Language Contact

RomanCandle
“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”
św. Paweł Apostoł