Inka
145,5 tys.

♥ „ CUD ARCHANIOŁÓW - OBJAWIENIE” ♥

W znalezionej na strychu w starym domu książce, a właściwie w jej zniszczonych już strzępach, przeczytałam opis pewnego pięknego, fascynującego snu- objawienia. Autor tak je opisuje.

„ Cud Archaniołów - objawienie”

W nocy przed Świętem Archaniołów, przyśnił mi się piękny Anioł Boży, z którym szedłem przez dolinę. I oto nagle usłyszałem szum, podobny do szumu potężnych wód, spadających z dużej wysokości. Kiedy wraz z Aniołem podeszliśmy bliżej, zobaczyłem ogromne jezioro i straszne tortury, które w nim przechodzili grzesznicy. Zapytałem mojego przewodnika, a on wyjaśnił mi, że ta potworna otchłań to pierwszy poziom czyśćca., które graniczy z piekłem. ...To są ci, wskazał na jęczących, co śmierć ich zastała w grzechu, bez pokuty, choć może nie byli tacy najgorsi, powiedział Anioł.

Owo jezioro kary może pomieścić w sobie cały świat. Gorzko zapłakałem nad sobą, nad swymi grzechami i nad tymi co odwlekają latami spowiedź. Płakałem nad tym, że wiele dusz na ziemi ciągle tak bardzo grzeszy i tkwią w grzechach z daleka od Boga..
„Nie płacz już, bo nawet dla nich nasza Królowa Aniołów, Matka Boga, Niepokalana Maryja, uprasza Miłosierdzie, wraz z orszakiem swych Aniołów i świętych - powiedział Anioł Boży.
Niedługo zobaczysz Miłość Boga i wielkie błogosławieństwo.
Uprosiła je Matka Boża Niepokalana z Archaniołami, przy błagalnym chórze niebiańskich Aniołów i modlitwach świętych, którzy u jej stóp asystowali jej prośbie.Uprosiła dla swych czcicieli i tych którzy odmawiają różaniec, który jest zawsze przypomnieniem pozdrowienia anielskiego, gdy św. Gabriela zwrócił się do niej słowami :
„ Zdrowaś Maryjo, Pan z Tobą..błogosławiona jesteś miedzy niewiastami...”.

W tym czasie zobaczyłem nadzwyczaj pięknego Archanioła Michała, który, w przepięknej łodzi z Cherubinów i Serafinów w otoczeniu rzeszy Aniołów, świętych, proroków i męczenników, zbliżał się do jeziora kary. Wszyscy oni byli obleczeni nie dającym się opisać pięknem. Nad nimi płynęli w przestrzeni świeci Archaniołowie: Rafał i Gabriel, nad którymi jaśniała niewyobrażalnym pięknem twarz Maryi, również w otoczeniu przelicznych, cudownych Aniołów.
Po chwili Aniołowie zbliżyli się do grzeszników, oddanym na tortury. Natychmiast ogień zgasł,ucichły jęki. Kiedy już wszystko ucichło, Maryja dała znak i Archanioł Michał zanurzył swoje białe jak śnieg skrzydło w jeziorze kary i wyprowadził z niego mnóstwo ludzkich dusz i przeniósł je na brzeg. Matka Boża z wyrazem szczęścia, patrzyła na Michała i na uratowane dusze z wielką miłością.
Rafał i Gabriel w otoczeniu Cherubinów wpatrywali się w jej oblicze.

Następnie Michał opuścił to samo prawe skrzydło po raz drugi – i wyprowadził z jeziora jeszcze więcej dusz, niż za pierwszym razem. Wtedy Cherubiny i Serafiny padły przed Bogiem na twarze i zaczęły go prosić, by pozwolił Michałowi jeszcze raz, po raz trzeci zanurzyć swoje skrzydło. Św. Michał skierował swój pełen dobroci, błagalny wzrok ku Bogu, za zbawienie dusz, cierpiących za swoje grzechy wzniósł swoje gorące serdeczne modlitwy do Maryi, Maryja uśmiechnęła się i wydała mu rozkaz. Znów zanurzył swoje białe jak śnieg skrzydło i wyprowadził niezliczone rzesze nowych dusz. Wtedy do Boga uniosły się cudowne pienia wdzięczności, Aniołowie padli na twarz, oddając Bogu chwałę . Aniołowie jak i święci z wielką radością przyjąwszy te dusze, obmyli je wodą łaski Bożej, namaścili aromatem radości i postawili przed Obliczem Bożym. W tym samym czasie z za zasłony, zasłaniającej Boga, wydobył się głos:
Dzięki wstawiennictwu Mojej Matki, Przenajświętszej Dziewicy, Archaniołów -Michała, Rafała, Gabriela oraz wszystkich moich Aniołów i wybranych, którzy wypełnili na ziemi wolę Ojca Mojego – wprowadź te dusze do Raju Sprawiedliwości, Wieczności i Pokoju..”
Gdy słowa te jeszcze w mojej duszy drgały, Anioł powiedział:
„wiedz ze że ów cud, który widziałeś, powtarza się każdego roku 29 września,
ku czci święta Archaniołów , a szczególnie Michała, przywódcy niebieskiego wojska,
za wielkie zwycięstwo, które odniósł on nad siłami szatana.
Kiedy żydzi bez najmniejszych skrupułów przybili Zbawiciela do Krzyża, Archanioł Michał wpadł w takli smutek, że niebo i ziemia pobladły i drżały, nie mogąc tego znieść. Kiedy Władca nasz Jezus Chrystus zmartwychwstał, właśnie Archanioł Michał pierwszy odsunął kamień od grobu i wysłał Anioła, który przyniósł dobrą nowinę niewiastom niosącym wonności.
Zatrzymał szatana w piekielnej otchłani i odebrał mu wszystko, co ów posiadał.

Anioł patrzył teraz uważnie na mnie i mówił dalej:
Bóg obdarzył Archanioła Michała wielką siłą i władzą wybawiania tych, którzy przebywają na mękach czyśćcowych,
Bóg nazwał wszystkie podległe mu stopnie hierarchii Aniołów i dał mu możliwość,by co roku
29 września, jak też we Wszystkich Świętych wraz z Aniołami i świętymi zbliżał się do dusz, zasądzonych na czyśćcowe męki.

Archanioł Michał pomaga zbawić się tym, którzy kochają Maryję, naszą Królowę i którzy mu się w opiekę od zła oddali.
Św. Michał wstawia się za nimi, ponieważ święci znosili nieszczęścia i cierpienia w imię Boże. Wyzwala od mąk też tych, za których ktoś niesie cierpienia i za kogo się modli.
W chwili śmierci, wyrywa dusze z rąk demonów.

Archanioł Michał nie przestaje dokonywać aktów Bożego miłosierdzia każdego roku w te dni, co będzie trwać aż do końca czasów.
W te wyjątkowe dni, przy boku Maryi, klęka on w towarzystwie Rafała i Gabriel przed Bożym Majestatem, padając na twarz i modli się za dusze, które przeżywają męki do tej chwili, aż Bóg, w Swojej nieskończonej dobroci nie zmiłuje się nad tymi ludźmi, za których wyjątkowo gorliwie modlą się ludzie na ziemi, szczególnie na różańcu, którzy zamawiają za nie Mszę, rozdają w ich intencji jałmużnę lub poszczą. Uratowane dusze modlą się z wdzięczności za dobroczyńców, ,jak również i za wszystkich żyjących na ziemi.
W te święte dni, wszyscy Aniołowie i świeci gromadzą się wokół Maryi i Archaniołów Rafała Gabriela i Michała przy zasłonie, zakrywającej Boży Majestat.
Z Bożego błogosławieństwa, Archanioł Michał występuje, obleczony w szaty dobroci i miłosierdzia
i ogłasza wszystkim, że Bóg jeszcze raz zmiłował się nad światem.

Widziałeś teraz, powiedział Anioł, że Bóg nie zapomni o nikim, kto odda się opiece Maryi i świętych Archaniołów. Jeśli ktoś okaże biednym miłosierdzie według swoich możliwości,modli się a po śmierci za swoje grzeszne życie dostanie się może do czyśćca, to Bóg nie zapomni o jego dobrym uczynku i może darować kary, dzięki wstawiennictwu Maryi i Archaniołów, którym oddali się w opiekę na ziemi.
Kto i będzie czynił dzieła miłosierdzia, odmawiać będzie różaniec i nie zapomni w nim o duszach czyśćcowych, kto nawet w zwykły dzień postawi znicz czy też zapali świecę na grobie jakiegoś grzesznika, to dusza ta nie zapomni o darczyńcy tego promyka światła w ciemności czyśćca, lecz uczciwie go wynagrodzi swoim wstawiennictwem i modlitwami.
Modlitwa wstawiennicza dusz tak wyzwolonych będzie dla niego bronią i tarczą ochronną od wszelkich nieszczęść.
Niech Bóg, Najświętsza Panna Maryja i Archanioł Michał, Rafał i Gabriel, mają was w Swojej opiece”.

Oto co opowiedział mi we śnie święty Anioł Boży.”

Po przeczytaniu tego opisu snu,który nie był zwykłym snem, a raczej objawieniem, nie powinniśmy go lekceważyć, lecz doskonalić się w modlitwie, czuwaniu i rozdawaniu jałmużny w Imię Jezusa Chrystusa. Czyńmy również dzieła miłosierdzia, przywołując do pomocy św. Archaniołów,
Odmawiajmy różaniec i módlmy się za dusze czyśćcowe, abyśmy wybawili od wiecznych mąk naszych zmarłych bliskich i siebie samych.


Niech wszyscy miłujący i czczący Archanioła Michała,Rafała i Gabriela, nie tylko w ich święto, znajdą wielkie miłosierdzie u Boga.
abracham
a ja czytałem ze ine objawienia ze tylko matka Boza schodzi do czysca i uwalnia dusze
W Kręgu tym trwają jeszcze takie dusze, którym dzięki wstawiennictwu Najświętszej Panny Marii, prośbom swego patrona lub modlitwom i uczynkom ludzi żywych — skrócił Bóg mękę poprzednich Kręgów. Tym, jakość kary została niejako zamieniona z krótszej i bardziej bolesnej — na dłuższą i łagodniejszą, w której …Więcej
a ja czytałem ze ine objawienia ze tylko matka Boza schodzi do czysca i uwalnia dusze

W Kręgu tym trwają jeszcze takie dusze, którym dzięki wstawiennictwu Najświętszej Panny Marii, prośbom swego patrona lub modlitwom i uczynkom ludzi żywych — skrócił Bóg mękę poprzednich Kręgów. Tym, jakość kary została niejako zamieniona z krótszej i bardziej bolesnej — na dłuższą i łagodniejszą, w której trwać będą aż do zupełnego swego dojrzenia i oczyszczenia, umożliwiającego im przejście w pierwszy Krąg Nieba, czyli w Krąg Poznania.

Litość Jej chyli się nad tym straszliwym kotłowiskiem niewysłowionych mąk, a najlepsze Jej serce — choć korzy się przed Sprawiedliwością Boga - współczuje tym nieszczęśliwym i wstawia się za nimi nieustannie. Toteż dzięki wyjątkowym przywilejom ma Ona moc i prawo w każde większe Swoje Święto, wyzwolić kilka dusz z ostatniego Kręgu Czyśćca, lub uprosić dla srożej cierpiących przejście w łagodniejszy krąg.
Jest taki jeden cudowny dzień w roku, kiedy męki całego Czyśćca zostają na jedną dobę zawieszone. To Dzień Zaduszny.
We wszystkich nieprzeliczonych Kręgach, na wszystkich poziomach i piętrach niby w bezdennej czeluści gigantycznej kopalni mąk — nastaje świąteczny spokój i cisza.

