Language Contact
Please type your posting here

Drahí bratia a sestry,
naša modlitba otvára dvere Bohu,
ktorý nás učí, aby sme neustále vychádzali zo seba,
a tak sa stávali schopnými byť druhým nablízku,
a to predovšetkým vo chvíľach skúšky: aby sme im prinášali útechu, nádej a svetlo. Nech nám Boh pomáha, aby sme sa dokázali vždy intenzívnejšie modliť, a tak posilňovali náš vzťah s Bohom Otcom, otvárajúc srdcia pre potreby ľudí, čo sú okolo nás a vnímajúc krásu toho, že sme Božím deťmi v spoločenstve mnohých bratov a sestier.
www.radiovatic… [More]