Language Contact
Please type your posting here

Žalmy, 138. kapitola
Ďakovná pieseň za vernú
pomoc Božiu
1 Dávidov.
Ďakujem Ti celým srdcom, ospevujem Ťa pred božstvami. 2 Skláňam sa pred Tvojím svätým chrámom, pre Tvoju milosť a vernosť ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. 3 V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. 4 Ó Hospodine, ďakovať Ti budú všetci pozemskí králi, keď vypočujú slová Tvojich úst. 5 A ospevovať budú cesty Hospodinove, lebo je veľká sláva Hospodinova. 6… [More]