Language Contact
Please type your posting here

oprava: děti Satanovi

Zoša 23.9.2013 08:09:56
Ano zde je to vidět. tak jak se poznají děti Boží, tak stejně se poznají děti
Santanovi.
.............................................................................................
www.play.cz/novinky/carlos-santana-…

Ano zde je to vidět. tak jak se poznají děti Boží, tak stejně se poznají děti
Santanovi.

Ubozí lidé co si takto nechají poplést hlavu.
Žijí v nějakých iluzích a skutečnost věčnosti s Kristem jim uniká.

Takové lidičky, jaké jsi Lenko jmenovala, potkávám v kostelích celý život. Oni nenávidí i při potřásání ruky a přání pokoje. Místo aby naslouchali knězi, který jim v kázání vysvětluje, jak mají být dobří, pátravým zrakem zkoumají přítomné. Zajímá je jen, co má kdo na sobě, kdo s kým přišel a podobné hlouposti. Oni si nechodí do kostela pro duchovní stravu, sbírají jen materiál pro drby.
Já už se s takovými vybavovat nebudu. Ztáta času.

Enya hrála a zpívala osobně Svatému otci Janu Pavlu II., kterého místní sektáři tak nenávidí. Proto oni nenávidí i Enyu. Proto oni nenávidí celý svět, který papeže miloval a miluje.

@gattolino
No dobrá.
Takže jsi schopen jen kopčit cizí slinty. Bez ladu a skladu, bez hlavy a paty.
Pak se nediv, že přijímáme obrázek, který o sobě vytváříš.
Jsou všichni mystici z pivního bratrstva soudruha Drtikola stejní? Nebyl by tam někdo komunikativní?

@gattolino
Tvůj poslední komentář je naprosto nesrozumitelný.
Chvíli píšeš slovensky, chvíli jako žena...
Nemohl bys svůj komentář doplnit tak, aby bylo jasné, kdy a koho cituješ a kdy publikuješ vlastní úvahu?

@gattolino
Byl bys tak moc laskav a napsal bys k tomu projevu výklad?
gattolino: Z tejto slobody založenej na jeho vzťahu s Bohom sa zrodil výkrik 'nebojte sa' – počiatok a motto jeho pontifikátu.“
Tak důležitá slova, vztahující se k Svatému otci Janu Pavlu II., která byla svým způsobem převratná, a někdy určitě i nepochopená. Ale Bůh stvořil člověka k obrazu svému, a jakého jej Bůh potřebuje? Ustrašeného, klonící se před ním z bázně z trestu? Žijícího ve strachu a bez vnitřní potřeby asketick…
[More]


@gattolino
Paní Moranová má pravdu: Kritiku hned mažete a necháváte si jen pochlebování.To je legrační.
Vždyť ty neumíš samostatně myslet, přesně jako ten nervák, co má nicky Johnfrax, Norain a olinka a pak ještě ta hysterka, co má nicky ĺubica, StellaMARIE a karmel+pm.
Vy jste tak dobrý na vylepování plakátů, co je na nich, je vám jedno, hlavně, když někdo zaplatí...
Jste takové nervní uzlíčky, rozcupované chomáčky bolavých dušiček. Jste zlí, protože jste bez skutečných přátel. Kdyby jste se … [More]

@gattolino
Tak vidíš, nejsi schopen své názory obhájit.
Nic nevíš.

@gattolino
Malá rekapitulace.
Přišel jsi s reinkarnací jako faktem. Operoval jsi s tvrzením, že Bůh chce spasit všechny lidi. Zoufal sis, jak by k tomu přišly miliony lidských bytostí, vyznávajících jiné bohy. Podle tebe všichni dojdou spásy tím, že se budou tak dlouho převtělovat, až se to zdaří.
Namítl jsem, že podle tvých představ stejně "nepodařená vtělení" zahynou, tedy výsledek se zdá být týž...
Možná jsi to nepochopil, ale spekulací bychom mohli dojít k tomu, že všechna "podařená vtělení… [More]

