Language Contact

Lubenka
nádherné, obrázok komunikuje s krásnymi slovami modlitby, ďakujem

olinka
MODLIME SA SPOLU PRIATELIA
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas Mária , milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.
... Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas Mária , milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás …
[More]