Language Contact
clicks
2.4k

Jan Pavel II. a Korunka k Božímu milosrdenství

Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustině ve Vilně 13.-14. září 1935 jako modlitbu na utišení a zmírněním Božího hněvu. Když se modlime tuto Korunku, obětujeme Bohu Otci „Tělo a Krev, Duši a Božství“ Ježíše Krista a současně prosíme „o … [More]
Please type your posting here


Samson1
TEZ SE JI MODLIM TEDKOM V NOVENE. NEBOT V NEDELI JE SVATEK BOZIHO MILOSRDENSTVI, KTERY JE OTEVRENO PRO CELE LIDSTVO, SAM PAN JEZIS TUTO MILOST DAVA NAM VSEM HRISNYM LIDEM. JE TO NEJVETSI VLASTNOST BOZI KTEROU NAM ON NABIZI.
Svátek Božího milosrdenství
V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině:
"Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství."
Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou. Svátek Božího … [More]

Když čtu kementáře, tak to vypadá, že se vrhám do klubka bojujících křesťanů a že se jako hlopý přidávám. Důležitá je Korunka a stejně podaná sklenice vody a na tom nejde nic měnit a nezmění to ani Žito a ani jiní. Já bydlím u hranic s Polskem a když není mše ve farnosti, jezdím do Polska. Tak plný kostel je málokde vidět a v naší ateizované zemi když je mše v týdnu, přijde obyčejně 5- 10 duší, neb lidí. Třeba v neděli v 17 hod adorace, plný kostel, vyprázdní se a na 18 hod opět plné lavice na … [More]

S tím už asi nic nenaděláme. Proto je jistě dobré prosit místo nich za odpuštění.

Já souhlasím s tím, že Jeho jméno je nad všechna jména. Ale co mám dělat s tím, že jméno Ježíš dávali a dávají i jiným chlapcům?
Podívejte se, kolik jich vyjmenovali na Wiki.
cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%…


aobubo Díky za vysvětlení. Ovšem to nemění nic na tom, že dávat toto jméno lidem je velká opovážlivost.
kostelník — 3.4.2013 15:40:09:
Copak si nevzpomínáte na žalm, ve kterém se říká (zpívá), že Bůh mu dal jméno, které je nadevšechna jména??? [More]

Biblické doby jsou ty doby, o kterých je psáno v Bibli. Takže i někteří současníci Ježíše Nazaretského se jmenovali Ježíš. Buď mi věř nebo si to zjisti.

Jméno Ježíš pochází z řeckého Jesús, odvozeno z hebrejského Ješua, zkrácené formy Jehošua: „Jahve je záchrana“ – „Bůh zachraňuje“. Dítě zrozené z Panny Marie je nazváno Ježíš, „protože zachrání svůj lid od hříchů“ (Mt 1,21). Jméno Kristus je odvozeno z řeckého Christos, což je překlad hebrejského mašiah (mesiáš), „pomazaný“.

Tak o tom nic nevim. Biblické doby jsou které??

Irbisi, ale i ty, Rehku.
I v dobách biblických se mnoho mužů jmenovalo Ježíš. Co s tím uděláte?
(Rehku, nezlob.)

kostelník — 3.4.2013 15:30:57:
Taky že berou to jméno nadarmo. Pak se Jím okřikují apod. A hlavně na tom mají vinu ti, kteří to Jméno těm chlapcům dali.


Rehku, to by v latinské Americe hodně chlapů bralo jméno Boží nadarmo. Tady sice taková zvyklost není, že bychom se tak jmenovali, ale nebuďme úzkoprsí.

Dal si nick Ježíš. Co mám na to říct? Já bych mu ho nechal, vždyť i Gloria tv nám automaticky přiřazuje obrázek Ježíše. Tedy mužům. Ženám dávají Marii. Ježíš asi není musulman. Ti si dávají ikonku trpaslíka.

Dobře. Ježíš si to zodpoví. Ale pozor! To jméno neseme všichni. I ženy. Takže to platí pro všechny i pro tebe.

kostelník — 3.4.2013 14:50:35:
Svoboda neznamená - dělej si, co chceš. Je úplně jedno, že se to děje četně. Uvědomělý křesťan rozhodně nebude znevažovat boží jméno.

Irbisi, neunáhluj se. V latinské Americe se Jesus jmenuje každý desátý muž. Dopřej bratrovi svobodu.

Je velmi opovážlivé vystupovat pod jménem, které je nade všechna jména. Mluvíte za Pána Ježíše? Vy Ho znáte tak dokonale, že dovedete jednat v každém okamžiku stejně jako Pán Ježíš?
Tohoto jména by se mělo užívat uváženě a ne tak lehce!
Neber jméno Boží nadarmo!

Milý Ježíši,
Boží Milosrdenství je větší než všechny citace z Bible.
Zkus se pravidelně modlit Korunku a sám uvidíš jak se změníš k lepšímu.
Je to vyzkoušené.

MILÁ JINDŘIŠKO A PAVKO AJ.:-)
JÁ JSEM ALFA I OMEGA POČÁTEK I KONEC!
NIKDO NEMŮŽE K MÝM SLOVŮM V BIBLI NIC PŘIDAT ANI NIC UBRAT!
ZJEVENÍ 22,13 A 22.18- KDO BY PŘIDAL K MÝM SLOVŮM NĚCO, TOMU BŮH PŘIDÁ RAN ZAPSANÝM V TÉTO KNIZE, A KDO BY UBRAL NĚCO TOMU BŮH ODEJME JEHO DÍL ZE STROMU ŽIVOTA A ZA SVATÉHO MĚSTA...
1JAN 5.21 VARUJTE SE MODLÁŘSTVÍ !!! 1TIM 4.1-3+7 DUCH VÝSLOVNĚ PRAVÍ ŽE V POSLEDNÍCH DOBÁCH NĚKTEŘÍ ODSTOUPÍ OD VÍRY, PŘIDRŽUJÍC SE UČENÍ DÉMONŮ A BLUDNÝCH DUCHŮ TĚCH KTEŘÍ V POKRYTECTVÍ … [More]

Zito: musim se ti zasmat ohledne toho ze si myslis ze korunka je falesna.

List Jakubův 5:16 | Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. [More]

Spasený nebude ten, kdo se modlí falešnou korunku, ale ten, kdo dal najíst, napít Kristu a oblékl Ho.
To je pravé svědectví.

tak jest. take mevadi ze jsou proti Janu Pavlu II.

Jan Pavel II. rozhodně nezemřel bez pokání. To jsou sprosté lži zednářů a pomlouvačů. Proto šel po smrti rovnou do nebe, kde se teď za nás přimlouvá. Jane Pavle II., oroduj za nás.

Každý, kdo tvrdí, že Jan Pavel II. je v pekle, tak vědomě lže, protože Jan Pavel II. se mnohokrát modlil Korunku, takže podle Ježíšových slov bude spasený.
Angelika Zambranová, která údajně viděla Jana Pavla II. v pekle si buď nehorázně vymýšlí nebo se stala obětí Ďáblova podvodu.