Dusze odpoczywają... Nie cierpią...
Jak dopływ świeżego powietrza chłodzi je wytężona, zbiorowa modlitwa wojującego Kościoła. Jakaż to ulga! Cóż to za miłosierne wytchnienie! Cały chrześcijański świat, w jednym wielkim porywie współczucia, tęsknoty i miłości, prosi Niebo o łaskę światłości wiekuistej dla zmarłych. Nawet ci ludzie, którzy zazwyczaj o zmarłych nie pamiętają, przychodzą w tym dniu na cmentarz, zmówić choć jeden pacierz, zaświecić choć jedno światełko...
Jeśli jednak ktoś nie może być w tym dniu na cmentarzu, może równie dobrze wspierać zmarłych modlitwą i myślą z daleka od ich grobu. Najważniejszą jest intencja ofiary. Obecność na grobie nie jest nieodzowną. Szczera modlitwa zawsze daną duszę odnajdzie i ulży jej w cierpieniu.
Bardzo jednak ważnym jest zachowanie się na cmentarzu. Wchodząc tam, wchodzi się w dom umarłych, gdzie obowiązują ich prawa. Dusze cierpią, kiedy się bezmyślnością i gwarem zakłóca powagę tego miejsca.
Boli je to i obraża.
W dniu zadusznym wzmaga się na świecie obecność i działanie Duchów. Gdyby ludzie umieli wsłuchać się w ten drugi, nadprzyrodzony świat, niejedno by wtedy wyczuli.

Każda ofiara, moralna, fizyczna, czy materialna ma zawsze, ale w szczególności w Dzień Zaduszny, ogromną, realną wartość dla dusz czyśćcowych. Można za nie ofiarowywać każdy drobiazg. Już choćby sam trud pójścia na cmentarz, niesienie wianka, ścisk w tramwaju, zziębnięcie, przemoknięcie — wszystko! Trzeba tylko świadomie to ofiarowywać. Intencja nadaje ważność i znaczenie każdemu wysiłkowi. Tak samo, jak miłosierna intencja uświęca, bezmyślne nieraz, mechaniczne odklepanie pacierza przez dziada, któremu się daje jałmużnę z prośbą o modlitwę za zmarłego. Człowiek w intencji ulżenia duszom, daje Bogu to fizyczne światełko — bo tylko takie dać może — i prosi Go w zamian o światłość wiekuistą dla zmarłych. Bóg tę ofiarę przyjmuje i wymienia fizyczne światło na światło duchowe, którym rozjaśnia duszom dręczącą ciemność. Jest bowiem jakiś tajemniczy związek między takim żywym, intencją uświęconym płomyczkiem, a ciemnością świata pozagrobowego.

