 2.V.373 r.) -pisarz wczesnochrześcijański, -Teolog-apologeta, -Kaznodzieja, -Ojciec i -Doktor Kościoła, -Święty -Kościoła katolickiego i -prawosławnego… Ur. w Aleksandrii 295 r., został w r. 319 -Diakonem i -Sekretarzem -Biskupa Aleksandra i uczestniczył z nim w -Soborze powszechnym w -Nicei w 325 r., -broniąc dzielnie -Bóstwa Chrystusa, -przeciw -herezji potężnych i wpływowych -arian... Po śmierci -Biskupa Aleksandra wybrany w 328 r. -Biskupem Aleksandrii, zasiadał przez 46 lat na tej stolicy, będąc, aż 5 razy -wypędzany przez -heretyków i ich -zwolenników w -Rządzie i -Kościele, będąc, aż 17 lat na -wygnaniu w : -Trewirze we -Francji, -Rzymie, u -pustelników egipskich, lub w -ukryciu…np. ( 6 lat w -cysternie i pół roku w -grobowcu ojca) !!! … -Nieustraszony -Obrońca -Prawowierności, tak iż słusznie o nim mówiono : - "-Atanazy wbrew całemu światu", -nie złamany niczym, zawsze pełen pogody ducha, prawdziwy -Bojownik Chrystusowy... zwany : - " Ojcem -Prawowierności, oraz -Kolumną -Kościoła i -Lekarzem ran -Jego"... Dopiero tylko ostatnie 7 lat mógł w spokoju rządzić swą diecezją... Jest jednym z 4 -Wielkich greckich -Ojców i -Doktorów Kościoła… Mimo -ciągłych -prześladowań i -walk wypełniających całe życie -Wielkiego -Biskupa, znalazł on czas na -pracę naukową i pozostawił -spuściznę literacką : -pisma apologetyczne, -dogmatyczne, -historyczne, -egzegetyczne i -listy… (-Biskup Karol -Radoński,: - „ Święci i Błogosławieni Kościoła Katolickiego. Encyklopedia Hagiograficzna”. -Warszawa -Poznań -Lublin [1947 r.], ss. 40-41). Urodził się w -Egipcie w -Aleksandrii, będąc uczonym -Grekiem, władał -greką oraz -językiem koptyjskim… W młodości żył jak -pustelnik na -pustyni egipskiej, gdzie spotkał swego późniejszego -Mistrza, Św. -Antoniego Pustelnika. W 319 r. przyjął -Diakonat i na -Soborze nicejskim w 325 r., był u boku swego -Biskupa Św. -Aleksandra, biorąc czynny udział w -walce -przeciw -arianom, przyczyniając się do -potępienia ich -herezji, co spowodowało późniejsze liczne -intrygi przeciw niemu i -wygnania... Ten -Wielki geniusz, przejęty najmocniej najżywszą i niezachwianą -Wiarą, całkowicie się dla obrony -Prawd świętych ofiarował i w -walkach z -arianami, przez ponad pół wieku był głównym -Przywódcą -Katolików i stawał się tym straszniejszym dla nieprzyjaciół, im więcej doświadczał -ucisków i -prześladowań, co dowodzi nadzwyczajnej mocy ducha... -Herezja arian, była bardzo podobna do dzisiejszej, -posoborowego -modernizmu, - „ wolności religijnej”… -Arianie, podobnie jak dziś -posoborowi -moderniści, po prostu… -nie uznawali -Boskości Jezusa !!! … Dziś, -posoborowi, -moderniści także, zapomnieli, że należy podobać się bardziej -Bogu w -Trójcy Świętej Jedynemu, niż ludziom i wolą przypodobać się swym wiecznie dialogującym z nimi -heretykom, zwanym eufemistycznie tzw: - „ Braćmi starszymi”, lub… - „ odłączonymi”, czy też… - „ kościołami siostrzanymi” !!! … To dlatego by się im przypodobać niszczą wszystko co katolickie, od… : -Ołtarzy, -obrazów, -krucyfiksów, -Tabernakulów, po -Mszę Wszechczasów łacińską, -Nabożeństwa, -Posty, -Sakramenty Św., -Kult : -Matki Bożej, -Świętych, -Aniołów i nawet -Dogmaty !!! … Miejsca usuniętych z -Ołtarzy głównych -Tabernakulów, zastawiają swoimi -tronami -Biskupimi, odbierając w ten sposób -Cześć Boską dla siebie !!! … -Nie wierzą już w rzeczywistą obecność -Chrystusa w -Komunii Św., wiec traktują -Ją tylko jak chleb i rozdają bez żadnej czci i szacunku, na stojąco i często do brudnych rąk ludzkich !!! … A gdy nad tym -ubolewa i demaskuje to zło w swych -Kazaniach odważny i świątobliwy -Kapłan katolicki -Ks. P. -Natanek, rzucają się wściekle na niego, szkalując go i pomawiając o zmyślone „winy”, jak 1.700 lat temu, Św. -Biskupa Atanazego…
Mając większość bardzo wpływowych Biskupów w -Kościele i na -Dworze cesarskim, rozszerzali -arianie swą -herezję, zupełnie -bezkarnie, -stopniowo i -niezauważalnie, podobnie jak dziś -moderniści -Vaticanum secundum -VAT II… Dlatego, aż tak wielu, być może całkiem tego nieświadomych -Cesarzy dało im się zwieść i wykorzystać w -walce przeciw... -Św. -Atanazemu i jego obronie - „ CREDO -WIARY” z -Soboru w -Nicei z 325 r. o -Trójcy Św. w -Bogu Jedynemu… ( O -szczegółach można dowiedzieć się z w/w. -książki -Bpa K. -Radońskiego, : - „ Święci i Błogosławieni Kościoła Katolickiego. Encyklopedia Hagiograficzna”. -Warszawa -Poznań -Lublin [1947 r.], ss. 40-41). a jeszcze -więcej z -Dzieła : - „ Żywoty Świętych -Starego i -Nowego Zakonu” -polskiego, o. -Jezuity, -Świętego, -Księdza -Piotra -Skargi, choć niestety, podobnie jak -Św. -Atanazy, -przemilczanego na śmierć przez -modernistyczną -cenzurę posoborową -Vaticanum II... ). Gdy już nie mogli przed tronem Cesarza zaprzeczać -świętości i -prawowierności -Bogu, -Biskupa Atanazego z -Aleksandrii, uciekali się do najpodlejszych, najbardziej nikczemnych -konfabulacji, -kryminogennych -spisków i -prowokacji jakich było wiele… Najpierw jak zwykle, oskarżyli -Go przed samym -Cesarzem o -zachłanność, że niby to… swemu panu, zboża z -Aleksandrii do -Carogrodu, rzekomo, - „ dla -swych -zysków i -korzyści zakazywał wysyłać” !!! … Gdy i te kolejne -kłamstwo zostało im dowiedzione, -uknuli jeszcze bardziej misternie plecioną intrygę, -pomawiając Świętego -Biskupa -Atanazego o -najcięższe -winy i -zbrodnie, a mianowicie o… -nieczystość i nawet -morderstwo !!! …
Przypominało to troszkę -fałszywe oskarżenia -Świętego -Męczennika -Ks. Jerzego -Popiełuszki ze -stanu wojennego 1981r. w Polsce, gdy komunistyczne -mass-media, rozdmuchały „aferę” posiadanej przez niego tzw. „kawalerki”, pokoiku w stolicy rzekomo dla… -„ prowadzenia rozwiązłego trybu życia”, do której -Kapitan reżimowej - „ -SB -Służby Bezpieczeństwa”, -matematyk z -Łodzi Grzegorz -Piotrowski, podrzucił -umyślnie ładunki wybuchowe, by -Go znowu oskarżyć o rzekomy… - „ terroryzm”… Jeszcze po -porwaniu przez - „ SB” -Ks. -Jerzego, -Sekretarka, -reżimowego -Rzecznika -Rządu -„ -WRON -Wojskowej Rady < Ocalenia > Narodowego”, ( bez ujawniania którego -Narodu)… -rabina Jerzego -Urbana vel -Urbacha, Barbara-Sadowska, -rozgłaszała publicznie w ich -mass-mediach, że niby „anonimowa” -Warszawianka widziała jak ten już -porwany -Ks. Jerzy…: - „afiszował się na -Saskiej Kępie w swym samochodzie oczywiście z… kobietą -blondynką” !!! …