Gattolino,
vy nejste schopen Růžencovi vyvrátit jeho argumenty,tak vás to rozčiluje a uchylujete se k urážkám a klikáním a odebíráním hvězdiček.Každý si dokáže porovnat poměr hodnocení ke sledovanosti dříve a dnes.Je to průhledné a komické.Zřejmě máte lásku k hudbě,ale s lidmi to bude asi horší.Mně se zdá,že egocentricky se chováte vy.Chcete na sebe upoutat pozornost,proto jste Glorii zasytil jen svými hudebními příspěvky.Působí to na mě,že chcete dominovat,okouzlovat druhé jako znalec hudby a …
[More]

Tak to je fajn.Hezkej den Růženče

@marek
Stíhám všechno.
Můj milý Pán byl ke mně v této věci nadmíru štědrý...

Vidím,že tu Růžence někdo dopoledne úspěšně mazal,ale mám na něj otázku:Nebylo by lepší jít do kostela na mši,když to má na dohled a ne se tu rozepisovat na Glorii.Někdy je čas k práci a někdy k odpočinku,ale NEMĚLI BYCHOM ZAPOMÍNAT NA ČAS K MODLITBĚ!!!

@gattolino
Hlavně aby tvůj bůh přesvatý nebyl Šiva, to bych se pak u něho v pekle sešel s Drtikolem, démony z Tibetu, Lolkem, Marxem i Engelsem, Uljanovem a podobným sortimentem.
Ale tebe nejspíš nevyslyší ani Satan, protože jsi slizoun, kterého nebe nechce a peklo se tě štítí!

Bože přesvatý, modlím se k Tobě za uzdravení hlupáčka s přezdívkou "Růženec", dej mu aspoň kapičku rozumu do hlavy místo té kupky sena, kterou tam má. Odpusť mu jeho hloupost a zpupnost, i když si za ni sám může, byv nepokorným vůči Tvé vznešenosti a umenši jeho přebujelé Ego, aby též jednou vešel do království Tvého Amen.


Bože, to je přece blbec....

gattolino— 5.3.2011 10:40:12:
Bože Ty který jsi absolutní Láskou, Vědomím a Blažeností, sešli prosím své světlo bloudícím a pomýleným. Amen!
Růženec— 5.3.2011 10:55:52:
U Drtikola a Tomášových to už nestihne.

Růženec— 5.3.2011 10:56:05:


Růženec je nejen totální trouba, ale i naprostý negramot. Nezná ani základní díla Antonína Dvořáka.

Klenoty satanem inspirované hudby:
Náboženství poplety gattolina.
Trochu Šiva, trochu Ježíš jogín, Také Panna Maria…
www.youtube.com/watch

@MichalB: Buďme věrní svatému apoštolu Pavlovi, který i nám říká: Židům 3,13 "Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil."
S pozdravem
Michal
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Se svým příspěvkem ses trefil na správné místo. Tady se nemaže. Jen tu nejsou samí křesťané. Někteří jsou budhističtí diverzanti a jiní jsou marxističtí provokatéři, kteří prahnou po ovládání křesťanů, ba celé církve. Jak praví Slovo … [More]

@gattolino:
gattolino— 28.2.2011 23:22:35:
Děkuji. Je mi ho líto. Musí to být velmi nešťastný člověk.


Proč myslíš? Já se dobře bavím. Všimni si, snáším i nepřátelské komentáře. Proč bych je také mazal, jsem tolerantní. To se o hňupech z New Age říci nedá. Ti znají jen svou "pravdu"!

