Language Contact
Please type your posting here

Grignionovo Totus tuus mal aj J.P.II a celý jeho pontifikát Lásky,bol na tomto založený,preto všetkých pozývam k takejto Láske cez Pannu Máriu k Ježišovi a cez Ježiša k Jeho Otcovi,ako sľúbil v sv.písme to už poznáme .

Súhlaím s Vami Johnfrax, je to naozaj najhodnotnejšia kniha o Panne Márii akú som kedy čítala. Odporúčam ju všetkým, hlavne tým, ktorí majú pochybnosti.

Kniha O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Máriu Grigniona patrí k základným a zároveň najhodnotnejším dielam z oblasti mariánskej špirituality...
Ľudovít Mária Grignion
O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII
TAJOMSTVO MÁRIE
MODLITBY AUTORA ALEBO NÍM ODPORÚČANÉ DUCHOVNOSŤ A ŽIVOTOPISNÁ ČRTA AUTORA Nihil Obstat:
Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote. Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi a neupierala mu jeho oprávnen… [More]