Tej sztuczki przeciw Św. -Atanazemu użyli w 335 r. -arianie, gdy z pomocą swego -Biskupa Euzebiusza -Nikomedyjskiego, oskarżyli go o -nieczystość i -gwałt przed Cesarzem -Konstansem, (St. synem -Cesarza -Konstantyna Wielkiego, który dopiero co w 313 r. ogłosił -Edykt wyzwalający -Chrześcijan), by sprowadzić go przed -Sąd biskupi w -Tyrze w 335 r… Poszło by im znowu całkiem gładko, gdyby nie przypadek i brawura jednego z przyjaciół -Bp. -Atanazego, -Tymoteusza… Gdy przed -Sędziami, -Biskupami, -arianie postawili wynajętą w -Tyrze, sowicie opłaconą -nierządnicę, która zaczęła skarżyć się, rzewnie szlochając, głośno zawodząc i boleśnie narzekając na gwałciciela -Biskupa -Atanazego z -Aleksandrii, ( którego wcześniej -nigdy nawet -nie widziała, bo -zdjęć i -filmów jak dziś, wtedy jeszcze -nie było…), przyjaciel -Biskupa -Atanazego, -Tymoteusz w brawurowy sposób wystąpił przed zebranymi i śmiele rzekł do płatnej oskarżycielki, podając się za -oskarżonego w słowach… : - „ Kiedy to ja niewiasto, tobie taką zelżywość uczynił ?... Kiedy gościem u ciebie był ?...”, a ona myśląc, że to jest -Biskup -Atanazy, huknęła… : - „ Tyś to uczynił, do domu mego przychodząc jako gość, a uczyniłeś ze mną jako -zdrajca !!! … Proszę o -Sprawiedliwość -Wielebni Ojcowie !!! …”. To słysząc, trwoga -Biskupa -Atanazego w śmiech się obróciła -Katolikom, a w wielki -zawód i -hańbę -heretykom, gdy odkrył się ich -fałsz tak misternie ułożony… Później padło ich drugie oskarżenie, o -połamanie kielichów i -zburzenie kościółka w -Mareocie, rzekomo przez wysłannika -Biskupa -Aleksandrii, -Atanazego, gdy ujawniło się, że sprawcami byli inni, specjalnie przez nich wynajęci do tego celu… Jednak -najcięższym miało być oskarżenie -Bpa -Atanazego o -morderstwo swego -ucznia -Kleryka -Arseniusza, rzekomo dla -czarnej magii o którą też Go oskarżyli, a jako „dowód” pokazywali przed -Sądem, odrąbaną rękę jakiegoś zmarłego... Wykorzystali bowiem prawdziwą informację, że -Arseniusz z powodu swych grzechów i wyrzutów sumienia, rzeczywiście opuścił -Biskupa -Atanazego i ukrył się na dalekiej pustyni, byli więc pewni, że z -braku świadka ten -spisek im się uda… Ale i to oskarżenie padło, gdy -Arseniusz dowiedziawszy się o -Sądzie w -Tyrze, przybył tam niezwłocznie, by świadczyć o niewinności Świętego Biskupa… Nie na wiele się to jednak zdało, gdy przed -śmiertelnymi -zamachami z rąk -arian, -nie chroniony przez -nikogo z wyjątkiem zacnego -Archelausa, -Biskup -Atanazy, musiał się ratować -ucieczką z -Trewiru i ukryciem jak -banita, co natychmiast ogłoszono jako zaoczne przyznanie się do wszystkich win i wyrok skazujący -Go na długie -więzienie i wysoką nagrodę za schwytanie !!! … -Nie liczyły się więc żadne : -fakty, -dowody i -świadkowie…
Można więc śmiało powiedzieć, że -Był wielce -NIEPOSŁUSZNYM, podobnie jak dziś -Ks. P. -Natanek, ale… -NIE… -Bogu w -Trójcy Św. Jedynemu, a tylko -zbłąkanym przez -heretyków i -zdemoralizowanym do cna złym Biskupom !.

Św. -Biskup -Atanazy, mimo że został uznany -Ojcem Kościoła i -Doktorem Kościoła Katolickiego, jest dziś właśnie dlatego tak bardzo -pomijany i -przemilczany, -pogardzany i -znienawidzony przez -modernistów -Vaticanum II, bo zawsze jasno głosił, że… : „ -Wiara ma wymiar pozaziemski… -Dogmaty są -niezmienne na -zawsze i -niezmiennie spójne… Każda, nawet drobna ich zmiana powoduje cały logiczny łańcuch następstw zmieniających w efekcie wszystko…” !!! ...
A tego się właśnie dopuścili : -moderniści, -teozofowie i inni -nauczyciele błędnych doktryn, którzy za naszych dni wysunęli się na czoło -Soboru Watykańskiego II (1962-65 r.) i przez wiele lat później, aż do dziś, zapominając, że… -tylko -Kościół Katolicki jest jednolity w nauczaniu i głosi jednolitą, pochodzącą od -Jezusa Chrystusa -Prawdziwą -Naukę i to od ponad 1.900 lat !!! … To dlatego -moderniści -Vaticanum II, całkowicie odrzucili i skazali na zapomnienie -Nauki wszystkich -Świętych Ojców i -Doktorów Kościoła ( Św. -Augustyna, Św. -Hieronima, Św. -Atanazego, Św. -Tomasza z -Akwinu) i wielu innych Świętych -Mistyków, tworząc swoje własne, nowe, błędne i heretyckie nauki, nazwane : - „ Magisterium Soboru Watykańskiego II ”, lub potocznie tzw. : - „ Nową Ewangelizacją” !!! … Jak -nigdy -nie można -połączyć : wody z ogniem, światła z ciemnością, żaru z zimnem, grzechu i herezji ze Świętością, tak samo -Nauki Świętych Doktorów Kościoła w żaden sposób -nie da się połączyć z herezją -Soboru Watykańskiego II, choćby niewiadomo jak bardzo przekonywano nas, że zachowana została ciągłość : -Tradycji i -Magisterium Kościoła Katolickiego !!! … To przecież -największe -kłamstwo -XXI wieku !!! ...
Wystarczy tylko kilka myśli z -Nauki Św. -Biskupa -Atanazego, -Doktora Kościoła, aby to najprościej udowodnić… Pomijając te -Nauki dotyczące -Wartości które pomniejszył -Sobór Watykański II, a -moderniści posoborowi, pozamieniali i pousuwali jak np. : świętych obrazów z -kościołów, -Krzyży z -Ołtarzy, -Ołtarzy zastąpionych -stołami, -Mszy Św. -Ofiary zamienionej na -biesiadę, -ucztę, -Kult Świętych relikwii, zdegradowany do kultu świętych kości, i wielu jeszcze innych, by podać tylko kilka wątków, n/t. tych spraw dziś najbardziej jeszcze i rażących, do których jeszcze -nie przywykliśmy…
Oto co w swej -Nauce głosi Św. -Bp. -Atanazy o … -Biskupach, -Pasterzach -Kościoła…
Otóż w -Nauce 9-ej, ( In Epist. Orientalium ad Felicem Papam, Consil. -Tom1.)
