Language Contact

robbi
Podľa slov Pátra PIA sme vlastne povinný robiť každé dobro, ktorého sme schopní. Ako často si to musíme pripomínať.