Language Contact
Please type your posting here

Pane,
prosíme ťa za duše trpiace v očistci,
aby pre naše modlitby
a obete mohli naši drahí zosnulí
čím skôr uvidieť tvoju tvár v nebi. Pane, chráň nás od náhlej a nečakanej smrti a daj, aby sme boli vždy pripravení predstúpiť pred teba. Dušiam v očistci je Panna Mária matkou milosrdenstva. Keď tam zaznie jej meno, je to pre duše veľká radosť. Veď ona, ktorá bola vzatá do neba, vyprosuje vyslobodenie pre duše v očistci.

Blíž k Tebe Bože môj,....
Prach sme a na prach sa obrátime,.....
Bože,buď milostivý naším zosnulým!!!

www.youtube.com/watch