: - „ O -Władzy, -mocy i zwierzchności -Biskupa Rzymskiego”,
: - „ Uciekamy się do -Stolicy waszej jako do -Matki, chcąc się piersiami jej karmić… (…). -Prawo kościelne każe, aby w sprawach wielkich nic się bez -Biskupa rzymskiego nie stanowiło… (…). Dlatego Was i Przodków Waszych -Apostolskich mężów, -Pan Bóg na wysokim stopniu postawił i wszystkie Wam -Kościoły zlecił abyście nam -pomocni byli i nas -broniąc jako ci, którym -Sądy wszystkich -Biskupów zlecone są, od -nieprzyjaciół naszych nas -wybawili… (…). Tyś -Biskupie rzymski jest -heretyków gubiciel, -Książę, -Doktor, i -Głowa Prawowiernej -Nauki i -Wiary -Niepokalanej… Ci co do -heretyków : - przystali, już- nie -Chrześcijanie, bo -Chrystusowej -Wiary odstąpili, -Chrystusa pomiatając… Bierze -ANTYCHRYSTA, kto będąc -Biskupem i -Starszym Kościoła, wpadł w ową… -BRZYDKOŚĆ -SPUSTOSZENIA, od -Daniela -przepowiedzianą…”.
Jak odnieść to do -spotkania -między religijnego we -Włoszech w -Asyżu 27.X.1986 r. gdzie wszyscy -heretycy z całego świata, aż 13 -niechrześcijańskich-wierzeń, wspólnie z -Chrześcijanami modlili się w -katolickich kościołach, a w -kościele p.w. Św. -Piotra, nawet pozwolono -buddystą, ustawić posąg ich -bóstwa -buddy, na samym…-Ołtarzu, na…-Tabernakulum -Pana naszego -Jezusa Chrystusa, aby doń wznosić swe -pogańskie -rytuały i -obrzędy !!! …
Co na t/t powiedziałby -Ojciec i -Doktor Kościoła, -Biskup Aleksandrii Św.-Atanazy, dziś zakazany, ocenzurowany ??? !!!... Czy owi dzisiejsi -Starsi Kościoła, mieniący się -Arcypasterzami, -Kardynałami, są nam nadal : -pomocni, -bronią nas i -wybawiają od -nieprzyjaciół, -heretyków -Chrystusowej -Wiary ??? !!! … Czy obecni -Biskupi, -Książęta -Kościoła są jeszcze nadal -Głowami -Prawowiernej -Nauki i -Wiary Niepokalanej ??? !!! … Czy uznając -wrogów naszej -Wiary : -heretyków, -protestantów, którzy dobrowolnie -odstąpili od -Chrystusowej -Wiary, -Chrystusem -pomiatając, oraz podobnym im : -żydów i -pogan, -nie wpadli w ową… -BRZYDKOŚĆ SPUSTOSZENIA, od -Proroka -Daniela -przepowiedzianą ??? !!! … Kogo więc należy słuchać i czyje -Nauki przyjmować, -obecnych, zagubionych w -Wierze Chrystusowej -Pasterzy, którzy od niej odstąpili, na rzecz -między religijnych -herezji i -pogańskiego - „ekumenizmu”, których ich nowe -nauki, spustoszyły -Kościół katolicki z -Wiernych, czy też sprawdzonych i wypróbowanych w -bojach o -czystość Świętej -Wiary, -Doktorów i -Ojców Kościoła jak Św. Bp.-Atanazy, którego -Nauki strzegły, umacniały i broniły -Kościół katolicki przez XX stuleci ???.
Na te tak bardzo trudne pytania, sami musimy sobie odpowiedzieć i jest to tym trudniejsze, im mniej mamy dostępu do tej zdrowej, -prawdziwie katolickiej -Nauki, sprzed -nieszczęsnego, -zuchwałego i -bluźnierczego -Soboru Watykańskiego II… Lecz jak mówi -przysłowie, że… : - „ Bóg i ze -zła, -Dobro potrafi wywieść…”, tak rzeczywiście z pomocą przychodzą nam sami -odstępcy, skrzętnie ukryci w -posoborowym Kościele, gdy dobrowolnie, -publicznie, deklarują -heretyckie poglądy… Gdy wahamy się, za kim iść, kogo słuchać, komu wierzyć, sam -Chrystus radzi nam, że… : - „ po owocach ich poznacie…”.
I rzeczywiście, jakże -nie poznać kim jest -Arcybiskup -Wiednia, -Prymas -Austrii, Krzysztof -Schonborn, który na - „ Światowe Dni Młodzieży” z -Papieżem -Benedyktem XVI w -Hiszpanii w -Madrycie 16-19.VIII.2011 r. przygotował… - „ Katechizm dla młodych -YOUCAT”, ze wstępem -Papieża w 9 językach świata w wielomilionowym nakładzie, który jest -antykatolicki, -protestancki i -pogański !!! … Gdy wszyscy -Święci zawsze uznawali i czcili -Maryję, -Matkę Jezusa, jako -Matkę -Boga, -Niepokalanie Poczętą i -Wniebowziętą, -Pośredniczkę Łask, -Królową -Nieba, -Ziemi, -Świętych, -Męczenników i -Aniołów, -Współodkupicielkę, to -modernista -Kardynał C. -Schonborn, -Prymas -Austrii i -Arcybiskup -Wiednia w swym -Katechiżmie dla młodzieży w 149 pytaniu : - „ Czy należy modlić się do -Maryji ?.., -zapewnia nas, że… -odpowiedź : - „ - NIE” !!! … Uzasadnił to tym, że -Maryja była wg niego… : - „tylko stworzeniem takim jak my”, -Matką, więc należy się jej -tylko szacunek jak do -Rodziców, - „ Czcij -Ojca swego i -Matkę swoją” !!! … W ten -sprytny i -pokrętny sposób chce, by -nie czcić nawet samego -Boga, bo przecież wołamy… : - „ -Ojcze Nasz, -Abba -Ojcze…”, więc też wystarczyłby może tylko sam szacunek jak do -Rodzica, -Ojca… : „ Czcij -Ojca swego i -Matkę swoją” ??? !!! … Ale wtedy kto będzie naszym -Bogiem ??? !!! … -Lucyfer z hasłem : - „ Non serviam -nie będę służył !!!”. ??? !!! … Jeśli -Maryja byłaby… : - „ tylko zwykłym stworzeniem jak my”, to czemu -nikt z nas, żadna inna nasza matka, -nie mogą być -Wniebowzięci !!! … -Kardynał K. -Schonborn podważył w ten sposób, -Dogmat o -Wniebowzięciu -Najśw, -Maryji Panny oraz -Prawdę -Wiary o… : -Czyśćcu, -Niebie i -Piekle !!! … -Dogmat -Kościoła katolickiego, ogłoszony w 1950 r., przez -Papieża -Piusa XII w -Konstytucji apostolskiej : - „ Munificentissimus Deus -Najszczodrobliwszy Bóg”, stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia -N.M.P -Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej -Chwały… -Prawdę o -Czyśćcu zamieszczono w - Trydenckim „ Wyznaniu -Wiary katolickiej" opublikowanym przez -Papieża Piusa IV w 1564 r., w rok po zakończeniu -Soboru : - " Wierzę niezachwianie, że istnieje -Czyściec i że -Duszom tam zatrzymanym pomagać może wstawiennictwo -Wiernych"… Sformułowanie to zawiera w sobie istotę -Nauki -Kościoła katolickiego n/t. -Czyśćca, która winna być obowiązująca do dnia dzisiejszego… Czyżby -Kardynał o tym -nie wiedział, -zapomniał !!! ??? ...
-Św. -Bp -Atanazy nauczał jasno, -prosto i zwięźle… : - „ Gdyż -Ten jest -Królem, -Panem i -Bogiem, -Który z -Dziewicy się -Narodził i -Matka też -Która -Go porodziła… -Królową, -Panią i -Bogarodzicą właśnie i prawdziwie się zowie… To -Nowa -Ewa, -Matka Żywota… Do -Ciebie wołamy !!! … Wspomnij na nas -Najświętsza Panno, -Łaski pełna… -Pan z Tobą, -Błogosławiona między -niewiastami i -Błogosławiony -Owoc żywota -Twego, -Jezus… -Przyczyń się za nami o -Pani, -Królowo i -Matko nasza !!! …”.
Więc czy nie lepiej byłoby, gdyby -Kościół Vaticanum II, wrócił do zdrowej i prawdziwej -Nauki, która budowała -Kościół i -chroniła go przed jego -wrogami przez XX wieków istnienia, niż -eksperymentował przez 50 lat -Jego -destrukcję ??? !!! … Czy nie lepiej, taniej i prościej byłoby wrócić do sprawdzonych -Nauk -Ojców i -Doktorów -Kościoła jak Św. -Bp -Atanazy, niż wydawać bajońskie sumy na -makulaturowej wartości -pogańskie i -heretyckie - „ Katechizmy” -modernistów -Vat II ?... Odpowiedź może być tylko jedna… -NIE !!! … Bo wracając do świętych -Nauk -Ojców i -Doktorów -Kościoła Katolickiego jak : -Św. -ATANAZEGO, -Św.- AUGUSTYNA, -Św. -HIERONIMA, -Św. -TOMASZA z -AKWINU, i wielu innych, wyznawcy -Soboru watykańskiego II, odkryli by natychmiast z wielką goryczą, że obecny, -posoborowy -kościół -NIE jest już nawet na przysłowiową -„jotę” -Katolicki !!!… Została z niego już tylko sama -nazwa, -fasada, -kolorowe opakowanie… To z kolei obnażyło by, całkowity -brak legitymizacji -modernistów do ich -uzurpowanej -Władzy nad -Nim… Byliby zbędni… Musieliby porzucić swoje błędne nauki i -nawrócić się, a na to dobrowolnie, -nie dadzą -nigdy zgody !!! … Wolą : cenzurować, odrzucać, przemilczać i skazywać na śmierć przez zapomnienie, -życiodajne -Nauki, -Doktryny Wiary i -Dogmaty -Kościoła Katolickiego, nawet samych -Ojców i -Doktorów jak -Św. -Biskupa -Atanazego z -Aleksandrii… Wolą też -prześladować i zaciekle zwalczać szykanami i -suspensami wszystkich którzy z -Miłości chrześcijańskiej i z wielkiej troski o -Dobro -Kościoła nad tym boleją i odważnie -demaskują jak -Ks. P. -Natanek z -Pustelni -„ Niepokalanów” w -Grzechynii, -niż przyznać się, że sami : -pyszni, -butni, -ślepi i -nieposłuszni, przez -zdradę -Chrystusa i -Jego -Kościoła, -ślepych swych -Wiernych w wielkie -bagno -herezji prowadzą !!! …
Dlatego -nie wstydzą się powierzać tworzenia -neopogańskich -Katechizmów dla -Katolickiej młodzieży, -modernistom, którzy już wielokrotnie, manifestowali swoją jawną -wrogość lub co najmniej -ambiwalentność dla -Chrystusa jako -Boga, oraz samego -Papieża, jako -Jego -Namiestnika, -Głowy -Kościoła Katolickiego na ziemi… -Watykańskim -modernistom, -nie przeszkadzało wcale, że autor -heretyckiego -Katechizmu -„YouCat”, -Kard. -Schonborn, już wcześniej, 19.VI.2011 r. -publicznie -poparł tzw. -„ Inicjatywę Kapłanów” -Austrii, - „ Wezwanie do nieposłuszeństwa” przeciw… - Papieżowi -Benedyktowi XVI, -przeciwko -Prawu kościelnemu -Kanonicznemu i samemu -Kościołowi !!! … Tenże -Kardynał, -Arcybiskup -Wiednia i -Prymas -Austrii, K. -Schonborn, -poparł ich -bezpodstawne i -zamierzone w destrukcję -Kościoła katolickiego, -żądania j. np… : -Święcenia Kapłańskie dla… -Kobiet, -Małżeństwa dla… -Księży, - „ Liturgii Słowa” i -Kazań prowadzonych przez -świeckich, -zamiast -Mszy Świętych, -świętokradczych -Komunii Św. dla -zdeklarowanych -grzeszników: -rozwodników, -homoseksualistów, -aborcjonistów, -zwolenników -eutanazji, -genetyki, -„in vitro”... Dla -Kardynała -Schonborna, to wszystko -nie stanowi -żadnego -problemu, bo jak wyznał -publicznie przed -Telewizją katolicką - „ Gloria -TV”,… : - Jest ZA… < Wolnością > każdego -Katolika do -występowania -ZA -zmianami w -Kościele, nawet jeśli on sam -nie zawsze -może -poprzeć te -żądania…” ??? !!! … Jakby tego -szatańskiego chichotu było mało, -Rzecznik -Kardynała szyderczo zadrwił, porównując bezczelnie - „Inicjatywę kapłanów” - „ Wezwanie do nieposłuszeństwa”, dążącą do całkowitego i ostatecznego już -zrujnowania -Kościoła katol. do -próśb -Katolików o -silniejsze -„uwzględnienie” (czytaj -uwolnienie ) -Rytu Trydenckiego -Mszy Św. -Wszechczasów i -Dogmatu o -Maryji, -Współ Odkupicielce… oraz -zniesienie -Nakazu przyjmowania -Komunii Świętej do -rąk !!! … Czy wobec tak skrajnie -antykatolickiego stanowiska -Kardynała -Schonborna, można go uznać jeszcze za… -Katolika ??? !. A jeśli -nie, to jaki -kościół on reprezentuje ??? !!! … Czy jest on… -POSŁUSZNY swojemu -Zwierzchnikowi -Papieżowi, i -Kościołowi, którego -publicznie -zgadza się, jawnym : -heretykom i -schizmatykom bezwzględnie -atakować ??? !!! … Czy -nie KRUSZY, -nie BURZY i -nie ROZBIJA on tzw, - „ JEDNOŚĆI” -Kościoła, o co -zawsze, tak -często, -łatwo i -chętnie, -oskarżani są zupełnie -niesłusznie -Jego -prawdziwi, -mężni i -błogosławieni -Obrońcy jak… : -Ks. .P. -Natanek, wszyscy -Tradycjonaliści, czy jak w pierwszych wiekach -Chrześcijaństwa -Biskup Aleksandrii, Św. -Atanazy ??? !!! … -Jezus przestrzegał nas, przed nimi, mówiąc że… : - „ Łatwiej zobaczą -drzazgę w -cudzym oku, niż -belkę w - swoim” !!! … Lub : - „ Obłudnicy !!! … Dbacie o czystość zewnętrznej strony naczynia, zupełnie -nie dbając o jego wnętrze…”. Itp.