Dobrý den,
nedá mi to a musím nyní zareagovat. Nevím pod který příspěvek, ale asi pod příspěvek někoho, kdo nemaže komentáře.....
Zde se to často rozděluje na dva tábory, jedni s námi jiní proti nám. Neustálým omíláním a ukřičováváním toho samého pořád dokola přestávám reagovat, protože vidím že svým křičením nikomu nepomůžu a ještě se více znepřehledňují stránky gloria.tv.
Mlčení může vyznívat, že člověk souhlasí s tím či oním, i když ve skutečnosti nesouhlasí s nikým............
Jsem rád když… [More]

Děkuji. Je mi ho líto. Musí to být velmi nešťastný člověk.

pre ruženca:
je to trapné a choré ako sa ruženec snaží provokovat gattolina:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chce-li druhé někdo ponížit, tkví většinou příčina v tom, že on sám sebe zakouší jako něco
bezcenného, že mu čest, jíž se mu dostává, připadá příliš malá. Musí druhé ponížit, aby sám sebe vyvýšil.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vědomí vlastní cti, kterou my nemusím křečovitě hájit, vede na cestu, která poskytuje totiž tomu druhému možnost hledat čest …
[More]

To jsem netušil, že bludař gattolino považuje citát z Písma svatého za výkal.
Tak to musí být řádný trotl. A prý, že je bílé plátno!

Růženec— 28.2.2011 21:19:09:
Tento komentář byl zrušen autorem media.
Růženec— 28.2.2011 21:16:23: Tento komentář byl zrušen autorem media. Růženec— 28.2.2011 21:04:46: Tento komentář byl zrušen autorem media. gattolino— 28.2.2011 20:58:54: Ať se nikdo nediví, že když se někdo jako dobytče vykálí na bílé plátno, že ten jeho výkal rychle vyhodím, aby je … [More]

Dnes s vámi moc legrace není.
Gattolino chudák se bludně domnívá, že hudba, kterou dělá třikrát ženatý cizoložník Simon, je Bohem inspirovaná!
Asi neví, co je klam a šalba tohoto světa. Neví, že se písničky pro tupý dav píšou, aby se vydobyla skutečná ďáblova lejna - peníze. A že se mu to líbí? No proč by se smyslnému člověku nelíbila smyslná hudba?

Pán Bůh uvedl na podobné idioty, kteří se stejně jako nyní i tehdy snažili o rouhavé vyrovnání Stvořiteli, zmatení jazyků. To proto, aby nebyli moc drzí.
Jestliže se Lolek postavil proti úradku Božímu, pak nikdy nepřijal Ducha svatého a nemohl být ani Božím vyvoleným.
Stejně jako ty, popleto gattolino!

@gattolino: To on začal cestu míru, sblížení, porozumění a bratrství mezi národy a vírami, neboť pochopil, že slova pro totéž mohou být různá, a nastolil naději ukončit babylónské zmatení jazyků, tedy falešnou oddělenst srdcí, myslí a duší.
To je právě ono opovážlivé rouhání, kterého se Lolek dopustil. A jak je prorokováno, tento nový Babylon vám dlouho nevydrží! Bohu díky!
Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho.
I zkřikl silně…
[More]

Gattolino se opět projevil jako plagiátor.
Ve svém novém příspěvku opět směšuje čistotu se sajrajtem,
oslavu Boží Matky
s oslavou pohanské bohyně Afrodité!
Plagiát gattolina: Otevři oči mé, nádherou oděná, vždyť jsem tvůj vlastní sen, byť pouze jeden z mnoha, v šepotu zemských sil nebudou bez věna ženich a nevěsta před tváří svého Boha. Originál: Otevři oči mé, nádherou oděná, ať skokem v oblacích dotknu se pláště Dia! V šepotu zemských sil nebudou bez věna ženich a nevěsta Velkého mystéria. [More]

@gattolino
Jsi na tom dost bledě, gattolino.
Nemáš pro své přesvědčení ani jediný argument.
Když tě vyzývám k diskuzi, zdrhneš jako malý fracek.
Jsi jen okouzlen špatnými učiteli. Bezmyšlenkovitě přebíráš cizí názory. Je to s tebou bída, hochu. Čekám,jak se vypořádáš ve svých představách o inkarnaci se zástupem mrtvých těl. Není ti jich líto, když jim duše stále utíká za novým dobrodružstvím? Poslyš - a proč vlastně vyčítáš našemu Bohu, který těla vzkřísí k poslednímu soudu, že je … [More]

@Norain
Cukrouši, když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Já jsem skopčil celé gattoliniho příspěvky. On není schopen rozumně diskutovat, jen vykřikuje. Jste si v tom podobní.

