.
"A my przepowiadamy Chrystusa..... Żydom wprawdzie zgorszenie a Grekom głupstwo, lecz wezwanym moc Bożą i mądrość Bożą"

(1 Kor. 1, 23. 24).
Quas Primas
Bardzo MOCNE i bardzo dobre w prawdzie powiedziane kazanie.
Rzadko można usłyszeć z ambony takie kazanie.
To jeden z Kapłanów, który ma odwagę mówić to, co wielu NIE CHCE usłyszeć, bo prawda ich boli.
Bóg zapłać.