Jak bardzo powinniśmy dziękować -Bogu za -Jego tak wielką jeszcze : -Cierpliwość, -Łaskę i -Opatrzność, nad tym tak wielce -umęczonym, -sponiewieranym i -zdruzgotanym przez -modernistów -Kościołem, że… -zatrzymał wybór tego 60 letniego wtedy Ojca -Dominikanina, -Prymasa Austrii, -Arcybiskupa Wiednia, -Księcia K. -Schonbornna, ( a na prawdę Marii, Michaela, Hugo, Damiana, Petera, Adalberta, Grafa von Schönbornna…) na -Papieża, po śmierci -J. P. II w 2005 r., gdy wszystkie -światowe, -masońskie -mass-media i -większość -Polityków i kościelnych -Hierarchów, tylko jego -typowały 3.IV.2005 r. jako tego… „najpoważniejszego” i - „najgodniejszego” -Kandydata na ten -najwyższy -Urząd w -Kościele… Jak wielkiego szczęścia dostąpił -maryjny -Papież -J. P. II, który osobiście -kreował K. -Schonborna w 1980 r. na… : -członka -Międzynarodowej -Komisji Teologicznej, a w 1987 r. na -Sekretarza -Komisji ds. -publikacji -nowego -Katechizmu -Kościoła katolickiego przy watykańskiej -Kongregacji -Doktryny Wiary i w 1991 r. na -Biskupa Wiednia, a w 1998 r. na -Kardynała oraz -Prymasa, -Przewodniczacego -KEA -Konferencji -Episkopatu Austrii, że… -nie doczekał już wydanego właśnie przez niego, - „ -YouCat”, -nowego, -sprotentantyzowanego -Katechizmu dla -Katolickiej młodzieży w którym -odradza modlitw do -Maryji, -Matki Bożej, nazwanej w nim - „ tylko stworzeniem takim jak my” !!! … Że -nie doczekał -Raportu, -Biskupa pomocniczego -Salzburga Andreasa -Launa, opublikowanego w katolickim miesięczniku : - Kirche Heute”, z 23.XII.2005r r., który, aż w -kilkudziesięciu punktach ostro -piętnuje straszne -nadużycia liturgiczne, dokonywane niemal przy każdej -Mszy Świętej, a -tolerowane i -akceptowane przez -większość -Biskupów -Austrii i samego -Prymasa -Kardynała K. -Schonborna, -wielkiego pupila i -„autorytet” -J.P.II … By zrozumieć dramat tego -Raportu, wystarczy wymienić tylko kilka punktów z -setki zarejestrowanych we wszystkich kościołach -dawniej -katolickiej -Austrii… 1. -powszechne udzielanie -Komunii Św. : -buddystom, -protestantom, -niekatolikom, -zdeklarowanym jawnym grzesznikom ( tj. -rozwodnikom, -homoseksualistom, -aborcjonistom, -zwolennikom -etanazji, - „in vitro” itd… ). 2. -koncelebracje -Mszy św. przez… -świeckich i -protestanckich duchownych… 3. -wspólne odmawianie przez nich -Kanonu i nawet słów -Konsekracji… 4. -czytanie zamiast -Ewangelii Świętej, -świeckich opowieści… 5. -niezwykle częste -Kazania -świeckich w czasie -Mszy Św… 6. -demonstracyjne -nie noszenie przez -Kapłanów -stuły, na znak solidarności z - „pastoralnymi asystentami” 7. -zmienianie w -doksologii na końcu modlitwy słów… : - „ Przez naszego -Pana…”, na słowa… : - „ przez naszego brata…”... 8. -udzielanie -Komunii przez -świeckich w czasie gdy -Kapłani - „koncelebransi” wraz z -Biskupem siedzą na swych tronach… 9. -dopuszczanie, by -świeccy sami zanurzali -Hostię w -kielichu z -Krwią Świętą… 10. -świętowanie i -celebrowanie przez -neo protestanckie -wspólnoty w -Kościele posoborowym jnp. -„Neokatechumenat”, -„Odnowa w duchu”, - „Taize”, -„Oaza” itp. bardziej -siebie samych, -niż -Chrystusa -umęczonego i -Zmartwychwstałego… 11. -używanie w czasie -Konsekracji -zwykłego chleba, rozdawanego dzieciom nie będącym jeszcze u 1-ej -Komunii Św… 12. -szczególne wspieranie przez -Arcybiskupa Wiednia, -Prymasa Austrii, K. -Schonborna, -imprez ze -Mszami Św. -tzw…. -„ Jugendkirche -kościoła młodych”, które czynią z -Mszy Świętej, -koncerty muzyki rockowej z -dynamiczną grą świateł… Popis takiej -mszalnej -dyskoteki, dał -Kard. -Schonborn już w pół roku po śmierci swego -Pryncypała -J.P.II, -13.X.2005 r… (w… -rocznicę -Objawień fatimskich…), w -Wiedniu, gdy do -kościoła p.w. Św. Otmara, wpuścił -posoborowe -wspólnoty młodzieży : - „ Find-fight-follow”, z -muzyką : -„rock” i „pop”, które rzekomo miały „łączyć się z treściami chrześcijańskimi” w -ekumenicznym nabożeństwie z -hasłem „- i GOD”… Tę -fiestę dla ponad 1.500 wrzeszczących i pląsających w szaleńczym zwidzie młodych ludzi, nakręcało 2.000 -płyt „CD” z muzyką z generatorów o sile, aż 10.000 Watt… -Katolicki nastrój -gotyckiej świątyni, -zaatakowało i -rozbiło 80 bardzo silnych -reflektorów o -mocy 70.000 W, z 44 ruchomymi głowicami i nowoczesną techniką -„LED” !!! … Tak oto - „Find-flight-follow”, -ekumeniczna, -protestancko-katolicka młódż, „świętowała” -kolejną, -fatimską -Rocznicę nawołującą do… - „ Pokuty, -Pokuty, -Pokuty”, za -aprobatą i wielkim -wsparciem -Prymasa Austrii -Kard. -Schonborna, który sam zapragnął być głównym obiektem -czci, -adoracji i dzikiej, pogańskiej -fanfaronady, -modląc się przy -Ołtarzu w towarzystwie -ministrantek i -Konsekrując zwykły -chleb -bułkę !!! … Po tej -wspólnotowej -„mszy”, na której nastroje były wprost jowialne, odbył się wspólny… - „ chillout”, umilany wesołymi, -pogawędkami, -poczęstunkami i -toastami… Od tego czasu, -kościoły w -Austrii, a szczególnie w -Wiedniu, stały się miejscami stałych, -nocnych, -śpiewno-tanecznych -dyskotek młodzieży -ekumenicznej - „ Find-Flight-Follow” !!! Ale nie tylko na -dyskoteki przeznaczył -Kasiążę Kościoła -Kard.