O wpływie społeczności na wybory poszczególnych osób

„Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące” (Iz 10, 1). W każdych warunkach katolik może i powinien zachowywać wymogi moralne wynikające z wiary, czyniąc dobro i …