Gloria.tv i koronawirus: olbrzymi ruch, bezruch w datkach
Wyświetlenia1,6 tys.
Inka
2

♥ MĘCZENNIK EUCHARYSTII - ŚW.TARSYCJUSZ ♥

MĘCZENNIK EUCHARYSTII - ŚW.TARSYCJUSZ

Tarsycjusz urodził się 237 roku. Był młodym rzymianinem w czasie gdy biskupem Rzymu był Stefan.I Poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza (między 249 a 251 rokiem).
Wstępując na tron, celem Decjusza było podniesienie mocno nadwątlonej pozycji Rzymu. Rozpoczął nowe, liczne podboje, a w samym cesarstwie rozpoczął integrację terenów. Uznawszy, że nic lepiej nie służy potędze państwo jak jedna religia - wydał edykt nakazujący oddanie publicznego pokłonu rzymskim bóstwom. Oczywiście takiego pokłonu nie mógł oddać żaden chrześcijanin - Jeden jest tylko Pan - Jezus Chrystus. Za odmowę pokłonu, za nieposłuszeństwo - przewidziane były najsurowsze kary, włącznie ze śmiercią.
To wtedy życie swe oddali m.in. św. Wiktoria i św. Agata.
W takich to czasach przyszło żyć dwunastoletniemu Tarsycjuszowi.
W czasie tego jednego z najkrwawszych prześladowań setki, tysiące ludzi umierało za wiarę i było zamkniętych w więzieniach.
Ich największym pragnieniem było choć raz, choć ostatni raz w swym życiu przyjąć Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Zanoszono im więc potajemnie Komunię do więzień. Narażając przy okazji życie.
Każdy kapłan, czy diakon, każdy chrześcijanin był narażony na zdemaskowanie, nawet zanim docierał do skazańca.
Tarsycjusz z racji swojego młodego wieku prawdopodobnie był mniej narażony na rozpoznanie. Noszeniu Eucharystii najbardziej potrzebującym oddawał się z wielka chęcią i gorliwością.
Podobno w tej gorliwości przewyższał niejednego starszego od niego wiekiem.
I pewnego dnia,
tak jak zwykle szedł z ukrytym pod płaszczem Wiatykiem (Komunia Święta dawana umierającym, nazwana tak od łacińskiego słowa "via" - droga, dawana "na drogę"), gdy
spotkał na jednym z rzymskich placów grupę swoich rówieśników.
Pogańscy chłopcy zaciekawieni osobą Tarsycjusza i jego ukrytym pakunkiem zawołali go.
Nie dał się jednak sprowokować i pozostał głuchy na ich wezwania.
Mali rzymianie jednak nie odpuścili - zaczęli gonić Tarsycjusza,
a ten widząc to - zaczął uciekać.
W starciu ze zgrają chłopaków, a sam nie mogąc zbyt szybko biegać z obawy o Najświętszy Sakrament - nie miał szans.
Dopadli go.
Nie dał jednak łatwo wyrwać sobie "skarbu" który niósł.
To jeszcze bardziej rozjuszyło chłopaków - zaczęli go kopać, bić i rzucać w niego kamieniami. Dopiero przypadkowy przechodzień, którym okazał się legionista rzymski,
również będący chrześcijaninem rozgonił chłopaków.
Zaniósł Tarsycjusza do jego domu, gdzie w skutek odniesionych ran niebawem zmarł.
(Najświętszy Sakrament legionista zaniósł do kapłana).
Ciało młodego męczennika zostało pochowane na cmentarzu św. Kaliksta, obok szczątków papieża - św. Stefana I, który w kilka lat po nim poniósł także śmierć męczeńską († 257).
W 1657 roku Ciało św. Tarsycjusza przeniesiono z Rzymu do Neapolu, do bazyliki św. Dominika. Cześć jego relikwii znajduje się również w salezjańskim kolegium w Rzymie przy Via Appia Antica.
Papież - św. Damazy I († 384) opisał męczeństwo św. Tarsycjusza wierszem.

Św. Tarsycjusza -męczennik Eucharystii we Włoszech czczony jest jako patron kółek eucharystycznych, a w Polsce jako patron ministrantów.
Zadecydowała o tym jego posługa przy ołtarzu - był akolitą i jego młody wiek - w chwili jego narodzin dla nieba miał dwanaście lat, a bardzo wielu chłopców dzisiaj posługujących jest również w tym wieku.
Jego oddanie Jezusowi aż do śmierci stanowi wspaniały przykład dla współczesnych ministrantów.


Litania do św. Tarsycjusza.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Matko Zbawiciela, módl się za nami
Królowo Męczenników, módl się za nami

Święty Tarsycjuszu, odważny męczenniku, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, obrońco Najświętszego Sakramentu, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, miłośniku Eucharystii, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wierny sługo Chrystusa Eucharystycznego, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, przykładzie odwagi i poświęcenia, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, nad swój wiek roztropny i bohaterski, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze dla chrześcijańskiej młodzieży, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, młodzieńcze czysty, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, lilio czystości, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze odwagi, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, ofiaro Boskiej miłości, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, zwycięzco samego siebie, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, młody Apostole, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze ofiarnej służby, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, pocieszycielu czekających na śmierć, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, pomocy konających, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, ozdobo Kościoła Chrystusowego, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, patronie ludzi młodych, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, patronie pełniących służbę przy Ołtarzu Pana, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Tarsycjuszu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo
w męczeństwie Świętemu Tarsycjuszowi, który upodobnił się do Chrystusa
w Jego męce i śmierci, spraw, abyśmy wstępując w ślady Męczennika,
osiągnęli radość wieczną.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Tarsycjuszu módl się za nami! Amen.
Engel44
👍
Inka
♥ Módl się za nami Święty Tarsycjuszu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.