38:59

Odprošovat Boha za přijímání na ruku a napravit to!

Vnuknutí, že 2. vlna koronaviru v r.2020 NEbude. Skutky 2,1-21; Evangelium sv. Jana 7,37-53, +8,12.