Wyświetlenia57,8 tys.
Inka
16

♥ GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA- 8 grudnia - od 12.00 do 13.00- (przykład jak ją odprwić …

♥ GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA ♥

8 grudnia - od 12.00 do 13.00

Matka Boża, (Roza Duchowna) objawiając się
(opis sceny objawienia ponizej)
w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r, pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.

Będą masowe nawrócenia.

Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.

Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".


♥ JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI?
To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą.
Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę.
Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Przyklad:

♥ 1. ROZWAZANIA ♥


♥ ZACZNIJ OD PRZYPOMNIENIA SOBIE OBIETNIC MATKI NAJŚWIĘTSZEJ.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
Skup się i zapytaj siebie:
"Co obiecuje mi Matka Najświętsza?".
Ona zapewnia, że Godzina Łaski "zaowocuje wieloma nawróceniami".

♥ PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA TYCH, KTÓRZY JEJ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ.
"Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)".

♥ PROŚ O TĘ ŁASKĘ DLA SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH.

"Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych".
Nie bój się prosić o łaski - nawet największe!
"Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (...)".

♥ PROŚ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA GRZESZNIKÓW.

"Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę".

♥ A teraz PODZIĘKUJ ZA TĘ ŁASKĘ, KTÓRĄ CI DZIŚ MATKA NAJŚWIĘTSZA GWARANTUJE!
W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu.

♥ 2. MODLITWA ♥

♥ - WYZNAJ SWĄ WIARĘ W BOGA (Modlitwa: Wierzę w Boga),

♥ Wychwalaj Jego dobroć ( np.Chwała na wysokości Bogu ),

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca . Amen.

♥ ODMÓW modlitwę ANIOŁ PANSKI

♥ ODMOW AKT WIARY:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może

♥-ODMÓW RÓŻANIEC, przeplatając go aktami

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Akt nadziei
Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt żalu
Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

♥ ODMÓW LITANIĘ do MATKI BOŻEJ

♥ ODMÓW MODLITWY do RÓŻY MISTYCZNEJ

♥ 1. Modlitwa do Róży Mistycznej
♥
Mario Rosa Mystica, Mistyczna Różo,
Niepokalane Poczęcie.
Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski,
Matko Mistycznego Ciała,
Matko Kościoła,
Ty zeszłaś na dół, na ziemię, aby wezwać nas, dzieci tej
ziemi do wzajemnej miłości, do zjednoczenia i życia w pokoju...
Ty prosisz nas, abyśmy byli miłosierni, modlili się i pokutowali.
My dziękujemy Bogu z całego naszego serca, że On dał nam Ciebie jako naszą
Matkę i Pośredniczkę we wszystkich naszych potrzebach.
Maryjo Najświętsza, pełna łaski, proszę pomóż mi, Ja błagam ciebie
i wysłuchaj mojej szczególnej prośby.
Ty Pełna łaski obiecałaś nam Twoją macierzyńską opiekę, :
"Ja jestem zawsze blisko Ciebie, z Moją Macierzyńską Miłością."
Rosa Mystica, Niepokalana, Mater Dolorosa, proszę ukaż mi, że Ty jesteś Moją Matką,
Oblubienicą Ducha Świętego i Królową Nieba i Ziemi. Amen.

♥ 2. Modlitwa do Róży Duchownej w intencji Kaplanów. ♥

O Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą Nadzieją, mocą i otuchą.
Udziel nam z nieba twego matczynego i świętego błogosławieństwa
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Różo Duchowna, Królowo Apostołów spraw, aby woków twoich ołtarzy
zakwitły niezliczone zastępy nowych powołań kapłańskich i zakonnych, które
świętością swojego życia i żarliwą gorliwością w ratowaniu dusz potrafiłyby
rozszerzyć na cały świat królestwo Twojego Syna, Jezusa.
Maryjo, najlepsza Matko Kościoła, wybłagaj nam świętych kapłanów i
świętych zakonników.
Uświęć nasze rodziny i weź nas wszystkich pod swoją szczególną opiekę.
Maryjo, królowo Apostołów, doprowadź wszystkich powołanych do świętego kapłaństwa.
Maryjo, Matko przygotowujących się do stanu kapłańskiego wyproś im łaskę
wytrwania. Maryjo,
Różo Duchowna doprowadź swoją łaskawą, matczyną ręką zagubionych kapłanów z powrotem do ich Dobrego Pasterza. Ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Przenajdroższą Krew
Swojego Boskiego Syna za dusze kapłańskie w czyśćcu cierpiące i niech za Twoją przyczyną święci Aniołowie wprowadzą je do nieba. Amen

♥ ODDAJ SIĘ MARYI POD OPIEKĘ

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi,
Królowej Polski

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Błogosławionego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.
Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.

♥ Módl się gorąco własnymi słowami: przepraszając, dziękując i prosząc.

