Language Contact
Please type your posting here


Wulkan wybuchł w Islandii 14 kwietnia 2010. W tym dniu przywódca NATO zdradził Polske i świat, kłamał, że Rosja nie jest obecnie zagrożeniem dla nikogo. Putin terrorystycznie usunął prezydenta Polsky i polskich oficerów w NATO, w tym wódza naczelniego przyszłości NATO narodowości polskiej generała Gągora. Największym dowodem na to wykonanie tych, które przeżyły katastrofy samolotu, jest film nakręcony przez Andrzeja Mendiereje na telefon komórkowy. Ten krąży w polskim internecie. Wcześniej … [More]

what is about?
can anybody translate it into English, Spanish, Polish or even Russian?
thanks a lot in advance
God bless

Vulkanická sopka na Islandu vybuchla 14.4.2010. V den kdy nejvyšší představitel NATO zradil Polsko i svět, když lhal, že současné Rusko nikoho neohrožuje. Přitom Putin teroristicky odstranil polského prezidenta a polské důstojníky NATO, včetně budoucího nejvyššího šéfa NATO polské národnosti. Největším důkazem je poprava přeživších pád letadla na videu z mobilního telefonu, natočená Andrejem Mendierejem. Ta koluje na polském internetu. Předtím byla dána okamžitě do vysílání ruské televize, … [More]