Pre občerstvenie pamäte (a to je len zlomok) :
(čakám Tiso,že s mi poďakuješ,že som ti pre zmenu odhalil Ruženca)
Růženec — 10.11.2010 01:00:16:
- ty pokrytecký svatoušku
-váš kněz byl pedofilní a kazil malé ministranty - Jdi se vycpat. Růženec — 11.11.2010 15:07:30: -homozednářská mafie Růženec — 11.11.2010 15:31:54: - profiluješ sa jako provokatér - propagátor homosexuality - operuješ zednářskými zaklínadly - k působení služebníků satanových v církvi -k homosexuálním a pedofilním vetřelým … [More]

Gattolino, proč se vydáváš za katolíka, když každým svým příspěvkem dokazuješ, že tomu tak není?
Růženče, děkuji ti, že jsi gattolina odhalil.
Nenávistný spolek Johnfrax - Lubica, styďte se! Patrně ani vy nejste katolíci, když nevedete Gattolina k poznání pravé víry. Léčíte si tu své mindráky?


Tak tomuto sa hovorí úbohosť,
a nie diskusia.
Ako je to vo sv. Písme?
- Kto povie bratovi blázon ...

@gattolino: Beránku Boží, ty který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi (a také nad těmi, kteří Tě tupí a urážejí).
Budhistickými básněmi od Míly Tomášové
Probuzení
Míla Tomášová

Ráno jsem vstala, abych Tě pozdravila tak jako dřív. Však ač jsi všude, nikde Tě nenalézám. Tvůj oltář zprázdněl a růže na něm již nevoní. I všechny ostatní věci jsou prázdné, a přece všechny prorůstáš jako strom bódhi... KLENOTY BOHEM INSPIROVANÉ HUDBY 1: Antonín Dvořák - Largo


TAKTO VYPADÁ KONVERZACE DISKUZENESCHOPNÉHO GATTOLINA:
USA policejní stát s FEMA koncentráky gattolino— 11.2.2011 23:26:06:
Anton Dohnal je latentní buzerant
Tancujúci Jezujitský kňaz Saju George gattolino— 11.2.2011 23:22:59:
Anton Dohnal je psychopat. ???SANCTO SUBITO??? gattolino— 24.2.2011 15:14:31: Růženec je homosexuální satanista. ???SANCTO SUBITO??? gattolino— 24.2.2011 15:12:17: Růženec je duševní žebrák. ???SANCTO SUBITO??? gattolino— 24.2.2011 15:10:26: Růženec je ubohý patla. ???SANC… [More]

Spamistce ĺubici se tyto bludy tak líbí, že se manifestačně stala gattoliniho kamarádkou a nyní společně bojují proti Kristu.
@gattolino [More]

Zakuklený budhista, žák Tomášovic čarodějů, otiskl zde upravenou báseň čarobaby.
Reinkarnační diverze:
Probuzení
Míla Tomášová

Ráno jsem vstala, abych Tě pozdravila tak jako dřív. Však ač jsi všude, nikde Tě nenalézám. Tvůj oltář zprázdněl a růže na něm již nevoní. I všechny ostatní věci jsou prázdné, a přece všechny prorůstáš jako strom bódhi. Nejsi tu jako dřív, v mém Srdci - neboť hle, již není Srdce, a ani já tu nejsem jako dřív, než zemřít jsem si přála ve Tvém objetí. Nejsi tu Ty a nejse… [More]


Tento vousatý dědeček byl podle svých slov bratr kněžky v Atlantidě (!), s níž páchal incestní smilstvo.
Co asi dělá gattolino, když si vybírá takové učitele? [More]


Taky jsi žil s démony v Tibetu, gattolino?