-Schonborn, -niedoszły -Papież, -katolickie świątynie !!! … Bardzo chętnie, czynił z nich -Domy mody, j.np. 15.III.2004 r. gdy w -Kościele wotywnym w -Wiedniu, ufundowanym przez -Arcyksięcia Ferdynanda M. -Habsburga, jako votum za uratowanie życia, -Koncern odzieżowy - „ Wella”, zrobił sobie -piknik : - „ HeadGames”, wypuszczając na wybieg z -Prezbiterium, -półnagie, -wytatuowane -hurysy, czy 13.X.2006 r. ( w -kolejną rocznicę -Objawień fatimskich…), w -Parafii -Eisenstandt-Oberberg, gdzie spoczywają szczątki Józefa -Haydna… Zamieniał także -Kościoły katolickie w -Sale kinowe jak 24.IV.2007 r. w -Wiedniu w -Par. p.w. Św. -Floriana, gdzie całą noc, młodzież w śpiworach i na karimatach mogła oglądać sobie 4 filmy, zupełnie -areligijne, -komercyjne… : - „ Komm suber tod”, -„ Zieloną milę”, -„ Ja -Irena i ja…”, - „ Złap mnie jeśli potrafisz”… Projekcję filmów zakończono, również w świątyni, wspólnym… -posiłkiem… Ale chyba najbardziej -kościoły były -poniżone i -upodlone, gdy były -zamieniane w tzw. -„Galerie sztuki” !!! … Tak było np. 8.IV.2008 r. w -Wiedniu gdy -Metropolita, -Arcybiskup, -Kardynał, -Prymas, C. -Schonborn, w -Katedrze p.w. Św. -Stefana zezwolił na otwarcie -Wystawy pt. : - „ -Religia, -Ciało i -Siła…”, -ateisty mal. i rzeźb. Alfreda -Hdrlicka !!! … W obrazie pt. : - „ Ukrzyżowanie”, przedstawił on -Chrystusa -bez przepaski na biodrach !!! … A w - „ Ostatniej wieczerzy”, ukazał on -Apostołów… -kopulujących i -masturbujących się w wielkiej -orgii !!! … -Kardynała -Schonborna -nie wzruszały -skargi -katolickiego serwisu : - „ Kreuz,net” i -zezwolił by ta -blużniercza, -anty katolicka -profanacja święciła swój lucyferyczny triumf, aż do 10.V.2008 r. i może byłaby nawet dłużej, gdyby nie silne protesty -Katolików z -USA i całego świata… -Obłudny Prymas, twierdził z -sarkazmem, że 80 letni -ateista -Hdrlick, ma -Prawo przedstawiać ludzi nawet w taki cielesny sposób… Ale -nie odpowiedział, czemu -Apostołów i w -Katedrze ??? !!!... -Kościoły były też zamieniane w wielkie -Ogrody zoologiczne, gdy co roku w -święto Św. -Franciszka 4.X. wpuszczano doń, dzieci ze swoją -menażerią !!! … -Nigdy -nie brakowało… : ujadających -psów, syczących -węży, jazgotliwych -ptaków, a nawet rżących -kuców, -osłów i -koni !!! … -Kościoły były też bardzo często zamieniane w -Cyrkowe areny, gdy zezwalano -Diakonom, j. np. Willibertowi -Pauelusowi, paradować ze sztucznym, -czerwonym nochalem po kościele i głosić dzieciom -kazania w stroju -clowna, który nawet wydał płytę ze swoimi kompozycjami pod wymownym tytułem... : - „ W połowie -sułtan, w połowie -Papież” !!! … Czy można więc się dziwić, że po tych wszystkich -ekscesach i -skandalach liturgicznych, choć w -Austrii na 200.000 uczniów, aż 100 .000 to jeszcze -„Katolicy”, w jednej ze -Szkół -stolicy -Wiednia, w roku szkolnym 2010/2011 -brakło wymaganych -Ustawowo -tylko 3 -uczniów, by przyznać -zgodę na -Katechezę ??? !!! … Ale -Kuria Biskupia -Wiednia potrafiła wydać dla 130.000 -uczniów, swój -międzyreligijny - „Kalendarz uczniowski” na 2011 r. z fragmentami -Biblii i… -Koranu, oraz… z -„poza chrześcijańskich źródeł” - pogańskich !!! …
Ale gdy -Papież -Benedykt XVI, widząc straszny, opłakany stan austriackiego duchowieństwa, przesiąkniętego -liberalizmem i -modernizmem, -podważającego wszystkie -katolickie doktryny, karygodnie -deformującego -Liturgię, -nie zachowującego -celibatu, prowadzącego -Wiernych do wielkiego -kryzysu -Wiary i coraz częstszych aktów -apostazji, ( diecezja -Linz miała -największą od -dziesięcioleci -falę odejść -Wiernych z -Kościoła…), próbował już w lutym 2009 r. ratować ją, przydzielając jej do pomocy, swojego sprawdzonego i wypróbowanego w -Wierze, -Tradycjonalistę -Ks. Dr Gerharda Marii -Wagnera, jako -Biskupa pomocniczego, -nagle rozpętała się niesamowita burza !!! … Prymas -Schonborn przy pomocy bardzo życzliwych mu -mass-mediów, -zaatakował samego -Papieża, zarzucając mu, że… : - „ -Papież -nie konsultował z nim -polityki kadrowej, wprowadza -Prawa z - ciemnogrodu z czasów -Inkwizycji, a narzucając -Tradycjonalistę… -DZIELI -KOŚCIÓŁ i prowadzi do otwartego -buntu !!! …”.
Ani słowem -nie wspomniał o swoim wielkim -NIEPOSŁUSZEŃSWIE wobec swojego -Zwierzchnika -Papieża -Benedykta XVI i kompletnym braku szacunku i -wierności -Doktrynie Kościoła Katolickiego !!! …
Dlaczego nikt na całym świecie, -nie odważył się -nigdy powiedzieć na głos, -publicznie, że… -Kardynał K. -Schonborn, -Prymas -Austrii, -Arcybiskup -Wiednia jest… -NIEPOSŁUSZNY i… -WINNY -SUSPENSY, a nawet -EKSKOMUNIKI ??? !!! …
Dla takich -Książąt -synagogi szatana, jak -Prymas -Austrii, K. -Schonborn, którzy stadnie -zawładnęli -Kościołem katolickim, już -nie tylko -Tradycjonaliści, jak -Ksiądz dr. Piotr -Natanek, ale nawet sam -Papież jest niebezpiecznym -wrogiem !!! …
To dlatego, gdy był 21.IX.2011 r. z 4 dniową -wizytą w -Berlinie, przed Pałacem prezydenckim, z pośród 18 -Książąt Kościoła, tylko 4 zechciało łaskawie podać -Papieżowi rękę na przywitanie, choć wszyscy, jak jeden mąż ściskali dłoń -Prezydenta…
Bo dla nich -modernistów, wszyscy -Wierni -Tradycji katolickiej, włącznie z Dr -Księdzem Piotrem -Natankiem, czy nawet samym -Papieżem, są wielkim, palącym -wyrzutem sumienia… Jak złodziej złapany na kradzieży, krzyczy : - „ łapać złodzieja…”. by odwrócić od siebie uwagę, tak i oni, swoje wielkie -NIEPOSŁUSZEŃSTWO, będą zarzucać, -Wiernym i -Posłusznym takim jak Ks. P. -Natanek, by odwrócić uwagę od siebie…
Św. -Bp -Atanazy, który wybrał -wierne -posłuszeństwo -Bogu i -wielkie -nieposłuszeństwo -zdradzieckiemu -kościołowi, mężnie stając w -Obronie -czystości i -prawowierności -Wiary Chrystusowej, -sam -przeciw całemu zaczadziałemu -herezją światu, -przeciw 300 -Biskupom, kilku -Cesarzom i nawet -Papieżowi Liberiuszowi, przyjmując za to -niewyobrażalne -kary i -prześladowania, w końcu -Zwyciężył… Swoją małą trzódkę -Wiernych zawsze pocieszał, że prześladowania te, są tylko jak -mała, -ciemna chmura, która kiedyś -przeminie i rozbłyśnie, olśniewający wszystkich -blask -Prawdy, co w końcu, po tylu latach jednak się -sprawdziło…
Tego samego doczeka się, -prześladowany za -Obronę -czystości i -prawowierności -Wiary Chrystusowej -Ks. P. -Natanek...
