Language Contact

SalveRegina75
Chvály Boží
Ty jsi svatý Pán,jen Ty jsi Bůh,jenž dělá zázraky.
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Tys nejvyšší. Tys všemocný král,Otče svatý,Králi nebe i země. Tys trojí a jediný,Pán a Bůh,všechno dobro. Ty jsi dobro,všechno dobro,nejvyšší dobro,Pán a Bůh, živý a pravý. Tys láska a milování. Ty jsi moudrost. Tys pokora. Tys trpělivost. Tys jistota. Ty jsi pokoj. Tys radost a veselí. Ty jsi spravedlnost a mírnost. Tys všechno bohatství,které potřebujeme. Tys laskavost. Tys ochránce. Ty jsi strážce a …
[More]