Pozretia2,1 tis.

† Viera - sila života i staroby

Viac o viere sa dozviete i z knihy: Tématické homílie nad učením Cirkvi: www.evanjelizacia.eu Viera v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka: www.evanjelizacia.euViac
Viac o viere sa dozviete i z knihy: Tématické homílie nad učením Cirkvi: www.evanjelizacia.eu

Viera v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka: www.evanjelizacia.eu