OSTATNIE ORĘDZIE MARYI DLA ŚWIATA - 25.05.2020 MEDJUGORJE

Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. Dzieci, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze…