Prorok Daniel prorokuje příchod Antikrista

Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám. Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání…More
Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám.
Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých.
Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.
Daniel 8,23-25
ikona prorok Daniel
Daniel (hebrejsky a aramejsky דַנִיֵּאל, „Bůh je můj soudce“) byl židovským mladíkem odvedeným v první deportační vlně do Babylonie v roce 597 př. n. l. Zde se dostal na královský dvůr a vynikal svou moudrostí a uměním vykládat sny.
Ladislav Bajza
Podľa "proroka" Dohnala si majú všetci vládcovia zobrať príklad z Trumpa. Takže majú po vzore Trumpa aj oni horlivo pracovať na operácii wolna-polska.pl/wiadomosci/operacja-warp-s…
Neuveriteľné čo tento "prorok" ešte vymyslí ,kým sa z tých svojich nápadov pôjde zodpovedať Bohu,v ktorého mene hovoril ,hoci ho On neposlal.
TruePeter
Pane Ladislav,jste si tiim opravdu jíst,že Antikrist popř.ani falešný prorok ve světě nevládne....?Podívejte se pozorně okolo sebe...
Ladislav Bajza
Na svet už prišlo mnoho antikristov .Božie slovo len o jednom hovorí ,že príde na konci a že mu všetci zemskí králi odovzdajú svoju moc a bude vládnuť celému svetu 3,5 roka. Len tohto jedného ,ktorý bude svetovládcom a falošným mesiášom zabije sám Pán Ježiš ,pri svojom druhom príchode. Písmo ho nazýva "malý roh ,bezzákonný amos,muž bezohľadnej tváre.Teda ide o konkrétnu osobu,človeka ,ktorý …More
Na svet už prišlo mnoho antikristov .Božie slovo len o jednom hovorí ,že príde na konci a že mu všetci zemskí králi odovzdajú svoju moc a bude vládnuť celému svetu 3,5 roka. Len tohto jedného ,ktorý bude svetovládcom a falošným mesiášom zabije sám Pán Ježiš ,pri svojom druhom príchode. Písmo ho nazýva "malý roh ,bezzákonný amos,muž bezohľadnej tváre.Teda ide o konkrétnu osobu,človeka ,ktorý príde so všetkou mocou satana. Sektári v tom majú chaos.
Kallistratos
Zase nám Láďo chtěl někdo namluvit, že ve světě vládne antikrist že? Podobně jako Joske nepochopil zcela přesně význam biblického "světa" takže falešně prohlašuje že vládcem světa je satan čili neguje Boží svrchovanost v tomto světě v kterém sám Bůh určuje vlády, projevuje moc. ... Pro gnosticismus a dualismus není místo ani pro sektáře, kteří ukrajují ze špatného konce "salámu".
Ladislav Bajza
Kalisrátos- Aj ty ,satanov najmilší si sa poponáhľal zahmliť príchod falošného mesiáša a svetovládcu ? :)
Kallistratos
Jak je vidět tak tomu Láďo nerozumíš 🤔
apredsasatoci
Kallistratos, satan Pána Ježiša vyviedol z púšte, a ukázal mu mesto. To mesto patrilo satanoví. Ako je to možné? V tom meste bývali ľudia. Človeka predsa stvoril Boh, nie satan.
Ladislav Bajza
Prečo Boh dopustí vládu antikrista?
Tieto satanské sily ,ktoré vládnu svetu ani antikrist,ktorého ešte neukázali , by nemal nad nami žiadnej moci ,keby mu to nebolo dané z hora. Prečo ju teda dostali?
Lebo Boh dal ponuku -žiť podľa jeho príkazov a pravidiel a poslal svojho Syna ,aby nezahynul nik ,kto v neho verí .Cez svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista ,dal padlému pokoleniu,vyhnancom z …More
Prečo Boh dopustí vládu antikrista?
Tieto satanské sily ,ktoré vládnu svetu ani antikrist,ktorého ešte neukázali , by nemal nad nami žiadnej moci ,keby mu to nebolo dané z hora. Prečo ju teda dostali?
Lebo Boh dal ponuku -žiť podľa jeho príkazov a pravidiel a poslal svojho Syna ,aby nezahynul nik ,kto v neho verí .Cez svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista ,dal padlému pokoleniu,vyhnancom z Raja možnosť znovu sa dostať do Božieho kráľovstva.
Ale aj služobníci satana,"osvietenci" dali ponuku- "oslobodenie" od Božích pravidiel a prikázaní.
Oslobodenie od Božích prikázaní ,rovnosť s Bohom ,voľnosť mravov,bratstvo s modloslužobníkmi.
Ľudia si mohli vybrať ,lebo Boh zachováva slobodnú vôľu človeka.
A vybrali si to "oslobodenie" od Božích príkazov. Preto im Boh vyhovel a povedal dobre ,tak si to užite ,ale so všetkým čo vám pripravil a čo sa skrývalo za jeho ľúbivými heslami.
Ladislav Bajza
Boží prorok Daniel prorokuje príchod antikrista a falošní proroci Tisícročné kráľovstvo Božie po porazení antikrista: Tisícročné kráľovstvo Božie
Božie slovo hovorí ,že antikrist už nebude porazený ľudskou silou ,ale ho zabije sám Pán Ježiš pri svojom druhom príchode.
To už ale príde len ako večný sudca ,na nebeských oblakoch svojej slávy a so všetkými anjelmi svojej moci a uvidí ho každé oko ,…More
Boží prorok Daniel prorokuje príchod antikrista a falošní proroci Tisícročné kráľovstvo Božie po porazení antikrista: Tisícročné kráľovstvo Božie
Božie slovo hovorí ,že antikrist už nebude porazený ľudskou silou ,ale ho zabije sám Pán Ježiš pri svojom druhom príchode.
To už ale príde len ako večný sudca ,na nebeských oblakoch svojej slávy a so všetkými anjelmi svojej moci a uvidí ho každé oko ,aj tí,čo ho prebodli. Nie vyhovieť uleteným sektárom a zriadiť im tu nejaké tis. kráľovstvo!
Katolíci majú celú postupnosť v modlitbe "Verím ": ... bol ukrižovaný ,zomrel a bol pochovaný ,zostúpil k zosnulým ,tretieho dňa vstal z mrtvych ,vstúpil na nebesia ,sedí po pravici Boha Otca a odtiaľ
PRIDE SUDIŤ ŽIVYCH AJ MRTVYCH !

Ak poznáte nejakého "pravoverného " katolíka ,ktorý verí v príchod Tisícročného kráľovstva po porazení antikrista,tak sa opýtajte načo sa modlí modlitbu "Verím",keď jej NEVERI!
One more comment from Ladislav Bajza
Ladislav Bajza
Americký Trump už bol talmudistami ocenený za prípravu príchodu antikrista medailou na ktorej je spoločne s Kýrom:
www.youtube.com/watch
Nepoučitelné stádo je nadšené s Trumpovej výzvy na otvorenie kostolov neviestky , v ktorých sa hlása namiesto evanjelia slobodomurársky ekumenizmus.
Trump nebojuje za šírenie evanjelia. Len si práve takýmito populistickými výkrikmi získava voličov z radov …More
Americký Trump už bol talmudistami ocenený za prípravu príchodu antikrista medailou na ktorej je spoločne s Kýrom:
www.youtube.com/watch
Nepoučitelné stádo je nadšené s Trumpovej výzvy na otvorenie kostolov neviestky , v ktorých sa hlása namiesto evanjelia slobodomurársky ekumenizmus.
Trump nebojuje za šírenie evanjelia. Len si práve takýmito populistickými výkrikmi získava voličov z radov tých ,ktorí sa považujú za kresťanov.Prezident USA Donald Trump: Kostoly sú nevyhnutné
Všetci mu nadšene tlieskajú.Na čele samozrejme najväčší žijúci "prorok" Dohnal,ktorý ho vyhlásil za Boží zázrak a dáva ho za príklad všetkým vládcom sveta: uogcc.org.ua/cz/actual/article/
Podľa "proroka" si majú všetci svetoví vládcovia zobrať príklad z Trumpa a pomôcť otvoriť chrámy ekumenizmu,aby sa už mohli všetci konečne zjednotiť v tom pripravovanom veľkom satanovom náboženstve.
mila26
Milá Theo, porad mne provokuje, krome nehezkych vyrazu sluvko "ect ", to je schvalne? Etc , latinsky atakdale snad.jinak te I rada ctu,nekdy zajimave odkazy. 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔
Theodorá-Máriá
Stylito, psala jsem na gtv,že mi nejde
opravat komentáře, že mi chybí pod
že mi tam chybí funkce +více....
Žádna opověď ani po urgenci.

Jsi zde na gtv považován za důstojnou
osobu, která vkládá Boží Slovo do ničeho
se nemontuje ect. Tak se na tebe
obracím s dotazem---znamená to, že
jsem zde nežádoucí?
Theodorá-Máriá
oprava: že mi tam chybí funkce.....
Theodorá-Máriá
Jak na to nahlížíš? Co bys třeba dělal ty, v mém případě?
Stylita
Jsem jen pouhý člen, s administrací nemám co společného.
Theodorá-Máriá
To říkáš ty . Ne já. Chci upřímnou radu co bys dělal ty
v mém případě?
Stylita
Napsal bych dopis gtv, což jsi již učinila, jak jsi psala. Jinou radu nemám.
Theodorá-Máriá
A co bys dělal ty na mém místě.
Empatie ti přeci nechybí.
Stylita
Již jsem to napsal. Nemám žádnou radu typu sezame otevři se.
Theodorá-Máriá
Pověz aspoň jestli by tě to sralo? 😇
Theodorá-Máriá
No neříkej,že nemáš žádné ego/:-)/
3 more comments from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
Já ještě nejsem svlečena za starého člověka,
mě to tedy sere.
Tak děkuji za popovídání. A pěstujte si ega všichni
spravedliví. Tak to má být.
Theodorá-Máriá
oprava: a NEpěstujte .... 🤕
Theodorá-Máriá
MaP 451 Konec Cenzury! Trump oznámil, že okamžitě tvrdě zakročí proti cenzuře na sociálních sítích!www.youtube.com/watch
ŽEBY? 😇 🤕 🥺 😇CH MU napsala i o gtv jaké praktiky
se tu vedou. Stylito co myslíš. Schválíš to.?

Stylita