Langue

Clics
10,8 k
Zasada i Fundament

Gloria.tv 2 1
Człowiek został stworzony... A jak ma dalej żyć... temu się uczy cały czas. I rekolekcje służą ku temu dobrą pomocą. Plus