Viganò: "Làm sao chúng ta có thể mong đợi rằng Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ làm thượng đế vui …

Đói với Tổng giám mục Viganò, sự khiêm tốn nổi tiếng của Francis là sự "theo đuổi mục đích chính trị và ái kỷ", thứ đang muốn làm hài lòng thế giới. Viganò nói với AldoMariaValli.it (ngày 7 tháng 4) …