vi.news
17

Giám mục người Scotland: Thánh lễ sẽ không quay lại trong một thời gian DÀI

Một nhóm làm việc gồm các giám mục người Scotland, do Argyll và Giám mục Brian McGee của Isles chủ trì, đã quyết định rằng Thánh lễ sẽ không trở lại "ít nhất" là trước năm 2021. Theo DumbartonRepo…