Language Contact
Please type your posting here

Teresa45 likes this. 

mistrzo likes this. 


Prosze codziennie o nowe kazanie ks.Piotra Natanka. Sa przepiekne kazania! Szczesc Boze.
Teresa45 likes this.