Pozretia2,1 tis.

Ľubomír Stanček DC - Posväcujúca milosť 5/15

evanjelizacia.eu | Kaplnka primátu sv. Petra