Tego samego doczekają się -Wierni, -prześladowani dziś, -Obrońcy -Tradycji Apostolskiej, -Katolickiej, -Chrystusowej…
O swój los, drżeć, lękać i obawiać się powinni tylko ich dzisiejsi -prześladowcy, krnąbrni, butni i pyszni -zdrajcy -Chrystusa i -Jego Kościoła, gdyż jak przestrzegał swoich -prześladowców Św. -Bp. -Atanazy, wszyscy dostaną to na co zasłużyli… I rzeczywiście, wszyscy oni, -skończyli jeszcze tu na ziemi, za życia -Bp. -Atanazego, na jego oczach, bardzo -tragicznie…
-Arianie, podobnie jak dziś -posoborowi -moderniści, po prostu… -nie uznawali -Boskości Jezusa !!! … Dziś, -posoborowi, -moderniści także, zapomnieli, że należy podobać się bardziej -Bogu w -Trójcy Świętej Jedynemu, niż ludziom i wolą przypodobać się swym wiecznie dialogującym z nimi -heretykom, zwanym eufemistycznie tzw: - „ Braćmi starszymi”, lub… - „ odłączonymi”, czy też… - „ kościołami siost…Więcej
-Arianie, podobnie jak dziś -posoborowi -moderniści, po prostu… -nie uznawali -Boskości Jezusa !!! … Dziś, -posoborowi, -moderniści także, zapomnieli, że należy podobać się bardziej -Bogu w -Trójcy Świętej Jedynemu, niż ludziom i wolą przypodobać się swym wiecznie dialogującym z nimi -heretykom, zwanym eufemistycznie tzw: - „ Braćmi starszymi”, lub… - „ odłączonymi”, czy też… - „ kościołami siostrzanymi” !!! … To dlatego by się im przypodobać niszczą wszystko co katolickie, od… : -Ołtarzy, -obrazów, -krucyfiksów, -Tabernakulów, po -Mszę Wszechczasów łacińską, -Nabożeństwa, -Posty, -Sakramenty Św., -Kult : -Matki Bożej, -Świętych, -Aniołów i nawet -Dogmaty !!! … Miejsca usuniętych z -Ołtarzy głównych -Tabernakulów, zastawiają swoimi -tronami -Biskupimi, odbierając w ten sposób -Cześć Boską dla siebie !!! … -Nie wierzą już w rzeczywistą obecność -Chrystusa w -Komunii Św., wiec traktują -Ją tylko jak chleb i rozdają bez żadnej czci i szacunku, na stojąco i często do brudnych rąk ludzkich !!!
,,Zarzucali -Chrystusowi, -nieposłuszeństwo… : -Bogu, -Prawu mojżeszowemu, -Prawu rzymskiemu oraz -Sanhedrynowi… Specjalizowali się w tym -faryzeusze o których -Jezus mówił, że są -dziećmi diabła… To oni prześcigali się w publicznym zaskakiwaniu -Go, swoimi najchytrzejszymi pytaniami -pułapkami, by -Go -ośmieszyć, -poniżyć, -zdezawuować i -usidlić… Pytali -Go więc np. o to, -komu należy płacić -…Więcej
,,Zarzucali -Chrystusowi, -nieposłuszeństwo… : -Bogu, -Prawu mojżeszowemu, -Prawu rzymskiemu oraz -Sanhedrynowi… Specjalizowali się w tym -faryzeusze o których -Jezus mówił, że są -dziećmi diabła… To oni prześcigali się w publicznym zaskakiwaniu -Go, swoimi najchytrzejszymi pytaniami -pułapkami, by -Go -ośmieszyć, -poniżyć, -zdezawuować i -usidlić… Pytali -Go więc np. o to, -komu należy płacić -podatki, -Cezarowi, czy -Świątyni jerozolimskiej, licząc, że gdy opowie się… za -Cezarem, stanie się -wrogiem -Świątyni i -Sanhedrynu, a gdy odwrotnie, będzie -wrogiem -Cezara i -Rzymu… Każda z tych odpowiedzi -skazywała by -Chrystusa na… : -nienawiść, -prześladowanie, -odrzucenie i -karę… -Nie przewidzieli tylko ci -uczeni w -Piśmie, że każe im oddać… to co -Cezara, -Cezarowi, a co -boskie -Bogu… Pokonani szukali więc innych powodów do kolejnych oskarżeń o tzw. - „ nieposłuszeństwo” jak np. że… wbrew ich -Prawu… czynił się -Bogiem… : -Uzdrawiając chorych i -wskrzeszając zmarłych, a co najgorsze, że nie bał się czynić tego w -Szabat !!!... Oskarżali -Go, że w ich święto będąc w drodze pozwalał Uczniom zrywać kłosy na polu by zaspokoili głód, że -„bezprawnie”, bo bez ich zgody, szły za nim tysięczne rzesze ludzkie, które -On, znowu -„bezprawnie”, -bez ich zgody karmił, -cudownie rozmnożywszy : 5 chlebów i 2 ryby… i wreszcie, co dla nich -najgorsze, że… -demaskował ich straszną : -obłudę, -pychę, -przewrotność i -faryzeizm !!! …
Podobnych metod, zawsze wielokrotnie używali potem, aż do dziś, by -zniszczyć -Jego Kościół i -Wyznawców !!! …
Żaden -Święty, czy -Męczennik, na przestrzeni całej -Historii -Kościoła Chrystusowego, -nigdy -nie uszedł ich -atakom !!! …,,
2 komentarze użytkowniczki Nemo potest duobus dominis servire ! więcej
Nim rozpoczęli -ataki na -Ks. Piotra -Natanka, ich faryzejscy -mistrzowie -kłamstwa i przewrotności, atakowali już od samego początku -Kościoła, Jego wielu : -Proroków, -Mistyków, -Świętych i -Męczenników… By się o tym przekonać, warto zgłębić, choćby tylko kilka życiorysów, -Tych największych -Świętych, najbardziej zasłużonych dla -Kościoła katolickiego…
Jednym z pierwszych którego -zaatakowali,…Więcej
Nim rozpoczęli -ataki na -Ks. Piotra -Natanka, ich faryzejscy -mistrzowie -kłamstwa i przewrotności, atakowali już od samego początku -Kościoła, Jego wielu : -Proroków, -Mistyków, -Świętych i -Męczenników… By się o tym przekonać, warto zgłębić, choćby tylko kilka życiorysów, -Tych największych -Świętych, najbardziej zasłużonych dla -Kościoła katolickiego…
Jednym z pierwszych którego -zaatakowali, pomawiając kolejno o wszystkie, te same zarzuty co wcześniej -JEZUSA, był Św. -ATANAZY Wielki, -Aleksandryjski, -ur. 295 r., -zm. 2.V.373 r.) -pisarz wczesnochrześcijański, -Teolog-apologeta, -Kaznodzieja, -Ojciec i -Doktor Kościoła, -Święty -Kościoła katolickiego i -prawosławnego…
Św. Bp Atanazy i Ks. Natanek.
JózefK
+ + + — 2012-03-14 00:52:06:
Prymas -Schonborn przy pomocy bardzo życzliwych mu -mass-mediów, -zaatakował samego -Papieża
Prymas Schonborn zwany tez pieszczotliwie kard. ,,balonikiem".
On miał zostać papieżem? Zgroza!!!
+ + +
Prymas -Schonborn przy pomocy bardzo życzliwych mu -mass-mediów, -zaatakował samego -Papieża, zarzucając mu, że… : - „ -Papież -nie konsultował z nim -polityki kadrowej, wprowadza -Prawa z - ciemnogrodu z czasów -Inkwizycji, a narzucając -Tradycjonalistę… -DZIELI -KOŚCIÓŁ i prowadzi do otwartego -buntu !!! …”.
Ani słowem -nie wspomniał o swoim wielkim -NIEPOSŁUSZEŃSWIE wobec swojego -…Więcej
Prymas -Schonborn przy pomocy bardzo życzliwych mu -mass-mediów, -zaatakował samego -Papieża, zarzucając mu, że… : - „ -Papież -nie konsultował z nim -polityki kadrowej, wprowadza -Prawa z - ciemnogrodu z czasów -Inkwizycji, a narzucając -Tradycjonalistę… -DZIELI -KOŚCIÓŁ i prowadzi do otwartego -buntu !!! …”.
Ani słowem -nie wspomniał o swoim wielkim -NIEPOSŁUSZEŃSWIE wobec swojego -Zwierzchnika -Papieża -Benedykta XVI i kompletnym braku szacunku i -wierności -Doktrynie Kościoła Katolickiego !!! …
Dlaczego nikt na całym świecie, -nie odważył się -nigdy powiedzieć na głos, -publicznie, że… -Kardynał K. -Schonborn, -Prymas -Austrii, -Arcybiskup -Wiednia jest… -NIEPOSŁUSZNY i… -WINNY -SUSPENSY, a nawet -EKSKOMUNIKI ??? !!! …
JózefK
+ + + — 2012-03-13 14:59:21:
-Arianie, podobnie jak dziś -posoborowi -moderniści, po prostu… -nie uznawali -Boskości Jezusa !!! … Dziś, -posoborowi, -moderniści także, zapomnieli, że należy podobać się bardziej -Bogu w -Trójcy Świętej Jedynemu, niż ludziom i wolą przypodobać się swym wiecznie dialogującym z nimi -heretykom, zwanym eufemistycznie tzw: - „ Braćmi starszymi”, lub… - „ odłączonymi”,…Więcej
+ + + — 2012-03-13 14:59:21:
-Arianie, podobnie jak dziś -posoborowi -moderniści, po prostu… -nie uznawali -Boskości Jezusa !!! … Dziś, -posoborowi, -moderniści także, zapomnieli, że należy podobać się bardziej -Bogu w -Trójcy Świętej Jedynemu, niż ludziom i wolą przypodobać się swym wiecznie dialogującym z nimi -heretykom, zwanym eufemistycznie tzw: - „ Braćmi starszymi”, lub… - „ odłączonymi”, czy też… - „ kościołami siostrzanymi” !!! … To dlatego by się im przypodobać niszczą wszystko co katolickie, od… : -Ołtarzy, -obrazów, -krucyfiksów, -Tabernakulów, po -Mszę Wszechczasów łacińską, -Nabożeństwa, -Posty, -Sakramenty Św., -Kult : -Matki Bożej, -Świętych, -Aniołów i nawet -Dogmaty !!! … Miejsca usuniętych z -Ołtarzy głównych -Tabernakulów, zastawiają swoimi -tronami -Biskupimi, odbierając w ten sposób -Cześć Boską dla siebie !!! … -Nie wierzą już w rzeczywistą obecność -Chrystusa w -Komunii Św., wiec traktują -Ją tylko jak chleb i rozdają bez żadnej czci i …Szczegóły »
malgorzata16
Króluj nam Chryste! Bardzo trafne spostrzeżenie!Zgadzam się.
+ + +
-Arianie, podobnie jak dziś -posoborowi -moderniści, po prostu… -nie uznawali -Boskości Jezusa !!! … Dziś, -posoborowi, -moderniści także, zapomnieli, że należy podobać się bardziej -Bogu w -Trójcy Świętej Jedynemu, niż ludziom i wolą przypodobać się swym wiecznie dialogującym z nimi -heretykom, zwanym eufemistycznie tzw: - „ Braćmi starszymi”, lub… - „ odłączonymi”, czy też… - „ kościołami sios…Więcej
-Arianie, podobnie jak dziś -posoborowi -moderniści, po prostu… -nie uznawali -Boskości Jezusa !!! … Dziś, -posoborowi, -moderniści także, zapomnieli, że należy podobać się bardziej -Bogu w -Trójcy Świętej Jedynemu, niż ludziom i wolą przypodobać się swym wiecznie dialogującym z nimi -heretykom, zwanym eufemistycznie tzw: - „ Braćmi starszymi”, lub… - „ odłączonymi”, czy też… - „ kościołami siostrzanymi” !!! … To dlatego by się im przypodobać niszczą wszystko co katolickie, od… : -Ołtarzy, -obrazów, -krucyfiksów, -Tabernakulów, po -Mszę Wszechczasów łacińską, -Nabożeństwa, -Posty, -Sakramenty Św., -Kult : -Matki Bożej, -Świętych, -Aniołów i nawet -Dogmaty !!! … Miejsca usuniętych z -Ołtarzy głównych -Tabernakulów, zastawiają swoimi -tronami -Biskupimi, odbierając w ten sposób -Cześć Boską dla siebie !!! … -Nie wierzą już w rzeczywistą obecność -Chrystusa w -Komunii Św., wiec traktują -Ją tylko jak chleb i rozdają bez żadnej czci i szacunku, na stojąco i często do brudnych rąk ludzkich !!!
+ + +
,,Zarzucali -Chrystusowi, -nieposłuszeństwo… : -Bogu, -Prawu mojżeszowemu, -Prawu rzymskiemu oraz -Sanhedrynowi… Specjalizowali się w tym -faryzeusze o których -Jezus mówił, że są -dziećmi diabła… To oni prześcigali się w publicznym zaskakiwaniu -Go, swoimi najchytrzejszymi pytaniami -pułapkami, by -Go -ośmieszyć, -poniżyć, -zdezawuować i -usidlić… Pytali -Go więc np. o to, -komu należy płacić -…Więcej
,,Zarzucali -Chrystusowi, -nieposłuszeństwo… : -Bogu, -Prawu mojżeszowemu, -Prawu rzymskiemu oraz -Sanhedrynowi… Specjalizowali się w tym -faryzeusze o których -Jezus mówił, że są -dziećmi diabła… To oni prześcigali się w publicznym zaskakiwaniu -Go, swoimi najchytrzejszymi pytaniami -pułapkami, by -Go -ośmieszyć, -poniżyć, -zdezawuować i -usidlić… Pytali -Go więc np. o to, -komu należy płacić -podatki, -Cezarowi, czy -Świątyni jerozolimskiej, licząc, że gdy opowie się… za -Cezarem, stanie się -wrogiem -Świątyni i -Sanhedrynu, a gdy odwrotnie, będzie -wrogiem -Cezara i -Rzymu… Każda z tych odpowiedzi -skazywała by -Chrystusa na… : -nienawiść, -prześladowanie, -odrzucenie i -karę… -Nie przewidzieli tylko ci -uczeni w -Piśmie, że każe im oddać… to co -Cezara, -Cezarowi, a co -boskie -Bogu… Pokonani szukali więc innych powodów do kolejnych oskarżeń o tzw. - „ nieposłuszeństwo” jak np. że… wbrew ich -Prawu… czynił się -Bogiem… : -Uzdrawiając chorych i -wskrzeszając zmarłych, a co najgorsze, że nie bał się czynić tego w -Szabat !!!... Oskarżali -Go, że w ich święto będąc w drodze pozwalał Uczniom zrywać kłosy na polu by zaspokoili głód, że -„bezprawnie”, bo bez ich zgody, szły za nim tysięczne rzesze ludzkie, które -On, znowu -„bezprawnie”, -bez ich zgody karmił, -cudownie rozmnożywszy : 5 chlebów i 2 ryby… i wreszcie, co dla nich -najgorsze, że… -demaskował ich straszną : -obłudę, -pychę, -przewrotność i -faryzeizm !!! …
Podobnych metod, zawsze wielokrotnie używali potem, aż do dziś, by -zniszczyć -Jego Kościół i -Wyznawców !!! …
Żaden -Święty, czy -Męczennik, na przestrzeni całej -Historii -Kościoła Chrystusowego, -nigdy -nie uszedł ich -atakom !!! …,,
andrettus
Uczniowie Boga nie napadają na siebie, żyją w Słowie Boga Jezusa.Historia Nienawiści i kłótni,to nie jest historia uczniów Boga. Opowiadanie że niesnaski i kłótnie to jakaś wartość, i nie jest dziełem złego ducha,to niedopuszczalne nadużycie.
Inka
Dziekuje miroszek61za ten tekst- wiele z tego bylo w kazaniach ,ale warto przeczytac i powtornie w spokoju rozwazyc...