Można za dusze w Czyśćcu brać na siebie ból fizyczny. Znam wypadek, gdzie kilka osób ofiarowało się cierpieć w Dzień Zaduszny w intencji ulżenia duszom zmarłych. Choć wszystkie były poprzednio zupełnie zdrowe, w chwili, kiedy to postanowiły, zasłabły równocześnie. Ból głowy, zębów, krzyża, łamanie w stawach, kurcze... Punktualnie o godz. 12-tej w nocy, wszystkie te dolegliwości znowu równocześnie — ustąpiły.
Wiem od moich świętych opiekunów, że za takie choćby lekkie i krótkie cierpienia, wzięte na siebie przez żywych w intencji niesienia pomocy duszom cierpiącym. Bóg zmniejsza nieraz zmarłym długotrwałe i srogie męki
z ksiazki swieta pani
,,Stefanek,,
ŚW. RAFAŁ ARCHANIOŁ
Jest to imię hebrajskie, oznacza tyle, co „Bóg uleczył”. Jest ono związane z przepiękną opowieścią biblijną o Tobiaszu. Anioł Rafał przeprowadza młodego Tobiasza szczęśliwie wśród różnych przygód aż do Persji, gdzie mieszkał krewny rodziny, który od starego Tobiasza (ojca) pożyczył kiedyś znaczną sumę pieniędzy. Doprowadził on Tobiasza nie tylko do celu podróży, ale …Więcej
ŚW. RAFAŁ ARCHANIOŁ
Jest to imię hebrajskie, oznacza tyle, co „Bóg uleczył”. Jest ono związane z przepiękną opowieścią biblijną o Tobiaszu. Anioł Rafał przeprowadza młodego Tobiasza szczęśliwie wśród różnych przygód aż do Persji, gdzie mieszkał krewny rodziny, który od starego Tobiasza (ojca) pożyczył kiedyś znaczną sumę pieniędzy. Doprowadził on Tobiasza nie tylko do celu podróży, ale nakłonił krewnego, że oddał dług, a nawet własna córkę, Sarę oddał za żonę Tobiaszowi. Po szczęśliwym odprowadzeniu Tobiasza do domu anioł wyjawił młodzieńcowi i jego ojcu, kim jest: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12,15).
,,Stefanek,,
Św. Archanioł Gabriel, "Moc Boga" - zwalcza ducha Mamona, ducha chciwości i gonitwy za zyskiem. Ten występek zwalczamy hojnością z miłości ku Bogu. Jest posłańcem Boga. Jest pomocnikiem kapłanów i osób Bogu poświęconych.
Modlitwa
Św. Archaniele Gabrielu, przybądź z Twoimi Zastępami. Pomóż nam być sługami i służebnicami. Dopomóż nam być czystymi i chętnymi do usług. Dopomóż nam stać się miejscem …
Więcej
Św. Archanioł Gabriel, "Moc Boga" - zwalcza ducha Mamona, ducha chciwości i gonitwy za zyskiem. Ten występek zwalczamy hojnością z miłości ku Bogu. Jest posłańcem Boga. Jest pomocnikiem kapłanów i osób Bogu poświęconych.

Modlitwa
Św. Archaniele Gabrielu, przybądź z Twoimi Zastępami. Pomóż nam być sługami i służebnicami. Dopomóż nam być czystymi i chętnymi do usług. Dopomóż nam stać się miejscem spoczynku Pana Jezusa i Maryi. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Jeszcze jeden komentarz od ,,Stefanek,,
,,Stefanek,,
Imię Michał oznacza: „Któż jak Bóg” i było to pierwsze zawołanie aniołów w wielkich zmaganiach z szatanem. Kościół katolicki uważa św. Michała Archanioła za swego Anioła Stróża. Do św. Michała Archanioła modlimy się w chwilach trudnych. W Polsce św. Michał Archanioł patronował rycerstwu. Wiele powstało kościołów i kaplic pod jego wezwaniem.
daniel.k
Pismo Święte mówi, że aniołowie są stale pogrążeni w adoracji Boga: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie Mt 18,10. Wpatrzeni bez przerwy w oblicze Stwórcy stanowią przykład dla nas - wpatrujących się w swoje problemy i zmartwienia. Pokazują, że trzeba zaufać Bogu, oderwać się od myśli o sobie i wpatrzyć w oblicze Boga. Nie biorąc z nich przykładu …Więcej
Pismo Święte mówi, że aniołowie są stale pogrążeni w adoracji Boga: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie Mt 18,10. Wpatrzeni bez przerwy w oblicze Stwórcy stanowią przykład dla nas - wpatrujących się w swoje problemy i zmartwienia. Pokazują, że trzeba zaufać Bogu, oderwać się od myśli o sobie i wpatrzyć w oblicze Boga. Nie biorąc z nich przykładu „podcinamy im skrzydła”, wtedy nawet anioły nie mogą nic dla nas zrobić.

„Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano” Mdr 7,15.
daniel.k
Archanioł Rafał - sam tak przedstawił się w Księdze Tobiasza:
Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (12,15). Był przewodnikiem i opiekunem Tobiasza wędrującego z Niniwy i przeprowadził go szczęśliwie pośród różnych przygód do Raga w Medii. Dziś jest patronem aptekarzy, lekarzy, podróżników i uciekinierów.
2 więcej komentarzy od daniel.k
daniel.k
Archanioł Gabriel - anioł zwiastujący Dobrą Nowinę, zapowiedział bezdzietnemu, staremu już Zachariaszowi narodziny syna, a Maryi oznajmił, że zostanie Matką Syna Bożego. Święty Jan Vianney radził, by modlić się do św. Gabriela Archanioła o dar modlitwy do Matki Najświętszej. Powinni się do niego szczególnie modlić pracownicy telewizji i radia, a także dyplomaci, filateliści i pocztowcy, których …Więcej
Archanioł Gabriel - anioł zwiastujący Dobrą Nowinę, zapowiedział bezdzietnemu, staremu już Zachariaszowi narodziny syna, a Maryi oznajmił, że zostanie Matką Syna Bożego. Święty Jan Vianney radził, by modlić się do św. Gabriela Archanioła o dar modlitwy do Matki Najświętszej. Powinni się do niego szczególnie modlić pracownicy telewizji i radia, a także dyplomaci, filateliści i pocztowcy, których jest patronem.
daniel.k
W Księdze Apokalipsy św. Jan Apostoł przywołuje obraz Świętego Archanioła Michała zwyciężającego w walce szatana. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący …Więcej
W Księdze Apokalipsy św. Jan Apostoł przywołuje obraz Świętego Archanioła Michała zwyciężającego w walce szatana. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię (12, 7-9). Waleczny, niezwyciężony Archanioł towarzyszy nam szczególnie w momentach pokus i walki duchowej, także podczas naszego ostatniego zmagania - w chwili śmierci. Daje również wsparcie ludziom pozostającym w ucisku i pomaga odnaleźć wewnętrzne światło zagubionym na drodze wiary. Jest patronem policjantów i żołnierzy.
Engel44
😇
Slawek
W naszej Ojczyźnie potrzeba szczególnej modlitwy. Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę Cię, wspomóż synów naszej ziemi i mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy w Ojczyźnie zachowali wytrwałość, pamięć i wiarę, które za Twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i by …Więcej
W naszej Ojczyźnie potrzeba szczególnej modlitwy. Najświetniejszy Archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę Cię, wspomóż synów naszej ziemi i mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy w Ojczyźnie zachowali wytrwałość, pamięć i wiarę, które za Twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i by przyjęte były przez Niego jako słodkie kadzidło.

Święci Archaniołowie w dniu dzisiejszym oddaję Wam pod opiekę ludzi, którzy biorą udział w marszu "OBUDŹ SIĘ POLSKO"

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Engel44
Gdy słowa te jeszcze w mojej duszy drgały, Anioł powiedział:
„wiedz ze że ów cud, który widziałeś, powtarza się każdego roku 29 września,
ku czci święta Archaniołów , a szczególnie Michała, przywódcy niebieskiego wojska,
za wielkie zwycięstwo, które odniósł on nad siłami szatana.
sąsiad od serca
Powstań Polsko! Skrusz kajdany! Niech dzielny będzie hufiec nasz przy boku świętego Michała Archanioła!
😡
Inka
♥ Niech wszyscy miłujący i czczący Archanioła Michała,Rafała i Gabriela, nie tylko w ich święto, znajdą wielkie miłosierdzie u Boga.
Inka
♥