Language Contact
  • 1
    2
clicks
3.6k
  • Čo sa udeje počas Veľkého Varovania?

    Každý muž, žena a dieťa vo veku nad 7 rokov bude mať osobný a bezprostredný duchovný zážitok stretnutia so Spasiteľom celého ľudstva, ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Božím Synom Ježišom Kristom, ktorý potrvá približne 15 minút. Všetci takto v jedno… [More]
  • Čo sa udeje počas Veľkého Varovania?

    Každý muž, žena a dieťa vo veku nad 7 rokov bude mať osobný a bezprostredný duchovný zážitok stretnutia so Spasiteľom celého ľudstva, ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Božím Synom Ježišom Kristom, ktorý potrvá približne 15 minút. Všetci takto v jedno… [More]