Language Contact

Slawek likes this. Chcący
dobry głos, dobrze zaśpiewane, dobrze napisana muzyka.