♥ OPIS OBJAWIENIA W MONTICHIARI ♥

8 grudnia 1947r bazylikę w Montichiari wypełniała rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Kościół był tak pełen, że Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec.
Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem:

"O, Matka Najświętsza!".
Zapanowała cisza.
Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami - symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes:

"Jestem Niepokalanym Poczęciem", po czym uroczyście, z powagą i majestatem zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu kilku stopni ogłosiła:
"Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa".


Znowu zeszła kilka stopni, by odezwać się raz jeszcze:

"Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica.

Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci".

Matka Najświętsza poprosiła, by przekazano Jej życzenie Papieżowi Piusowi XII, chce bowiem, aby Godzina Łaski dla świata była znana i rozpowszechniana na całym świecie. Wyjaśniła zasadę nabożeństwa:

"Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę".

W tym momencie Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe Serce, mówiąc:

"Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju". Maryja wyjaśniła: "Z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary". Zapewniła, że już przygotowała dla swych dzieci morze łask. Jest ono dla tych, którzy "słuchają moich słów i zachowują je w swoich sercach".

Zobacz także:
♥ OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W MONTICHIARI I FONTANELLA ♥
♥ OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W MONTICHIARI I FONTANELLA ♥
Sw.Joanna
Dzisiejszy kościół odrzuca wszystko to co jest prawdą.
Weronika-S.
Tradycyjnie ,,godziną łaski,, jest każda Msza Święta.
m.rekinek
Objawienia te są odrzucone przez Kościół - Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Godzina Łaski. Prawda czy fałsz?
ANDRZEJ PUCHOWSKI udostępnia to
57,8 tys.
pl6kE6M
Radek33
To co powiedział ks.Piotr, kościoły o godz.12 8 grudnia powinny "pękać w szwach",powinny być tłumy!To nieprawdopodobne że w katolickim kraju w godzinie łaski w kościele jest garstka ludzi!U mnie w parafii owszem kapłani zachęcali do modlitwy w tej godzinie ale za późno!Powiedzieli to dopiero 8 grudnia na porannej Mszy Świętej
malgorzata__13
Dziękuję za umieszczenie tych pięknych modlitw.
Szczerze mi żal tych którzy nie chcą świętować Niepokalanego Poczęcia NMP,bowiem przeszli do sekt,i wyrzekli się swej Najświętszej MATKI.Biedni ci ludzie dali sobie wmówić ,że czcząc MARYJĘ ściągają na siebie gniew jej Syna,za okradanie Go z należnej Mu Chwały na rzecz Matki.Takowe myślenie niewiele ma wspólnego z Miłością,bo przykład życia …Więcej
Dziękuję za umieszczenie tych pięknych modlitw.
Szczerze mi żal tych którzy nie chcą świętować Niepokalanego Poczęcia NMP,bowiem przeszli do sekt,i wyrzekli się swej Najświętszej MATKI.Biedni ci ludzie dali sobie wmówić ,że czcząc MARYJĘ ściągają na siebie gniew jej Syna,za okradanie Go z należnej Mu Chwały na rzecz Matki.Takowe myślenie niewiele ma wspólnego z Miłością,bo przykład życia rodzinnego poucza nas, że to nieprawda.Wszystkim zwiedzionym życzę dziś powrotu do Domu i Kochającej Niebiańskiej MATKI.
Inka
♥ 1. Modlitwa do Róży Mistycznej ♥
Mario Rosa Mystica, Mistyczna Różo,
Niepokalane Poczęcie.
Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski,
Matko Mistycznego Ciała,
Matko Kościoła,
Ty zeszłaś na dół, na ziemię, aby wezwać nas, dzieci tej
ziemi do wzajemnej miłości, do zjednoczenia i życia w pokoju...
Ty prosisz nas, abyśmy byli miłosierni, modlili się i pokutowali.
My dziękujemy Bogu z całego…Więcej
♥ 1. Modlitwa do Róży Mistycznej ♥
Mario Rosa Mystica, Mistyczna Różo,
Niepokalane Poczęcie.
Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski,
Matko Mistycznego Ciała,
Matko Kościoła,
Ty zeszłaś na dół, na ziemię, aby wezwać nas, dzieci tej
ziemi do wzajemnej miłości, do zjednoczenia i życia w pokoju...
Ty prosisz nas, abyśmy byli miłosierni, modlili się i pokutowali.
My dziękujemy Bogu z całego naszego serca, że On dał nam Ciebie jako naszą
Matkę i Pośredniczkę we wszystkich naszych potrzebach.
Maryjo Najświętsza, pełna łaski, proszę pomóż mi, Ja błagam ciebie
i wysłuchaj mojej szczególnej prośby.
Ty Pełna łaski obiecałaś nam Twoją macierzyńską opiekę, :
"Ja jestem zawsze blisko Ciebie, z Moją Macierzyńską Miłością."
Rosa Mystica, Niepokalana, Mater Dolorosa, proszę ukaż mi, że Ty jesteś Moją Matką,
Oblubienicą Ducha Świętego i Królową Nieba i Ziemi. Amen.